STEENDAMMER DIGITALE KRANT

Jaargang 8, nummer 1
Inzenddatum kopij nieuwsbrief de 15e van elke maand

Van de Bestuurstafel

Nieuwjaar 2024,

Het nieuwe jaar is begonnen, voor alle dorpsbewoners wensen we als bestuur van de dorpsvereniging iedereen de beste wensen.

Vorig jaar om deze tijd kon ik een hele lijst noemen van aankomende veranderingen in het dorp, het is mooi dat er al veel is veranderd, al zien we ook allemaal nog punten van aandacht of dingen waar nog aan moet worden gewerkt.

Veel mensen zitten ook privé in veranderende situaties, je kan langs de Damsterweg op verschillende plaatsen woningen zien waar de versterking in verschillende stadia verkeert, zelf zijn we dit weekend vertrokken naar een tijdelijke woning, na veel overleggen en het afstemmen van verwachtingen zal er dan ook eindelijk worden begonnen met de versterking.

Er blijft gewoon een grote taak voor jezelf als je niet wilt dat iets gewoon maar gebeurt.
Voor klussen of activiteiten in het dorp is dat hetzelfde.
We zien vaak dezelfde gezichten die een rol op zich nemen, als je iemand spreekt die dat doet zou je kunnen vragen waarom ze dat doen, om je daarna enthousiast aan te melden voor een activiteit of klus. Zonder dorpsbewoners hebben we niets.

De spil van de dorpsvereniging zullen toch het nieuwe dorpsplein en dorpshuis worden, ik kan niet wachten dat er voor alle dorpsbewoners een eigen plek is.
Er is met man en macht gewerkt en we hoeven niet lang meer te wachten dat het dorpshuis klaar is, en in het voorjaar zal er met de aankleding van het dorpsplein worden begonnen.

Met dit in het verschiet hopen we als bestuur alle bewoners van het dorp te ontmoeten, tijdens een klus, in een overleg of gewoon tijdens een hapje of drankje in het dorpshuis of kaap steendam.
In de zon of schaduw.
In of op het water.
Met of zonder hond.
Lopend of op de fiets.
Het kan allemaal in steendam.

Tot binnenkort.

Peter van Tholen, voorzitter


Cluster Zorg en Welzijn


De AED is verhuisd naar de nieuwe Kaap.

Cluster Belangenbehartiging

Veur of Teeg'n (zonnepark langs de N33) Vraag om mee te werken met een handtekeningenactie)

Het commerciële bedrijf Novar heeft 28 december een omgevingsvergunning
aangevraagd voor de bouw van een zonnepark aan de Geerlandweg langs de N33 in
Siddeburen. De regelgeving voor zonnepark Geerlandweg valt onder het beleid van
2019. Dat is één van de regels waar de werkgroep Veur of Teeg’n zich niet in kan
vinden aangezien er sinds 2019 belangrijke veranderingen zijn geweest. Zoals Den
Haag bepaalde dat per 1-1-2024 geen zonneparken meer op landbouwgrond mogen
en de maximale grootte 10 ha mag zijn. .In het “Beleid zonneparken Midden-
Groningen 2019” staat waar een zonnepark mag komen en waaraan het moet
voldoen. Er moet voldoende draagvlak en participatie zijn, zijn belangrijke voorwaarden.
Eind december is een informatieavond gehouden waarbij alleen de direct
omwonenden per brief zijn uitgenodigd. Novar heeft met een participatieplan
aangegeven hoe ze dat gingen organiseren. Een van de eisen is dat er draagvlak
moet zijn van de omgeving. In dit geval betekent draagvlak dat als er 2000 inwoners
tegen zijn is er geen draagvlak.
Als inwoners van Steendam en Siddeburen worden wij genoemd als overige
inwoners die weinig tot geen directe impact van het zonnepark hebben. Nu is er
weinig plek meer voor groen in ons dorp en wordt het kleine stukje open landschap
tussen Steendam en Siddeburen opgevuld met een zonnepark met in totaal een
omvang van 21,5 hectare. Wij hebben een prachtig Roegwoldgebied geliefd bij veel
wandelaars en fietsers en van het fietspad langs het Afwateringskanaal wordt veel
gebruikgemaakt. Wanneer het zonnepark er ligt fiets en wandel je dan vanuit het
Huisweersterbos direct tegen de zonnepanelen aan. Dit is toch niet wat wij als
Steendammers willen!
De werkgroep Veur of Teeg’n is een handtekeningsactie aan het voorbereiden en wij
vragen jullie als inwoners van Steendam hieraan mee te werken. Mocht je actief
willen meewerken aan deze handtekeningenactie mag je je melden bij het
secretariaat van de DVS E: dorpsverenigingsteendam@gmail.com of bij Aukje
Woltjer E: woltveen@xs4all.nl M: 06-57544405
Ingezonden door Aukje Woltjer

Werkgroep Verkeer Damsterweg

Regelmatig komt deze werkgroep bij elkaar om met de gemeente in gesprek te gaan over de overlast van het verkeer op onze Damsterweg. Er worden ideeën bedacht en besproken en de werkgroep hoopt binnenkort via de nieuwsbrief meer informatie te geven en te delen. Wil je ook mee denken en meepraten meld je dan aan via de mail van de dorpsvereniging.

Centrumplannen update

Het lijkt alsof er de afgelopen maanden niet veel gebeurde, maar binnen in de Kaap wordt keihard gewerkt aan het Dorpshuis. Het plein is in ruste (moet inklinken) en de centjes waren op. Was de subsidie in 2018 nog toereikend, anno 2023 was dat niet meer zo. We hebben extra subsidie aangevraagd en gekregen. Voorlopig is dit ongeveer 25.000 euro, waar we in elk geval wat banken en wat groen voor kunnen kopen. Het zal nog niet genoeg zijn om alle plannen uit te voeren, maar we boren nog nieuwe potjes aan om ons dorpsplein te verwezenlijken.
We houden jullie op de hoogte. Nog een paar weekjes en dan is het beeld onderstaande foto verdwenen. De oude kaap wordt afgebroken.

Getiteld: "Kaap Steendam Oud & Nieuw", ingezonden door Greet Haan-Ottens

Na regen komt zonneschijn

Na de regen tot en met de eerste week van januari kwam de vorst. Wat heerlijke plaatjes opleverde. We hebben heul veel gekregen in onze mailbox. Daarom een galerij met almoal plaotjes oet Staindam....
Foto's ingezonden door Trijn Oostland-Viel
Ingezonden door Peter van Tholen
Getiteld: "Hij is er nog", ingezonden door Hendrik Uil

NIEUWS uit de omliggende dorpen en van Steendammers

De Schildgroep Overschild speelt "Zorgbot 2.0" in de Pompel

De Zorgbot 2.0. Meer informatie kun je vinden op hun Facebookpagina.
Kaartverkoop op hun website (wel even bijna helemaal naar onderen scrollen!)

Lees Meer
De Schildgroep Overschild speelt "De zorgrobot 2.0" in de Pompel

SRI Kalki Soma Deeksha Event (SKSD)

Vrijdag 9 februari 2024, Een avond vol verrassingen in Steendam voor nieuwsgierige mensen die beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde.Op deze datum staat er iets heel wonderlijks te gebeuren in Dorpshuis Kaap Steendam. Een avond zoals je nog nooit hebt meegemaakt. Deze avond zul je letterlijk gaan zien en ervaren dat er wonderen bestaan ! Deze wonderen maken tienduizenden mensen over …

Lees meer

Fiets- en wandelpad Dannemeer gesloten

Wandelpad en fietspad Dannemeer is vanaf 15 januari tot half februari afgesloten. Vanaf maandag 15 januari worden de bermen en het talud van de waterlijn naast het fietspad door het Dannemeer in Schildwolde hersteld.

De werkzaamheden duren ongeveer tot half februari 2024. Dit is ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden zijn het wandelpad (ook het Knuppelpad) en het fietspad afgesloten.
Ingezonden door Sander Bentum, gebiedsregisseur Midden-Groningen

AGENDA

2e en 4e woensdag van de maand bij Kaap Steendam.
Knop onder om naar de agenda van kaap te gaan
Laatste zaterdag van de maand vanaf 17.30
.
Bewerk dit om tekst in te voegen.

HANDIG

Wordt gehaald op 13 februari
FarmersMarket-Bottom