logo nieuwsbrief

Nieuwsbrief van Dorpsvereniging en Coöperatie Steendam.

Staindam broest..

Jaargang 7, editie 2
(februari 2023)

Van de bestuurstafel DVS

De inloopavond van 25 januari jl. is druk bezocht. Als bestuur doet het ons goed dat er veel belangstelling was voor en tegen de komst van 106 recreatiewoningen. Op veel vragen is er door HVG, gemeente en NCG geen antwoord gegeven. We hebben de antwoorden bij de vragen gezet. We blijven aandringen bij de betrokken partijen dat op alle vragen antwoord moet worden gegeven. Langs deze weg houden wij jullie van de voortgang op de hoogte.

We hebben een map aangemaakt, waar we alle informatie met het dorp gaan delen omtrent dit onderwerp. Jullie vinden de map via de link

Overigens kan tegen het vervangingsbesluit van 27 januari nog steeds bezwaar worden gemaakt. Dit kan tot 2 maart a.s. Er lopen op dit moment twee verzoeken voor een omgevingsvergunning voor de Roegeweg 1 en Damsterweg 32z. DVS kan als organisatie geen bezwaar aantekenen tegen de komst van de 106 woningen, maar nodigt een ieder die wel bezwaar wil maken dit op persoonlijke titel te doen.

We doen ons stinkende best om alle informatie zoveel mogelijk te delen en doen wat in onze mogelijkheden ligt, maar vaak is informatie binnen een paar dagen alweer achterhaald en/of aangepast. We kunnen echt wel wat extra versterking gebruiken. Dus als je het leuk vindt om in een kleinere bezetting over dorpsgerelateerde zaken na te denken, maar daar ook graag een rol in wilt spelen zouden we graag met je in contact willen komen. Er gebeurt van alles, vooral op de achtergrond voordat het daadwerkelijk in het dorp zichtbaar wordt.

Bij deze ook een herhaalde oproep om deel te nemen aan een werkgroep "inrichting dorpshuis". Meld je bij het bestuur als je mee wilt denken over de inrichting van het dorpshuis.

Bestuur DVS

Contributie

Ook voor 2023 is de contributie vastgesteld op € 10,-. Graag ontvangen wij het bedrag voor 1 maart a.s. op rekening DVS: NL 17 RABO 0304 9880 22 onder vermelding van je naam en adres. Alvast hartelijk dank.

Cluster Activiteiten

Beste Steendammers,

Afgelopen week hebben de dames van de activiteiten commissie de activiteiten van de komende maanden gepland

Wij zijn heel benieuwd wat jullie van de activiteiten vinden? Wat kan anders? Wat is goed ? en ook zijn wij altijd op zoek naar ideeën voor nieuwe activiteiten. Daarom hebben wij een enquête gemaakt. Binnenkort wordt deze, samen met een overzicht van het activiteiten aanbod, rond gebracht.
Eerst komende dorpsactiviteit is het Steendammeruurtje op zaterdag 25 februari om 17.30 bij Kaap Steendam.
Wist je dat er een herinneringsappje is voor het Steendammeruurtje? Wil je een paar dagen voor Steendammeruurtje een herinnering ontvangen? Meld U
je dan aan bij Sjouktje Kopenga of Mette van Tholen.

Met vriendelijke groet,
Tineke, Willeke en Mette

Zaterdag 18 maart 2023 NL Schoon

Op zaterdag 18 maart is er weer de landelijke opschoondag van NL Schoon en daar willen we ook dit jaar in Steendam bij aanhaken. Er is dit keer een minder groot gebied om op te ruimen dan voorgaande jaren. De dag-camping en een groot stuk bij het strand, waar de huisjes worden gebouwd vallen dit keer af, maar er blijft nog genoeg over om met een paar groepjes op pad te gaan. Er ligt helaas alweer genoeg rotzooi in de bermen.
Wie tijd en zin heeft om te helpen kan zich om 9 uur melden bij Kaap Steendam. Na een kop koffie of thee gaan we dan op pad.
Alvast bedankt voor jullie hulp!

Stiena en Tineke

Kultuureiland (nieuwsbrief en oproep!)

Rondom de Damsterplas bij het dorp Steendam is het Kultuureiland in ontwikkeling. Het begin van een recreatieve kunstbelevenis in Midden-Groningen. De realisatie is een ‘tijdloos’ groeiproces waarbij kunst, cultuur en natuur zich zullen vermengen met als basis de aandacht en respect voor de natuur. Het Kultuureiland zal uitgroeien tot een laagdrempelig belevenispark met ‘beleefbare natuur’. Een evenwichtige en wisselende combinatie …

Meer lezen

!!!! Art Carnivale stopt!!!!

Met spijt in hun hart geeft het team Art Carnivale aan dat zij stoppen met het organiseren van het jaarlijkse festival aan het Schildmeer

Lieve mensen, De tamtam heeft ongetwijfeld velen van jullie al bereikt, maar het is een feit helaas... Art Carnivale bij het Schildmeer stopt... Het hele terrein is ingeklemd tussen 2 terreinen waar een villapark van meer dan 100 huisjes …

Meer lezen

Uit "den ouden doos"

7 februari 2021: bloedsneeuw op het strand van Steendam (foto's gemaakt door Sandra Verlaar)
Er zijn een aantal leden die heel graag de link naar de film over Steendam "waar een klein dorp Groot in is" nog een keer willen hebben.

Daar geven wij uiteraard graag gehoor aan. Komt ie:

Even voorstellen: Sander Bentum, gebiedsregisseur

Mijn naam is Sander Bentum en ik ben sinds oktober gestart als nieuwe gebiedsregisseur bij de gemeente Midden-Groningen. Ik woon in Ommelanderwijk, een dorp bij Veendam en hierdoor ken ik de omgeving van Midden-Groningen aardig goed. Hiervoor heb ik de studie Management van de Leefomgeving op Hogeschool van Hall Larenstein in Leeuwarden afgerond. Tijdens mijn leerwegtraject ben ik erachter gekomen dat mijn passie ligt bij gebiedsontwikkeling, bewonersparticipatie en leefbaarheid en als nieuwe gebiedsregisseur wil ik mij graag hiervoor volledig inzetten.
Als gebiedsregisseur ga ik mij inzetten voor onder andere Steendam, een zestal andere dorpen en daarnaast ben ik ook gebiedsregisseur van de verschillende wijken in Sappemeer.
Ik hou mij vooral bezig met het onderhouden van contacten met dorpsbesturen en dorpsverenigingen om op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen die er spelen in een dorp of wijk. Voorbeelden zijn de instandhouding van voorzieningen, ruimtelijke ontwikkelingen, maar ik wil mij ook inzetten voor thema’s als bewonersparticipatie en leefbaarheid. Verder ben ik ook bereid om mee te denken over initiatieven vanuit dorpen of wijken. Dit kan betekenen dat als bewoners of een bewonersvereniging een idee heeft om de leefomgeving te verbeteren ik bereid ben om mee te willen denken over de realisatie van het idee. Hierbij kan worden gedacht aan het vormen van draagvlak voor een idee, meedenken over de aanvraag van subsidie of inzicht krijgen in juridische voorwaarden. Tot slot werk ik ook samen met het opbouwwerk en jongerenwerk.

Klaverjassen

Er zijn wat voelhorens uitgezet om met de 6 schilddorpen een klaverjastoernooi op te zetten. Hoe een en ander er uit kan (komen) te zien of ingevuld wordt, moet nog blijken uit de interesse uit de omliggende dorpen. Maar: dit is wel je kans om te leren klaverjassen (of om je kennis op te frissen....). Wil je leren klaverjassen, meld je dan als de wiedeweerga bij Sjouktje
In overleg gaan we dan een aantal weken stevig aan de bak om je het klaverjassen te leren. Uiteraard gaan we een aantal avonden in overleg plannen. Afhankelijk van de interesse wordt de locatie nog uitgezocht.

Uit tips in en rond Steendam februari/maart

DVS

Steendammer uurtje:
25 februari 2023. Inloop vanaf 17.15 uur.

Wil je ook een reminder krijgen voor dit uurtje: stuur een appje naar Sjouktje, 06-41800557 of Mette, 06-50476153.
Je wordt dan opgenomen in de appgroep.

Handwerkcafé, 2e en 4e woensdag van de maand


25 maart 2023: Irish Night
UITVERKOCHT
Steendammer uurtje vervalt. Alternatief wordt nog gezocht.

Kaap Steendam

4 maart vanaf 18.30 uur bij Kaap Steendam:
music Dining met
Jan Henk de Groot

Reserveren kan via info@kaapsteendam.nl of bel naar 06-27279323.

De Tijd Steendam

Op 25 februari 2023 komt Burdy naar Steendam. Zie onze FB pagina voor meer informatie. Er zijn beperkt kaarten verkrijgbaar.
11 maart 2023: Lawineboys

Hart voor Midden-Groningen: uitnodiging stamppotbuffet

Samen verantwoordelijk voor het riool Riool verstopt? Bel de gemeente! De gemeente zorgt ervoor dat iedereen gebruik kan maken van het riool. U betaalt rioolheffing om daarvan gebruik te kunnen maken. Als gebruiker van het riool moet u het riool zo gebruiken dat het niet verstopt raakt. Het riool is alleen geschikt voor (regen)water, ontlasting, toiletpapier en alles wat door …

Meer lezen
fixi app
Oud papier wordt gehaald op 14 maart vanaf 18.00 uur. Plaats uw papiercontainer alstublieft met het handvat naar de weg.
De zakken voor verpakkingsafval liggen in de la van de zwarte tafel buiten bij Kaap Steendam.

Afvalkalender
Staat er een stoeptegel omhoog of doet de straatverlichting het niet? Meld het via de handige fixi-app!
Email Marketing Powered by MailPoet