Nieuws Dorpsvereniging Steendam

 

 

 

 

Slochterwoldspektoakel in Steendam (1 sept. 2018)

De Dorpsvereniging Steendam organiseerde dit jaar voor de tweede maal een activiteit in het kader van het Slochterwoldspektoakel.  24 Teams uit dorpen uit de omgeving kwamen zaterdag 1 sept. langs op het strand voor een uitdagende activiteit waar punten mee verdiend konden worden. Het doel was zo veel mogelijk water in de emmer aan het einde van het parcours te krijgen. (Iets dat natuurlijk nog niet zo eenvoudig was!) Hierbij enkele impressies.

Van de werkgroep Kabouterpad (5 sept. 2018)

Zoals wellicht bekend is gaan vrijwilligers van de werkgroep Kabouterpad maandelijks door het bos voor inspectie, klein onderhoud en eventuele herstelwerkzaamheden. Zo is het paddenstoelenzitje onlangs voorzien van een mooie nieuwe verflaag; staat er een beschadigde kabouter van het nieuwe pad op de lijst om bijgewerkt te worden en wordt er een afgebroken kabouter gerepareerd. Daarnaast zijn we achter de schermen bezig met het voorbereiden van plaatsing in het bos van de 3 reuzenkabouters die op festival Art Carnivale zijn gemaakt door (kleine)bezoekers.
Het is fijn om te merken dat dorpsgenoten ook een oogje in het zeil houden en het melden bij één van de werkgroepleden als ze iets tegenkomen dat de aandacht verdient. Hartelijk dank daarvoor!
Melden kan ook via: dorpsverenigingsteendam@gmail.com.

 

Uitnodiging DVS-activiteit Burendag 2018

Beste buur,
Een goed feestje vier je met je buren. Daarom nodigen we alle buren in Steendam van harte uit voor de Burendag.
Vanzelfsprekend is er een BBQ die aangeboden wordt door Peter & Leni, maar voor de verandering is het ook mogelijk om een rondje schild te maken in een sloep! Je zult worden voorzien van een prachtige omgeving en een natje en een droogje. We houden rekening met het weer, dus met mooi weer gaan we heerlijk varen en met slechter weer gaan we niet. Voor een goede organisatie, willen wij je vragen om vóór 20 september te laten weten of je komt:
1= voor de BBQ;
2= voor de sloepvaart;
3= voor de sloepvaart en de BBQ;
4= ik kom niet, maar daar baal ik wel van.
De sloepvaart zal starten om 15:00 uur bij de steiger naast Podiumcafé Peter & Leni.De BBQ start om 18:00 bij Podiumcafé Peter & Leni Opgave bij Peter& Leni of: info@peterenleni.nl.
Alvast bedankt voor je eventuele opgave en tot op Burendag!
Met vriendelijke groet, de DVS-activiteitencommissie

Bomen kap (24 augustus 2018)

Van de gemeente Midden-Groningen ontvingen wij volgend bericht:”

Zoals het er nu uitziet worden in de eerste week van september in de gemeentelijke groenstrook achter de woningen van Damsterweg huisnummers 57-81 de aanwezige populieren en zieke essen gekapt. Hier zijn de bewoners inmiddels per brief van op de hoogte gebracht. Het zal best wat geluidshinder opleveren, maar dan bent u op de hoogte.

DVS op Art Carnivale   (8 augustus 2018)

Highlightfoto, enthousiast op een stoel

Afgelopen Art Carnivale stond ook de DVS met een stand op het festival: er waren kabouterkleurplaten in te kleuren en te beschilderen, er was een 2e-hands boeken-, en platenverkoop en een kleine foto-expositie, en er kon vooral mee geschilderd worden aan 3 echte ‘reuzenkabouters’.
Alle activiteiten waren een groot succes! Aan de megakabouters hebben vele kleine en grote bezoekers hun steentje bijgedragen. Ze zijn prachtig geworden en zullen na de zomer een plekje krijgen in het bos. De boekenverkoop heeft een mooi bedrag opgebracht ten bate van het Kabouterpad en werkgroep Plantaardig(s). De werkgroep Kabouterpad dankt hartelijk alle vrijwilligers voor hun hulp, het Curieuze Schuurtje voor de royale boekenschenking en Bosman Bouw uit Siddeburen voor het uitlenen van de grote tent!

Kerstmarkt in Steendam

 Er ligt een leuk plan klaar om half december in Steendam een kerstmarkt te gaan houden, met o.a. veel aanbod van allerlei zelf gemaakte producten.

Daarvoor zijn er veel afsluitbare kleine potten, grote  potten en flesjes (bv. van koffiemelk, als er maar een (schroef)dop op zit) nodig.  Daarom doen we een beroep op jullie om deze,  vanaf nu, te gaan sparen. Ze kunnen ingeleverd worden bij Sjouktje Kopenga, Damsterweg nr. 9.  (Eén keer omspoelen is voldoende, ze worden toch opnieuw schoongemaakt.) 

 Zo gauw de datum bekend is wordt deze activiteit in de Agenda opgenomen! 

Oproep voor hulp bij Kabouterpad op Art Carnivale (9 juli 2018)

We kunnen nog hulp gebruiken bij de Kabouterpadactiviteiten tijdens Art Carnivale op zaterdag 21 juli a.s..
Heb je tijd om ook een paar uurtjes mee te helpen in onze tent (een periode tussen 12.00u en 18.00u), of om te helpen opbouwen (10.00-12.00u) of afbreken (na 21.00u), laat het ons weten via dorpsverenigingsteendam@gmail.com.                                                                                                            Alle hulp is welkom!!

Kabouterpad activiteiten (9 juli 2018)

Op zaterdag 21 juli staat het Kabouterpad weer op Art Carnivale met een activiteit voor kinderen en volwassenen. We komen met een drietal nieuwe (hele bijzondere…!) kabouters die nog van een jasje moeten worden voorzien. We zouden het leuk vinden als zo veel mogelijk dorpsgenoten hier aan mee komen schilderen, dus je bent van harte uitgenodigd.
Ook als je niet wilt schilderen, ben je van harte welkom in onze tent. We hebben een kleine fototentoonstelling, delen de Kabouterkrant uit, er zijn kleurplaten om in te kleuren of te beschilderen en er is een boekenverkoop, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Kabouterpad.

 

Diefstal van planten uit onze perken (12-07-2018)
In de nachten van 5, 6 en 7 juli vond er in onze dorpsperken diefstal en vernieling plaats. In de eerste nacht werden 13 planten gestolen, in de tweede nacht zijn er struiken uit de grond getrokken. In het weekend verdwenen er bloemen uit de bloembakken aan de brug. Het is onduidelijk wat de daders precies bewogen heeft, en waar de verdwenen struiken nu zijn. De werkgroep Plantaardig(s) hoopt van harte dat het hier bij blijft, en vindt het natuurlijk wel erg zuur dat dit heeft plaatsgevonden. Er zal gezorgd moeten worden voor vervangende planten. Over de verdwenen struiken en planten is contact geweest met de politie.
Van Werkgroep Plantaardigs   (1 juli 2018)

Van  Groencentrum Freek van der Wal ontving de Dorpsvereniging Steendam meer dan 200 Begoniaplantjes om het dorp te verfraaien! Dank daarvoor! buurman van Steendam!

Met elkaar werd al dit kleurige spul op 4 locaties  in de grond gezet, nl.: in de Hortensiaperken op zuid en noord; in de verkeersremmer ter hoogte van Damsterweg 15 en in een cirkelvorm langs de oever van het Schildmeer tegenover nr. Damsterweg 75. Daar wonen onze nieuwe dorpsgenoten Peter en Mette van Tholen met dochter Eline, Peter bood direct aan om deze cirkelvorm van water te voorzien in deze droge periode, super.

Bert Zijlstra heeft in zijn kas voor de Dorpsvereniging heel veel Petunia’s gezaaid, en zijn nu te zien in de bloembakken aan de brug! De bakken zitten goed vol, een geweldig resultaat, daar gaat heel Steendam de hele zomer van genieten, dankjewel Bert.

Filmavond in de buitenlucht (30 juni 2018)

Ruim 20 Steendammers hebben zaterdagavond jl op het achterterras van Peter en Leni kunnen genieten van de film “Australia”: een avontuurlijke dramafilm met Nicole Kidman en Hugh Jackman.  De filmavond is een nieuw initiatief van Willeke. Het bleek een zeer geslaagde avond, waarbij natuurlijk de popcorn niet mocht ontbreken!  Zo’n openluchtbioscoop heeft daarnaast het voordeel dat niet alleen de drankjes, maar ook de bittergarnituur gewoon mee naar “buiten” mogen.

Voor iedereen die nog erg lekker zat na de film heeft Peter zijn openingstijden wat versoepeld, en de gezelligheid ging binnen door.  Dit leuke initiatief is zo goed bevallen dat het vast en zeker een vervolg krijgt, een absolute aanrader voor iedereen die deze eerste editie gemist heeft!

De Dag van het Meer (14 juni 2018)

De eerste editie van de Dag van het Meer op zaterdag 3 juni in Steendam was een succes! Veel bezoekers, leuke activiteiten, reuring op het water, vertier op het strand, een rommelmarkt bij Peter en Leni en een goede sfeer.  Bij de stand van het Kabouterpad op het strand konden kinderen natuurkunstwerken maken en was de nieuwe editie van de Kabouterkrant te verkrijgen. De dag hangt samen met de Dag van het park in het Gorecht-park te Hoogezand (17 juni) en De Dag van de Natuur in de Heemtuin van Muntendam (24 juni). De drie evenementen hebben samen de titel ‘Mitsummer Events’. Het idee is de evenementen elk jaar te herhalen. Hierbij enkele impressies van de Dag van het Meer. De  nieuwe Kabouterkrant is overigens momenteel ook af te halen bij Peter en Leni.

Update Dorpsvisie (1 juni 2018)

In mei 2017 startten we met het opstellen van een dorpsvisie. We hebben een tweetal dorpsbijeenkomsten georganiseerd en ontvingen vele mooie foto’s van beeldbepalende plekken. De werkgroep dorpsvisie is daarna aan de slag gegaan met alle input, maar door alle ontwikkelingen – o.m. het Centrumplan en het Dorpshuis – van de afgelopen periode heeft het werken aan de dorpsvisie enige tijd op een wat lager pitje gestaan. We kunnen melden dat we inmiddels de draad weer opgepakt hebben en bezig zijn met het schrijven van een concept. Dit concept willen we op termijn natuurlijk graag aan het dorp voorleggen. We zullen hier nog uitgebreid op terug komen.

Centrumplannen (1 juni 2018)

Enige weken geleden ontvingen we het geweldige nieuws van de subsidie voor de herinrichting van ons centrumgebied. De volgende stap in het proces zou zijn om een werkgroep te vormen en met behulp van een externe partij de ruwe ontwerpen verder in te gaan vullen.  Alhoewel we hier natuurlijk het liefst vandaag of morgen mee aan de slag gaan, is het wachten nu eerst op de besluiten ten aanzien van de versterkingsoperatie. Noodzakelijk voor de verdere planontwikkelingen is dat we weten wat er in het dorp en met het dorpshuispand gaat gebeuren op het gebied van versterkingsactiviteiten. We hopen dat er na de zomer meer bekend is….

Het onderhoud van het strandgebied (1 juni 2018)

Naar aanleiding van de brief die het DVS-bestuur enige tijd geleden stuurde aan de gemeente Midden-Groningen over de staat van onderhoud van het Schildmeerstrand hebben er enkele gesprekken plaats gevonden tussen gemeente en bestuursleden DVS. De gemeente heeft oa gekeken naar de eigendomssituatie in het gebied en naar afspraken die er in het verleden zijn gemaakt, en is begonnen met het aanpakken van achterstallig onderhoud. We hebben goede hoop dat er hiermee een stijgende lijn ingezet is.

MEEPRATEN OVER NIEUW BELEID AFVALINZAMELING EN AFVALSCHEIDING

De gemeente Midden-Groningen is bezig met de vorming van nieuw beleid ten aanzien van afvalinzameling en afvalscheiding. Momenteel inventariseert de gemeente bij inwoners wat er in de verschillende dorpen en wijken leeft op dat gebied en waar de voorkeur naar uit gaat. Een gemeentelijk adviseur heeft hiertoe de komende tijd gesprekken met bewonersorganisaties. In Steendam vindt dit gesprek plaats op maandag 18 juni om 20.30 u bij Podiumcafé Peter en Leni.  Belangstellenden uit het dorp en nabije omgeving zijn van harte uitgenodigd mee te doen. Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp, wil je meedenken of zou je je mening graag inbrengen in dit gesprek? Geef je dan op door een mail te sturen aan dorpsverenigingsteendam@gmail.com. Het gesprek zal ongeveer een uur duren.

Op basis van de uitkomsten van de gevoerde gesprekken zal de gemeente in de zomerperiode enkele scenario’s in beeld brengen. Het plan is deze scenario’s met bijbehorende prijskaartjes in september door middel van een enquête aan de inwoners van Midden-Groningen voor te leggen. Ook wordt door middel van de gesprekken geïnventariseerd of er specifieke wensen zijn in de verschillende dorpen. Het idee is een deel van het beleid per dorp hier op af te stemmen.

Onderwerpen waar aan te denken valt: voorkeuren voor bepaalde plekken voor inzameling in het dorp, evt wensen om zelf het ophalen van papier of andere materialen te regelen, wel of niet langs komen voor het ophalen van grof vuil en/ of snoeiafval , de manier van het gescheiden ophalen van plastic, de constructie rondom de kosten, etc. Het is zeker mogelijk hier invloed uit te oefenen op het nieuwe beleid dat vanaf jan. 2020 in zal gaan. Als we niet meepraten, zal dit zonder onze inbreng tot stand komen.

lees ook meer op:

https://www.midden-groningen.nl/data/nieuws-website/anders-met-afval-van-start/15-5%20anders%20met%20afval.pdf?_dc=1526476298775&_dc=1526476298783

en

https://www.midden-groningen.nl/inwoner/nieuws/anders-met-afval-van-start

Kabouters weer terug

Na bijna negen maanden elders te zijn geweest, zijn de kabouters afgelopen donderdag weer weer bijna allemaal op hun plek in het bos gezet. Staatsbosbeheer zorgde voor het boren van de gaten en een groepje dorpsgenoten voor het plaatsen.

De kapactiviteiten van de afgelopen periode duurden door diverse tegenslagen veel langer dan verwacht, maar het bos is nu eindelijk weer klaar voor de toekomst.

Wie er onlangs nog gewandeld heeft, weet dat het even schrikken kan zijn, want in bepaalde delen van het bos zijn erg veel bomen verdwenen.

De route van het Kabouterpad is gedeeltelijk aangepast ten opzichte van het eerdere pad: het stuk dat achter de huizen van de Damsterweg liep is op verzoek van enkele aanwonenden door Staatsbosbeheer verlegd. De andere paden zijn hersteld en Staatsbosbeheer heeft aangekondigd na afloop van het komende groeiseizoen daar waar nodig tot herplant over te gaan.

En de kabouters? Die hebben zich de afgelopen periode wel een beetje verveeld en wachten nu vol spanning op jullie komst!

 

Oproep vrijwilligers Dorpshuis! 

Dorpsvereniging en Coöperatie Steendam zijn op zoek naar mensen die een dorp willen helpen bij dorpsactiviteiten in het dorpshuis.

Het gaat om het meehelpen van Peter en Leni met het schenken van koffie, thee en andere dranken, afruimen, afspoelen, na afloop van activiteiten opruimen etc. – kortom arbeid die Peter en Leni ontlasten en de activiteiten houders. Bij dorpsactiviteiten moet je nadenken over informatiebijeenkomsten, de jaarlijkse algemene ledenvergadering, dorpsfeesten en activiteiten als bloemschikken, klaverjassen etc.

Naar inschatting is je hulp 1 à 2 avonden per maand nodig. Eén en ander gaat natuurlijk altijd in overleg, en het streven is hoop aan inzet zo mogelijk mogelijk in te roosteren. Het idee is te werken met een groep mensen, kan er gerouleerd kan worden. Prior de werkzaamheden van start gaan, zal er een inleiding bijeenkomst / korte training worden door Peter en Leni.

 Dus……: ben je af en toe een avond beschikbaar, wil je je graag inzetten voor het dorp en lijkt het je leuk dat op deze manier te doen? Meld je dan aan via dorspverenigingsteendam@gmail.com

Alle hulp is van harte welkom!

 

error: