Clusters

Het Bestuur van Dorpsvereniging Steendam is – na instemming van de leden – opgesplitst in een Dagelijks Bestuur en in Clusters. 
Staindaam broest…. om de vele projecten, die ook vaak in elkaar overlopen, in goede banen te leiden is naast een DB gekozen om in clusters te gaan werken. De coördinators van deze clusters zijn tevens Algemeen Bestuursleden.
Cluster Activiteiten
De activiteitencommissie organiseert met leden van de dorpsvereniging verschillende activiteiten gedurende het hele jaar; denk aan lezingen, fietstochten, bloemschikken, wandeltochten, kaarten, garageverkoop enz.. Voor alle leden van de dorpsvereniging proberen https://steendam.info/cluster-aktiviteiten-2/we iets leuks te organiseren.  Lees meer
Cluster Belangenbehartiging 
is van start gegaan in januari van dit jaar, met als deelnemers Aukje Woltjer, Tilly Krijgsheld, Joke Dallinga, Mieke Wind, Tineke Hoorndijk, Jan Huijser, Rudi van Oosten, Peter van Tholen, Kasper Jager en Fred Mahler. Een mooi aantal dus, maar let op: deelname staat open voor elk lid, dus als je je geroepen voelt VAN HARTE WELKOM ! (graag melden via de coördinator FM) Lees meer
Cluster Zorg & Welzijn
Lees meer

Staindaam broest..

error: