Nieuwsbrief van Dorpsvereniging en Coöperatie Steendam. Jaargang 4, nr.6


nieuwbrief logo wit
Voor jullie ligt de 6e editie van het Steendammer Digitaal Krantje. Input voor de nieuwsbrief graag uiterlijk de 22e van de maand naar ons mailen. Wij staan open voor ideeën! Heel veel leesplezier. Wil je een bericht plaatsen in onze nieuwsbrief of een oproep of je wilt iets verkopen/ruilen mail dan naar Tilly en Sjouktje

Sjouktje en Tilly

Algemene Leden Vergadering

In de afgelopen week is bij (bijna) iedereen een glossy Algemene Ledenvergadering in de bus gestopt waarin naast de besturen van DVS, Coöperatie en Stichting Dorpshuis ook alle clusters en werkgroepen binnen ons dorp jullie op de hoogte hebben gebracht van wat er zoal speelt.

Deze ALV vind je uiteraard ook online en wel op de pagina's van DVS en Coöperatie.

Je vindt op de homepage van Steendam.info een link met daarin de mogelijkheid om online te stemmen op de "hamerstukken" waarover de besturen graag jouw mening willen weten. Stemmen kan, zowel online als door een papieren versie in de bus bij Kaap Steendam te deponeren.

Let op: stemmen kan tot en met 31 mei a.s.

Tuinreis

Tuinreis(je)


We zitten te denken om in juni (3e zaterdag of zondag) een tuinreisje te organiseren. Hierover volgt later uitgebreid bericht. Maar omdat we toch nog rekening moeten houden met beperkingen willen we je wel vragen om je alvast op te geven als je mee wilt. Graag een mailtje naar Sjouktje

Let op: voor dit evenement bedraagt de eigen bijdrage maximaal € 7,50. Dit is voor de entree van de tuinen en een lunch.

Opening zonnepark Steendam

Zaterdag 8 mei hebben we ons zonnepark in - helaas - bescheiden kring geopend. De opening was zoals de bouw ook was: erg nat, koud, maar wel gezellig.
Na een presentatie van Klaas in de hoedanigheid van voorzitter van de Coöperatie spraken onder meer José van Schie en Peter Verschuren namens Midden-Groningen.
Twee vrijwilligers werden speciaal in het zonnetje gezet: Eisse Wijpkema en Epko Groenbroek.
Dorpsvereniging Steendam bood een perenboom aan. Een symbolisch gebaar voor de groene stroom die sinds vorige week van ons zonnepark verspreid wordt.
De presentatie bij de opening vind je hier
opening3
opening1

Windmolens tussen Noordbroek, Siddeburen en Slochteren

Er is begin dit jaar een initiatief ontwikkeld voor de bouw van een tiental grote windturbines in de driehoek tussen Noordbroek, Siddeburen en Slochteren. Vanuit de gemeente is weliswaar gesteld dat zij hier geen voorstander van zijn maar van direct betrokkenen heeft het bestuur van dorpsbelangen Hellum inmiddels begrepen dat de plannen voor de bouw toch echt steeds meer vorm krijgen. Lees meer...

Help Michaël van der Meulen door deze enquête in te vullen.

Michaël van der Meulen is student landschapsgeschiedenis aan de Rug. Voor zijn afstuderen onderzoekt hij de fysieke invloed van gaslocaties op het landschap. Sinds de ontdekking van het Gronings gasveld in 1959 zijn er namelijk verschillende gaslocaties in het landschap aangelegd. Al deze gaslocaties beïnvloeden in een bepaalde mate het landschap. Het doel van zijn onderzoek is hierin inzicht te krijgen. Daarnaast wil hij graag weten hoe de inwoners van de provincie Groningen de gaswinning, ten aanzien van het landschap, ervaren en hoe men tegen de fysieke aanwezigheid van gaslocaties aankijkt.

Werkzaamheden in het Steendamsterbos.

In week 19 hebben er plantwerkzaamheden plaatsgevonden in het bos. Het betreft zogenaamde inboet in de bestaande herplant. Boompjes die gesneuveld zijn werden vervangen.Er is veel beuk doodgegaan en er is schade door reeënvraat. Om dit laatste te voorkomen zijn er bomen geplant met plantenkokers. Dat ziet er niet fraai uit, maar is de eerste jaren hard nodig ter bescherming van de jonge boompjes. De ondergroei van het herplante bos neemt gelukkig snel toe en daardoor zullen de kokers meer en meer uit het zicht komen. Na drie of vier jaar moeten de plantkokers verwijderd worden.
Aldus namens Annet de Jong
Boswachter ‘t Roegwold
Duurswold & Oldambt

staatsbosbeheer
boswerkzaamheden
boswerkzaamheden2

Foto van de maand

Door Greet Haan
Greet haan juni
Kaap eten

Agenda juni DVS
(bij kaap steendam)


Steendammer uurtje: 29 mei vanaf 17.00 uur
Wandelen: 11 en 25 juni
Oud papier: 22 juni

Handwerkcafé: 2e en 4e woensdag van de maand juni (onder voorbehoud)

Steendammer uurtje: 26 juni

borrel met buren
Staat er een stoeptegel omhoog of doet de straatverlichting het niet? Meld het via de handige fixi-app!
fixi app
AfvalkalenderOud papierDe zakken voor verpakkingsafval liggen in de la van de zwarte tafel buiten bij Kaap Steendam.

Afvalwijzer