Nieuws Dorpsvereniging Steendam

 

 

 

Klaverjassen
26-9-2018 18-10-2018 15-11-2018
Netty 5570 10297 14554
Fred 4762 9677 13223
Jaap 4377 9380 13689
Henk 4178 8618 12969
Sjouktje 3885 8479 12850
Hendrik 4537 8419 12008
Lowie 5593 5593 9612
Aukje 0 4118 8468
Petra 0 4079 7763
Harry 3938 3938 7933
André 3664 3664 7771
Volgende klaverjasavond: 13 december om 19.00 uur.  We zijn nog op zoek naar mensen die ook graag een kaartje willen komen leggen.
Nieuws vanuit Plantaardig(s) (9 november 2018)

Bij bloemperk noord gaan op termijn enkele veranderingen plaatsvinden. De grond in het perk blijkt niet geschikt voor de planten en het perk moet dus op de schop. Naar aanleiding van een idee dat één van de werkgroep leden opdeed tijdens vakantie in Ierland, heeft Plantaardigs een bootje op de kop getikt om te gebruiken als grote bloembak. Het bootje is inmiddels (fris blauw) opgeknapt en zal ergens  in de toekomst op de plek van perk noord geplaatst worden. De gemeente is gevraagd om een bijdrage in de vorm van een hoeveelheid zwarte aarde. Het idee is om zo bij deze entree van het dorp een verwijzing te geven naar onze ligging aan het Schildmeer.

Clusters binnen bestuur DVS (22 oktober 2018)

Met ingang van dit najaar werkt het DVS-bestuur in clusters. Voortbordurend op het idee dat bij de oprichting van de DVS al in de steigers stond, zijn er 3 clusters gevormd. Elk cluster bestaat uit twee of meerdere verantwoordelijke bestuursleden.
Cluster ‘Zorg en welzijn’: Ellen Dallinga, Jordy de Fretes en Moniek Zijlstra
Cluster ‘Belangenbehartiging’: Fred Mahler, Jordy de Fretes, Grietje Koers en Mieke Wind
Cluster ‘Activiteiten’: Willeke Buist en Sjouktje Kopenga
Clusterleden komen waar nodig buiten de bestuursvergaderingen bijeen. De vergaderfrequentie is teruggebracht naar eens in de 2 maanden. Voordeel van deze werkwijze is dat zo de taken beter verdeeld kunnen worden en dat elk bestuurslid zich meer kan bezighouden met de onderwerpen die hem of haar het meest interesseren.
De bezigheden van alle clusters zijn via de notulen van de bestuursvergaderingen en de website Steendam.info te volgen voor een ieder die geïnteresseerd is.
Het is overigens nadrukkelijk het idee dat ook niet-bestuursleden zich aan kunnen sluiten bij een van de clusters, of voor een periode mee kunnen helpen aan een project binnen een cluster.

Kabouterpadnieuws:

Nog net voor de Herfstvakantie is het gelukt de 3 grote kabouterpalen / reuzenkabouters in het bos te plaatsen. Ze staan vlak bij de grote picknickbank die we van Staatsbosbeheer hebben gekregen, dus een mooi plekje om ze uitgebreid te bekijken.
Deze wel heel lange exemplaren (ca 2,5 meter lang!) werden deze zomer prachtig kleurrijk beschilderd door bezoekers van festival Art Carnivale. Mooie aanwinst op ons bestaande kabouterpad!


Bladophaalpunt 2018

Het gemeentelijke bladhek is geplaatst. Het staat dit jaar op de parkeerplaats van het Podiumcafé Peter en Leni. Iedereen uit de wijde omgeving is van harte welkom hier naar hartenlust blad van alle soorten en maten (geen takken!) te komen storten. Er zal een aantal malen in de herfst en vroege winter een vrachtauto van de gemeente langskomen om de bladeren op te halen.


Klaverjasuitslagen van 18 oktober 2018
Uitslagen
26-9-2018 18-10-2018
Netty 5570 1724 1670 1333 4727 10297
Fred 4762 1724 1792 1399 4915 9677
Jaap 4377 1673 1670 1660 5003 9380
Henk 4178 1288 1792 1360 4440 8618
Sjouktje 3885 1673 1261 1660 4594 8479
Hendrik 4537 1288 1261 1333 3882 8419
Lowie 5593 0 0 0 0 5593
Aukje 0 1339 1380 1399 4118 4118
Petra 0 1339 1380 1360 4079 4079
Harry 3938 0 0 0 0 3938
Andre 3664 0 0 0 0 3664
Volgende klaverjasavond: 15 november om 19.00 uur
Natuurwerkdag op 3 november
Draag je steentje bij voor een opknapbeurt van het dorpsbloemperk in Steendam. We willen ons dorp nog mooier maken door de zichtbaarheid van het dorpsbloemperk te vergroten. We gaan onder andere nieuwe struiken aanplanten. Jong en oud is welkom om mee te helpen. We starten om 9.00 met een kopje koffie en beginnen dan met de klus. Voor ieder die zijn steentje bijdraagt wordt een lekkere lunch klaargemaakt in het podium cafe bij Peter en Leni. Neem zoveel mogelijk eigen gereedschap mee: schop, spade en/of tuinharkje. Meer info:
Enquête en bijeenkomst gemeente Midden-Groningen ‘Anders met Afval‘

De gemeente Midden-Groningen  is bezig met de vorming van een nieuw, eenvormig afvalbeleid. De gemeente heeft oa de ambitie in de toekomst de hoeveelheid restafval per huishouden tot maximaal 100 kg terug te brengen en wil weten welke afwegingen daarin voor inwoners belangrijk zijn. Op de site van de gemeente is hiervoor van 11 t/m 23 september een enquête beschikbaar. De gemeente hoopt dat veel inwoners van de gelegenheid gebruik maken om hun mening of wensen kenbaar te maken. Hierover heeft u de tweede week van September een mail van de Dorpsvereniging Steendam gekregen.
Inmiddels zijn de 2 informatie avonden geweest. Vanuit Steendam/Tjuchem was in elk geval 1 inwoner aanwezig. Wethouder Peter Verschuren, die het afvalbeleid in zijn portefeuille heeft, zette uiteen waar de gemeente heen wil. Er komt nieuw beleid waarbij  oa de goede zaken van elke “oude “ gemeente voorgelegd worden aan de bevolking,middels de 2e enquete. Aan elke maatregel hangt een prijskaartje, echter het meeste ervan zit al verrekend in onze afvalstoffen rekening. Het is natuurlijk belangrijk dat het afval komt waar het verwerkt kan worden en we kunnen samen voor minder restafval zorgen.
Het beleid van afval ophalen kan per dorp/wijk anders zijn, indien men dit wil.
Bv in een wijk in Hoogezand is het bij hoogbouw handiger dat  er een ondergrondse container voor restafval wordt geplaatst naast het flatgebouw, hier in een dorp willen we graag dat het huis-aan-huis wordt opgehaald.
Een belangrijke verandering die er aankomt is “Diftar” Dit komt wel in de enquete voor, maar wordt niet echt uitgelegd.
Diftar is restafval inleveren per kilo. In onze grijze container zit een chip en per keer dat afval ingezameld wordt, gaat dat wellicht in de toekomst gewogen worden. Indien de grijze zak in een ondergrondse container kan worden geworpen, heeft men een persoonnlijke pas waarop dat geturfd wordt. Ook kan men ervoor kiezen om de grijze container minder vaak bij de weg te zetten. Elke keer dat je overslaat komt er  8 euro minder op je afvalrekening. Het restafval wordt minder door geen gft, plastic, blik en papier in de grijze container te gooien.
Gft en papier kunnen we hier al scheiden  Blik, plastic en kartonnen melk/ sappakken kunnen in de toekomst apart ingeleverd worden. Met een klein groepje dorpelingen scheiden we dit laatste nu al. Elke 2 weken brengen we zelf gele zakken plastic enz naar de gemeentewerf in Slochteren. Bij voldoende belangstelling wil de gemeente 1x per maand de zakken met de “plastic afval wagen” komen ophalen uit Steendam, al op voorhand van toekomstig beleid.
De weg tot besluitvorming, beleid en de invoering van dit nieuwe beleid duurt echter 1 jaar. Op 29 november komt het voorstel van de afvalverwerking Midden Groningen in de gemeenteraad. Dan ligt het 6 weken ter inzage, men kan nog bezwaar indienen. In januari 2019 start de uitvoering, echter er zal nieuw materiel besteld moeten worden, bv vrachtauto’s voor ophalen gft afval (in Hoogezand gaat het gft afval nu nog in de grijze container!),ondergrondse containers, enz.
De keuzes zijn echter aan de burger.  

Invullen van de enquete kan t/m 23 september, dus als u dat nog niet heeft gedaan, de tijd dringt! Hij is te vinden op de website: www.midden-groningen.nl onder afval.

Wilt u plastic/blik, melk- en sappakken nu al scheiden, graag melden via het contactformulier op onze website. Bij voldoende belangstelling komt de gemeente het 1x per maand ophalen vanaf een verzamelplek.
Slochterwoldspektoakel in Steendam (1 sept. 2018)

De Dorpsvereniging Steendam organiseerde dit jaar voor de tweede maal een activiteit in het kader van het Slochterwoldspektoakel.  24 Teams uit dorpen uit de omgeving kwamen zaterdag 1 sept. langs op het strand voor een uitdagende activiteit waar punten mee verdiend konden worden. Het doel was zo veel mogelijk water in de emmer aan het einde van het parcours te krijgen. (Iets dat natuurlijk nog niet zo eenvoudig was!) Hierbij enkele impressies.

Van de werkgroep Kabouterpad (5 sept. 2018)

Zoals wellicht bekend is gaan vrijwilligers van de werkgroep Kabouterpad maandelijks door het bos voor inspectie, klein onderhoud en eventuele herstelwerkzaamheden. Zo is het paddenstoelenzitje onlangs voorzien van een mooie nieuwe verflaag; staat er een beschadigde kabouter van het nieuwe pad op de lijst om bijgewerkt te worden en wordt er een afgebroken kabouter gerepareerd. Daarnaast zijn we achter de schermen bezig met het voorbereiden van plaatsing in het bos van de 3 reuzenkabouters die op festival Art Carnivale zijn gemaakt door (kleine)bezoekers.
Het is fijn om te merken dat dorpsgenoten ook een oogje in het zeil houden en het melden bij één van de werkgroepleden als ze iets tegenkomen dat de aandacht verdient. Hartelijk dank daarvoor!
Melden kan ook via: dorpsverenigingsteendam@gmail.com.

 

error: