NIEUWS COOPERATIE STEENDAM

11 augustus 2017

Onze coöperatie ontvangt  9.230 euro aan startsubsidie vanuit het programma Lokale Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen. Met dit geld willen wij de bewoners stimuleren energie te besparen en projecten op te zetten om de overige energiebehoefte duurzaam in te vullen. Hoe we dit gaan doen, gaan we samen met alle betrokkenen onderzoeken.

 We hebben al ervaring opgedaan met een collectief dorpsproject. Met de aanleg van de glasvezelkabel naar en in ons dorp hebben we als Steendammers (en een aantal Tjuchemers die op de Hoofdweg wonen tot aan de N33) al bewezen dat we in staat zijn om een gezamenlijk project succesvol op te pakken.

Dit smaakt naar meer!

We hebben ons als Coöperatie tot doel gesteld om van Steendam een energieneutraal dorp te maken. Dat willen we bereiken door inwoners te stimuleren en te helpen om energie te besparen in de eigen woning.  Daarnaast onderzoeken we hoe we de resterende energiebehoefte op een duurzame manier kunnen invullen. We willen graag een  start maken met collectieve zonneweide(s) en kleine windmolens. Steendam is door de Provincie Groningen aangewezen als één van de zes energie neutrale dorpen. Ons initiatief krijgt actief steun van de provincie.

De Coöperatie Steendam heeft de startsubsidie aangevraagd voor ons energieproject: Steendam Gas(t)vrij.  De aanvraag is in het voorjaar ingediend bij het servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur- en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen.

Op de foto ziet u een gedeelte van onze plaatselijke jeugd met de cheque. Deze jeugd symboliseert voor ons de toekomst en als coöperatie dragen wij bij aan een gezond klimaat voor hun en onze toekomst door de stap te nemen naar duurzame energie met Steendam Gas(t)vrij.

We houden iedereen op de hoogte via steendam.info  en buurkracht.nl/steendam

 Coöperatie Steendam
Klaas Smit
Fred Mahler
Phyl Hoogeveen
Christiaan Wiepkema