Nieuws Dorpsvereniging Steendam

 

 

 

Steendammerbrug  (15-3-2019) 

Het beheer en onderhoud van de Steendammerbrug (gelegen in de Damsterweg over het Afwateringskanaal Duurswold in Steendam) gaat van het waterschap Hunze & Aa’s in eigendom over naar de gemeente Midden-Groningen. Het beheren en onderhouden van bruggen is voor het waterschap geen kerntaak. De gemeente krijgt van het waterschap bijna 300.000 euro om de brug op te knappen en te gaan onderhouden. De gemeente gaat de brug dit voorjaar opknappen en tegelijkertijd zelf-bedienend maken. Bij het opknappen wordt de brug dus ook omgebouwd om door schippers zelfstandig bediend te kunnen worden. (Daar is dan een bepaalde sleutel voor nodig. Mensen die dat willen, kunnen zo’n sleutel op een centraal punt verkrijgen tegen een borg. Dit systeem geldt al voor alle andere bruggen in de gemeente.)

De brug zal tzt waarschijnlijk drie weken gestremd zijn voor gemotoriseerd verkeer, voor de bus moet nog een oplossing gezocht worden, maar fietsers en voetgangers zullen er gewoon over kunnen. De brug zal bij die gelegenheid ook geverfd worden.

Met de keuze van een periode voor deze werkzaamheden zal rekening gehouden worden met het landbouwverkeer.

We houden u op de hoogte!

Herplanten door Staatsbosbeheer (SBB) in het Steendammerbos  (15-3-2019)

Deze week had de werkgroep Kabouterpad overleg met de boswachters Annet de Jong en Henk Maring. Na de kaalslag in het bos door het weghalen van heel veel zieke Essen, zou SBB gaan herplanten.  We kregen al eerder voorgelegd dat er ruimte was voor creatieve ideeën om iets te doen met bepaalde boomsoorten en/of plantvormen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de kabouterroute in het Steendammerbos. Onze voorstellen waren: 1) het planten van Storkenstruiken, die veel insecten/bijen aantrekken (dit ivm de grote teruggang in aantallen insecten) aan de randen van het bos en 2) wat fruitbomen planten langs de route van het kabouterpad (pluk-tuin-idee).  Bijgaand ziet u het herplantplan van SBB en kunt u zich, mét ons, verheugen op een zéér afwisselende en gevarieerde bosopbouw! Er worden tientallen struiken- en bomensoorten geplant. Op de bijlage ziet u het overzicht van alle soorten en waar ze geplant gaan worden. De levering van dit alles is al op 19 maart, alle loten zullen eerst even wat ingekuild worden omdat er niet direct mankracht is om dit in de grond te zetten, dit moet nl. grotendeels handmatig gebeuren. Uitvoering zal door of via Landschapsbeheer Groningen plaatsvinden en kan nog wel even op zich laten wachten, Landschapsbeheer heeft het nl nu ook druk met planten op al die andere Staatsbosbeheerplekken. We zijn heel blij dat onze voorstellen gehonoreerd zijn, de Storkenstruiken komen er en er komt een heuse (kleine) fruitboomgaard met appels, peren en kersen!! Over dit héle herplantplan zijn we erg enthousiast, op termijn krijgen we echt iets moois terug voor de kaalslag!

Downloaden (PDF, Onbekend)

Zwerfvuilactie en klussen voor het dorp

Op zaterdag 23 maart organiseren we voor het vierde achtereenvolgende jaar een zwerfvuilactie. We sluiten hiermee weer aan bij de jaarlijkse actie ‘Slochteren Schoon’. Om 9.00 u starten we bij het Podiumcafé met een kop koffie, en daarna gaan we op pad. Rond een uur of 12 verzorgen Peter en Leni een gezellige lunch voor alle vrijwilligers. Het ingezamelde afval kunnen we vanaf 13.00 u bij het afvalbrengstation in Slochteren brengen.          Tegelijkertijd willen we tussen 13.00 u en ca 14.00 u met groep mensen nog enkele werkzaamheden doen bij het Dorpshuis. We hopen natuurlijk op je deelname – ook als je voor een gedeelte van het programma kunt helpen, is dat zeer welkom!

Dorpsvisiebijeenkomst thema ‘wonen’ op donderdag 28 maart

Tijdens de ALV van 2 maart en in de Nieuwsbrief is al de aandacht gevestigd op het vervolg van ons Dorpsvisietraject. Aangekondigd is onder meer dat het onderdeel ‘Wonen’ nader klankborden behoeft. Dit mede omdat de gemeente het afgelopen halfjaar aan de slag is geweest met de Woonvisie. De gemeenteraad is in haar vergadering van 28 februari jl met de nieuwe Woonvisie akkoord gegaan. Wij vinden het van groot belang om als dorp samen na te denken over de mogelijkheden/ kansen die de nieuwe visie biedt – ook voor kleinere kernen – en willen hier graag met jullie van gedachten over wisselen op donderdag 28 maart om 20.00u (inloop vanaf 19.30 u). Na een korte introductie met onder andere een toelichting op de Woonvisie Midden-Groningen door opsteller Dik Breunis, is het idee vooral met elkaar in gesprek te gaan in kleinere groepjes. De avond wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling en bespreken van de vraag ‘hoe nu verder?’. Wonen is voor velen het belangrijkste thema bij het nadenken over de leefbaarheid in en van Steendam, nu en in de toekomst; komt dus allen!

De burgemeester op kennismakingsbezoek in Steendam

Op maandagmiddag 1 april komt burgemeester Adriaan Hoogendoorn langs in Steendam in het kader van zijn dorpen- en wijkenronde door de nieuwe gemeente. We maken graag gebruik van deze gelegenheid om de burgemeester kennis te laten maken met het dorp Steendam, de Steendammers en de omgeving. Een werkgroep van bestuursleden uit Coöperatie en Dorpsvereniging heeft een route samengesteld die voert door het dorp en nabije omgeving. Op verschillende locaties zullen Steendammer-thema’s toegelicht worden door inwoners en ondernemers. Vanaf circa 17.30 u/ 17.45 u zal het gezelschap weer terug zijn in het Podiumcafé. Nadrukkelijk nodigen we alle geïnteresseerden uit het dorp en omgeving uit om naderhand ook langs te komen in het Podiumcafé/ dorpshuis.

Versterkingsuurtje Steendam 

Zaterdag 9 maart werd het eerste Versterkingsuurtje georganiseerd bij Peter en Leni. Christiaan Wiepkema en Klaas Smit presenteerden ideeën bij het ons als dorp ‘collectief sterk maken in de versterking’ en het als bewoner zelf gaan nadenken over je eigen huis, nu en in de toekomst.

Ondanks de pas late uitnodiging was er een ruime opkomst ! Dat toont de interesse en het belang van de ‘dorpsaanpak’. Het Versterkingsuurtje zal elke 2e zaterdag van de maand plaatsvinden bij P&L, zie de agenda.

Bevingsuurtje

Tijdens de ALV afgelopen zaterdag hebben we het al gepresenteerd: we willen zaterdag aanstaande beginnen met het Bevingsuurtje bij Peter en Leni.

De cyclus zal zijn elke tweede zaterdag van de maand van 16:00 – 17:00 uur.

We zullen elk versterkingsuurtje kort ingaan op actuele ontwikkelingen rondom versterkingsoperatie en daarnaast willen we ook achtergrond informatie aan jullie verstrekken.

We beginnen zaterdag aanstaande met :

 • een voorbeeld vanuit Overschild van een vrij nieuw huis zonder veel bevingsschade waarbij de versterkingsopgave bekend is, dit leidt tot een sloop nieuwbouw situatie.
 • gedetailleerde presentatie van het bewonersdossierplan, we hebben de uitgangspunten bijgevoegd om helder te maken wat we hiermee van plan zijn en waar we de kracht van het collectief voor willen inzetten.

We hopen jullie aanstaande zaterdag 9 maart om 16:00 uur te ontmoeten bij Peter en Leni.

Noteert u ook alvast in de agenda elke tweede zaterdag van de maand.

Meer informatie vindt u hier:

Downloaden (DOCX, Onbekend)

Hartelijke groet, Christiaan Wiepkema

Gemeentelijk monument

De gemeente Midden-Groningen kent een lijst met zg karakteristieke panden. Ook Steendam telt er een aantal. Recent zijn er door de gemeente uit deze lijst een honderdtal panden ‘gepromoveerd’ tot gemeentelijk monument. Daar hoort deze boerderij ook bij!

Buurtpreventie app

In de algemene ledenvergadering van februari dit jaar hebben wij u geïnformeerd  over de start van de buurtpreventie app. Hiermee kunnen betrokken bewoners signalen doorgeven over bv verdacht gedrag in de buurt.
Buurtpreventie voorkomt 30% van de inbraken. Via deze app communiceert u makkelijk met uw buurt, ook als u elkaar nog niet kent en zonder uw 06-nummer zichtbaar te maken voor iedereen.

Wilt u hieraan ook mee doen? Dan kunt u de volgende stappen doen om u aan te melden: kijk op http://smarturl.it/downloadgratisapp3

Stap 1: Download de app
Stap 2: Maak een account aan met je postcode
Stap 3: Vind je buren in je straatgroep
Stap 4: Deel dit bericht met andere buren

Dorpsvisieconcept H 1 t/m 4  

(bericht 3 maart 2019)
De werkgroep Dorpsvisie is erg blij met alle positieve reacties op het concept van het eerste deel van de dorpsvisie. We kregen complimenten over de leesbaarheid, volledigheid en de prachtige foto’s van het document. Er waren een aantal kleine opmerkingen met betrekking tot details, de website Steendam.info zou apart vermeld mogen worden en er is ons aanvullend historisch beeldmateriaal ter beschikking gesteld. De zeilvereniging gaf aan dat de verbondenheid van Steendam en het Schildmeer met de zeilsport naar haar idee meer benadrukt zou mogen worden en heeft daartoe een stuk tekst aangeleverd, waarin onder andere iets gezegd wordt over de Schildweek als belangrijk evenement voor Steendam.

Deze opmerkingen zullen we meenemen in het document. We bedanken iedereen heel hartelijk voor het lezen en meedenken tot nu toe! Mochten er nog meer aanvullende opmerkingen zijn, dan ontvangen wij deze graag per mail naar dorpsverenigingsteendam@gmail.com.

Er ligt bij Peter en Leni de komende tijd nog een tweetal geprinte inkijkexemplaren.

Hier bij twee van de historische ‘kadootjes’: een foto van de molen die van 1901 tot 1930 naast Damsterweg 35 stond, en een foto van vooroorlogs Steendam van bovenaf.

 

Vervolg dorpsvisietraject 

(bericht 3 maart 2019)

De komende tijd wordt er verder aan het dorpsvisieconcept geschreven. Het onderdeel ‘wonen’ behoeft nader klankborden, mede omdat de gemeente het afgelopen halfjaar aan de slag is geweest met de Woonvisie. Ook de onderdelen ‘energietransitie’ en ‘relatie burger-overheid’ zullen ingevuld en met jullie gedeeld worden. Het uiteindelijke doel is concrete toekomstambities te formuleren, met elkaar te bespreken en in de visie vast te leggen.

Daar waar mogelijk zal dit proces gecombineerd worden met het nadenken over de toekomst van Steendam in het kader van de versterking. We werken daarbij nauw samen met de gemeente. Waar nodig zullen in het visietraject professionals ingehuurd worden. We hebben als dorp zelf nog een aantal begeleidingsuren van adviesorganisatie Libau staan, deze zullen we ook verderop in het proces nog inzetten.

De eerstvolgende bijeenkomst zal waarschijnlijk in week 13 plaatsvinden. Die bijeenkomst zal in accent in het teken staan van het thema Wonen in Steendam. De gemeenteraad is in haar vergadering van 28 februari jl. met de nieuwe Woonvisie akkoord gegaan en wij vinden het van groot belang om als dorp samen na te denken over de mogelijkheden/kansen die de nieuwe visie biedt, ook voor kleine kernen. Voor de liefhebbers, de visie is te downloaden via de link:  https://www.midden-groningen.nl/inwoner/publicatie/woonvisie-nieuw-midden-groningen-2019-2028. Jullie horen op korte termijn op welke avond we hiermee met jullie samen aan de slag willen.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2 maart
(18-02-2019)

(U vindt de agenda  hier om te downloaden en/of te printen)

Zoals reeds aangekondigd vindt op zaterdag 2 maart de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van DVS & Coöperatie plaats. De vergadering start om 20.00 u bij het Podiumcafé Peter en Leni, inloop vanaf 19.30 u. Hieronder vind je de agenda van de avond. We starten met een korte terugblik op Steendam 2018. Daarna staan bij zowel DVS als Coöperatie de stand van diverse dorpszaken op de agenda, en zal ook de Stichting Dorpshuis bij lopende zaken stilstaan. De belangrijkste thema’s van deze ALV zijn de Buurt-app, het concept van de Dorpsvisie en de ontwikkelingen rondom de werkgroep versterking. Na afloop van het officiële programma is er ruim de gelegenheid voor een gezellig samenzijn tot in de late(re) uurtjes……

In het DVS-bestuur vindt een functiewisseling plaats; secretaris Moniek Zijlstra gaat het bestuur verlaten. Bestuurslid Mieke Wind is bereid gevonden Monieks functie over te nemen. Het bestuur heeft met 7 overblijvende leden op zich voldoende omvang, maar nieuwe bestuursleden zijn natuurlijk altijd welkom. Mocht je je daarvoor aan willen melden, laat het ons weten via dorpsverenigingsteendam@gmail.com. Aanmeldingen graag uiterlijk vrijdag 1 maart.

Hier onder een nadere toelichting op de belangrijkste thema’s van de avond:

Buurt-app:  Door het cluster Zorg en Welzijn is gekozen voor de dorpsapp ‘Veiligebuurt’. Tijdens de ALV wordt informatie gegeven over het gebruik en de toepassing van             deze app in Steendam – hoe meld je je aan, wat zijn de spelregels en waar gaan we de app voor gebruiken?

Dorpsvisie: Het dorpsvisieconcept is geschreven tot en met hoofdstuk 4. Je ontvangt het document binnenkort ter beoordeling per mail. De hoofdstukken 1 t/m 4 omvatten o.a. omschrijvingen van de geschiedenis, de huidige situatie, en kwaliteiten en aandachtspunten in ons dorp. We hebben bij het schrijven van de teksten  o.a. de resultaten van de dorpsvisie-avonden in 2017 en de Leefbaarheidsenquête uit 2015 gebruikt. Graag toetsen we tijdens de ALV wat we tot nu toe geschreven hebben – vind je het verhaal compleet, herken je je er in, missen er nog onderwerpen? Tijdens de ALV zetten we de vervolgstappen uit in de tijd.

Versterkingswerkgroep: We zijn in december opgeschrikt door een brief van de gemeente Midden-Groningen en de NCG. Ze hebben ons in Siddeburen en in ons Dorpshuis inmiddels geïnformeerd over deze “nieuwe” benadering van de versterking van een aantal huizen oa in  Steendam. Inmiddels is een werkgroep Versterking gestart met het inventariseren van de problematiek die in ons dorp speelt nav de inspecties van een aantal huizen en de opgave dit te combineren met de “nieuwe” inzichten na de HRA metingen. 

Kaboutermysterie (bericht 19-02-2018)

Meerdere kabouters uit het bos missen hapjes uit hun puntmuts, sommige hebben zelfs een afgekloven mutspunt. Het is ons niet duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is. We dachten eerst aan reeën, maar volgens de boswachter zijn het eerderhonden of spechten. We zullen de mutsjes de komende tijd gaan repareren, maar mocht je iets zien of een vermoeden hebben door wie dit komt, laat het ons weten!

Algemene Ledenvergadering

Alle leden van de Dorpsvereniging Steendam en Cooperatie Steendam worden van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op zaterdag 2 maart in het Podiumcafé Peter en Leni. De ledenvergadering begint om 20.00 u (inloop vanaf 19.30u). In verband met de sluiting van Peter en Leniin februari vindt de vergadering iets later in het jaar plaats dan eerdere jaren. Tijdens de vergadering blikken bestuursleden van Coöperatie en DVS kort terug op 2018 en vertellen ze over plannen voor de komende periode. De activiteitencommissie van de DVS presenteert haar nieuwe programma. Een uitgebreidere agenda volgt.

Nieuwe aanplant Steendamsterbos(6 februari 2019) 

Staatsbosbeheer heeft aangekondigd binnenkort weer in het Steendamsterbos aan het werk te gaan. In het meest rigoureus gekapte deel worden 300 populierenstaken geplant, met een plantafstand van 4,5 bij 5 meter. Het planten moet de komende periode gebeuren omdat de bomen afhankelijk zijn van een hoog waterpeil; het winterpeil. Komende week zal begonnen worden met terreinvoorbereidende werkzaamheden. Er is voor populier gekozen omdat dit relatief snelle groeiers zijn, wat al snel weer een bosbeeld zal geven. Staatsbosbeheer heeft een beplantingsplan opgesteld waar ook andere herplant in opgenomen is. De werkgroep Kabouterpad hoort hier binnenkort meer over en zal jullie langs deze weg ook op de hoogte houden.

 
Lezing Wilco van der Laan
(6 februari 2019) Op donderdag 24 januari en zaterdag 26 januari hield fotograaf Wilco van der Laan twee maal zijn succesvolle en zeer druk bezochte lezing ‘Wilco van der Laan’s Kijk op ‘t Roegwold’. De reacties op het verhaal en de foto’s van Wilco waren zeer positief. Hierbij enkele plaatjes.

 

Uitslag klaverjassen 31 januari 2019

Bollenmand maken: een impressie vindt u
Popquiz

Voor de eerste keer werd op genoemde datum een popquiz gehouden in Steendam. 11 teams deden mee en het was een fantastische avond (het is wat later geworden dan gepland, maar het staat nu al vast dat Steendam ook volgend jaar weer mee gaat doen met de popquiz, de meespelende teams hebben zich al weer ingeschreven.Popquiz in Steendam op 27 december

De uitslag:

 1. (gedeelde) The Hunters en Mambo Jambo: 179 punten
 2. (gedeelde) Malone en De Schildjes: 169 punten
 3. De Hesjes: 166 punten
 4. Family United 1: 161 punten
 5. Family United 2: 157 punten
 6. De Bitterballen: 147 punten
 7. Family United 3: 145 punten
 8. De DoorDOWers: 144 punten
 9. De Smitjes: 140 punten

Nog wat foto’s om de sfeer te laten zien:

Kerstmarkt in Steendam

Zondagmorgen 16 december 2018, 07.30 uur. Weken van voorbereiding, ik doe de gordijnen open en wat zie ik: lees meer

Kerstverlichting op de brug

Het kan niemand zijn ontgaan: Steendam is nog mooier geworden! Tijdens de Kerstmarkt is kerstverlichting ontstoken, die van onze brug een prachtige romantische verbinding maakt tussen Noord en Zuid.  Onze grote DANK gaat uit naar de familie Wiepkema, zij hebben deze bijzondere sfeertoevoeging aan ons dorp mogelijk gemaakt 💐🥂. Ook de inzet van onze Wypkema’s en het Waterschap verdienen een pluimvermelding!

Samenwerking 6 Schilddorpen

Op weg naar Krachtenbundeling 6 Schildmeerdorpen (Hellum, Overschild, Schildwolde, Siddeburen, Steendam, Tjuchem).

Ons gebied is in beweging: aardbevingen, versterking, energietransitie, N33, Roegwold/Schildmeer, glasvezelinternet, Kultuureiland Damsterplas, bereikbaarheid Ommelander ziekenhuis Scheemda, een (veel) grotere gemeente, etc. etc. lees meer

Afvalbeleid

van de gemeente ontvingen wij een schrijven over het afvalbeleid:

Enkele maanden geleden heeft u een gesprek gehad met Arjen van Leeuwen namens de gemeente Midden-Groningen over het nieuwe afvalbeleid. Tijdens dat gesprek hebben jullie gesproken over jullie wensen en verbeterpunten voor de afvalinzameling. Naast gesprekken met (bijna) alle bewonersorganisaties hebben we ook afvalenquêtes, interviews en inspiratie- en informatieavonden gehouden. Wij hebben op deze manier veel inbreng gekregen voor ons nieuwe afvalbeleid. We willen u bedanken voor uw inbreng, betrokkenheid en bereidheid om het afval beter te scheiden:
lees meer

Strandgebied

Het onderhoud en beheer van het strandgebied is al langer een punt van zorg. Mede op basis van de vele signalen van onze leden en van bezoekers hebben wij in maart van dit jaar een brief aan de gemeente geschreven waarin deze zorgen (weer) onder de aandacht zijn gebracht met het verzoek snel tot actie over te gaan. Een aantal zaken is toen daadwerkelijk opgepakt: basisonderhoud strand, reparatie van de steiger, voorziening toiletten, paden vrij van onkruid: lees meer

 

 

error: