Nieuws Steendam e.o.

Brugonderhoud week 36 & 37 

De periode van onderhoud aan onze brug over het afwateringskanaal gaat plaatsvinden van 2 t/m 13 september. Deze beslissing is genomen door de gemeente na overleg met vertegenwoordigers van landbouw, ondernemers en dorp. Er is daarbij geprobeerd zo goed mogelijk rekening te houden met de verschillende belangen.

Tijdens de werkzaamheden is de brug gestremd voor gemotoriseerd verkeer. De stremming geldt alleen onder werktijd; voor 8.00u en na 17.00 kan gemotoriseerd verkeer de brug wel gebruiken. Fietsers en voetgangers kunnen de brug in principe ook tijdens werkuren passeren, maar het kan voorkomen dat ze af en toe even moeten wachten.

De brug wordt geschilderd, de railing wordt plaatselijk gerepareerd, er vindt technisch onderhoud plaats en de brug wordt zelfbedienbaar gemaakt.

Dag van het Schildmeer op  23 juni van 13.00-17.00 uur    

Wegens succes herhaald en uitgebreid! Bezoekers genoten vorig jaar van de Dag van het Schildmeer en daarom organiseren ondernemers en verenigingen het evenement weer.

Het water van het Schildmeer en de natuur van ’t Roegwold spelen een grote rol tijdens deze dag. Onder andere recreatieterrein de Otter, Surfcenter.nl, Zeilvereniging, Scouting Fivelgroep, Scouting Fraeylema, Golfclub, Podiumcafé Peter en Leni, Marketing Midden-Groningen, Staatsbosbeheer en het Kabouterpad zorgen voor een boeiend programma op en rond het Schildmeer. Nieuwe deelnemers zijn daarnaast het Strandpaviljoen, de Damster Reddingsbrigade, Gym Xtra Fit en Schildmeer Bonanza.

Bij de stand van het Kabouterpad op het strand kunnen kinderen kabouterbootjes knutselen en uitproberen op het water. Geniet verder van muziek, watersport en een heleboel andere activiteiten voor kinderen en volwassenen op het strand, bij Boei 12 en rond het Schildmeer. Kom dus langs op zondagmiddag 23 juni en doe mee! Entree is gratis. Op de hoogte blijven? Volg dan dit evenement.

Nog meer informatie vindt u hier

Reserveer in de agenda…. en kijk voor het programma bij:  Dag van het Schildmeer – Ontdek Midden-Groningen.

De steiger is bijna klaar!

De steiger aan het Schildmeerstrand wordt de komende periode compleet vervangen.

Afvalbeleid per 1 januari 2020

Op de mededelingenpagina van de Regiokrant van woensdag 1 mei hebben we kunnen lezen dat onze gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid voor onze gemeente heeft vastgesteld. Je kunt het nalezen op de website van Midden- Groningen: midden-groningen.nl

Deze plannen zijn vorig jaar in de diverse “oude” gemeentes op inspraakavonden gepresenteerd. Je ziet in het huidige vastgestelde beleid dat het een combi is geworden van hetgeen  goed liep in de “oude” gemeentes en van hetgeen er bij de inspraakavonden aan toe is gevoegd.

We hebben vanaf november 2018 met 6 gezinnen uit Steendam/Tjuchem als proef ons plastic afval gescheiden van het restafval. Dit werd beurtelings om de 14 dagen naar de gemeentewerf in Slochteren weggebracht. Onze ervaring is, dat we nadat het plastic eruit was gehaald, slechts 1 grote vuilniszak per 2 weken per gezin in de grijze container hoeven te dumpen. We gaan hiermee door tot 1 januari 2020, waarna dit door de gemeente wordt overgenomen.

De volgende gedachte is natuurlijk dat we veel te veel plastic verpakkingen om onze boodschappen accepteren. Hier kan men individueel een oplossing voor vinden. Succes!

 

error: