Nieuws Steendam e.o.

Afvalbeleid per 1 januari 2020

Op de mededelingenpagina van de Regiokrant van woensdag 1 mei hebben we kunnen lezen dat onze gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid voor onze gemeente heeft vastgesteld. Je kunt het nalezen op de website van Midden- Groningen: midden-groningen.nl

Deze plannen zijn vorig jaar in de diverse “oude” gemeentes op inspraakavonden gepresenteerd. Je ziet in het huidige vastgestelde beleid dat het een combi is geworden van hetgeen  goed liep in de “oude” gemeentes en van hetgeen er bij de inspraakavonden aan toe is gevoegd.

We hebben vanaf november 2018 met 6 gezinnen uit Steendam/Tjuchem als proef ons plastic afval gescheiden van het restafval. Dit werd beurtelings om de 14 dagen naar de gemeentewerf in Slochteren weggebracht. Onze ervaring is, dat we nadat het plastic eruit was gehaald, slechts 1 grote vuilniszak per 2 weken per gezin in de grijze container hoeven te dumpen. We gaan hiermee door tot 1 januari 2020, waarna dit door de gemeente wordt overgenomen.

De volgende gedachte is natuurlijk dat we veel te veel plastic verpakkingen om onze boodschappen accepteren. Hier kan men individueel een oplossing voor vinden. Succes!

Familiefestival Art Carnivale  (bericht 21 maart)

Van de organisatoren van Art Carnivale, het prachtige familiefestival dat ieder jaar bij het Schildmeer plaatsvindt, ontvingen wij het volgende bericht dat we graag breed willen delen:

“Anjeractie voor Art Carnivale, ‘ons’ geliefde festival aan het Schildmeer. Doe je ook mee??

Vind jij dat Art Carnivale een uniek festival is dat voor Groningen behouden moet blijven?
Met een donatie steun je Art Carnivale, het gezelligste familiefestival van Groningen.

Hoe je dat doet? Ga aar https://groningen.anjeractie.nl/club/familie-art-carnivale en volg de instructies 🥂🤸‍♀️.

 

FRISIA BEOOSTEN DE LAUWERS

Een kijkje in de geschiedenis van de Ommelanden te beginnen bij de prehistorie en te eindigen bij de hoge middeleeuwen, de periode waarin kerken en kloosters het beeld van de Ommelanden bepaalden. De meeste kerken zijn, al dan niet op wierden, bewaard gebleven en enkele ervan komen kleurrijk in beeld.

Ook muziek speelt een belangrijke rol bij de presentatie, op oude orgels wordt hedendaagse muziek gepresenteerd waarbij ook Ede Staal aan bod komt. Er wordt aandacht besteed aan volken, machten, personen en gebeurtenissen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Frisia.

Het samenstellen van deze lezing is een poging de geaardheid van de Ommelanders te doorgronden, een gewaagde onderneming maar juist daarom geweldig interessant, in ieder geval voor de samensteller van de presentatie.

Tenslotte wordt vanuit Delzijl een fotografisch rondje gemaakt via Weiwerd, Heveskes, Oterdum en de Dollard om te eindigen in het gebied rond het Schildmeer.

PS. Heeft u familie of kennis die dit ook een interessant onderwerp vinden , neem hem / haar gerust mee .

Er is plaats voor 50 personen en vol is vol.

Nieuws uit DvhN van 5 februari

Het erf van Midden-Groningen kampt met achterstallig onderhoud De gemeente Midden-Groningen investeert de komende jaren miljoenen euro’s in het wegwerken van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte.

In Midden-Groningen staan 16.000 lichtmasten, een kwart daarvan is 40 jaar of ouder. Oudere lantaarnpalen gebruiken meer stroom, zijn dus niet duurzaam, en geven ook nog eens matig licht. De gemeente investeert in tien jaar 7 miljoen euro. Waar het kan worden lichtmasten weggehaald, waar het moet worden er bijgeplaatst.

Lelijke plekken in het algemeen

De slechte buitenverlichting kan een zegen zijn, want aan de voet van die oudere lichtmasten kan het een rommeltje zijn; overwoekerde of slechte bestrating en lelijke plekken in het algemeen.

,,Alle drie gemeenten (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde, red.) hebben in de jaren voorafgaand aan de gemeentelijke herindeling te fors bezuinigd op het onderhoud van openbaar groen’’, zegt wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie). ,,Het duurt jaren duren om dat weer op niveau te krijgen.’’

Achterstallig onderhoud wegwerken

Om het openbaar groen ook op termijn betaalbaar te houden, kan arbeidsintensief groen worden vervangen door gras. Buurten en wijken die bloeiende planten willen, moeten zelf de handen uit de mouwen steken. Het bijwerken van achterstallig onderhoud kost de gemeente de komende vier jaar 3,5 miljoen euro. Voor dit jaar is 700.000 euro beschikbaar.

Achterstallig onderhoud van onder andere beschoeiing en bruggen vergt de komende jaren nog eens telkens 260.000 euro. Het gaat om Munnekesloot bij Siddeburen, de haven in Zuidbroek, strand Schildmeer en bruggen op verschillende plaatsen in de gemeente.

Steiger Heerenhuisweg 

Enkele weken geleden is de steiger aan de zuidwestkant van het meer weer teruggeplaatst. Deze ‘steiger 2.0’ is prachtig robuust, minstens zo lang als de oude steiger en voorzien van twee mooie zwemtrappen. Aanmeerringen zullen binnenkort nog gemonteerd worden, zodat in de toekomst ook weer bootjes aan kunnen leggen op deze plek.

De oude steiger werd weggehaald toen het Waterschap in 2015/16 bezig ging met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Terugkeer van de steiger heeft lang op zich laten wachten en is door meerdere partijen verschillende keren aangekaart bij de gemeente, maar is nu dus toch eindelijk een feit. En wel zeer op tijd voor het komende zomerseizoen ;-).

 

error: