Nieuws Dorpsvereniging Steendam

 

 

 

Oproep voor hulp bij Kabouterpad op Art Carnivale (9 juli 2018)

We kunnen nog hulp gebruiken bij de Kabouterpadactiviteiten tijdens Art Carnivale op zaterdag 21 juli a.s..
Heb je tijd om ook een paar uurtjes mee te helpen in onze tent (een periode tussen 12.00u en 18.00u), of om te helpen opbouwen (10.00-12.00u) of afbreken (na 21.00u), laat het ons weten via dorpsverenigingsteendam@gmail.com.                                                                                                            Alle hulp is welkom!!

Kabouterpad activiteiten (9 juli 2018)

Op zaterdag 21 juli staat het Kabouterpad weer op Art Carnivale met een activiteit voor kinderen en volwassenen. We komen met een drietal nieuwe (hele bijzondere…!) kabouters die nog van een jasje moeten worden voorzien. We zouden het leuk vinden als zo veel mogelijk dorpsgenoten hier aan mee komen schilderen, dus je bent van harte uitgenodigd.
Ook als je niet wilt schilderen, ben je van harte welkom in onze tent. We hebben een kleine fototentoonstelling, delen de Kabouterkrant uit, er zijn kleurplaten om in te kleuren of te beschilderen en er is een boekenverkoop, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Kabouterpad.

 

Diefstal van planten uit onze perken (12-07-2018)
In de nachten van 5, 6 en 7 juli vond er in onze dorpsperken diefstal en vernieling plaats. In de eerste nacht werden 13 planten gestolen, in de tweede nacht zijn er struiken uit de grond getrokken. In het weekend verdwenen er bloemen uit de bloembakken aan de brug. Het is onduidelijk wat de daders precies bewogen heeft, en waar de verdwenen struiken nu zijn. De werkgroep Plantaardig(s) hoopt van harte dat het hier bij blijft, en vindt het natuurlijk wel erg zuur dat dit heeft plaatsgevonden. Er zal gezorgd moeten worden voor vervangende planten. Over de verdwenen struiken en planten is contact geweest met de politie.
Van Werkgroep Plantaardigs   (1 juli 2018)

Van  Groencentrum Freek van der Wal ontving de Dorpsvereniging Steendam meer dan 200 Begoniaplantjes om het dorp te verfraaien! Dank daarvoor! buurman van Steendam!

Met elkaar werd al dit kleurige spul op 4 locaties  in de grond gezet, nl.: in de Hortensiaperken op zuid en noord; in de verkeersremmer ter hoogte van Damsterweg 15 en in een cirkelvorm langs de oever van het Schildmeer tegenover nr. Damsterweg 75. Daar wonen onze nieuwe dorpsgenoten Peter en Mette van Tholen met dochter Eline, Peter bood direct aan om deze cirkelvorm van water te voorzien in deze droge periode, super.

Bert Zijlstra heeft in zijn kas voor de Dorpsvereniging heel veel Petunia’s gezaaid, en zijn nu te zien in de bloembakken aan de brug! De bakken zitten goed vol, een geweldig resultaat, daar gaat heel Steendam de hele zomer van genieten, dankjewel Bert.

Filmavond in de buitenlucht (30 juni 2018)

Ruim 20 Steendammers hebben zaterdagavond jl op het achterterras van Peter en Leni kunnen genieten van de film “Australia”: een avontuurlijke dramafilm met Nicole Kidman en Hugh Jackman.  De filmavond is een nieuw initiatief van Willeke. Het bleek een zeer geslaagde avond, waarbij natuurlijk de popcorn niet mocht ontbreken!  Zo’n openluchtbioscoop heeft daarnaast het voordeel dat niet alleen de drankjes, maar ook de bittergarnituur gewoon mee naar “buiten” mogen.

Voor iedereen die nog erg lekker zat na de film heeft Peter zijn openingstijden wat versoepeld, en de gezelligheid ging binnen door.  Dit leuke initiatief is zo goed bevallen dat het vast en zeker een vervolg krijgt, een absolute aanrader voor iedereen die deze eerste editie gemist heeft!

De Dag van het Meer (14 juni 2018)

De eerste editie van de Dag van het Meer op zaterdag 3 juni in Steendam was een succes! Veel bezoekers, leuke activiteiten, reuring op het water, vertier op het strand, een rommelmarkt bij Peter en Leni en een goede sfeer.  Bij de stand van het Kabouterpad op het strand konden kinderen natuurkunstwerken maken en was de nieuwe editie van de Kabouterkrant te verkrijgen. De dag hangt samen met de Dag van het park in het Gorecht-park te Hoogezand (17 juni) en De Dag van de Natuur in de Heemtuin van Muntendam (24 juni). De drie evenementen hebben samen de titel ‘Mitsummer Events’. Het idee is de evenementen elk jaar te herhalen. Hierbij enkele impressies van de Dag van het Meer. De  nieuwe Kabouterkrant is overigens momenteel ook af te halen bij Peter en Leni.

Update Dorpsvisie (1 juni 2018)

In mei 2017 startten we met het opstellen van een dorpsvisie. We hebben een tweetal dorpsbijeenkomsten georganiseerd en ontvingen vele mooie foto’s van beeldbepalende plekken. De werkgroep dorpsvisie is daarna aan de slag gegaan met alle input, maar door alle ontwikkelingen – o.m. het Centrumplan en het Dorpshuis – van de afgelopen periode heeft het werken aan de dorpsvisie enige tijd op een wat lager pitje gestaan. We kunnen melden dat we inmiddels de draad weer opgepakt hebben en bezig zijn met het schrijven van een concept. Dit concept willen we op termijn natuurlijk graag aan het dorp voorleggen. We zullen hier nog uitgebreid op terug komen.

Centrumplannen (1 juni 2018)

Enige weken geleden ontvingen we het geweldige nieuws van de subsidie voor de herinrichting van ons centrumgebied. De volgende stap in het proces zou zijn om een werkgroep te vormen en met behulp van een externe partij de ruwe ontwerpen verder in te gaan vullen.  Alhoewel we hier natuurlijk het liefst vandaag of morgen mee aan de slag gaan, is het wachten nu eerst op de besluiten ten aanzien van de versterkingsoperatie. Noodzakelijk voor de verdere planontwikkelingen is dat we weten wat er in het dorp en met het dorpshuispand gaat gebeuren op het gebied van versterkingsactiviteiten. We hopen dat er na de zomer meer bekend is….

Het onderhoud van het strandgebied (1 juni 2018)

Naar aanleiding van de brief die het DVS-bestuur enige tijd geleden stuurde aan de gemeente Midden-Groningen over de staat van onderhoud van het Schildmeerstrand hebben er enkele gesprekken plaats gevonden tussen gemeente en bestuursleden DVS. De gemeente heeft oa gekeken naar de eigendomssituatie in het gebied en naar afspraken die er in het verleden zijn gemaakt, en is begonnen met het aanpakken van achterstallig onderhoud. We hebben goede hoop dat er hiermee een stijgende lijn ingezet is.

MEEPRATEN OVER NIEUW BELEID AFVALINZAMELING EN AFVALSCHEIDING

De gemeente Midden-Groningen is bezig met de vorming van nieuw beleid ten aanzien van afvalinzameling en afvalscheiding. Momenteel inventariseert de gemeente bij inwoners wat er in de verschillende dorpen en wijken leeft op dat gebied en waar de voorkeur naar uit gaat. Een gemeentelijk adviseur heeft hiertoe de komende tijd gesprekken met bewonersorganisaties. In Steendam vindt dit gesprek plaats op maandag 18 juni om 20.30 u bij Podiumcafé Peter en Leni.  Belangstellenden uit het dorp en nabije omgeving zijn van harte uitgenodigd mee te doen. Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp, wil je meedenken of zou je je mening graag inbrengen in dit gesprek? Geef je dan op door een mail te sturen aan dorpsverenigingsteendam@gmail.com. Het gesprek zal ongeveer een uur duren.

Op basis van de uitkomsten van de gevoerde gesprekken zal de gemeente in de zomerperiode enkele scenario’s in beeld brengen. Het plan is deze scenario’s met bijbehorende prijskaartjes in september door middel van een enquête aan de inwoners van Midden-Groningen voor te leggen. Ook wordt door middel van de gesprekken geïnventariseerd of er specifieke wensen zijn in de verschillende dorpen. Het idee is een deel van het beleid per dorp hier op af te stemmen.

Onderwerpen waar aan te denken valt: voorkeuren voor bepaalde plekken voor inzameling in het dorp, evt wensen om zelf het ophalen van papier of andere materialen te regelen, wel of niet langs komen voor het ophalen van grof vuil en/ of snoeiafval , de manier van het gescheiden ophalen van plastic, de constructie rondom de kosten, etc. Het is zeker mogelijk hier invloed uit te oefenen op het nieuwe beleid dat vanaf jan. 2020 in zal gaan. Als we niet meepraten, zal dit zonder onze inbreng tot stand komen.

lees ook meer op:

https://www.midden-groningen.nl/data/nieuws-website/anders-met-afval-van-start/15-5%20anders%20met%20afval.pdf?_dc=1526476298775&_dc=1526476298783

en

https://www.midden-groningen.nl/inwoner/nieuws/anders-met-afval-van-start

Voor zondag 10 juni staat er een uitstapje naar de Fraeylemaborg te Slochteren gepland.

Dit uitstapje is van 3 naar 10 juni verschoven in verband met ‘De dag van het meer’.

 Wij gaan met onze gids Jet Akkermans de tentoonstelling ‘Borgkinderen’ in de Fraeylemaborg / koetshuis bezoeken.

Tijdens de pauze wordt er op het terras  van ‘De Boerderij’ koffie met iets lekkers geserveerd. Lees meer

Mail over jetski’s (19 april 2018)

De volgende mail ontvingen we van Jack van der Laan. Mocht je willen reageren, kun je een mail sturen naar jack@surfcenter.nl:

“Van vele kanten krijg en hoor ik klachten over jetski varen op het Schildmeer. Het Schildmeer wordt sinds 2 jaar geteisterd door jetski’s waar niet tegen opgetreden wordt. Deze jetski’s varen continu te hard, verstoren niet alleen de rust maar ook andere gebruikers. Iedere mooie dag is het raak, tot ‘s avonds laat.

Het lijkt mij wenselijk dat wij gezamenlijk ons beklag gaan doen. Daarom stuur ik deze eerste mail zodat we kunnen kijken of er draagvlak is om te proberen om zoveel mogelijk personen en instanties op de lijst te krijgen. Ik denk aan Horeca, verenigingen, gebruikers en omwonenden maar ook belanghebbenden zoals Staats Bosbeheer en het Waterschap.

Ik begin maar met de mail adressen die ik heb, maar stuur de mail zoveel mogelijk door aan personen of instanties die ik vergeten ben. Graag hoor ik van u of u het hiermee eens bent en of ik u mag vermelden op de klacht die we daarna zullen bezorgen bij de Gemeente en de Politie

 Met vriendelijke groet,

Best regards,

 Jack van der Laan
 SURFCENTER.nl
Roegeweg 1
9629 PA Steendam
 Tel: 0598-431567

Kabouters weer terug

Na bijna negen maanden elders te zijn geweest, zijn de kabouters afgelopen donderdag weer weer bijna allemaal op hun plek in het bos gezet. Staatsbosbeheer zorgde voor het boren van de gaten en een groepje dorpsgenoten voor het plaatsen.

De kapactiviteiten van de afgelopen periode duurden door diverse tegenslagen veel langer dan verwacht, maar het bos is nu eindelijk weer klaar voor de toekomst.

Wie er onlangs nog gewandeld heeft, weet dat het even schrikken kan zijn, want in bepaalde delen van het bos zijn erg veel bomen verdwenen.

De route van het Kabouterpad is gedeeltelijk aangepast ten opzichte van het eerdere pad: het stuk dat achter de huizen van de Damsterweg liep is op verzoek van enkele aanwonenden door Staatsbosbeheer verlegd. De andere paden zijn hersteld en Staatsbosbeheer heeft aangekondigd na afloop van het komende groeiseizoen daar waar nodig tot herplant over te gaan.

En de kabouters? Die hebben zich de afgelopen periode wel een beetje verveeld en wachten nu vol spanning op jullie komst!

 

Oproep vrijwilligers Dorpshuis! 

Dorpsvereniging en Coöperatie Steendam zijn op zoek naar mensen die een dorp willen helpen bij dorpsactiviteiten in het dorpshuis.

Het gaat om het meehelpen van Peter en Leni met het schenken van koffie, thee en andere dranken, afruimen, afspoelen, na afloop van activiteiten opruimen etc. – kortom arbeid die Peter en Leni ontlasten en de activiteiten houders. Bij dorpsactiviteiten moet je nadenken over informatiebijeenkomsten, de jaarlijkse algemene ledenvergadering, dorpsfeesten en activiteiten als bloemschikken, klaverjassen etc.

Naar inschatting is je hulp 1 à 2 avonden per maand nodig. Eén en ander gaat natuurlijk altijd in overleg, en het streven is hoop aan inzet zo mogelijk mogelijk in te roosteren. Het idee is te werken met een groep mensen, kan er gerouleerd kan worden. Prior de werkzaamheden van start gaan, zal er een inleiding bijeenkomst / korte training worden door Peter en Leni.

 Dus……: ben je af en toe een avond beschikbaar, wil je je graag inzetten voor het dorp en lijkt het je leuk dat op deze manier te doen? Meld je dan aan via dorspverenigingsteendam@gmail.com

Alle hulp is van harte welkom!

 

error: