Nieuws Dorpsvereniging Steendam

 

 

 

Bollenmand maken: een impressie vindt u
Uitslag klaverjassen van 3 januari 2019
Klaverjassen
Tusenst 3-1-19
Ronde 1 Ronde2 Ronde3 Totaal
Netty 1503 1336 1370 4209 24088
Jaap 1527 1762 1530 4819 22219
Sjouktje 1527 1300 1370 4197 20846
Henk 1143 1624 1380 4147 20543
Hendrik 2015 1410 1834 5259 20518
Lowie 1503 1410 1602 4515 18621
Aukje 1606 1624 1530 4760 18168
Harry 1143 1300 1834 4277 16570
Petra 1384 1470 1602 4456 16391
André 1606 1470 1380 4456 16006
Fred 0 0 0 0 13223
Ellen 2015 1336 1406 4757 4757
Bouke 1384 1762 1404 4550 4550
Volgende klaverjasavond: 31 januari om 19.00 uur
Popquiz in Steendam op 27 december

Voor de eerste keer werd op genoemde datum een popquiz gehouden in Steendam. 11 teams deden mee en het was een fantastische avond (het is wat later geworden dan gepland, maar het staat nu al vast dat Steendam ook volgend jaar weer mee gaat doen met de popquiz, de meespelende teams hebben zich al weer ingeschreven.

De uitslag:

  1. (gedeelde) The Hunters en Mambo Jambo: 179 punten
  2. (gedeelde) Malone en De Schildjes: 169 punten
  3. De Hesjes: 166 punten
  4. Family United 1: 161 punten
  5. Family United 2: 157 punten
  6. De Bitterballen: 147 punten
  7. Family United 3: 145 punten
  8. De DoorDOWers: 144 punten
  9. De Smitjes: 140 punten

Nog wat foto’s om de sfeer te laten zien:

Kerstmarkt in Steendam

Zondagmorgen 16 december 2018, 07.30 uur. Weken van voorbereiding, ik doe de gordijnen open en wat zie ik: lees meer

Kerstverlichting op de brug

Het kan niemand zijn ontgaan: Steendam is nog mooier geworden! Tijdens de Kerstmarkt is kerstverlichting ontstoken, die van onze brug een prachtige romantische verbinding maakt tussen Noord en Zuid.  Onze grote DANK gaat uit naar de familie Wiepkema, zij hebben deze bijzondere sfeertoevoeging aan ons dorp mogelijk gemaakt 💐🥂. Ook de inzet van onze Wypkema’s en het Waterschap verdienen een pluimvermelding!

Samenwerking 6 Schilddorpen

Op weg naar Krachtenbundeling 6 Schildmeerdorpen (Hellum, Overschild, Schildwolde, Siddeburen, Steendam, Tjuchem).

Ons gebied is in beweging: aardbevingen, versterking, energietransitie, N33, Roegwold/Schildmeer, glasvezelinternet, Kultuureiland Damsterplas, bereikbaarheid Ommelander ziekenhuis Scheemda, een (veel) grotere gemeente, etc. etc. lees meer

Afvalbeleid

van de gemeente ontvingen wij een schrijven over het afvalbeleid:

Enkele maanden geleden heeft u een gesprek gehad met Arjen van Leeuwen namens de gemeente Midden-Groningen over het nieuwe afvalbeleid. Tijdens dat gesprek hebben jullie gesproken over jullie wensen en verbeterpunten voor de afvalinzameling. Naast gesprekken met (bijna) alle bewonersorganisaties hebben we ook afvalenquêtes, interviews en inspiratie- en informatieavonden gehouden. Wij hebben op deze manier veel inbreng gekregen voor ons nieuwe afvalbeleid. We willen u bedanken voor uw inbreng, betrokkenheid en bereidheid om het afval beter te scheiden:
lees meer

Strandgebied

Het onderhoud en beheer van het strandgebied is al langer een punt van zorg. Mede op basis van de vele signalen van onze leden en van bezoekers hebben wij in maart van dit jaar een brief aan de gemeente geschreven waarin deze zorgen (weer) onder de aandacht zijn gebracht met het verzoek snel tot actie over te gaan. Een aantal zaken is toen daadwerkelijk opgepakt: basisonderhoud strand, reparatie van de steiger, voorziening toiletten, paden vrij van onkruid: lees meer

 OPROEP (22 november 2018)

werkgroep Plantaardig(s) is op zoek naar restanten betontegels of grindtegels. Heb je nog tuintegels van ca 40×60 cm of eventueel 30×30 cm liggen die je over hebt? Dan zijn deze van harte welkom bij de werkgroep Plantaardig(s)! Stuur een mailtje naar dorpsverenigingsteendam@gmail.com en we komen ze graag ophalen. Bij voorbaat hartelijk bedankt.

Buurtapp (22 november 2018)

Downloaden (DOCX, Onbekend)

Nieuws vanuit Plantaardig(s) (9 november 2018)

Bij bloemperk noord gaan op termijn enkele veranderingen plaatsvinden. De grond in het perk blijkt niet geschikt voor de planten en het perk moet dus op de schop. Naar aanleiding van een idee dat één van de werkgroep leden opdeed tijdens vakantie in Ierland, heeft Plantaardigs een bootje op de kop getikt om te gebruiken als grote bloembak. Het bootje is inmiddels (fris blauw) opgeknapt en zal ergens  in de toekomst op de plek van perk noord geplaatst worden. De gemeente is gevraagd om een bijdrage in de vorm van een hoeveelheid zwarte aarde. Het idee is om zo bij deze entree van het dorp een verwijzing te geven naar onze ligging aan het Schildmeer.

Clusters binnen bestuur DVS (22 oktober 2018)

Met ingang van dit najaar werkt het DVS-bestuur in clusters. Voortbordurend op het idee dat bij de oprichting van de DVS al in de steigers stond, zijn er 3 clusters gevormd. Elk cluster bestaat uit twee of meerdere verantwoordelijke bestuursleden.
Cluster ‘Zorg en welzijn’: Ellen Dallinga, Jordy de Fretes en Moniek Zijlstra
Cluster ‘Belangenbehartiging’: Fred Mahler, Jordy de Fretes, Grietje Koers en Mieke Wind
Cluster ‘Activiteiten’: Willeke Buist en Sjouktje Kopenga
Clusterleden komen waar nodig buiten de bestuursvergaderingen bijeen. De vergaderfrequentie is teruggebracht naar eens in de 2 maanden. Voordeel van deze werkwijze is dat zo de taken beter verdeeld kunnen worden en dat elk bestuurslid zich meer kan bezighouden met de onderwerpen die hem of haar het meest interesseren.
De bezigheden van alle clusters zijn via de notulen van de bestuursvergaderingen en de website Steendam.info te volgen voor een ieder die geïnteresseerd is.
Het is overigens nadrukkelijk het idee dat ook niet-bestuursleden zich aan kunnen sluiten bij een van de clusters, of voor een periode mee kunnen helpen aan een project binnen een cluster.

Kabouterpadnieuws:

Nog net voor de Herfstvakantie is het gelukt de 3 grote kabouterpalen / reuzenkabouters in het bos te plaatsen. Ze staan vlak bij de grote picknickbank die we van Staatsbosbeheer hebben gekregen, dus een mooi plekje om ze uitgebreid te bekijken.
Deze wel heel lange exemplaren (ca 2,5 meter lang!) werden deze zomer prachtig kleurrijk beschilderd door bezoekers van festival Art Carnivale. Mooie aanwinst op ons bestaande kabouterpad!


Bladophaalpunt 2018

Het gemeentelijke bladhek is geplaatst. Het staat dit jaar op de parkeerplaats van het Podiumcafé Peter en Leni. Iedereen uit de wijde omgeving is van harte welkom hier naar hartenlust blad van alle soorten en maten (geen takken!) te komen storten. Er zal een aantal malen in de herfst en vroege winter een vrachtauto van de gemeente langskomen om de bladeren op te halen.

 

error: