Nieuwsbrief van Dorpsvereniging en Coöperatie Steendam.

Jaargang 6, editie 9 (september 2022)
nieuwbrief logo wit

Van de bestuurstafels DVS en Coöperatie

106 woningen in Steendam

Zoals in onze vorige Nieuwsbrief is vermeld is er ‘bij overval’ (= via bericht van vergunningsaanvraag in de Regiokrant) duidelijk geworden dat er gevorderde plannen zijn om ons dorp te ‘verrijken’ met 106 recreatiewoningen. Dit blijkbaar op grond van een al vele jaren bestaand bestemmingsplan. Recent heeft het bestuur van DVS een prettig en constructief gesprek gehad met de ontwikkelaar Holland Vastgoed Groep B.V.
Inmiddels is door de gemeente de omgevingsvergunning verleend. Mochten we dat al willen, het is voor DVS juridisch niet mogelijk om als dorpsvereniging collectief bezwaar aan te tekenen. Wel is het mogelijk om individueel bezwaar aan te tekenen. Een ieder die dat vanuit eigen overwegingen wil doen heeft daar voor de wettelijke gelegenheid binnen 6 weken na publicatie van de vergunningverlening. Dat houdt in dit geval in dat er voor eind september bezwaar moet worden aangetekend. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de Gemeente Midden-Groningen.
Het bestuur van DVS is wel nadrukkelijk in overleg met de gemeente en de ontwikkelaar om de consequenties voor het dorp/gebied als geheel in zo goed mogelijke banen te leiden.
Mocht je het nuttig/noodzakelijk/urgent vinden om over dit onderwerp van gedachten te wisselen, wend je dan tot bestuursleden Peter van Tholen of Fred Mahler.
Het is raadzaam dit uiterlijk laatste week september in te dienen.
De ingezonden aanvraag vind u hier
De verdeling is als volgt: 60 woningen direct achter het strand en rond het binnenwater bij Damsterweg 2 t/m 20, de overige 46 zijn gepland achter het Villapark.
centrumplannen steendam

Centrumplannen

We kunnen er niet om heen, sinds een week liggen er 3 enorme hopen zand bij de nieuw te bouwen kaap en op het parkeerterrein. Geschat 2500 ton. Dit is nodig om de ondergrond voor het centrumplan te realiseren voor de bestrating en voor het ophogen van het parkeerterrein. Binnenkort meer nieuws hierover.
20220907_105810
20220907_105934
20220907_105459
20220907_105452
Ook liggen onder het doek bij Kaap Steendam een aantal samples. Het plan is enkele keren bekendgemaakt via deze site. Het is gelukt om mooie, waterdoorlatende bestrating te vinden. We nodigen een ieder uit om te gaan kijken hoe de speelse vorm zoals die gepresenteerd is tijdens de ALV langzamerhand vorm krijgt.

Werkgroep inrichting en meedenken dorpshuis

(Peter van Tholen) We hopen binnenkort te starten met de bouw van ons dorpshuis. Vaak is de voorpret van het plannen maken leuker dan de werkzaamheden van uitvoering. We willen een werkgroep vormen die gaat meedenken over de invulling en inrichting van ons dorpshuis.
Aanvang begin oktober. Wil je meedenken en meepraten, meld je dan aan via de mail dorpsvereniging Steendam.

Omgevingsvisie

Op 28 september aanstaande vindt er een bijeenkomst plaats met betrekking tot de omgevingsvisie Steendam. Dit vindt plaats bij MFC Siddeburen, aanvang 19.30 uur. Bij deze nodigen wij alle geïnteresseerden namens de Gemeente Midden Groningen van harte uit. Voor meer informatie zie hier.
In 2023 werkt de gemeente Midden-Groningen met een Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staat wat we belangrijk vinden voor Midden-Groningen, voor nu en in de toekomst. Er is ruimte nodig voor wonen, werken, landbouw, natuur, recreatie en energie. Sommige bestaande bedrijven willen bijvoorbeeld groeien en nieuwe bedrijven zoeken een plek in onze gemeente. En we hebben meer woningen nodig. Waar kan dat het beste, en waar moeten we dan rekening mee houden? Over dit soort dingen willen we met u in gesprek.

Vragenlijst en bijeenkomsten
In september en oktober organiseren we verschillende bijeenkomsten met dorps- en wijkorganisaties en met organisaties en ondernemers. En er is een vragenlijst. Die kunt u tussen 12 september en 10 oktober invullen.

Uw ideeën nemen we zo goed mogelijk mee in de Omgevingsvisie. Die werken we in januari 2023 uit tot een ontwerp. Het ontwerp Omgevingsvisie wordt daarna ook nog ter inzage gelegd. De definitieve Omgevingsvisie wordt voor de zomer van 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer informatie over de Omgevingsvisie vindt u op de website van de gemeente Midden-Groningen: www.midden-groningen.nl/omgevingsvisie. Daar vindt u vanaf 12 september ook de link naar de vragenlijst.

Omgevingsvisie met afbeelding en QR code[4047]
world cleanup day
Zaterdag 17 september is het World Cleanup Day. De gemeente Midden-Groningen doet mee in samenwerking met Surfcenter Schildmeer en kanovereniging De Futen deze grootste opruimactie voor zwerfafval over de hele wereld. We starten om 9.00 uur 's ochtends bij Kaap Steendam.

Tegelijkertijd start bij Kanovereniging Zuidlaarder een cleanupday op het water en land. Je kunt je aanmelden of meer informatie hierover krijgen bij samenaandebak@midden-groningen.nl
BURENDAG
ZATERDAG 24 SEPTEMBER
Afbeelding2
Op zaterdag 24 september organiseert de activiteitencommissie bij goed weer een gezellige middag op het water.
Het is de bedoeling dat we gaan varen over het Afwateringskanaal richting Meedhuizen. We vertrekken om 14 uur vanaf Kaap Steendam en onderweg zorgen we voor de nodige hapjes en drankjes.
Aan het eind van de middag kunnen we nog even gezellig napraten tijdens het Steendammer uurtje.
Voor opgave kunnen jullie voor 20 september mailen naar mettevantholen@hotmail.com
Wij zijn nog op zoek naar mensen die een sloep/boot hebben en die deze dag met ons mee kunnen varen. Graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan Mette

Tot dan op burendag, Willeke, Tineke en Mette

Uitnodiging informatieochtend omtrent de Barst

Op 24 september om 11.00 uur komt Harm Naaijer ons inlichten over de stand van zaken omtrent de Barst. Geprobeerd wordt om voor deze dag het opgestelde businessplan aan een ieder te sturen.
maqiette

Vooraankondiging 6 oktober coöperatiefestival

meer informatie
Meer lezen
Foto van de maand

De foto van de maand!


Gemaakt door Birgit Gruisen eind augustus om 8 uur 's ochtends.
Wil jij graag jouw foto zien als foto van de maand, stuur dan uw foto naar dorpsvereningsteendam@gmail.com

Music Dining: West of Eden

west of eden
Op 23 september komt voor de 3e keer West of Eden naar Steendam. Onder het genot van een vermoedelijk weer tongstrelende maaltijd genieten van mooie ballads en folksongs.
Meer info over deze band

Steendammer uurtje:

Het Steendammer uurtje is een uitgelezen moment om even weer bij te kletsen bij de dorpsborrel. Inloop zaterdag 24 september vanaf 17.15 uur.

Wil je ook een reminder krijgen voor dit uurtje: stuur een appje naar Sjouktje, 06-41800557. Je wordt dan opgenomen in de appgroep.
Schermafbeelding 2022-07-27 113436
Staat er een stoeptegel omhoog of doet de straatverlichting het niet? Meld het via de handige fixi-app!
fixi app
Afvalkalender
Oud papier wordt gehaald op 27 september vanaf 18.00 uur. Plaats uw papiercontainer alstublieft met het handvat naar de weg.
De zakken voor verpakkingsafval liggen in de la van de zwarte tafel buiten bij Kaap Steendam.

Email Marketing Powered by MailPoet