Nieuws Dorpsvereniging Steendam

 

 

 

AFRONDING DORPSVISIETRAJECT

De dorpsvisiebijeenkomst op de ALV van 30 oktober jl is positief en constructief verlopen. Het concept van de ‘Dorpsvisie Steendam 2020-2030’ is unaniem door alle aanwezigen goedgekeurd en aangenomen. Langs verschillende wegen ontving de werkgroep Dorpsvisie voor en na de bijeenkomst positieve opmerkingen over de compleetheid, leesbaarheid en aantrekkelijkheid van de inhoud van het concept. Er was een enkele vraag en een enkele aanvulling tijdens de bijeenkomst. Verder bereikten ons voor en na de vergadering een paar opmerkingen die tot een aantal kleine wijzigingen in de tekst aanleiding hebben gegeven, of die als tips en aandachtspunten voor de uitvoeringsfase van het betreffende onderwerp genoteerd zijn. Een overzicht van de opmerkingen zijn voor geïnteresseerden te vinden via deze link

De reactietijd is inmiddels verstreken en wij zijn ons aan het voorbereiden op de volgende stap in het dorpvisietraject: het aanbieden van het definitieve visiedocument aan onze dorpswethouder Anja Woortman. Deze officiële overhandiging met een feestelijk tintje gaat plaatsvinden op dinsdag 19 november, van 17-18 u in het dorpshuis/ Podiumcafé. Alle dorps- en omgevingsgenoten, leden en niet-leden van de DVS en anders betrokkenen zijn hiervoor van harte uitgenodigd. U ontvangt binnenkort nog een officiële uitnodiging, maar we zouden het zeer op prijs stellen als u de datum alvast noteert. Het is voor de uitstraling van bewonersbetrokkenheid voor ons van groot belang dat de overhandiging met zo veel mogelijk aanwezigen uit het dorp en omgeving plaatsvindt – mits het moment past in uw agenda, vanzelfsprekend.

Sloepentocht (waar u zich even voor moet aanmelden)

Ahoy Dorpsmatrozen,

Ondanks dat de sloepenvaart vorig jaar door het slechte weer in het water is gevallen, organiseren we het dit jaar alsnog.

Bij mooi weer plannen wij de sloepenvaart op Zondag 1 september en vertrekken we om 13.00 uur vanaf het afwateringskanaal ter hoogte van de brug. Er zijn 3 sloepen voor gemiddeld 8 personen per sloep.

Kinderen kunnen natuurlijk ook mee, wel zelf voor een zwemvest zorgen.

We varen naar de Slochterhaven, voor een natje en een droogje onderweg wordt gezorgd, daar aangekomen halen we heerlijke pizza’s en varen weer  terug naar Steendam.

Mocht je mee willen, geef je dan op voor donderdag 29 augustus bij  wbbuistdoornbos@gmail.com

 Bestuurswisseling (juli 2019)

In de afgelopen periode heeft een viertal bestuursleden van de Dorpsvereniging om uiteenlopende redenen te kennen gegeven te willen stoppen met het bestuurswerk: het gaat hierbij om Grietje Koers, Willeke Buist, Mieke Wind en Fred Mahler.

Grietje, Willeke en Fred maakten sinds het ontstaan van de Dorpsvereniging Steendam deel uit van het bestuur. Mieke was de afgelopen drie jaren bestuurslid. Wij zijn hun veel dank verschuldigd voor alle bestuurlijke inzet in de afgelopen jaren. Lees meer

Succesvolle Dag van het Schildmeer op 23 juni   

Op 23 juni opende wethouder Jan Jacob Boersma met een feestelijke knip en een hoopvol betoog de tweede editie van de Dag van het Schildmeer. Op deze dag konden allerlei ondernemers, verenigingen en instellingen die rond het Schildmeer liggen zich presenteren. Er kon gezeild, gesupt, gegolfd en geknutseld worden. Mede dankzij het geweldige weer was de opkomst groot.

De wethouder wil ondernemers en verenigingen stimuleren om vooral samen te werken met elkaar en voortrekker te zijn, waarbij de gemeente zich in een ondersteunende rol plaatst.

Leden van het cluster activiteiten van de DVS brachten tijdens deze dag koffie en thee rond aan alle deelnemers. De werkgroep Kabouterpad deed mee aan het evenement met een stand waar kabouterbootjes geknutseld en op het water uitgeprobeerd konden worden.

Foto’s Tuinreisje op 15 juni – ingestuurd door Greet Haan-Ottens
error: