Dorpsvisie 2020-2030

Op 19 november is de feestelijke uitreiking van de dorpsvisie geweest. Het is een lijvig, maar prachtig leesbaar boek geworden, te groot om in zijn geheel hier te plaatsen. U vindt de printversie onder deze link:

Dorpsvisie Steendam  2020-2030

Uitreiking Dorpsvisie Steendam 2020-2030

 Uitnodiging

Zoals u wellicht hebt vernomen: de ‘eerste Dorpsvisie Steendam ooit’ is geboren! Opgesteld door en voor bewoners, wordt de Dorpsvisie op 19 november aangeboden aan wethouder Anja Woortman van de gemeente Midden-Groningen. Wij hopen zeer dat u dit ‘ceremoniële’, maar zeker ook feestelijk ingerichte moment bij kunt wonen. Dus:

VAN HARTE UITGENODIGD op dinsdag 19 november a.s. van 17.00 – 18.00* uur

Podiumcafé Peter & Leni, Damsterweg 20 te Steendam.

 We hopen u te zien!

Het Bestuur van de Dorpsvereniging Steendam

DVS is trots op het resultaat, maar zal natuurlijk nog veel tevredener zijn als de ideeën en wensen die in de Dorpsvisie staan verwoord, zullen worden gerealiseerd. Daarvoor is de gemeente Midden-Groningen een zeer belangrijke partner waar we graag samen mee op weg willen gaan. De aanbieding van de Dorpsvisie staat symbool voor een actievere samenwerking tussen de gemeente en inwoners en doet daar een voorzet voor – een nieuwe vorm van samenwerking die als voornemen staat beschreven in “Samen kom je verder. Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen”, de rodedraadnotitie waarmee de gemeente Midden-Groningen van start is gegaan. Met de Dorpsvisie doet Steendam een serieuze en met bewonersdraagvlak onderbouwde handreiking om de ‘Kompastheorie’ te vertalen in de praktijk.

 * Voor wie wil (of voor wie pas later kan komen), gaat het feestje daarna verder: iedereen uit het dorp en omgeving is ook van harte welkom tussen zes en zeven/ half acht. Wij zorgen voor hapjes en soep, maar graag ontvangen wij om organisatorische redenen wel uw aanmelding hiervoor.

Persbericht  

Dorpsvisie Steendam

Steendam is in beweging. Op een negatieve manier door de aardbevingen, maar op een positieve manier door een gegroeid gemeenschapsgevoel, een actieve gemeenschap en veel mooie ideeën voor de verdere verbetering van de leefbaarheid van het dorp en wijde omgeving.

Dat wervende toekomstperspectief is neergelegd in de omvangrijke ‘Dorpsvisie Steendam 2020 – 2030’. De visie is tot stand gekomen met uitgebreide inspraakrondes van en voor bewoners, met als definitieve draagvlakmeting een dorpsbijeenkomst in Podiumcafé Peter & Leni op 30 oktober jl.

De definitieve versie van de door bewonershanden geschreven Dorpsvisie Steendam wordt op dinsdag 19 november met een feestelijke tintje overhandigd aan wethouder Anja Woortman, die zich zowel dorpswethouder Steendam mag noemen als portefeuillehouder van het aardbevings- en versterkingsdossier, problematiek waar ook Steendam mee geconfronteerd wordt en waar de visie op inspeelt.

De aanbieding van de Dorpsvisie staat ook symbool voor een actievere samenwerking tussen de gemeente en inwoners en doet daar een voorzet voor. Een nieuwe vorm van samenwerking die als voornemen staat beschreven in “Samen kom je verder. Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen”, de rodedraadnotitie waarmee de gemeente Midden-Groningen van start is gegaan. Met de Dorpsvisie doet Steendam een serieuze en met bewonersdraagvlak onderbouwde handreiking om de ‘Kompastheorie’ te vertalen in de praktijk. Steendam doet graag mee!

error: