Nieuwsbrief van Dorpsvereniging en Coöperatie Steendam. Jaargang 4, nr.12

nieuwbrief logo wit

Hier vindt u alweer de nieuwsbrief voor de maand december. Hieronder hadden verhalen en foto's moeten staan over alle leuke dingen die er te doen zouden zijn, echter liep het wederom anders.
Heeft u iets te melden, te vragen, te verkopen, kopij ontvangen wij graag voor de 23e van iedere maand via dorpsverenigngsteendam@gmail.com. Hang vooral allemaal weer lampjes buiten, dan komen we de donkere dagen met elkaar ook weer door. Veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief, groeten van Sjouktje en Tilly.

Van de bestuurstafel

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft Mette van Tholen aan gegeven dat zij stopt met haar functie als coördinator cluster activiteiten. Uiteraard kwam deze mededeling als een volslagen verrassing, maar hebben wij als bestuur dit besluit te respecteren en te aanvaarden. Inmiddels heeft Mette een bedankbloemetje gekregen namens de Dorpsvereniging en Bestuur. Zij blijft aanspreekpunt voor het cluster activiteiten.

Bij het bestuur is ook meerdere keren de vraag neergelegd om meer transparantie - informatie - vanuit de clusters en werkgroepen te mogen lezen op de website en in de nieuwsbrief. Er gebeurt veel in ons dorp. We proberen vanaf deze maand updates te plaatsen van de projecten waar Steendam direct en indirect bij betrokken is. Van onze kant vragen wij: is er een onderwerp waar je bij betrokken wilt worden, meld je dan aan als vrijwilliger. Vele hoofden en handen maken licht werk.

Er is ook vraag naar publicatie van de verslagen van het bestuur. In verband met de gewijzigde voorwaarden van onder meer Google, maar ook doordat wij bestanden uit ons bestuursarchief niet kunnen delen duurt het opnieuw publiceren wat langer dan we graag zouden willen. Deze winter werken wij er aan om ook deze informatie weer openbaar te maken. Een eenvoudige uitleg: we moeten elk bestuursverslag opnieuw op de website zetten en dan ook nog de rechten in stellen om te delen.

Dorp in eigen hand

(Mariska Goeree) Volgende maand wordt de eerste woning opgeleverd en daar kijken we erg naar uit. De komende tijd zullen meer adressen in de uitvoeringsfase terechtkomen, waardoor de versterkingsoperatie langzamerhand zichtbaarder wordt. We hebben de afgelopen periode een aantal belangrijke knelpunten opgelost, waardoor we meer grip hebben gekregen op de planning. Wel zorgen de eventuele herbeoordelingen voor onzekerheid, aangezien het onduidelijk is of deze adressen nog versterkt moeten worden en wanneer ze eventueel weer in onze planning kunnen instromen. We hebben afgesproken dat voor elk adres uiterlijk in april 2022 een oriënterend gesprek zal plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt het versterkingsadvies toegelicht, zodat iedereen zo goed mogelijk in staat wordt gesteld om een keuze te maken tussen doorgaan met het huidige versterkingsadvies of het aanvragen van een herbeoordeling. De gemeente heeft een projectleider aangesteld voor het Programma Aardgasvrije Wijken, dus dit zal de komende tijd meer vorm gaan krijgen. Via Platform Fokus houden we jullie graag op de hoogte en daar kunnen jullie ons ook altijd bereiken.
Update foto's versterking van het huis van Trijn Oostland

Centrumplannen

(Taco Stammes) Het is alweer een tijd geleden dat er een update is gegeven m.b.t . het dorpscentrum en de bouw van onze toekomstige “nieuwe” Kaap Steendam. Onder wordt het plan zoals het er nu ligt aan de hand van een tijdslijn beschreven. Het hoeft geen betoog dat dit plan aan verandering onderhevig is en door de realiteit ingehaald wordt.
Centrumplannen perceel en terrein
Perceel en nieuwe locatie van Kaap Steendam.
Uit grondonderzoek is gebleken dat de grond van het perceel waarop de “nieuwe” Kaap Steendam gebouwd wordt aan de slappe kant is voor de aanleg van een aanvoerweg/klinkers/terraswerk. Als je nu over het perceel loopt, dan komt dit niet geheel als een verrassing.
Grondverbetering is nodig om in de toekomst een aanvoerroute, terrassen en een mooi dorpscentrum te creëren wat niet direct na korte tijd verzakt.
Plan is nu om begin februari aan te vangen met de grondverbetering van het perceel. Dit houdt in dat het perceel, m.u.v. de plek waar het zelf dorpshuis zelf komt, een meter afgegraven wordt. Vervolgens wordt het afgegraven gedeelte in eerste instantie opgevuld met 60 cm vul zand en 40 cm granulaat. Na de bouw van Kaap Steendam wordt er nog 20-30 cm vul zand boven op het granulaat aangebracht voordat de uiteindelijke bestrating voor de aanvoerweg, terrassen en rest van het centrum geïnstalleerd wordt. Dit alles zou een voldoende basis moeten zijn om verzakking van het dorpscentrum rondom de “nieuwe” Kaap Steendam te voorkomen. De afgegraven grond wordt gebruikt om het parkeerterrein aan de overkant van de huidige Kaap Steendam op te vullen tot hetzelfde niveau als de Damsterweg.
Hiermee wordt meer parkeercapaciteit gecreëerd wat ook een voorwaarde is voor de bouw van Kaap Steendam.
Na de grondverbetering is het de planning om in week 8 te starten met het heien van de palen voor de fundatie van Kaap Steendam.
Verwachting is dat de bouw van de “nieuwe” Kaap Steendam in de (na)zomer klaar is, waarna de aanvoerweg, terrassen en rest het dorpscentrum rondom Kaap Steendam en de brug gerealiseerd kunnen worden.
Een aantal voorzetten hoe het dorpscentrum uiteindelijk eruit komt te zien wordt momenteel door Joke Dallinga uitgewerkt en zal in een later stadium door gecommuniceerd worden.

Cluster zorg en welzijn


(Ellen Dallinga) Er is net voldoende tijd geweest om de herhalingscursus reanimatie te geven. Op een paar mensen na is iedereen weer bijgeschoold.
Gezien de oplopende cijfers is er geen mogelijkheid om mensen persoonlijk te bezoeken. Wel hebben nieuwe bewoners een tasje met informatie gehad.

Voor alle mantelzorgers in het dorp: zorg ervoor dat er telefoonnummers van huisarts of familieleden bekend zijn bij buren of andere punten mocht er iets met jezelf gebeuren. Als de mantelzorger tijdelijk weg valt uit het netwerk is het heel fijn als iemand de achterban kan inschakelen.

Plantaardigs

(Bernice Bot) Wat nieuwsberichten vanuit de werkgroep:
* De 6000 geplante krokusbollen zijn goed aangeslagen; als het goed is zullen we er ieder jaar meer van gaan zien...
* Dit jaar is het blauwe bootje weer fris opgeschilderd want de verf was nogal afgebladderd, het ligt er nu weer pico bello bij.
* Even aandacht voor het Hortensiaperk aan de zuidkant, dat is nog steeds zó prachtig van kleur, dus genieten!
* De brugplantenbakken zijn weer van wintervaste planten voorzien. Deze keer kon dat ter plekke en hoefden de bakken er gelukkig niet af. Vanuit de DVS hebben we nu een jaarlijks budget om planten aan te kopen.
* In het weekend van 3 december komt de kerstverlichting weer aan de brug te hangen en we gaan voor het eerst ook in de plantenbakken wat kerstversiering aanbrengen.

De werkgroep Plantaardigs bestaat uit 4 deelnemers. Heb je ideeën, vragen, zin om mee te doen? Klop dan even aan bij Bernice Bot of mail naar bernicebot@hotmail.com
plantaardigs 1
plantaardigs 2

Overleg 6 Schilddorpen

(Fred Mahler) Tussen alle coronabegrenzingen door proberen we ook het convenant tussen Siddeburen, Hellum, Schildwolde, Overschild, Tjuchem en Steendam in bedrijf te houden, meer nog stappen vooruit te laten maken. De krachtenbundeling van de 6 dorpen bestaat nu ruim 2 jaar en behalve corona zijn ook bestuurswisselingen bij Dorpsbelangen Siddeburen een vertragende factor geweest. Siddeburen is nu weer ‘vol in bedrijf’ met een bezetting van zelfs 7 bestuursleden. Op 9 november is er een doorstartbijeenkomst geweest in Siddeburen, waar de basisafspraken rond samenwerking/kennisdeling vanuit alle (deels nieuwe) besturen zijn bekrachtigd. Op 7 december is de volgende bijeenkomst van de 6 Schilddorpen gepland (corona volente).
Concreet is er thans een werkgroep aan de slag met als thema ‘energietransitie in Duurzaam Duurswold’. Daaraan doen Sjouktje Kopenga en Fred Mahler mee vanuit Steendam. Bij de bestuurlijke overleggen van de 6 dorpen schuift onze voorzitter Peter van Tholen aan.
(Meer info over dit overleg is te verkrijgen bij Fred Mahler)

Werkgroep Nee tegen windmolens in het Duurswold

(Sjouktje Kopenga) De werkgroep is een aantal keren bij elkaar geweest waarin we onder meer een aantal brieven aan gemeente, provincie en kranten hebben opgesteld en verstuurd. Zie hierboven voor de actuele antwoorden/artikelen. We zijn nu bezig om landeigenaren te benaderen om samen met hen een vreedzaam front op te bouwen tegen een bedrijf als Pure Energy, die op slinkse wijze probeert een voet tussen de deur te krijgen en daardoor meer windmolens wil bouwen. Dit ten koste van ons Groninger landschap en onze samenhang als dorpen rond het Schildmeer.

Jullie vinden alle stukken in de drive van deze werkgroep
Artikel regiokrant

Antwoord provincie
afbeelding bij vacature kabouterpad (002)

Herhaalde oproep Kabouterpad!


(Mieke Wind) Hieronder nogmaals de oproep van de werkgroep Kabouterpad voor een nieuw werkgroeplid. Mocht je niet in de werkgroep willen, maar wel af en toe willen helpen met klussen in het bos, horen we het natuurlijk ook graag!
De Kabouterpad-werkgroep is een kleine groep van buurt- en dorpsgenoten met een groot hart voor het Steendamster Bos. Onze klussen zijn gevarieerd: onderhoud van de kabouterpalen, maai- en snoeiwerk langs het Kabouterpad en organisatie van seizoensgebonden kinderactiviteiten. Driemaandelijks maken we ook de Kabouterkrant en onderhouden we een FaceBook-pagina.
Omdat onze werkgroep momenteel nog maar uit drie personen bestaat, zijn we op zoek naar een enthousiasteling die ons groepje wil komen versterken. Vooral een sterk iemand die verstand heeft van hamer en spijker missen we erg. Geef je op en maak ons en het bos blij!

Opgeven kan bij Bernice Bot, Birgit Gruisen of Mieke Wind, of via een mail aan ‘dorpsverenigingsteendam@gmail.com’.

Cluster Activiteiten

(Mette van Tholen) Ook dit jaar lijkt het erop dat wij een rustig decembermaand gaan krijgen. Helaas is het niet mogelijk om gezamenlijke DVS activiteiten te organiseren.Maar zoals wij in 2020 hebben geleerd moeten wij in deze tijden de kansen grijpen die er zijn.Afgelopen jaar hebben wij met z’n allen een mooi versierd kerst dorp gemaakt. Dat willen wij dit jaar graag weer gaan doen. Wel op een iets andere manier, hoe wij dat gaan doen weten wij nog niet helemaal, dat hangt af van wat mogelijk is. De datum is wel bekend: zondag 19 december vanaf 16.30.Geef je voor 15 december op bij: mettevantholen@hotmail.com. Of 0650476153
AGENDA DECEMBER

De pubquiz op derde kerstdag is gecanceld om de inmiddels welbekende reden.

De werkgroep voor de kerstmarkt heeft besloten dat ook de kerstmarkt dit jaar gecanceld wordt.

Handwerkcafé gaat wel door op de 2e en 4e woensdag van de maand. Meld je aan bij Mette van Tholen

Logo tiny house battle
We hebben weer een beroemdheid in ons dorp:
Maandag 29 november om 20.30 uur op RTL4

Onze eigen Peter van Tholen doet mee!!!!
Kaap Steendam

(Christiaan Wiepkema) is vooralsnog geopend op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Het (voorlopig) nieuwe dineren heet:
uitgebreid lunchen.

Er wordt nagedacht over afhaalmaaltijden.


kaap steendam
Foto van de maand december, ingezonden door Pernell Willemsen

pernell willemsen 3
Verdere informatie
Oud papier: 7 december vanaf 18.00 uur bij de straat..
Afvalkalender
De gele zakken voor verpakkingsafval liggen in de la van de zwarte tafel buiten bij Kaap Steendam.

Staat er een stoeptegel omhoog of doet de straatverlichting het niet? Meld het via de handige fixi-app!
Afvalwijzer
Secretariaat Dorpsvereniging Steendam
p/a damsterweg 9. 0598-432655