Dorpsvisie 2017/2018

Tijdens de laatste Algemene Bestuursvergadering op 11 februari jl. is al aangekondigd dat het bestuur graag – samen met de bewoners – aan de slag wil gaan met het opstellen van een Dorpsvisie 2017 – 2027.

Belangrijke aanleiding voor het willen opstellen van zo’n visie is de gemeentelijke herindeling per 1 jan 2018, en de grotere afstand die daardoor ontstaat tot ‘de gemeente’. Daarnaast geeft een dorpsvisie ons als gemeenschap zicht op de zaken die wij belangrijk vinden en waar wij samen de schouders onder willen zetten.

Verbeteringen van onze leefomgeving en toekomstgerichte ontwikkelingen binnen ons dorp zijn tegenwoordig geen zaken meer die we alleen van de overheid mogen verwachten. Een actieve opstelling van de gemeenschap is hierbij een belangrijke voorwaarde, en ook leuk en sociale-samenhang-bevorderend (daar weten we in Steendam natuurlijk al het één en ander van !)

Om in dit proces niet zelf het wiel uit te hoeven vinden, is het goed professionele ondersteuning te hebben. We hebben hiervoor enkele weken geleden een subsidie aangevraagd bij het Loket Leefbaarheid, en kregen vorige week antwoord: onze subsidieaanvraag is gehonoreerd!

We kunnen dus aan de slag, en hebben hiertoe een eerste bijeenkomst gepland op donderdag 11 mei a.s. Het bestuur van de Dorpsvereniging doet een nadrukkelijk appél op alle bewoners om mee te denken en mee te doen in dit traject. We willen iedereen ruim de gelegenheid bieden om zijn/haar gedachten in te brengen in het proces.

Om een goed beeld te krijgen ‘wat er leeft’ in het dorp denkt het bestuur in ieder geval aan  2 informatieve en interactieve dorpsavonden, waarin we gezellig maar gestructureerd aan de slag gaan met het inventariseren van verbeterpunten en ‘ideaalbeelden’ voor de toekomst.

Het idee is om vanuit 2 ‘basisingrediënten’ te vertrekken:

  • De resultaten van de Leefbaarheidsenquête van begin 2015, waaraan alle bewoners mee hebben kunnen doen;
  • Het Libau-advies uit 2013, dat als basis is gebruikt om met de gemeente in overleg te gaan (dat advies heeft ook onderdeel uitgemaakt van de Leefbaarheidsenquête).

Genoemde stukken vindt u onder de knop onderliggende stukken

 Heroriëntatie op organisatie DVS 

 

error: