NIEUWS COOPERATIE STEENDAM

Oproep vrijwilligers Dorpshuis!  (Willeke Buist, 20 feb. 2018)

Dorpsvereniging en Coöperatie Steendam zijn op zoek naar mensen die af en toe een avondje willen helpen bij dorpsactiviteiten in het dorpshuis.

Het gaat om het meehelpen van Peter en Leni met het schenken van koffie, thee en andere dranken, afruimen, afspoelen, na afloop van activiteiten opruimen etc. – kortom werkzaamheden die Peter en Leni ontlasten en de activiteiten ondersteunen. Bij dorpsactiviteiten moet je denken aan informatiebijeenkomsten, de jaarlijkse algemene ledenvergadering, dorpsfeesten en activiteiten als bloemschikken, klaverjassen etc.

Naar inschatting is je hulp 1 à 2 avonden per maand nodig. Eén en ander gaat natuurlijk altijd in overleg, en het streven is behoefte aan inzet zo tijdig mogelijk in te roosteren. Het idee is te werken met een groep mensen, zodat er gerouleerd kan worden. Voordat de werkzaamheden van start gaan, zal er een introductiebijeenkomst/ korte training georganiseerd worden door Peter en Leni.

 Dus……: ben je af en toe een avond beschikbaar, wil je je graag inzetten voor het dorp en lijkt het je leuk dat op deze manier te doen? Meld je dan aan via dorspverenigingsteendam@gmail.com

Alle hulp is van harte welkom!

Algemene Ledenvergadering & gezellige avond 17 februari
 (Mieke Wind, 10 februari)

Zoals eerder aangekondigd houden we op zaterdag 17 februari een Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Dorpsvereniging Steendam. De ALV vindt plaats in het Podiumcafé Peter en Leni. De bijeenkomst start om 19.45 u (inloop vanaf 19.15u).
We kunnen alvast verklappen dat het eerste onderdeel voor iedereen een speciale Valentijns-verrassing bevat…! Na afloop van het officiële programma zullen er een aantal rondes ‘Steendamster BINGO’ te spelen zijn (met als hoofdprijs…?). En na het ‘sportieve/spel-deel’ is er uiteraard weer ruimte – misschien wel weer tot in de kleine uurtjes – om gezellig bij te praten ‘aan de bar’.

Een belangrijk onderwerp op de agenda gaat over de relatie tussen Dorpsvereniging en Coöperatie. Voor een aantal dorpsbewoners/ leden is wellicht nog onduidelijk hoe die precies is. En hoe het zit met het lidmaatschap van (één van) beide. Bovendien bestaat er inmiddels ook een Stichting Dorpshuis, met ook een eigen bestuur. Om naar leden duidelijkheid te scheppen, is er in gezamenlijk bestuurlijk overleg gewerkt aan een document waarin taken, rollen en verhoudingen staan vermeld. Een belangrijk document dus, ook in formelere zin, dat ter besluitvorming op de agenda staat. Het betreffende document is hieronder te vinden, evenals de agenda van de bijeenkomst.

We hopen op een wederom grote opkomst!   

Agenda algemene Ledenvergadering
Relatie DVS-Coop-Dorpshuis

11 augustus 2017

Onze coöperatie ontvangt  9.230 euro aan startsubsidie vanuit het programma Lokale Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen. Met dit geld willen wij de bewoners stimuleren energie te besparen en projecten op te zetten om de overige energiebehoefte duurzaam in te vullen. Hoe we dit gaan doen, gaan we samen met alle betrokkenen onderzoeken.

 We hebben al ervaring opgedaan met een collectief dorpsproject. Met de aanleg van de glasvezelkabel naar en in ons dorp hebben we als Steendammers (en een aantal Tjuchemers die op de Hoofdweg wonen tot aan de N33) al bewezen dat we in staat zijn om een gezamenlijk project succesvol op te pakken.

Dit smaakt naar meer!

We hebben ons als Coöperatie tot doel gesteld om van Steendam een energieneutraal dorp te maken. Dat willen we bereiken door inwoners te stimuleren en te helpen om energie te besparen in de eigen woning.  Daarnaast onderzoeken we hoe we de resterende energiebehoefte op een duurzame manier kunnen invullen. We willen graag een  start maken met collectieve zonneweide(s) en kleine windmolens. Steendam is door de Provincie Groningen aangewezen als één van de zes energie neutrale dorpen. Ons initiatief krijgt actief steun van de provincie.

De Coöperatie Steendam heeft de startsubsidie aangevraagd voor ons energieproject: Steendam Gas(t)vrij.  De aanvraag is in het voorjaar ingediend bij het servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur- en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen.

Op de foto ziet u een gedeelte van onze plaatselijke jeugd met de cheque. Deze jeugd symboliseert voor ons de toekomst en als coöperatie dragen wij bij aan een gezond klimaat voor hun en onze toekomst door de stap te nemen naar duurzame energie met Steendam Gas(t)vrij.

We houden iedereen op de hoogte via steendam.info  en buurkracht.nl/steendam

 Coöperatie Steendam
Klaas Smit
Fred Mahler
Phyl Hoogeveen
Christiaan Wiepkema

 

 

 

 

 

 

error: