Dorpshuis algemeen

Dorpshuis Steendam

Er zijn de afgelopen drie jaren heel wat ontwikkelingen in Steendam in gang gezet.  Zo bestaat er sinds 2014 voor het eerst in de Steendamster geschiedenis een dorpsvereniging, is er een coöperatie opgericht, in gezamenlijkheid een glasvezelnetwerk aangelegd en een kabouterpad gemaakt. Daarnaast wordt er o.a. gewerkt aan een dorpsvisie, is het dorp betrokken bij aanpak van het centrum en neemt het dorp het initiatief tot een transitie naar duurzame energievoorziening.

Als je op deze manier in een dorp met elkaar bezig bent, is er behoefte aan een plek waar je elkaar kunt ontmoeten en waar activiteiten en bijeenkomsten plaats kunnen vinden. Vanaf de oprichting van de Dorpsvereniging Steendam wordt de functie van ontmoetingsplek in Steendam vervuld door het ‘Podiumcafe Peter en Leni’. Het is zelfs zo dat Peter en Leni van Zeijl met hun initiatief tot een dorps-BBQ in de nazomer van 2013 aan de wieg staan van de huidige gemeenschapszin en activiteitenstroom in het dorp.

Toen de eigenaar het pand aan de Damsterweg 20 in de eerste helft van 2017 te koop zette, was er een reëel risico dat de Steendamster ontmoetingsplek verloren zou gaan. Om dit te voorkomen, staken een aantal sympathiserende dorps-, en streekgenoten de koppen bij elkaar en besloten samen het pand aan te kopen. Per 1 mei 2017 is daarom de Stichting Dorpshuis Steendam opgericht en zijn het pand en de tegenoverliggende parkeerplaats per 1 oktober 2017 in bezit van deze stichting gekomen.

De oprichting van een dorpshuis in Steendam brengt geen verandering in de huidige situatie. Het pand blijft gepacht door Peter en Leni, die daar op dezelfde manier als voorheen hun bedrijf het ‘Podiumcafé Peter en Leni’ houden. En net als eerder het geval was, vinden alle activiteiten en bijeenkomsten vanuit de Dorpsvereniging en Coöperatie in overleg met Peter en Leni in het café plaats. Wel zijn er plannen om in de toekomst bij dorpsactiviteiten vrijwilligers mee te laten werken en heeft het bestuur van de stichting ideeën voor verbouw van het pand, zodat in de toekomst dorpshuis-, en restaurantfunctie van elkaar te scheiden zijn als de situatie daar om vraagt. Ook houdt het bestuur van de stichting de ogen en oren open om het pand op andere manieren in te zetten om de leefbaarheid van het dorp te vergroten.

 

error: