STEENDAMMER DIGITALE KRANT

Jaargang 8, nummer 6

NIEUWS COÖPERATIE Zonnepark Steendam

Sinds medio mei 2021 is het grootste deel van het zonnepark van de Coöperatie Steendam actief en daar is medio juni 2024 het laatste deel ( een 5e groep) eindelijk aan toegevoegd, dit na het overwinnen van technische en bureaucratische hindernissen.

De start heeft opstartproblemen gekend door o.a. tekort aan netwerk capaciteit bij Enexis. Dit is opgevangen door verlaging van het geleverde vermogen en daarnaast was er geen ruimte voor aansluiting van een 5e groep, waardoor niet de volledige capaciteit van het zonnepark kon worden benut. Toch is in 2022 het grootste deel van de begrote levering gerealiseerd en in 2023 zelfs volledig. Hierdoor kon voor de deelnemers (certificaathouders) de geplande teruggave van energiebelasting op grond van de Postcoderoos regeling worden gevorderd.
Ook voor 2024 is de verwachting dat de prognose van de productie-opbrengst zal worden gehaald en door de 5e groep zelfs zal worden overschreden.

Het energielandschap is zoals bekend mag worden verondersteld vanaf 2022 dramatisch gewijzigd door de oorlog in Oekraïne met voor ons ook gevolgen m.b.t. de energieprijzen en overheidsingrijpen bij de energiebelasting, waardoor de onderliggende berekening voor de certificaathouders met name over 2022 niet werd gehaald. Door de hogere opbrengsten van de geleverde energie is het gelukkig mogelijk gebleken om de certificaathouders te compenseren voor deze tekorten, waardoor deze tot en met 2023 wel het beoogde rendement hebben gerealiseerd.

Momenteel zijn alle certificaten afgenomen, maar het is nog steeds wel mogelijk voor dorpsgenoten en andere inwoners uit het postcoderoos gebied ( postcodes 9625 tot en met 9629, 9902, 9937 en 9939) om alsnog deel te nemen, omdat er certificaathouders zijn, die (een deel van) hun certificaten voor overname ter beschikking stellen, omdat hun situatie is gewijzigd ( bv door eigen zonnepanelen).
Voor vragen hierover,en alle andere vragen natuurlijk kan het contactadres zonneparksteendam@kpnmail.nl worden gebruikt en daarnaast zal bestuurslid Bert van der Laan de komende weken op donderdag vanaf 13.00 uur aanwezig zijn in ons dorpshuis in de Kaap.

Rest nog een reminder voor de certificaathouders: de vervaldatum voor de contributie over 2024 is 30 juni a.s.

TUINREIS 29 juni 2024

We gaan weer op tuinreis, deze keer gaan we naar 't Waar en Wagenborgen. Vertrek 09.30 vanaf Kaap Steendam. Kosten ca. € 10 tot 12,50 p.p inclusief lunch, koffie/thee en rondleiding(en). Wil je mee? Geef je dan op voor 25 juni (i.v.m boodschappen doen) bij Sjouktje.
Geef ook even aan of je kunt/wilt rijden.

Hoogtepunten

FIETSTOCHT 26 mei 2024
Op een stralende dag hebben we met de dorpsvereniging een prachtige fietstocht van 32 kilometer gemaakt door het schitterende Groningse landschap. Om 13.00 uur vertrokken we vol goede moed richting Appingedam.
Lees meer
INFO AVOND DORPSHUIS
23 mei 2024.
Op deze avond was er een infoavond over het dorpshuis en hoe alles in zijn werk zal gaan (in concept, want de praktijk moet ons nog veel leren en waar nodig bijschaven).

Lees meer
MARKT OP CENTRUMPLEIN
Foto: Dorpsbelangen Siddeburen
Foto: dorpsbelangen Siddeburen
Voor het eerst op ons eigen plein. Op zaterdag 8 juni hebben we een bescheiden markt gehad.
Helaas zijn we vergeten foto's te maken. Het weer was ook niet op z'n allerbest. Maar dat mocht de pret niet drukken. Volgend jaar hopen we groots uit te pakken met veel kramen en vertier.

Camping Mooi Schildmeer (Rudi van Oosten)

Eindelijk is het voor Rudi ook zover. De realisatie van camping Mooi Schildmeer op de voormalige dagcamping. De bouw is al in volle gang en Rudi nam ons mee om ons alles te laten zien. Er komen vooralsnog 25 plaatsen voor campers en caravans. Langs de drie zijden is er meer dan voldoende plek voor tenten. In de hoeken (tegen de dijk aan) worden vier trekkershutten gerealiseerd.
Bij de weg komt een bescheiden beheerderswoning met een kleine loods waarin de onderhoudsspullen worden bewaard. Extra is de servicehoek, waarin niet alleen de gasten maar ook mensen op doorreis tegen een geringe vergoeding vers water kunnen tanken, maar ook hun chemisch toilet kunnen legen. Dit om te voorkomen dat 'men' gaat lozen in de natuur.

Voor de levering van elektra is Rudi niet afhankelijk van een nutsbedrijf, maar de stroom wordt geleverd door middel van zonnepanelen. De camping zal het hele jaar open zijn, het toiletgebouw is verwarmd. Omdat het Roegwoldpad over de camping loopt, zal de dijk en de achter het terrein liggende steiger toegankelijk blijven. (TIP ook een leuk artikel op Midden Groningen TV)

NIEUWS Gemeente Midden-Groningen (Munitieopslag)

Informatiebijeenkomst Nationaal Programma Ruimte voor Defensie Defensie heeft meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Daarom organiseert Defensie op 1 juli 2024 in Winsum een informatiebijeenkomst over de ruimtelijke behoefte in uw regio. De veiligheidssituatie in de wereld verslechtert in hoog tempo, het beschermen van het eigen grondgebied en dat van NAVO-bondgenoten wordt steeds belangrijker. Daarom heeft Defensie meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Denk hierbij aan kazernes, vliegvelden, opslagplaatsen, laagvlieggebieden en oefenterreinen om te oefenen en op te leiden. In het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) geeft Defensie aan hoeveel ruimte nodig is om de veiligheid te waarborgen voor nu en in de
toekomst. In juni en juli 2024 worden daarom door heel Nederland informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten licht Defensie toe op welke onderdelen het (planMER-)onderzoek is aangevuld naar aanleiding van de Nota van Antwoord, en worden de tot dan toe behaalde resultaten uit het onderzoek gedeeld. In deze bijeenkomsten is er ruimte om aanvullende inzichten mee te geven.

De informatieavond voor de provincie Groningen vindt plaats op maandag 1 juli 2024 van 19.15 uur tot 22.00 uur in Op Maarhuizen, Maarhuizen 3 in Winsum. Vanaf 18:45 uur gaat de zaal open.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via defensie.nl/ruimtevoordefensie.

De opgehaalde informatie wordt meegenomen in de Nationale Beleidsvisie Ruimte voor Defensie. Het kabinet neemt hierover in 2025 een besluit. De opgehaalde informatie wordt meegewogen bij de inbreng van Defensie voor de Nationale Nota Ruimte. Het nieuwe kabinet neemt hier in 2026 een besluit over.

Op defensie.nl/ruimtevoordefensie kunt u meer informatie vinden over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie.
Wil je hierbij zijn, meld je dan aan voor 28 juni via deze link:

AGENDA en DIVERSEN

1e en 3e woensdag van de maand bij Kaap Steendam.
KLAVERJASSEN

We beginnen in oktober weer met een maandelijkse kaart-avond. Dit seizoen met een proef in twee groepen: beginners en gevorderden.
Data: 04.09; 02.10; 30.10; 22.11. Aanvang 19.30 uur
(Foto: sportclub Groessen)
Laatste zaterdag van de maand vanaf 17.30 uur

HANDIG

Wordt gehaald op 18 juni
FarmersMarket-Bottom
Email Marketing Powered by MailPoet