logo nieuwsbrief

Nieuwsbrief van Dorpsvereniging en Coöperatie Steendam.

Staindam broest..

Jaargang 7, editie 6
(mei 2023)

Foto: Hendrik Uil

Van de bestuurstafel DVS

Algemene Ledenvergadering

Hierbij het concept verslag van de gehouden vergadering. Een flinke opkomst waaruit blijkt dat de leden dergelijke vergaderingen op prijs stellen. Hier direct onder vind je de linken naar het verslag en de presentaties.

Concept verslag algemene ledenvergadering
Financiën
Presentatie Coöperatie (komt later, deze link kan niet worden geopend)
Presentatie Centrumplannen

Tijdens de rondvraag werd de vraag gesteld wat de stand van zaken is met Dorp in Eigen Hand. Het bestuur heeft Christiaan gevraagd een reactie te geven. Bij deze zijn reactie:
"Wij publiceren op platform Fokus en dit wordt ook meegenomen in de nieuwsbrieven van beide dorpsverenigingen. Als mensen vragen en of hulp nodig hebben zijn we er altijd voor ze. We zijn de laatste maanden bij diverse gesprekken geweest en ook altijd bereikbaar. Als er vragen zijn dan graag de vragen bij Christiaan en/of Mariska neerleggen dan kunnen we dit bekijken en meenemen in komende publicatie-/ nieuwsbrief en als het persoonlijke zaken betreft 1 op 1 reageren."
Christiaan Wiepkema, Tel: 06-41173212

Ook voor 2023 is de contributie vastgesteld op € 10,-. Graag ontvangen wij het bedrag zo spoedig mogelijk op rekening DVS: NL 17 RABO 0304 9880 22 onder vermelding van je naam en adres. Alvast hartelijk dank. Op dit moment missen wij nog 47 contributiebijdragen.
Centrumplannen: inmiddels heeft de werkgroep het plan min of meer concreet in kaart gebracht. Deze zal binnenkort in de hal van Kaap Steendam komen te hangen. Ook is er uit het enorme aanbod van bestrating een selectie gemaakt. Samples hiervan zijn te zien bij Kaap Steendam.
Bestuur DVS


Foto's: Tineke Hoorndijk
.

Cluster activiteiten

Bij elke inwoner in Steendam is onlangs een enquête van het cluster activiteiten in de bus gerold. Langs deze weg vragen wij jullie om de enquête in te vullen en te sturen naar mettevantholen@hotmail.com

Je vindt de enquête hier

Tuinreis op 27 mei a.s. Opgave uiterlijk 23 mei a.s.

(voor wie zich al opgegeven heeft, hoeft uiteraard niet nog eens)
We gaan weer op tuinreis. Dit jaar op 27 mei. Verzamelen vanaf 09.00 uur. Vertrek plusminus 09.15 uur. Dit jaar verklap ik wel waar we heen gaan, omdat het best een `duur` uitje is. We gaan dit jaar naar de Hortus in Haren. Tussen kwart over tien en half elf worden we verwacht in het restaurant waar we koffie/thee met …

Meer lezen

Fietstocht op 4 juni a.s.

We gaan weer fietsen op 4 juni. De route wordt uitgezet door Epko Groenbroek en Klaas Smit. Meer details volgen in de grote nieuwsbrief van 18 mei a.s. Start om 13.00 uur vanaf Kaap Steendam.

Meer lezen

Steendam heeft een zwemtrap in het Afwateringskanaal

Op 11 april is tijdens 2 flinke hagelbuien het zwemtrappetje, aan de steiger naast de brug, geplaatst door Eise Wiepkema en Taco Stammes.
Dit trappetje hebben wij op het verzoek van Aukje Woltjer gekregen van de gemeente Midden-Groningen en is nu in eigendom van DVS. Vorige week hebben Taco en Aukje eerst wat keien van de milieuvriendelijke oever verplaatst die in de weg lagen en heeft Klaas Spithof twee profielen gemaakt waaraan het trappetje is bevestigd.

Heel erg bedankt mannen en geweldig dat wij zulke handige mensen in het dorp hebben.

Foto's en verslag: Aukje Woltjer

Update zwemtrapje (Officieel ingewijd!!!)

Zondagmiddag (7 mei) hebben wij met een aantal leden van de triatlongroep het
nieuwe zwemtrappetje ingewijd. Temperatuur van het water viel best mee en wij
zijn heel tevreden over de nieuwe aanwinst. Groetjes, Aukje

Platform Fokus

De nieuwe stimuleringsregeling in het kader van de proeftuin aardgasvrije wijken Steendam en Tjuchem is vanaf nu beschikbaar.

Dit is een rentevrije langlopende lening die is bedoeld voor energiebesparende en/of energie opwekkende maatregelen die het mogelijk maken de woning aardgasvrij te maken. De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000 euro waarbij de lening niet meer kan bedragen dan de werkelijke kosten.

Meer informatie en de lening aanvragen kan via deze link:

https://www.snn.nl/particulier/stimuleringslening-paw-steendam-tjuchem-2023

Te gek wat rot, er ging weer wat kapot (in Steendam)

Bovenste drie foto's: weer is iemand met veel te hoge snelheid uit de bocht gevlogen bij de driesprong Steendam/Tjuchem.

Foto hiernaast: na het opladen van een grote graafmachine is een hydraulische leiding van een oplegger gesprongen, het gevolg minstens 20 liter water op de weg. n. Het wegdek is vanaf 11.00 tot 18.00 vrijwel onbegaanbaar geweest. Verantwoordelijke is weggereden richting Appingedam. Ter hoogte van nr. 9 en 11. (15 mei 2023)

Kennismaken met Harriët Wierts

Harriët Wierts – Procesleider Steendam en Tjuchem
Om het contact met de dorpen te optimaliseren heeft de gemeente Midden-Groningen - naast de gebiedsregisseur
Sander Bentum - mij als procesleider aangesteld voor Steendam en Tjuchem. Ik ben er voor al uw vragen op het
gebied van:
- uitwerking van de gebiedsvisie
- versterkingsopgave als gevolg van de gaswinning
- wisselwoningen
- NPG projecten van Toukomst
Graag kijk ik samen met u naar mogelijkheden en koppelkansen en ik ben altijd bereid met u mee te denken om samen tot oplossingen te komen.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt als adviseur wonen, vastgoed en grondzaken bij de gemeenten Pekela en Veendam. De eerste 10 jaar van deze eeuw was ik makelaar in Zuidoost Groningen en daarvoor heb ik commercieel werk gedaan in projectontwikkeling en aannemerij.

E harriet.wierts@midden-groningen.nl
T 0598 42 55 24
M 06 44 00 84 60

Intranet Steendam en Tjuchem
Om nieuws en informatie snel te kunnen delen hebben we voor Steendam en Tjuchem een intranetsite aangemaakt. U kunt zich hiervoor aanmelden door uw gegevens aan mij te e-mailen.
Iedere donderdagmiddag ben ik te vinden in dorpshuis Kaap Steendam.

Graag tot ziens

Persberichten Kultuureiland Steendam

Coöperatiefestival op 11 mei jl. in Hellum

We hebben een link gekregen dat, wat ons betreft, een mooi verslag biedt van deze dag.

Verslag Coöperatiefestival

Foto: Peter van Tholen

Uit "den ouden doos"

Het Schildmeer is een L-vormig meer gelegen tussen de dorpjes Steendam, Overschild, Schildwolde, Hellum en Siddeburen. Het is een overblijfsel van een groot merengebied dat er ooit heeft gelegen. Dat merengebied heette Woldjermeer. Het gebied rondom het Schildmeer is vroeger rijk bebost geweest. Daar wijzen namen als Woldstreek, Duurswold en Schildwolde op. Het Schildmeer heeft een oppervlakte van ongeveer 301 hectare en dient als boezem voor het waterschap Duurswold. Meer kun je lezen op de pagina van ZV-OSS

Uit tips in en rond Steendam mei/juni

DVS

27 mei tuinreis
3 juni fietstocht
Steendammer uurtje:
27 mei 2023. Inloop vanaf 17.15 uur.

Wil je ook een reminder krijgen voor DVS activiteiten/steendammer uurtje: stuur een appje naar Sjouktje, 06-41800557 of Mette, 06-50476153.
Je wordt dan opgenomen in de appgroep.

Handwerkcafé, 2e en 4e woensdag van de maand

Kaap Steendam

03 juni vanaf 18.30 uur bij Kaap Steendam:
music Dining met
Los Cascos
Meer informatie
Reserveren kan via info@kaapsteendam.nl of bel naar 06-27279323.

De Tijd

18 mei: Jannes
Meer informatie
fixi app
Oud papier wordt gehaald op 6 juni vanaf 18.00 uur. Plaats uw papiercontainer alstublieft met het handvat naar de weg.
De zakken voor verpakkingsafval liggen in de la van de zwarte tafel buiten bij Kaap Steendam.

Afvalkalender
Staat er een stoeptegel omhoog of doet de straatverlichting het niet? Meld het via de handige fixi-app!
Email Marketing Powered by MailPoet