Alle berichten van Tilly Krijgsheld

Dorp in eigen hand

Volgende maand wordt de eerste woning opgeleverd en daar kijken we erg naar uit. De komende tijd zullen meer adressen in de uitvoeringsfase terechtkomen, waardoor de versterkingsoperatie langzamerhand zichtbaarder wordt. We hebben de afgelopen periode een aantal belangrijke knelpunten opgelost, waardoor we meer grip hebben gekregen op de planning. Wel zorgen de eventuele herbeoordelingen voor onzekerheid, aangezien het onduidelijk is of deze adressen nog versterkt moeten worden en wanneer ze eventueel weer in onze planning kunnen instromen. We hebben afgesproken dat voor elk adres uiterlijk in april 2022 een oriënterend gesprek zal plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt het versterkingsadvies toegelicht, zodat iedereen zo goed mogelijk in staat wordt gesteld om een keuze te maken tussen doorgaan met het huidige versterkingsadvies of het aanvragen van een herbeoordeling. De gemeente heeft een projectleider aangesteld voor het Programma Aardgasvrije Wijken, dus dit zal de komende tijd meer vorm gaan krijgen. Via Platform Fokus houden we jullie graag op de hoogte en daar kunnen jullie ons ook altijd bereiken.

Stem op molen De Dellen

Op 20 september 2020 heeft zich bij molen “De Dellen” in Nieuw Scheemda een ramp afgespeeld: er is een roede afgebroken. Gelukkig hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Diverse media hebben inmiddels hierover bericht, er waren interviews met bestuursleden van de MSMOG bij de molen en op 7 oktober heeft het Dagblad van het Noorden een artikel over de crowdfundactie geplaatst.

De schade blijkt enorm te zijn, een voorlopige berekening gaat uit van € 110.000.  De molenstichting schrijft nu verschillende subsidiegevers, provincie, gemeenten en andere instellingen aan om geldelijke ondersteuning te krijgen, waarmee tot herstel van de molen kan worden overgegaan.

De crowdfunding actie is succesvol geweest maar er is niet genoeg ontvangen.

Nu is de Molenstichting (MSMOG) onlangs – en daar zijn we heel blij mee – genomineerd voor de prestigieuze en unieke VriendenLoterij Molenprijs. De vereniging De Hollandsche Molen (DHM) heeft ons hiervoor voorgedragen. Echter de concurrentie is heel groot o.a. uit Amsterdam en degene met de meeste stemmen wint. We moeten zorgen dat we minimaal 10.000 stemmen krijgen en dat is heel hard werken. Echter, we zijn gemotiveerd tot en met om deze prijs in de wacht te slepen. De winnaar krijgt € 75000 en de rest € 1 per stem. 

 Het bestuur van HV “Bie t Schildt” vraagt uw medewerking in deze actie om zoveel mogelijk stemmen uit te brengen voor de Dellen zodat deze mooie molen in onze regio weer behouden kan worden.

VriendenLoterij Molenprijs

 Hoe kan ik stemmen?

 • van 8 september 10.00 uur tot 1 oktober 12.00 uur kunt u uw stem uitbrengen
 • ga naar molenprijs.nl/DeDellen
 • u komt direct op de pagina met een filmpje en foto’s van De Dellen én de stembutton!
 • u klikt op de button, vervolgens worden enkele persoonlijke gegevens gevraagd, o.a. uw naam, geboortedatum en mailadres
 • de rest wijst zich vanzelf
 • u ontvangt een mail ter bevestiging van uw stem. Controleer s.v.p. ook de spambox / ongewenste mail, want soms komt deze mail daar terecht
 • LET OP: onbevestigde stemmen zijn niet geldig en dat zou natuurlijk jammer zijn….
 • jongeren onder de 18 mogen niet stemmen, dit heeft te maken met de strikte regels voor de loterij
 • mocht u geen mailadres hebben, dan kunt u de molenstichting machtigen om uw stem in te voeren. Hiervoor vult u een stembriefje in met uw telefoonnummer en handtekening. De gegevens worden dan verwerkt

 

Stemmen is dus eigenlijk heel makkelijk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultuureiland Damsterplas in wording

Kultuureiland Damsterplas in wording

Henk Bleker over de Damsterplas en het belevingspark.

Enthousiast en bevlogen praat Henk over het Kultuureiland onder het genot van een kopje koffie bij de Ent in Hellum. Alwaar ik gastvrij werd onthaald.

Het collectief bestaat uit kunstenaars uit de regio,, die elkaar hebben gevonden.

Hun doel is het behouden kunst en cultuur in de natuur en de omgeving. Het idee is om de regie en het behoud van de eigen regio weer in eigen hand te nemen en zodoende de leefbaarheid te vergroten en te veraangenamen.

De ingang van het park zal aan de Roegeweg komen, daar is voldoende ruimte voor parkeerplaatsen. Het streven is om het stuk grond tussen de Damsterplas en de Roegeweg er bij aan te plakken, zodat er vanaf het strandgebied een kunstroute kan worden aangelegd.

Dit o.a. door het aanleggen van een belevingspark langs en om de Damsterplas, welke door een gelukkig toeval aan de kunstenaars is toebedacht. Een ideaal stukje, omdat de natuur al zijn kans heeft gekregen om de plas enigszins vorm te geven. Een en ander zit al een aantal jaren in het vat en kon dan eindelijk dit jaar van start gaan.

Het betreft een samenwerking tussen stichting De Draad  en het Belevenis collectief. Inspiratie hiervoor is onder andere gehaald uit belevenisparken in Duitsland. Behalve kunst objecten, zal er ook op het muzikale vlak van alles te beleven zijn zoals te zien in het onderstaande programma.

De bedoeling is, omdat de podia ook daadwerkelijk zullen blijven staan, dat er vaker spontane muzikale acties op touw zullen worden gezet. Ook zal er een horecavoorziening komen voor de hapjes en drankjes met o.a. een bbq.

Vooralsnog wordt er gewerkt aan een wilde bloemen & kruiden labyrint, een uitkijktoren, een hoefijzertheatertje, een vertelplek een muziekbult en een zaagpodium en kultuurlawaai.

Op termijn wordt er wellicht nog zand gewonnen uit de plas ten behoeve van de N33. Dan zal er ook zand worden aangewend voor het aanleggen van eilandjes en waterstromen. Ook zal er dan ruimte zijn voor een theater te water.

Voor dit moment is er steeds meer te zien en te beleven en wordt het steeds leuker. Op termijn zal zich misschien zoiets ontwikkelen als een bazaar met bijvoorbeeld streekproducten en workshops.

In het kader van de centrumplannen Steendam is wellicht een samenwerking mogelijk met de kunstenaars om snelheid remmende kunstwerken langs de weg te plaatsen, die verwijzen naar de Damsterplas en zo een kunstroute door het dorp gaan vormen.

“Wanneer er mooie dingen worden gemaakt, zal men minder snel geneigd zijn om deze te vernielen”. Aldus Henk Bleker!

Wij houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

PS: omdat vele handen licht werk maken, is het leuk wanneer men, al dan niet gewapend met een schoffel, komt helpen met het in toom houden van de distels.

Voor meer informatie, kijk vooral ook op www.facebook.com/Kultuureiland.

Windmolens tussen Noordbroek, Siddeburen en Slochteren

Er is begin dit jaar een initiatief ontwikkeld voor de bouw van een tiental grote windturbines in de driehoek tussen Noordbroek, Siddeburen en Slochteren. Vanuit de gemeente is weliswaar gesteld dat zij hier geen voorstander van zijn maar van direct betrokkenen heeft het bestuur van dorpsbelangen Hellum inmiddels begrepen dat de plannen voor de bouw toch echt steeds meer vorm krijgen.

De meningen in ons bestuur lopen uiteen, maar unaniem zijn we van mening dat ook de bewoners van en om dit gebied betrokken moeten worden bij het maken van deze plannen. Op dit moment is bij de initiatiefnemers (energiemaatschappij en landeigenaren) nog geen spoor daarvan te zien.

Wij vrezen dat er over enige tijd een doortimmerd projectplan gelanceerd wordt waarbij omwonendenzich op achterstand gezet voelen voor wat betreft kennis en informatie. We hebben gezien waar dat toe geleid heeft in Meeden en willen dit graag voorkomen.

Landelijk staat dit onderwerp ook steeds meer in de belangstelling vanwege de negatieve gevolgen voor de gezondheid die aan de bouw van windmolens verbonden kunnen zijn. (M.n. lawaai en trillingen naast de al bekende ergernis door horizonvervuiling). Binnen enkele jaren zullen daarom naar verwachting de richtlijnen en voorwaarden voor de bouw worden aangescherpt wat echter juist nu bij de initiatiefnemers tot grotere haast leidt. Deelname van omwonenden aan deze besluitvorming en eventueel zelfs aan de exploitatie is van groot belang voor hun maatschappelijk welzijn. Daarom vragen wij of er ook in jullie dorpen mensen zijn die belangstelling hebben voor de ontwikkelingen op dit gebied en die willen deelnemen aan het organiseren van volwaardige democratische besluitvorming hierover.

Wij willen graag met deze mensen in contact komen en nog voor de zomer begint hierover (al of niet fysiek) een bijeenkomst plannen. Belangstellenden kunnen met ons contact opnemen via

secretariaat@dorpsbelangenhellum.nl of

dorpsbelangenhellum@hotmail.com.

Ingezonden door Henk Jan van der Sluis,

Secretaris vereniging dorpsbelangen Hellum

Kultuureiland Damsterplas

Hele bericht: kultuureiland Damsterplas

Kultuureiland Damsterplas in Steendam in wording

 

STEENDAM Wat is er toch gaande bij de zandafgraving in Steendam? Er rijden auto’s heen en weer, er worden bomen weggehaald, een kraanmachinist is druk bezig grond weg te schrapen. De pony’s, die door de gemeente Midden Groningen gehuurd worden, grazen nu op het zuid-westelijk gedeelte en er zijn vaak mensen druk aan het werk.

Het antwoord is: hier wordt het Kultuureiland gecreëerd. Een innovatief, dynamisch en groeiend project waarbij kunstenaars uit diverse disciplines kunst en natuur laten samensmelten tot een artistiek, attractief en duurzaam belevenispark voor jong en ouder. Het doel van het project is het ontwikkelen van een groen en langjarig kunst- en cultuurproject en een even zo langdurige reeks culturele experimenten in het landschapspark Damsterplas nabij het Schildmeer in Steendam.

Cultuur-toeristische trekpleister

Dit wordt een multifunctionele parkomgeving als creatief en innovatief podium waar kunst, cultuur, innovatie, natuur en duurzaamheid in een langdurig proces vrij baan krijgen. Zo ontstaat een cultuur-toeristische trekpleister met bovenregionale aantrekkingskracht.

Kultuureiland is een project van de stichting Kultuureiland in nauwe samenwerking met kunstenaarscollectief stichting De Draad en stichting Beleveniscollectief. Het Beleveniscollectief bestaat uit een groep kunstenaars die het woon- en leefklimaat wil verbeteren dooe middel van bespeelbare en beleefbare sculpturen en objecten, speelterreinen, belevenislandschappen, ontmoetingsplaatsen en recreatieve voorzieningen.

Kijkplekken en zaagpodium

Het Kultuureiland wordt in diverse fases vormgegeven de komende jaren. Dit jaar krijgt het landschap vorm met vaste planten- en kruidenheuvels, er worden duizend wilde bloemen gezaaid, er worden zit- en kijkplekken aan het water gemaakt, een toegangsweg met een parkeerplaats, amfitheaters voor optredens, een theetuin, plekken om kunstwerken te plaatsen en er komt een zaagpodium waar door de houtbewerkers prachtige kunstwerken worden gemaakt. In de komende jaren komen er van houtbouw ook paviljoens op het Kultuureiland, onder andere voor de horeca.

Art Carnivale

Kultuureiland heeft een relatie met het jaarlijkse festival Art Carnivale, dat ’s zomers plaatsvindt in Steendam met een bonte mix van muziek, (straat)theater, een kunstmarkt, workshops en kinderactiviteiten (www.artcarnivale.nl). Verder wordt er samengewerkt met Kunst- en Cultuurhuis De Ent in Hellum en het Beleveniscollectief. De Ent is een informatie- en ontmoetingscentrum, galerie, mediatheek en broedplaats voor nieuwe ideeën aan Bovenpad 13 in Hellum.

Feestelijke opening

Dit jaar komt er een feestelijke opening, waarbij de coronamaatregelen in acht worden genomen, is er een belevenis-wandelroute door het bloemenlabyrint en zullen er al workshops en optredens worden georganiseerd. Informatie over het Kultuureiland is te vinden op de Facebookpagina Kultuureiland.

 

Haalbaarheidsonderzoek naar zandwinning uit Damsterplas

 

 Haalbaarheidsonderzoek naar zandwinning uit Damsterplas

Duurzaamheid heeft een belangrijke plek in het project N33 Midden. Daarom onderzoeken we, in afwachting van besluitvorming over de financiering en voortgang van het project, of bepaalde maatregelen haalbaar zijn. Voor de verlegging van de N33 bij Tjuchem moet veel zand aangevoerd worden. Daarom onderzoeken we – samen met de gemeente Midden-Groningen – of zandwinning uit de Damsterplas opnieuw mogelijk is.

De Damsterplas ten zuiden van Steendam is ontstaan door zandwinning voor de huidige N33. In de jaren ’90 is door de zandwinning een plas ontstaan met een diepte van ongeveer 8m. De mogelijke zandwinning voor de toekomstige N33 heeft invloed op de diepte. De grootte van de plas blijft gelijk.

Haalbaarheidsonderzoek
Fugro start op dinsdag 6 april met een haalbaarheidsonderzoek in het Damsterplas. De werkzaamheden duren 5 à 6 werkdagen. Het onderzoek moet onder andere duidelijkheid geven over de zandkwaliteit, de methodieken voor zandwinning en transport van zand, invloed van zandwinning op het Damsterplas en tot slot wat het betekent voor de directe omgeving.

Gedurende het onderzoek ligt een ponton in de Damsterplas. Op de ponton staat een boorinstallatie waarmee Fugro drie boringen tot een diepte van 25 tot 30 meter diepte verricht.

Fugro voert de ponton en de boorinstallatie aan via de parkeerplaats aan de Damsterweg, tegenover de Geerlandsweg. Dit betekent dat de parkeerplaats op 6 april in de ochtend is afgesloten. Ook bij het afronden van de werkzaamheden is de parkeerplaats een halve dag afgesloten. Wanneer dit precies is, is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.

Vervolgstappen
Als blijkt dat zandwinning mogelijk is, starten we met het aanvragen van vergunningen. Deze vergunningen gaan onder andere over veiligheid, effecten op omgeving, omwonenden en milieu en natuur. Pas als de vergunningen zijn verkregen en er duidelijkheid is over de financiering van het project N33 Midden, starten we met de zandwinning.

Belangrijk bericht Gemeente Midden-Groningen over recreatiewoningen

LET OP UW ZAAK !

Belangrijk bericht Gemeente Midden-Groningen over recreatiewoningen

 

Beste dorpsgenoten,

 

In de Regiokrant van 17 maart j.l. heeft de gemeente aangekondigd te willen besluiten over te gaan tot de vaststelling van de ‘Beleidsregel Handhaving tegen illegale bewoning van Recreatieverblijven’ . Het bericht daarover is te vinden via  de krant van 17 maart, pagina 8: https://www.regiokrant.info/reader/21723#p=9

Gezien het belang voor meerdere inwoners van ons Steendam e.o. menen we er goed aan te doen ook in onze Nieuwsbrief de aandacht hierop te vestigen.

De Beleidsregel zelf is te linken via de website van Midden-Groningen:

https://www.midden-groningen.nl/sites/default/files/2021-03/Beleidsregel%20handhaving%20recreatieverblijven%20%2016%20maart%202021.pdf

 

Dat er een regeling voor recreatiewoningen moet komen is niet iets wat onze gemeente op eigen kompas heeft besloten. Het is algemeen bekend dat er op vele plekken in het land woningen met een recreatiebestemming niet als zodanig gebruikt worden, maar als permanente bewoning. Dat leidt blijkbaar op vele plekken in het land tot zodanige onduidelijke en ongewenste situaties dat vanuit Den Haag de opdracht aan alle gemeenten is uitgegaan om uiterlijk dit jaar ‘voor eens voor altijd’ duidelijkheid te verschaffen over de status van dergelijke woningen: permanent of recreatief.

De landelijke overheid heeft daarbij nadrukkelijk geadviseerd om ‘de menselijke maat’ te hanteren bij de besluitvorming (zie onderstaande link 3).

Of dat in Midden-Groningen ook is geland in de Beleidsregel kunnen en willen wij  als bestuur niet beoordelen. Er bereiken ons echter wel zeer bezorgde signalen van dorpsgenoten. En, m.b.t. de recreatiewoningen in Hoogezand (De Leine) zijn er zelfs specifieke vragen gesteld in de Tweede Kamer over de opstelling van de gemeente aldaar (zie onderstaande link 4).

 

Al met al is het voor ons reden om met nadruk te adviseren – zeker als men (in)direct betrokkene is  in deze situatie –  om goed kennis te nemen van de Beleidsregel en bij ongewenste uitkomst in ieder geval een inspraak/bezwaarreactie in te zenden aan de gemeente. Dat is mogelijk tot 28 april van dit jaar (zie ook de mededeling in de Regiokrant).

Mochten jullie in deze zaak DVS als ‘sparringpartner’ willen gebruiken dan zijn wij daar uiteraard toe bereid.

 

 1. https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpermanent-wonen-recreatiewoning.nl%2FVROM-handreiking%2520voor%2520gemeenten%2520omtrent%2520permanente%2520bewoning%2520recreatiewoningen.pdf&data=04%7C01%7C%7C01c0b3686f4b437455d308d8ec9fc259%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637519518413709676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GjrojX5dnqPZLp4Y0zPUNn07%2FG%2F8DvQqnPYHYDU%2BB%2Fk%3D&reserved=0

 

 1. https://vng.nl/sites/default/files/2021-03/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-gemeente-midden-groningen-er-een-potje-van-maakt-met-recreatiepark-de-leine.pdf

 

N.B.

Op donderdagavond 1 april vergadert de Raad van Midden-Groningen. Op de agenda staat o.m. een initiatiefvoorstel op de agenda van VVD, Gemeentebelangen en Groen Links. Dat gaat weliswaar specifiek over de woningen in De Leine, Meerwijck Hoogezand, maar toch goed om te volgen voor mensen die in vergelijkbare omstandigheden zitten of anderszins geïnteresseerd zijn. Voorstel van de 3 partijen is om toestemming permanente bewoning te geven daar. De agenda van de Raad, incl. het initiatiefvoorstel, is te vinden via  https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2021/01-april/19:30/. De vergadering is online te volgen.

 

Cluster verkeer

Op de Damsterweg in Steendam, maar ook daar buiten, wordt onverantwoord hard gereden.

Wij als cluster verkeer willen dit graag anders zien, zodat wij allen veilig gebruik kunnen maken van deze weg. Ondanks dat het een dertig kilometerzone is binnen de bebouwde kom, is het niet vertrouwd, dat er kinderen buiten op straat spelen.

Daarom wordt er binnenkort een brief en 30 kilometer sticker aan huis bezorgd. Wanneer u niet zo lang wilt wachten, kunt u ook nu alvast de enquête invullen.

 Hier kunt u meer lezen over de 30 kilometer stickers.

Toukomst

Vanavond om 18.30 uur worden in een speciale uitzending van RTV Noord het advies van het Toukomstpanel en het Toukomstbeeld gepresenteerd. Vanaf dat moment zijn de resultaten ook als download beschikbaar op www.toukomst.nl. Bijgaand ontvangen jullie, onder embargo tot vanavond 18.30 uur, de adviestekst van het Toukomstpanel zodat jullie alvast kunnen lezen wat erin staat.

Vanaf vandaag gaan we met Toukomst een nieuwe fase in. We willen jullie namens iedereen die aan Toukomst heeft meegewerkt heel hartelijk bedanken voor alle inzet en flexibiliteit. Bedankt aan alle mensen die mee bleven denken, verbindingen legden, tips  hadden en kritische vragen stelden. Voor iedereen was dit een nieuwe manier van werken en al met al kijken we terug op een mooi en intensief eerste jaar van Toukomst. 

De uitzending is vanaf vanavond vanaf 18.30 uur elk uur te zien op TV Noord. Na vanavond kun je de speciale Toukomstuitzending terugkijken via onze website op toukomst.nl/toukomstuitzending/.

Het bestand is ook hier te downloaden om op je gemak door te lezen.

Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Gemeente Midden-Groningen nodigt u uit om deel te nemen aan een informatiebijeenkomst in het kader van ons gemeentelijk Mobiliteitsplan: hetgeen wat we in de toekomst willen bereiken en waar we voor staan op het gebied van mobiliteit.

In 2020 heeft gemeente Midden-Groningen grote stappen gemaakt richting een nieuw Mobiliteitsplan. Met dit nieuwe plan sluiten we aan bij specifieke kansen en mogelijkheden in de wereld van mobiliteit die in onze gemeente toe te passen zijn.
De toekomst van het plan is begrensd tot 2030, en je merkt dit jaar al hoe lastig de mobiliteit te voorspellen is. Maar dat neemt niet weg dat we geen ambities hebben.

Die ambities zijn in een traject met bewoners, belangenverenigingen en beleidsmedewerkers van de gemeente vertaalt in een conceptplan. Het conceptplan legt de gemeente graag ter raadpleging aan u voor.

We nodigen u daarom van harte uit om deel te nemen aan een online informatiebijeenkomst op vrijdag 5 februari om 13.00u. De vergadering vindt plaats in Microsoft Teams, en u kunt simpel deelnemen door op onderstaande link te klikken.

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

We hopen dat u kan deelnemen, wij ontvangen graag een bevestiging van deelname als reactie op dit bericht indien u aanwezig bent.

Tijdens deze bijeenkomst nemen wij u in een half uur mee door het plan en vervolgens is er ruimte om vragen te stellen. Daags na de online vergadering ontvangt u het concept Mobiliteitsplan per mail, u kunt ook dan uiteraard nog vragen stellen.

Heeft u voorafgaand aan de bijeenkomst nog vragen? Dan kunt u contact op nemen met Ferenc Horvath via ferenc.horvath@sweco.nl.

Graag tot vrijdag 5 februari!

Met vriendelijke groet, mede namens de gemeente Midden-Groningen,

 

Ferenc Horváth
Adviseur MobiliteitM +31 6 51 88 62 78
ferenc.horvath@sweco.nl
Sweco Nederland B.V.
Rozenburglaan 11
9727 DL Groningen
T +31 88 811 66 00
Handelsregister 30129769
www.sweco.nl