Strandgebied

Het onderhoud en beheer van het strandgebied is al langer een punt van zorg. Mede op basis van de vele signalen van onze leden en van bezoekers hebben wij in maart van dit jaar een brief aan de gemeente geschreven waarin deze zorgen (weer) onder de aandacht zijn gebracht met het verzoek snel tot actie over te gaan. Een aantal zaken is toen daadwerkelijk opgepakt: basisonderhoud strand, reparatie van de steiger, voorziening toiletten, paden vrij van onkruid.

In de uitwisseling met de gemeente kwam naar voren dat het versnipperde eigendom van het strandgebied nog een extra hindernis vormt om te komen tot een goede vaste afsprakenstructuur voor het beheer en onderhoud. Meerdere stukken grond zijn niet in handen van de gemeente en er spelen verschillende belangen.

Recent heeft het DVS-cluster Belangenbehartiging opnieuw overleg gehad met de gemeente (Liesbeth Zwar:, onze gebiedsregisseur, en George Kietvitsbosch: IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte). Vanwege betrokkenheid en ideeën over het gebied waren dit keer ook 3 leden van het initiatief Kultuureiland Damsterplas aanwezig. De stand van zaken nu is:

  • De gemeente blijft sterk inzetten op vaste afspraken over beheer en onderhoud van het strandgebied met andere betrokken grondeigenaren c.q. partijen.
  • De gemeente verzekert dat het strand, steiger, fiets/wandelpaden, heuvel en parkeerplaats op dezelfde wijze zal worden onderhouden als afgelopen seizoen. Men  heeft  een bedrijf in de arm genomen om het afval op te halen (net als bij Zuidbroek,  Botjes Zandgat en Zuidlaardermeer)
  • Of de toiletunit in 2019 weer geplaatst zal worden, is afhankelijk van wat er met de strandkeet gebeurt. Als de situatie blijft zoals die nu is, verzorgt de gemeente ook komend jaar weer de toiletgelegenheid. Hetzelfde schoonmaakbedrijf dat het afval ophaalt, heeft dan ook weer de taak de toiletten open te stellen en schoon te maken.
  • Onderdeel dat komend jaar ook zeker zal moeten gebeuren (vorig jaar niet gedaan), is het terughalen van het zand uit het meer en het omploegen van het strand.
  • De gemeente coördineert samenspraak met de eigenaar van ‘de keet’ (het strandpaviljoen) om duidelijkheid te krijgen over het toekomstperspectief.
    Voor een goede toekomst is een forse investering nodig en die gaat/kan de gemeente niet zelf doen. Bovendien is de grond in particuliere handen.                                                                                                                                                                            (Supermarkt Plus uit Schildwolde was na noodkreten van strandbezoekende klanten afgelopen zomer zo nobel om in te springen met de verkoop van ijs en drankjes. Als er niets gebeurt, wil Plus wel weer inspringen, maar zou dit dan vooral uit maatschappelijke betrokkenheid doen, en niet omdat ze er verdere ambitie mee hebben of omdat het ze iets oplevert).

    De insteek van DVS Belangenbehartiging is in de eerste plaats goed onderhoud. Daarnaast zouden we op termijn ook graag meer uitstraling, toezicht en voorzieningen bij het Schildmeerstrand zien. Wil je meepraten of heb je ideeën, horen we het natuurlijk graag. Schiet één van de clusterleden aan, of mail naar dorpsverenigingsteendam@gmail.com.