Nieuws Steendam e.o.

Vers van de pers: wandel-, en fietskaart ‘t Roegwold-Schildmeer.

Sinds zaterdag 7 april te verkrijgen: de eerste druk van de (Falk) recreatiekaart ’t Roegwold en het Schildmeer!

Op deze toeristische kaart staan fiets- en wandelpaden, verschillende routes, fietsknooppunten, horeca, recreatieondernemers, musea en diverse bezienswaardigheden in Duurswold/de Woldstreek.

Boswachter Annet de Jong van Staatsbosbeheer en Salome de Vries van de Wildemansheerd overhandigden, mede namen de ondernemers, de “eerste kaart” tijdens de PR-wandeling rondom ’t Pronkjewailpad (etappe 9, ’t Roegwold) aan burgemeester Rein Munniksma.

De kaart is o.a. verkrijgbaar bij het Podiumcafé Peter en Leni, verkoopprijs €5,50.

Pronkjewailpad ook langs Steendam

Het Pronkjewailpad is de alternatieve Tocht om de Noord (in LAW vorm). Het pad heeft een Noord en Zuidroute van elk ca. 250km. Bij het Pronkjewailpad ontdekken de wandelaars alle highlights van Groningen.

De route is te lopen van half april t/m eind oktober. Langs de route werken vele lokale ondernemers en organisaties mee met het Pronkjewailpad door hun deuren voor de wandelaars open te zetten. Ze bieden een bijzondere ‘pronkjewail’ aan: een gebaar van gastvrijheid. Bij elk punt ontvangen wandelaars een stempel op hun deelnamekaart. Ook het Schildmeer en Steendam maken deel uit van de route. Recreatiecentrum de Otter is één van de uitgiftepunten van deelnamekaarten.

Meer informatie via de volgende links:

https://www.tochtomdenoord.nl/wandeltochten/het-pronkjewailpad/pronkjewailpad-2018

  Het Pronkjewailpad verbindt toeristische toppers

www.tochtomdenoord.nl

Pronkjewailpad 2018 Het Pronkjewailpad verbindt toeristische toppers Wandelen door de pronkjuwelen van Groningen (2018) Groningen heeft een primeur met een nieuw evenement / langeafstandspad.

en

https://www.tochtomdenoord.nl/wandeltochten/het-pronkjewailpad/informatie-pronkjewailpad

Nationale Open Golfdag bij Golfclub Duurswold op 21 april 2018

Zaterdag 21 april 2018 zet Golfclub Duurswold aan de Roegeweg 2 te Steendam, nabij het Schildmeer, weer de de poort open voor iedereen die met de golfsport kennis wil maken.

Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kan iedereen een balletje komen slaan. Vrijwilligers van de Golfclub en een golfleraar zijn aanwezig om te helpen.

Voor de jeugd is er speciaal programma.

Golfen is een leuke en gezellige buitensport om samen met vrienden of familie te beoefenen.

Kom gratis en vrijblijvend kennis maken met de golfsport op de prachtige golfbaan en gastvrij Golfclub Duurswold.

Voor meer informatie : www.golfclubduurswold.nl

Onderwerp N33 / Geerlandweg

Zoals bekend heeft het Rijk voor de verdubbeling van de N33 recent voorgesorteerd op ‘variant X1’  = het tracé dat door de Werkgroep N33 uit Tjuchem is voorgesteld. Een mooi ‘lokaal’ succes dus! Tot 16 maart was het voor een ieder mogelijk nog reacties op dit voorstel in te dienen.

Eerder is al uit onze omgeving – ook Tjuchem, Steendam, Siddeburen, gemeente – de wens ingebracht om de afslag Geerlandweg te handhaven. Die wens bleek echter bij de bekendmaking van het voorkeurstracé niet gehonoreerd te zijn. In de week voor 16 maart hebben belanghebbende en geïnteresseerde partijen nog bij elkaar gezeten om van gedachten te wisselen ‘rond de Geerlandweg’, om na te gaan of (gezamenlijke) inbreng mogelijk en overwogen werd. Partijen die bij dit overleg waren betrokken zijn: de gemeente, Stichting Promotie ‘t Roegwold-Schildmeer, het Beleveniscollectief (= ArtPark Damsterplas), de Zeilvereniging, de ondernemers rond het Schildmeer, Werkgroep N33-Tjuchem, Dorpsbelangen Siddeburen en DVS.

Omdat er verschillende ‘ideaalbeelden’ bleken te bestaan bij partijen is besloten dat ieder die dat wenste zijn/haar eigen zienswijze in zou dienen bij de N33-commissie. Dat is in ieder geval gebeurd vanuit Tjuchem en Steendam. Degenen die hier nadere informatie over wil kan contact opnemen met Fred Mahler via fmahler@steendam.info of telefoon 0596-567132.

Koor

Beste dorpsgenoten, beste Steendammers.                                                             Februari 2018, Bernice Bot

Ruim 30 jaar bestaat het koor Goud Veur Mekoar al; ooit opgericht vanuit de zeilvereniging aan het Schildmeer om het herfst/winterseizoen ook met activiteit en gezelligheid te vullen.

Leden van dit (gemengde) koor komen uit de wijde omgeving van het Schildmeer. Het koor is 4-stemmig en komt 1 keer per 14 dagen samen op zondagochtend van 10.30 tot 12.00 uur in Boei 12. Gezongen wordt een repertoire van voornamelijk Engelse en Nederlandstalige (pop)songs en soms ook in het Gronings. Het ‘zangseizoen’ loopt van oktober tot ergens in maart zodat het voorjaar en de zomer vrij zijn om weer andere leuke dingen te doen.

Omdat dit koor al lang bestaat is er natuurlijk ook verloop van leden. Momenteel is er ruimte voor (meerdere!) bassen en sopranen. Maar een tenor is ook welkom!

Heeft u hier wel oren (en een stem) naar dan bent u van harte welkom! Gezocht wordt naar nieuwe leden die graag willen zingen; ervaring in een koor is niet nodig. U kunt ook eerst eens komen luisteren en de sfeer proeven tijdens een repetitie in Boei 12.   Iedereen is heel erg welkom!    Wilt u vooraf nog wat verdere informatie dan kan dat natuurlijk ook, per mail of per telefoon.

Heel benieuwd naar alle reacties!

Koorlid: Bernice Bot, Steendam, bernicebot@hotmail.com tel.: 06-44476246
Bestuurslid: Jeanet Mulder, tel.: 06-40480650,jmulder1969@gmail.com

 

Downloaden (PDF, Unknown)

ArtPark Damsterplas

 De meeste Steendammers zijn ongetwijfeld trouwe lezers van ons regionale huis-aan-huis Bokkeblad. Maar toch –  voor diegenen aan wie het ontsnapt is,  dan wel diegenen die het nog een keer willen lezen- in de editie van 6 december was het hoofdartikel gewijd aan de mogelijke vestiging van een kunst- en natuurrijk belevenispark rond de Damsterplas. Het artikel is te vinden onder:

https://bokkeblad.nl/art-park-damsterplas-wordt-organisch-meerjarenproject/

Deze ontwikkelingsmogelijkheid is al enkele malen kort aangestipt tijdens bijeenkomsten van de dorpsvereniging. Dit met de toezegging van de initiatiefnemers van het ArtPark om de plannen te komen presenteren in ons dorpshuis P&L zodra e.e.a. wat tastbaarder zou zijn. Op de bijeenkomst met de gemeente(raad) op 9 november bij P&L is het plan al wat uitgebreider toegelicht. 

DVS gaat nu in overleg met de ArtParkers om tot een concrete dorpsbrede presentatieafspraak te komen. 

 

error: