Nieuws Dorpsvereniging Steendam

 

 

 

Dag van het Meer op 3 juni 2018

De ‘Dag van het Meer’ is een festiviteit die vanuit onze nieuwe gemeente Midden-Groningen aan het Schildmeer georganiseerd wordt, en dit jaar voor het eerst plaatsvindt.

Op het strand aan het Schildmeer zullen die middag veel activiteiten te beleven zijn. O.a. de Zeilvereniging, de Scouting, Boei 12, de Golfclub, De Otter, het Beleveniscollectief / Art Carnivale, Peter en Leni, het Kabouterpad, allemaal doen ze mee, met sport, spel, muziek, natuurdingen, voor elk wat wils.

De Dorpsvereniging Steendam heeft plannen mee te doen met een Rommelmarkt en schuurverkoop in het dorp, en de werkgroep Kabouterpad met een kinderactiviteit op het strand.

In Muntendam wordt op 16 juni een soortgelijke dag gehouden n.l. de ‘Dag van de Natuur’ in de Heemtuin, en in Hoogezand op 24 juni de ‘Dag van het Park’ in het Gorechtpark.

Deelnemers gevraagd voor een rommelmarkt in Steendam in het kader van de ‘Dag van het Meer’.

Op zondag 3 juni zouden we in Steendam vanaf 13.00 uur graag een rommelmarkt en schuurverkoop organiseren. We willen daarmee aansluiten bij de festiviteit ‘Dag van het Meer’.

De bedoeling is dat de verkooppunten voor die rommelmarkt op de parkeerplaatsen bij Peter en Leni komen, dus direct aansluitend aan het Podiumcafé plus aan de andere kant van de weg. Doe je ook mee?  Graag willen we weten op hoeveel ‘standhouders’ we kunnen rekenen. Daarom vragen we je om te reageren.  We hopen op zoveel mogelijk aanmeldingen, zodat het een gezellige activiteit kan worden. Liever een schuurverkoop? Dat kan ook, we willen dan in het programma de locatie hiervan aangeven. Als er tafels nodig zijn om de ‘waren’ uit te stellen, dan kan gekeken worden wat mogelijk is.

Aanmelding graag vóór 1 mei svp via e-mailadresdorpsverenigingsteendam@gmail.com

Eindfase werkzaamheden Steendamsterbos

Het wegvoeren van de stammen uit het Steendamsterbos is eindelijk begonnen! Alle opgestapelde stammen zullen de komende periode naar de Eemshaven gereden worden.

Staatsbosbeheer gaat de komende weken ook aan de slag met het herstellen van de paden, zodat er op termijn weer op te wandelen is. Het plan is de paden te vereffenen, en waar nodig de paden zo te vormen dat afwatering beter mogelijk is.

Na het herstellen van de paden zullen eindelijk (eindelijk!) de kabouters weer teruggeplaatst worden. We hebben nog geen toezegging kunnen krijgen over een precieze datum, maar durven wel voorzichtig te zeggen dat het pad naar alle waarschijnlijkheid half mei weer te bezoeken zal zijn.

Er is natuurlijk erg veel bos verdwenen. Staatsbosbeheer wil op sommige plekken herplanten, maar wacht één groeiseizoen af om te zien hoe het bos zich ontwikkelt. Daarna wordt bepaald waar en in welke mate nieuwe aanplant nodig is.

Zwerfvuilactie 24 maart 2018 (30 maart 2018)

Op 24 maart 2018 is de jaarlijkse zwerfvuilactie geweest. Pikante vondst in de sloot bij de parkeerplaats: een heuse brandkast, de koevoet is later bij P & L teruggevonden. Dachten we een nieuwtje te hebben, nee, this results of an dorpsgenoot te zijn. Leuk verhaal voor morgen bij het geld Steendammer uurtje (details vragen bij Mieke)

We hebben Het Bokkeblad hier mee gehaald: leesmeer

Bloemschikken Pasen    (22 maart 2018)

Afgelopen donderdagavond was er een bloemschikavond in het dorpshuis met als thema Pasen. Ingrediënten: takjes in vele soorten en maten, groen, bloembolletjes, rozen en niet te vergeten paaseitjes.

De takkenrand om de pot kostte hier en daar nog wel wat gezweet, maar zoals op de foto’s te zien is: weer prachtige resultaten!

Ter info – uit de mailbox van de Dorpsvereniging (30 maart 2018)

Volgende week komen een aantal plaatsen in de openbare ruimte van bodemsonderingen plaats vinden (losstaand van de sonderingen die bij s particulier van private veld plaatsvindt). 

 Grondonderzoek aardbevingsbestendig maken voor Centrum Veilig Wonen te Steendam.

In het kader van het aardbevingsbestendig maken de deuren Fugro sonderingen uitgevoerd in het dorp Steendam. Opdrachtgever is Centrum Veilig Wonen. Deze sonderingen gaan tot een diepte van 30 meter onder maaiveld. Een nadenkend takes ongeveer 1 a 1,5 uur in beslag. De werkzaamheden starten dinsdag 3 april en zullen totaal ander 1,5 week in beslag nemen.

Mochten er vragen binnenkomen kan doorverwezen worden naar de onderstaande contactpersonen.

 Kees Lodewijkx, Coördinator grondonderzoek namens CVW,
06-41337605  
kees.lodewijkx@arup.com

Jan Bolwijn, Coördinator grondonderzoek namens CVW, 06-83657013    jan.bolwijn@arup.com

Ronald Tjemmes, Projectleider Fugro, 06-23969413   r.tjemmes@fugro.com

 

Downloaden (DOCX, Unknown)

Lidmaatschap 2018

Downloaden (DOCX, Unknown)

 

Brief over het Schildmeerstrand (21 maart 2018)

Onlangs schreven wij vanuit het dorpsverenigingsbestuur de gemeente Midden-Groningen een korte over de staat van onderhoud van het strand. We hebben ons ontmoet naam zorgen over de staat van de steiger en het begroeide gedeelte van het fietsvoetpad, maar er zijn ook dingen die je kunt doen. Reguliere zender geen probleem. We vatten in de brief om een ​​gebiedsschouw en een gesprek met alle betrokken partijen, en benadrukken dat we heel belang hebben aan een gebied om trots op te zijn. Staan de brief die we schreven:

Downloaden (PDF, Unknown)

 

Steendamster bos (9 maart 2018)

De wegens de essentaksterfte gezaagde essen kon door de extreme natte winter nog steeds niet uit het Steendamsterbos worden gereden. Dankzij de biernacht weken is men hier nu toch begonnen. Zie bijgaande foto’s ….

Samenstelling bestuur Dorpsvereniging 2018 (1 maart 2018)

Tijdens de ALV van zaterdag 17 februari 2018 is de vergadering akkoord gegaan met de beslissingen voor het bestuur van 2018. Het was een voorstel voor bestuur over het bestuur van 8 bestuursleden. Jordy de Fretes en Sjouktje Kopenga hebben zich aangemeld als nieuwe bestuursleden. Willeke Buist, Ellen Dallinga, Grietje Koers en Fred Mahler stelden zich voor een langere of kortere openbare herkiesbaar. Voor de functie van voorzitter heeft zich geen gegadigde gemeld. Fred Mahler heeft verteld deze taak te laten.

 

BESTUURSROOSTER
Bestuurslid Functie Aan-

getreden

Herkozen per In principe zittend tot
Fred Mahler Voorzitter jan 2015 feb 2018 2021 februari *
Willeke Buist penningmeester jan 2015 feb 2018 ieg feb 2019
Moniek Zijlstra secretaris feb 2017 feb 2020
Ellen Dallinga vicevoorzitter jan 2015 feb 2018 feb 2021
Grietje Koers algemeen bestuurslid jan 2015 feb 2018 feb 2020
Mieke Wind algemeen bestuurslid feb 2017 feb 2020
Jordy de Fretes algemeen bestuurslid feb 2018 feb 2021
Sjouktje Kopenga Algemeen bestuurslid feb 2018 feb 2021
                                              * waarbij Fred zijn functie als voorzitter graag zou overdragen

 

Oproep vrijwilligers Dorpshuis! (20 feb. 2018)

Dorpsvereniging en Coöperatie Steendam zijn op zoek naar mensen die een dorp willen helpen bij dorpsactiviteiten in het dorpshuis.

Het gaat om het meehelpen van Peter en Leni met het schenken van koffie, thee en andere dranken, afruimen, afspoelen, na afloop van activiteiten opruimen etc. – kortom arbeid die Peter en Leni ontlasten en de activiteiten houders. Bij dorpsactiviteiten moet je nadenken over informatiebijeenkomsten, de jaarlijkse algemene ledenvergadering, dorpsfeesten en activiteiten als bloemschikken, klaverjassen etc.

Naar inschatting is je hulp 1 à 2 avonden per maand nodig. Eén en ander gaat natuurlijk altijd in overleg, en het streven is hoop aan inzet zo mogelijk mogelijk in te roosteren. Het idee is te werken met een groep mensen, kan er gerouleerd kan worden. Prior de werkzaamheden van start gaan, zal er een inleiding bijeenkomst / korte training worden door Peter en Leni.

 Dus……: ben je af en toe een avond beschikbaar, wil je je graag inzetten voor het dorp en lijkt het je leuk dat op deze manier te doen? Meld je dan aan via dorspverenigingsteendam@gmail.com

Alle hulp is van harte welkom!

Valentijnstaart D-66  (17 februari 2018)

D-66 bezorgde haar jaarlijkse Valentijnstaart dit jaar in Steendam. De Algemene Ledenvergadering van DVS en Coöperatie van afgelopen zaterdag 17 februari begon daarom onder het genot van een stukje slagroomgebak. De inwoners van Steendam verdienen de taart, volgens Gerard Renkema, fractievoorzitter van D-66 Midden-Groningen, vanwege hun initiatiefrijkheid van de afgelopen jaren. De besturen van Dorpsvereniging en Coöperatie Steendam bedanken D-66 hartelijk voor deze heerlijke en eervolle traktatie!

 

Stand van zaken rondom de brug in ons dorp        (14 februari 2018)

 In januari 2017 stuurden wij vanuit het bestuur van de Dorpsvereniging een brief aan het Waterschap. In reactie op die brief zijn de grootste kuilen in het wegdek gerepareerd, is de brug schoongemaakt en op 24 juli 2017 technisch geïnspecteerd.

Omdat wij sinds april ’17 niets meer vernomen hadden van het Waterschap hebben we onlangs nogmaals een brief gestuurd met de vraag naar de huidige stand van zaken.

Het blijkt dat door wisselingen van de wacht in het proces naar de nieuwe gemeente het gesprek over de brug een tijdje heeft stilgestaan. Momenteel is er weer een gemeentelijk contactpersoon voor de zaak.

De brug is momenteel van het Waterschap, en het wegdek van de brug van de gemeente Midden-Groningen. Het Waterschap en de gemeente zijn nog steeds in gesprek over de overdracht van de brug. Dat de gemeente de brug wil overnemen, is duidelijk. Er is alleen nog niet besloten of het Waterschap de brug eerst gaat opknappen en daarna gaat overhevelen naar de gemeente, of dat alles door de gemeente gebeurt. Het wel of niet doorgaan van de Centrumplannen* in ons dorp zou daar ook invloed op kunnen hebben.

Tijdens de technische inspectie van 24 juli jl. is er achterstallig onderhoud aan de brug geconstateerd. Het achterstallige onderhoud moet worden aangepakt, maar is niet zo groots dat dit zal leiden tot zorgelijke situaties.

Voor het verdere verloop is het eerst afwachten wat er uit overleg tussen het Waterschap en de gemeente komt.

* NB: Voor de Centrumplannen staat er momenteel een subsidieaanvraag van de gemeente uit bij Kansrijk Groningen. Eind maart/ begin april wordt de uitspraak over het wel of niet verkrijgen van deze subsidie verwacht.

 

error: