Afvalbeleid

Aan de wijk- en dorpsverenigingen

(Noot van de webmaster: u vindt de pdf bestanden via deze linkjes: “Samen maken wij het mogelijk”  en “Regiokrantknipsel”)

Enkele maanden geleden heeft u een gesprek gehad met Arjen van Leeuwen namens de gemeente Midden-Groningen over het nieuwe afvalbeleid. Tijdens dat gesprek hebben jullie gesproken over jullie wensen en verbeterpunten voor de afvalinzameling. Naast gesprekken met (bijna) alle bewonersorganisaties hebben we ook afvalenquêtes, interviews en inspiratie- en informatieavonden gehouden. Wij hebben op deze manier veel inbreng gekregen voor ons nieuwe afvalbeleid. We willen u bedanken voor uw inbreng, betrokkenheid en bereidheid om het afval beter te scheiden.

Op basis van alle wensen en ideeën rondom de afvalinzameling en -scheiding hebben wij een beleidsplan van afval naar grondstof opgesteld. Dit beleidsplan hebben wij – als voorgenomen beleid – besproken met de raadscommissie. De raadscommissie heeft het concept beleidsplan vrijgegeven voor inspraak. In de bijlage hebben wij onze publicatie opgenomen van de Regiokrant van 5 december. Hierin hebben wij aangegeven hoe men een officiële reactie kan indienen.

Het concept beleidsplan Van afval naar grondstof 2019-2030 ligt van 5 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ter inzage op het gemeentehuis in Hoogezand en op de locaties in Slochteren en in Menterwolde. In deze periode kunt u het concept beleidsplan inzien, evenals andere stukken zoals de resultaten van de afvalenquêtes. U vindt deze stukken ook op de website van de gemeente https://www.midden-groningen.nl/inwoner/publicatie/anders-met-afval

Wij verzamelen alle  ingebrachte inspraakreacties en sturen die door naar de gemeenteraad. Die neemt op basis van alle inzichten een officieel besluit over het nieuwe beleid. Dat besluit verwachten wij in het voorjaar 2019.

In de publicatie hebben wij ook een samenvatting opgenomen van het nieuwe beleid. De belangrijkste punten uit het nieuwe afvalbeleid hebben wij hieronder op een rijtje gezet:

 1. Diftar in de hele gemeente.
 2. GFT-inzameling huis-aan-huis in de hele gemeente, ook bij de hoogbouw.
 3. GFT zomers 1 keer per week inzamelen.
 4. Verpakkingsafval in de hele gemeente 1 keer per twee week inzamelen.
 5. Oud papier laten inzamelen door verenigingen.
 6. Meer verzamelcontainers (op het niveau van het landelijk gemiddelde brengen).
 7. Experimenten met beloningssystemen voor goed scheiden van afval.
 8. De voorbereiding van een nieuw afval brengpunt.
 9. Mogelijkheden ontdekken met participatieprojecten met bewoners en dorpen/wijken.
 10. Meer communicatie.

In de tweede bijlage vindt u een uitgebreidere samenvatting van het nieuwe beleid.

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben over het nieuwe afvalbeleidsplan, dan komen we graag langs om deze te beantwoorden. U kunt hiervoor contact met mij opnemen.

Namens burgemeester en wethouders,

 

Met vriendelijke groet,
Wout Vink
Beleidsmedewerker afval en grondstoffen IBOR
Gemeente Midden-Groningen
Postadres: Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
Bezoekadres: Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand
T 0598-729732
Website www.midden-groningen.nl
Twitter @midden-groningen
Facebook www.facebook.com/midden-groningen

 

 

Strandgebied

Het onderhoud en beheer van het strandgebied is al langer een punt van zorg. Mede op basis van de vele signalen van onze leden en van bezoekers hebben wij in maart van dit jaar een brief aan de gemeente geschreven waarin deze zorgen (weer) onder de aandacht zijn gebracht met het verzoek snel tot actie over te gaan. Een aantal zaken is toen daadwerkelijk opgepakt: basisonderhoud strand, reparatie van de steiger, voorziening toiletten, paden vrij van onkruid.

In de uitwisseling met de gemeente kwam naar voren dat het versnipperde eigendom van het strandgebied nog een extra hindernis vormt om te komen tot een goede vaste afsprakenstructuur voor het beheer en onderhoud. Meerdere stukken grond zijn niet in handen van de gemeente en er spelen verschillende belangen.

Recent heeft het DVS-cluster Belangenbehartiging opnieuw overleg gehad met de gemeente (Liesbeth Zwar:, onze gebiedsregisseur, en George Kietvitsbosch: IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte). Vanwege betrokkenheid en ideeën over het gebied waren dit keer ook 3 leden van het initiatief Kultuureiland Damsterplas aanwezig. De stand van zaken nu is:

 • De gemeente blijft sterk inzetten op vaste afspraken over beheer en onderhoud van het strandgebied met andere betrokken grondeigenaren c.q. partijen.
 • De gemeente verzekert dat het strand, steiger, fiets/wandelpaden, heuvel en parkeerplaats op dezelfde wijze zal worden onderhouden als afgelopen seizoen. Men  heeft  een bedrijf in de arm genomen om het afval op te halen (net als bij Zuidbroek,  Botjes Zandgat en Zuidlaardermeer)
 • Of de toiletunit in 2019 weer geplaatst zal worden, is afhankelijk van wat er met de strandkeet gebeurt. Als de situatie blijft zoals die nu is, verzorgt de gemeente ook komend jaar weer de toiletgelegenheid. Hetzelfde schoonmaakbedrijf dat het afval ophaalt, heeft dan ook weer de taak de toiletten open te stellen en schoon te maken.
 • Onderdeel dat komend jaar ook zeker zal moeten gebeuren (vorig jaar niet gedaan), is het terughalen van het zand uit het meer en het omploegen van het strand.
 • De gemeente coördineert samenspraak met de eigenaar van ‘de keet’ (het strandpaviljoen) om duidelijkheid te krijgen over het toekomstperspectief.
  Voor een goede toekomst is een forse investering nodig en die gaat/kan de gemeente niet zelf doen. Bovendien is de grond in particuliere handen.                                                                                                                                                                            (Supermarkt Plus uit Schildwolde was na noodkreten van strandbezoekende klanten afgelopen zomer zo nobel om in te springen met de verkoop van ijs en drankjes. Als er niets gebeurt, wil Plus wel weer inspringen, maar zou dit dan vooral uit maatschappelijke betrokkenheid doen, en niet omdat ze er verdere ambitie mee hebben of omdat het ze iets oplevert).

  De insteek van DVS Belangenbehartiging is in de eerste plaats goed onderhoud. Daarnaast zouden we op termijn ook graag meer uitstraling, toezicht en voorzieningen bij het Schildmeerstrand zien. Wil je meepraten of heb je ideeën, horen we het natuurlijk graag. Schiet één van de clusterleden aan, of mail naar dorpsverenigingsteendam@gmail.com.

Vacature webmaster

Wim, een van onze webmasters gaat ons verlaten. Echt heel erg jammer. Omkooppogingen om te blijven,  hebben helaas niet geleid dat hij aanbleef.

Daarom zijn wij op zoek naar een tweede webmaster.

Affiniteit met WordPress/Mailchimp zou erg mooi zijn, uiteraard is er ruimte om dit te leren.

Wat verlangen wij van een webmaster: het maken van de nieuwsbrief, gedeeltelijk onderhoud van de website. Het programmeren in HTML/CSS blijft bij de ontwerper van de website.

Sollicitaties (al dan niet voorzien van pasfoto….) graag naar dorpsverenigingsteendam@gmail.com

Klaverjassen uitslag

Op 27 september was de eerste klaverjasavond van het seizoen 2018/2019.  Ook zin om regelmatig een kaartje te leggen, houd onze agenda in de gaten.

De uitslag is als volgt:

Hendrik 1683 1300 1554 4537
Lowie 1300 2137 2156 5593
Netty 1608 1806 2156 5570
Fred 1608 1806 1348 4762
Jaap 1444 2137 796 4377
Henk 1444 1386 1348 4178
Harry 1199 1185 1554 3938
Sjouktje 1199 1386 1300 3885
Andre 1683 1185 796 3664
Aukje 0
Petra 0

Uitslag zonnebloemenwedstrijd 2018 (30 augustus 2018)

Dit jaar weer meer deelnemers aan de hoogste zonnebloemwedstrijd. Het was weer spannend, want jullie zijn allemaal winnaars door deze bloemen aan te planten in ons dorp.

Eervolle vermelding voor Klaas en Trijn Oostland, 3.52, zij staan hun eerste plaats af aan de Fam. Westerkamp, omdat zij vorig jaar ook al hebben gewonnen.

De uitslag is als volgt:

Fam. Westerkamp          3.51
Bé Waaier                            3.48
Aukje en Jaap Woltjer  3.21
Carin Allersma                  2.97
Peter Bakker                      2.82
Fam. Bakker                        2.46
Mieke Wind                         2.32
Birgit Gruisen                     1.74

Het prijsje wordt volgende week bij de winnaar gebracht. Wij hopen dat volgend jaar er nog meer Steendammers zonnebloemen willen zaaien

Betekenis komkommertijd

Betekenis van ‘het is weer komkommertijd’

Nu het weer zomer is hoor je het mensen vaak zeggen: ‘Het is weer komkommertijd.’ Iedereen kent dit woord om uit te drukken dat er maar weinig opzienbarende dingen gebeuren in de zomerperiode, maar waarom wordt deze tijd eigenlijk zo genoemd en waar komt de term ‘komkommertijd’  vandaan?

De herkomst van de term ‘komkommertijd’ is niet helemaal duidelijk, hoewel het wel duidelijk is dat in de ‘komkommertijd’ inderdaad de oogst van komkommers plaatsvindt. Dit verklaart natuurlijk nog niet waarom er uitgerekend voor komkommers is gekozen, want er zijn veel meer groenten die in de zomer geoogst worden.

Komkommertijd en cucumber time

Waarschijnlijk is het woord ‘komkommertijd’ overgenomen uit het Engels, waarin de term ‘cucumber time’ ontstond rond het jaar 1700. Het woord werd toen door kleermakers gebruikt om de periode aan te duiden waarin ze weinig te doen hadden. De adel, waar deze kleermakers vooral voor werkten, verruilde de stad in de zomer voor het platteland. Zo ontstond de grap dat de kleermakers zo weinig verdienden dat ze in de zomer slechts komkommers konden eten, omdat vlees te duur voor ze was.

Den komkommertyd van Multatuli

Dat het Nederlandse woord ‘komkommertijd’ hieraan ontleend is, wordt echter niet door alle taalkundigen aangenomen. De term werd bovendien in  het Engels al snel vervangen door ‘taylor’s holiday’. De term ‘cucumber time’ is inmiddels totaal verdwenen uit de Engelse taal. In het Nederlands werd de term later, namelijk in de 19e eeuw, geïntroduceerd, ‘komkommertijd’ wordt onder andere teruggevonden in de teksten van Multatuli (1820-1887). Hij had het in een tekst over ’t hartje van den komkommertyd’.

Het woord werd oorspronkelijk vooral in de financiële sector gebruikt, om aan te geven dat er weinig gebeurde op de beurzen. Later werd het een meer algemene term om aan te geven dat er weinig gebeurde in de zomermaanden. Bijna elke taal heeft overigens wel een woord voor de rustige periode in de zomer waarin weinig gebeurt, maar deze woorden lijken niet op ons woord ‘komkommertijd’.

Nieuws dorpsvereniging Steendam

 

 

 

De Dag van het Meer (14 juni 2018)

De eerste editie van de Dag van het Meer op zaterdag 3 juni in Steendam was een succes! Veel bezoekers, leuke activiteiten, reuring op het water, vertier op het strand, een rommelmarkt bij Peter en Leni en een goede sfeer.  Bij de stand van het Kabouterpad op het strand konden kinderen natuurkunstwerken maken en was de nieuwe editie van de Kabouterkrant te verkrijgen. De dag hangt samen met de Dag van het park in het Gorecht-park te Hoogezand (17 juni) en De Dag van de Natuur in de Heemtuin van Muntendam (24 juni). De drie evenementen hebben samen de titel ‘Mitsummer Events’. Het idee is de evenementen elk jaar te herhalen. Hierbij enkele impressies van de Dag van het Meer. De  nieuwe Kabouterkrant is overigens momenteel ook af te halen bij Peter en Leni.

Update Dorpsvisie (1 juni 2018)

In mei 2017 startten we met het opstellen van een dorpsvisie. We hebben een tweetal dorpsbijeenkomsten georganiseerd en ontvingen vele mooie foto’s van beeldbepalende plekken. De werkgroep dorpsvisie is daarna aan de slag gegaan met alle input, maar door alle ontwikkelingen – o.m. het Centrumplan en het Dorpshuis – van de afgelopen periode heeft het werken aan de dorpsvisie enige tijd op een wat lager pitje gestaan. We kunnen melden dat we inmiddels de draad weer opgepakt hebben en bezig zijn met het schrijven van een concept. Dit concept willen we op termijn natuurlijk graag aan het dorp voorleggen. We zullen hier nog uitgebreid op terug komen.

Centrumplannen (1 juni 2018)

Enige weken geleden ontvingen we het geweldige nieuws van de subsidie voor de herinrichting van ons centrumgebied. De volgende stap in het proces zou zijn om een werkgroep te vormen en met behulp van een externe partij de ruwe ontwerpen verder in te gaan vullen.  Alhoewel we hier natuurlijk het liefst vandaag of morgen mee aan de slag gaan, is het wachten nu eerst op de besluiten ten aanzien van de versterkingsoperatie. Noodzakelijk voor de verdere planontwikkelingen is dat we weten wat er in het dorp en met het dorpshuispand gaat gebeuren op het gebied van versterkingsactiviteiten. We hopen dat er na de zomer meer bekend is….

Het onderhoud van het strandgebied (1 juni 2018)

Naar aanleiding van de brief die het DVS-bestuur enige tijd geleden stuurde aan de gemeente Midden-Groningen over de staat van onderhoud van het Schildmeerstrand hebben er enkele gesprekken plaats gevonden tussen gemeente en bestuursleden DVS. De gemeente heeft oa gekeken naar de eigendomssituatie in het gebied en naar afspraken die er in het verleden zijn gemaakt, en is begonnen met het aanpakken van achterstallig onderhoud. We hebben goede hoop dat er hiermee een stijgende lijn ingezet is.

MEEPRATEN OVER NIEUW BELEID AFVALINZAMELING EN AFVALSCHEIDING

De gemeente Midden-Groningen is bezig met de vorming van nieuw beleid ten aanzien van afvalinzameling en afvalscheiding. Momenteel inventariseert de gemeente bij inwoners wat er in de verschillende dorpen en wijken leeft op dat gebied en waar de voorkeur naar uit gaat. Een gemeentelijk adviseur heeft hiertoe de komende tijd gesprekken met bewonersorganisaties. In Steendam vindt dit gesprek plaats op maandag 18 juni om 20.30 u bij Podiumcafé Peter en Leni.  Belangstellenden uit het dorp en nabije omgeving zijn van harte uitgenodigd mee te doen. Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp, wil je meedenken of zou je je mening graag inbrengen in dit gesprek? Geef je dan op door een mail te sturen aan dorpsverenigingsteendam@gmail.com. Het gesprek zal ongeveer een uur duren.

Op basis van de uitkomsten van de gevoerde gesprekken zal de gemeente in de zomerperiode enkele scenario’s in beeld brengen. Het plan is deze scenario’s met bijbehorende prijskaartjes in september door middel van een enquête aan de inwoners van Midden-Groningen voor te leggen. Ook wordt door middel van de gesprekken geïnventariseerd of er specifieke wensen zijn in de verschillende dorpen. Het idee is een deel van het beleid per dorp hier op af te stemmen. Onderwerpen waar aan te denken valt: voorkeuren voor bepaalde plekken voor inzameling in het dorp, evt wensen om zelf het ophalen van papier of andere materialen te regelen, wel of niet langs komen voor het ophalen van grof vuil en/ of snoeiafval , de manier van het gescheiden ophalen van plastic, de constructie rondom de kosten, etc. Het is zeker mogelijk hier invloed uit te oefenen op het nieuwe beleid dat vanaf jan. 2020 in zal gaan. Als we niet meepraten, zal dit zonder onze inbreng tot stand komen.

lees ook meer op:

https://www.midden-groningen.nl/data/nieuws-website/anders-met-afval-van-start/15-5%20anders%20met%20afval.pdf?_dc=1526476298775&_dc=1526476298783

en

https://www.midden-groningen.nl/inwoner/nieuws/anders-met-afval-van-start

Voor zondag 10 juni staat er een uitstapje naar de Fraeylemaborg te Slochteren gepland.

Dit uitstapje is van 3 naar 10 juni verschoven in verband met ‘De dag van het meer’.

 Wij gaan met onze gids Jet Akkermans de tentoonstelling ‘Borgkinderen’ in de Fraeylemaborg / koetshuis bezoeken.

Tijdens de pauze wordt er op het terras  van ‘De Boerderij’ koffie met iets lekkers geserveerd. Lees meer

Mail over jetski’s (19 april 2018)

De volgende mail ontvingen we van Jack van der Laan. Mocht je willen reageren, kun je een mail sturen naar jack@surfcenter.nl:

“Van vele kanten krijg en hoor ik klachten over jetski varen op het Schildmeer. Het Schildmeer wordt sinds 2 jaar geteisterd door jetski’s waar niet tegen opgetreden wordt. Deze jetski’s varen continu te hard, verstoren niet alleen de rust maar ook andere gebruikers. Iedere mooie dag is het raak, tot ‘s avonds laat.

Het lijkt mij wenselijk dat wij gezamenlijk ons beklag gaan doen. Daarom stuur ik deze eerste mail zodat we kunnen kijken of er draagvlak is om te proberen om zoveel mogelijk personen en instanties op de lijst te krijgen. Ik denk aan Horeca, verenigingen, gebruikers en omwonenden maar ook belanghebbenden zoals Staats Bosbeheer en het Waterschap.

Ik begin maar met de mail adressen die ik heb, maar stuur de mail zoveel mogelijk door aan personen of instanties die ik vergeten ben. Graag hoor ik van u of u het hiermee eens bent en of ik u mag vermelden op de klacht die we daarna zullen bezorgen bij de Gemeente en de Politie

 Met vriendelijke groet,

Best regards,

 Jack van der Laan
 SURFCENTER.nl
Roegeweg 1
9629 PA Steendam
 Tel: 0598-431567

Kabouters weer terug

Na bijna negen maanden elders te zijn geweest, zijn de kabouters afgelopen donderdag weer weer bijna allemaal op hun plek in het bos gezet. Staatsbosbeheer zorgde voor het boren van de gaten en een groepje dorpsgenoten voor het plaatsen.

De kapactiviteiten van de afgelopen periode duurden door diverse tegenslagen veel langer dan verwacht, maar het bos is nu eindelijk weer klaar voor de toekomst.

Wie er onlangs nog gewandeld heeft, weet dat het even schrikken kan zijn, want in bepaalde delen van het bos zijn erg veel bomen verdwenen.

De route van het Kabouterpad is gedeeltelijk aangepast ten opzichte van het eerdere pad: het stuk dat achter de huizen van de Damsterweg liep is op verzoek van enkele aanwonenden door Staatsbosbeheer verlegd. De andere paden zijn hersteld en Staatsbosbeheer heeft aangekondigd na afloop van het komende groeiseizoen daar waar nodig tot herplant over te gaan.

En de kabouters? Die hebben zich de afgelopen periode wel een beetje verveeld en wachten nu vol spanning op jullie komst!

 

Oproep vrijwilligers Dorpshuis! 

Dorpsvereniging en Coöperatie Steendam zijn op zoek naar mensen die een dorp willen helpen bij dorpsactiviteiten in het dorpshuis.

Het gaat om het meehelpen van Peter en Leni met het schenken van koffie, thee en andere dranken, afruimen, afspoelen, na afloop van activiteiten opruimen etc. – kortom arbeid die Peter en Leni ontlasten en de activiteiten houders. Bij dorpsactiviteiten moet je nadenken over informatiebijeenkomsten, de jaarlijkse algemene ledenvergadering, dorpsfeesten en activiteiten als bloemschikken, klaverjassen etc.

Naar inschatting is je hulp 1 à 2 avonden per maand nodig. Eén en ander gaat natuurlijk altijd in overleg, en het streven is hoop aan inzet zo mogelijk mogelijk in te roosteren. Het idee is te werken met een groep mensen, kan er gerouleerd kan worden. Prior de werkzaamheden van start gaan, zal er een inleiding bijeenkomst / korte training worden door Peter en Leni.

 Dus……: ben je af en toe een avond beschikbaar, wil je je graag inzetten voor het dorp en lijkt het je leuk dat op deze manier te doen? Meld je dan aan via dorspverenigingsteendam@gmail.com

Alle hulp is van harte welkom!

 

Welkom op de website van Steendam

 Waar een klein dorp groot in is 

Deze website is voor, door en met Steendammers gemaakt en bevat informatie over Steendam en de omliggende dorpen en natuurlijk ons prachtige Schildmeer, centraal gelegen in het Duurswold.

De foto is gemaakt door Jurjen Veerman. Het beeld van deze website is geïnspireerd door de song  – The Road ahead is empty – door City to City en wordt door de Steendammers zelf  ingevuld.

Foto maand februari ingezonden door Greet Haan-Ottens

Sponsoren van deze website:        

Nieuwsbrief
error: