Nieuws Dorpsvereniging Steendam

 

 

 

 

Op 20 februari jl heeft de schouw in Steendam plaatsgevonden.

Aanwezigen partijen waren: de gemeente Midden-Groningen, vanuit de dorpsvereniging het cluster Belangen Behartiging, enkele ondernemers, een vertegenwoordiging vanuit Cultuureiland Damsterplas. Punten die vanuit de dorpsvereniging voorgelegd werden: onderhoud openbare ruimte; afval; veiligheid en hygiëne; bebording; mogelijkheden toezicht en beheersing vandalisme; de andere recreatielocaties zoals de dagcamping ten noorden vh dorp en de dagcamping / parkeerplaats/ surfweide naast camping de Otter; de Dag van het Schildmeer 21 juni 2020; en gedachtewisseling over toekomstplannen en toekomstwensen vanuit de dorpsvisie.

Er vond een goed constructief gesprek plaats over het onderhoud strandgebied.

Daarnaast is ook gesproken over het onderhoud van de kanoweide voorbij camping de Otter en de ‘dagcamping’ richting Appingedam.
Vervolgacties worden uitgezet door gemeente Midden-Groningen (oa afspraak met Waterschap over beschoeiingen, deelname van ons strandgebied aan het gemeentelijke zwerfafvalprogramma ‘Aan de Bak’, benadering van een aannemer voor grasgroei op pad bij strand).

Erg belangrijk in het werkelijke toekomstgesprek over recreatiegebied Schildmeer is de recreatievisie van de gemeente MG die nu in de maak is.

Afgesproken is dat dit gesprek vanaf nu jaarlijks plaatsvindt (met deze keer in september weer een bijeenkomst voor eerste terugkoppeling).
Nu is het in deze tijden natuurlijk afwachten hoe het komende zomerseizoen zal gaan verlopen…..

 

 

SCHOUW STRANDGEBIED

Op vrijdag 28 februari vindt op initiatief van het DVS-cluster Belangenbehartiging een schouw plaats in het Schildmeerstrand en omgeving. Aanwezigen zijn gemeente, (recreatie)ondernemers en DVS. Gespreksonderwerpen zijn zowel praktische zaken met betrekking tot het komende zomerseizoen als toekomstmogelijkheden in het gebied. Uitgangspunt daarbij zijn onder andere de aandachtspunten uit de dorpsvisie. Mocht je een specifiek ander punt hebben dat je graag meegenomen zou willen hebben, laat het ons voor vrijdag weten middels een bericht aan dorpsverenigingsteendam@gmail.com.

STAND VAN ZAKEN GESPREK OPENBAAR VERVOER

Het cluster Belangenbehartiging stuurde half december een brief aan burgemeester en wethouders in verband met het vervallen van buslijn 178 door het dorp. Naar aanleiding van die brief heeft er onlangs een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Jaap Borg, gebiedsregisseur Liesbeth Zwart en clusterleden Fred Mahler en Mieke Wind. Ook het OV-Bureau heeft gereageerd op de brief.

Het blijkt dat de beslissing, om de lijn tussen Siddeburen en Appingedam Fivelpoort over de N33 te laten gaan, te maken heeft met het doortrekken van lijn 41 naar de Eemshaven. Het laten vervallen van de haltes in Steendam levert daarbij drie minuten tijdwinst op, nodig voor een goede aansluiting op die lijn. Ook het feit dat Steendam in 2019 relatief weinig opstappers kende (zo’n 200 in totaal, gemiddeld 1 a 2 per dag) en het argument dat de Buurtbus een goed OV-alternatief zou zijn, hebben daarbij een rol gespeeld.
De gemeente Midden-Groningen heeft in juni 2019 een zienswijze op dit voorstel van het OV-Bureau ingediend, waarin ze de maatregel als een verslechtering voor Steendam benoemt en het OV-Bureau vraagt om te onderzoeken op welke manier er een aansluiting tussen Steendam en Groningen behouden kan blijven, wellicht middels de buurtbus.
Het OV-Bureau heeft in haar reactie richting de DVS aangegeven indien gewenst wel met DVS en gemeente van gedachten te willen wisselen over de ‘bereikbaarheidscomponent in het toekomstplan voor Steendam/ Schildmeer’.

Het cluster heeft in het gesprek met de wethouder benadrukt dit gesprek met het OV-Bureau graag samen met gemeente aan te gaan. We realiseren ons dat de situatie niet zomaar teruggedraaid kan worden.  In het gesprek willen we ook aangeven dat we voortaan graag  vooraf betrokken willen worden bij het gesprek over veranderingen. We willen dat er serieus gekeken wordt naar behoeftes en mogelijkheden in ons dorp en omgeving, zeker gezien de aanwezigheid van de Schildmeerrecreatie, met het oog op de leefbaarheid in de toekomst en met ontwikkelingen als het ArtPark en de verdubbeling en verlegging van de N33.
We zullen binnenkort een overzicht geven van de huidige OV-verbindingen en andere mobiliteitsmogelijkheden van Steendam, en houden je op de hoogte van eventuele andere ontwikkelingen. Wordt dus vervolgd…

 

Vrijwilligers krijgen les bij Peter en Leni

Op donderdag 9 januari kregen de vrijwilligers les in koffie zetten, bier tappen en kassa van Peter en Leni. Vooral het biertappen ging de meesten wel heel erg goed af. Men moest ook wel, want het zelf getapte diende direct genuttigd te worden. Ondanks dat er goed opgelet moest worden zat de stemming er meteen in. Dat is sowieso Steendammers wel toevertrouwd. Hieronder een impressie.

Popquiz in Steendam 

Voor de 2e keer georganiseerd in Steendam op derde Kerstdag. En opnieuw een “Uitverkochte” Podiumcafé Peter en Leni.

De uitslag:

1. Penny Laan, 215 punten (zie foto)
2. The Hunters, 200 punten
3. Family United 1, 180 punten
4. Family United 2, 176 punten
5. Family United 3, 175 punten
6. Peter en zijn dames, 168 punten
7. De Schildjers, 162 punten
8. De Hesjes,160 punten
9. Laskwerder Boys en Girls, 141 punten
10. De Smitjes, 138 punten

 

Kerstmarkt in Steendam

Op zaterdagmiddag 21 december vond onze kerstmarkt plaats.  Op het voorplein van P&L was een verwarmd en sfeervol opgetuigd ‘tentencomplex’ van meer dan 100 m2 opgericht.

Om 9 uur ‘s morgens had zich een groep nijvere dorpsgenoten verzameld voor de opbouw van de tenten (het is toch elke keer weer mooi om te zien hoeveel vrijwillige handen er uit de mouwen gestoken worden als er iets voor ons dorp gedaan moet worden!!). Al vanaf 11 uur konden de kramen worden gevuld, de tenten versierd, de verwarming ontstoken. Om 14 uur was alles gereed voor de ontvangst van de eerste bezoekers voor onze koopwaar zoals huisvlijtproducten, zoals prachtige kerstkoekjes, mispeljam,vogelvoer, walnoten in honing, monchoutoetjes, verse kerstbloemstukken enz.. Ook waren er curiosa-achtige zaken zoals sieraden, kerstversiering, kerstboeken, lp’s.

Deze keer was er ook, met succes, een tafel voor de ondernemers van Steendam ingericht.

Natuurlijk ontbrak de verwarmende glühwein niet en ‘na gedane zaken’ kon men bij P&L ‘bijkomen’ met erwtensoep of een broodje zuurkool met worst.

Het was een leuke en gezellige gebeurtenis met ook veel enthousiast bezoek ‘van buiten’.

Voor de werkgroepen Kabouterpad en Plantaardigs heeft de markt een leuk bedrag opgeleverd. Met de opbrengst van de speciaal gemaakte koekjes, de enveloppenloterij en de glühwein is de kas weer wat gevuld.

Een mooi overzicht van de kerstmarkt kunt u op de foto’s zien die gemaakt zijn door Martin Lochmans.  Alle foto’s van Martin kun je hier zien. (Downloaden mag en kan)

Onze eerste kerstmarkt was in 2018, dit was dus pas de 2e …… We kunnen nu al zeggen: wegens succes prolongeerd! Op naar de 3e dus, een traditie is geboren!

Er waren nu zo’n 10 tafels met aanbod, het zou leuk zijn dit volgende keer nog uit te breiden. Lijkt het je leuk om volgende keer mee te doen, de enige ‘voorwaarde’ is dat er sprake moet zijn van kerstgerelateerde spulletjes. Kom er bij, hoe meer aanbod, hoe mooier!

Bollenmanden maken

Op 12 december was er weer een creatieve avond: bollenmand vullen. 16 deelnemers waren er een avond druk mee. Hieronder een  aantal soorten waarmee de manden werden gevuld.

OPROEP Kerstmarkt Steendam:

Voor wie ook mee zou willen doen aan de kerstmarkt op zaterdag 21 december: er is nog plek voor een aantal kramen.      Een ieder die dat wil is van harte welkom om te komen staan met huisvlijt en eigen creaties! (Met natuurlijk een link naar kerst & aanbod wel even in afstemming met de organisatie ivm de rest van het assortiment).

En… voor de op- en afbouw van de tenten hebben we man/vrouwkracht nodig, en graag! Aanmelding voor een kraam en het meehelpen die dag en/of de zondag bij skopenga@xs4all.nl. Dank!

kerstmarkt 2019

 

Dorpsvisie Steendam 2020 – 2030: Op naar een versterkte toekomst !

Op dinsdag 19 november heeft de feestelijk overhandiging plaatsgevonden van de ‘Dorpsvisie Steendam 2020 – 2030’. Naast bewoners en vertegenwoordigers van de gemeente waren onder meer Schildmeerondernemers, Hanzehogeschool, Kultuureiland Damsterplas, Libau en andere Schildmeerdorpen vertegenwoordigd. Ook de pers was aanwezig en is er in diverse media aandacht besteed aan het verschijnen van onze allereerste dorpsvisie.

Het werd een zeer gezellige bijeenkomst, met in de aanloop o.m. bijzondere gebakjes, bedekt met eetbaar papier waarop de foto’s uit deze Dorpsvisie waren geprint en een prachtige dia-carousel van Steendamfoto’s. Gastvrij en verrassend: hulde aan allen die zich daarvoor hebben ingezet!

Vanuit DVS werden twee presentaties gehouden, waarna de formele overhandiging aan dorpswethouder Anja Woortman volgde. Het welkomstwoord werd gesproken door Fred Mahler, die een aantal belangrijke punten markeerde uit de nog jonge geschiedenis van de dorpsvereniging, welke uiteindelijk zijn uitgemond in een dorpsvisie met veel draagvlak onder bewoners en een mooi uitzicht op de toekomst.

Mieke Wind gaf een korte ‘rondleiding’ langs de belangrijkste thema’s uit de Dorpsvisie aan de hand van op een verrassende manier in beeld gebrachte woordclusters per thema. Die ‘woordclusters in beeld’ kunt u allemaal bekijken op onze website.

In haar dankwoord noemde wethouder Anja Woortman Steendam een mooi voorbeeld van een dorp dat in eendracht de actuele zorgen en aandachtspunten in beeld brengt en tegelijkertijd ook wegen naar de toekomst uitzet. Zonder te garanderen dat alle dorpswensen gerealiseerd kunnen worden, gaf zij aan zich binnen de gemeentelijke organisatie sterk te zullen blijven maken voor Steendam, dat als toegangspoort tot het prachtige Roegwold-Schildmeergebied ook in toeristisch-recreatief  perspectief volop aandacht verdient. In haar rol van dorpswethouder is zij vanaf nu ‘goed gewapend’ met een door bewoners en ondernemers gedragen visie. “De visie zal niet in een la verdwijnen”, garandeerde zij. Zij rondde af met een persoonlijk dankwoord + een mooie bos bloemen voor de beide voortrekkers van de totstandkoming van de Dorpsvisie.

Vanuit DVS is nog benadrukt dat we pas echt tevreden kunnen zijn als de visie feitelijk zal worden doorvertaald in tastbare ontwikkelingen. DVS stelt de gemeente voor om tot een structureel overlegplatform tussen dorp en gemeente te komen waarin samen jaarlijkse uitvoeringsplannen worden samengesteld. DVS blijft daarbij een actieve rol spelen, met ook een verwijzing naar het professionele glasvezelnetwerk dat eerder met veel zelfwerkzaamheid door dorpscollectieven is aangelegd en nu al ruim twee jaar naar volle tevredenheid operationeel is.

De actuele grote ‘klussen’ die Steendammers de komende periode onderhanden hebben betreffen de Energietransitie en de Versterkingsoperatie ++ .

Steendam blijft in beweging dus! Dat bleef het ook nog na afloop van het formele deel van de bijeenkomst. Na de toespraken werd nog lang na- en bijgepraat, onder het genot van een drankje, quiches, broodjes, soep etc.

Kortom: 19-11-2019 is een memorabele dag geworden voor Steendam en omgeving!

Hier vindt u de mooiste foto’s: 

AFRONDING DORPSVISIETRAJECT

De dorpsvisiebijeenkomst op de ALV van 30 oktober jl is positief en constructief verlopen. Het concept van de ‘Dorpsvisie Steendam 2020-2030’ is unaniem door alle aanwezigen goedgekeurd en aangenomen. Langs verschillende wegen ontving de werkgroep Dorpsvisie voor en na de bijeenkomst positieve opmerkingen over de compleetheid, leesbaarheid en aantrekkelijkheid van de inhoud van het concept. Er was een enkele vraag en een enkele aanvulling tijdens de bijeenkomst. Verder bereikten ons voor en na de vergadering een paar opmerkingen die tot een aantal kleine wijzigingen in de tekst aanleiding hebben gegeven, of die als tips en aandachtspunten voor de uitvoeringsfase van het betreffende onderwerp genoteerd zijn. Een overzicht van de opmerkingen zijn voor geïnteresseerden te vinden via deze link

De reactietijd is inmiddels verstreken en wij zijn ons aan het voorbereiden op de volgende stap in het dorpvisietraject: het aanbieden van het definitieve visiedocument aan onze dorpswethouder Anja Woortman. Deze officiële overhandiging met een feestelijk tintje gaat plaatsvinden op dinsdag 19 november, van 17-18 u in het dorpshuis/ Podiumcafé. Alle dorps- en omgevingsgenoten, leden en niet-leden van de DVS en anders betrokkenen zijn hiervoor van harte uitgenodigd. U ontvangt binnenkort nog een officiële uitnodiging, maar we zouden het zeer op prijs stellen als u de datum alvast noteert. Het is voor de uitstraling van bewonersbetrokkenheid voor ons van groot belang dat de overhandiging met zo veel mogelijk aanwezigen uit het dorp en omgeving plaatsvindt – mits het moment past in uw agenda, vanzelfsprekend.

error: