Logboek Coöperatie

Met dit Logboek willen we onze inwoners zo goed mogelijk op de hoogte houden van activiteiten die het bestuur onderhanden heeft. Veel van die activiteiten blijven onzichtbaar voor niet-direct betrokkenen, maar zijn wel van groot belang om tot resultaten te komen. Resultaten die dan op een geschikt moment aan het dorp worden voorgelegd ter bespreking en/of besluitvorming.

Geïnteresseerden die tussentijds op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen kunnen voortaan dit logboek inzien. Uiteraard blijft ook dan gelden dat een ieder de bestuursleden te allen tijden kan vragen om nadere toelichting.

-onze reguliere vergaderingen worden door alle bestuursleden bijgewoond en vinden 1 keer in de 3 weken plaats. Zo nodig  communiceren we tussentijds via onze groepsapp.

-aan ander overleg -vaak met meerdere externe partijen- wordt zo

mogelijk met meerdere bestuursleden deelgenomen. -intern hanteren we een actielijst, waarin we de gemaakte afspraken,  evaluaties van bezochte bijeenkomsten en de planning voor de   komende tijd vastleggen.

In dit logboek zetten we kort uiteen  waar een bijeenkomst over gaat. Hiermee starten we vanaf 19 april 2018. Van de bijeenkomsten daarvóór melden we alleen de datum en een korte omschrijving.

Het is de bedoeling het logboek maandelijks te updaten.

28-6

11-6  Tegenlicht meet-up

Bijeenkomst in Haren, georganiseerd door de VPRO nav hun         Tegenlicht programma “Ons Gemeengoed” 1 april. Welke rol         kunnen burgercollectieven spelen bij het oplossen van de         hedendaagse problemen. De overheid zich terug en de private         sector neemt de taken maar deels over

4-6

Keukentafelgesprek Gemeente-Provincie-Bouwheerschap-GrEK-     EAZ windmolens overmogelijke door ons beoogde locaties. Iets         veranderd perspectief, nu we tot Midden-Groningen behoren.      We vragen om actie en alternatieven. Er wordt zsm een         vervolgafspraak gemaakt

29-5 Regulier Coöp overleg

22-5 Werksessie met de Provincie over onze projectambities

7-5   Algemene ledenvergadering GrEK. Op de ledenvergaderingen   van de GrEK (Groninger Energie Koepel. Wij zijn daar lid van als   coöperatie en krijgen kennis, begeleiding en administratieve         ondersteuning aangeboden) worden we op de hoogte gebracht         van de voortgang van de diverse projecten die in samenwerking         met de GrEK in onze provincie lopen. De 2e helft van de         avond/middag bestaat meestal uit workshops, die onze kennis         op technisch, financieel of management niveau kunnen aanvullen

25-4 Meeting in Provinciehuis nav verwachtingen die bij ons waren   gecreëerd op het symposium van ProGeTone (overleg orgaan van de Europese Unie over Duurzame energie/Europa energieneutraal in 2050) van 20 oktober

19-4 EBG inspiratiesessie in Garnwerd: Ondernemen in Coöperaties.

Een aantal voorbeelden van Coöperaties werden toegelicht. Bv in Nederland, een technisch bedrijf dat collectief orders aan        neemt en over de 6 technisch specialisten verdeeld. Een andere         in Spanje, in Mondragon-Baskenland, waar zeer succesvol al         ruim 60 jaar een coöperatie functioneert. Ontstaan als coöp van         een bedrijf dat metaal bewerkte en uitgegroeid tot de coöperatie  waar vele duizenden mensen werken, leven, naar school gaan, wonen,enz.

17-4 Regulier Coöp overleg

10-4 Overleg op het Zernickepark met Margreet Boersma, die ons       ondersteunt vanuit de Hanzehogeschool

28-3 Overleg gemeentehuis met Peter Verschuren en Bas Hollander

27-3 Regulier Coöp overleg

26-3 Bijeenkomst cöpbestuur met Marco van ‘Mijndorp.nl

23-3 Website overleg

16-3 Overleg bij P&L met Margreet Boersma

13-3 Info avond in Appingedam van Google over de Google Grant.

6-3   Regulier Coöp overleg

7-2   Voorlichting bij technisch installatie bedrijf in Hoogezand over

de installatie en het gebruik van de Aardwarmtekorf.

6-2   Uitwerken van de dorpsenquête met DVS

6-2   Gesprek/brainstorm met gemeente Midden Groningen over

locatie windmolens

5-2   Orienterend gesprek met 3e partij over mogelijke plaatsing         zonnepanelen

26-1 Website overleg

24-1 Lunch bijeenkomst op uitnodiging van Nienke Homan op het

Provinciehuis: vraagstelling van de 6 Pilotdorpen

2017

20-12 1e Oveleg Mijndorp.nl

13-12 Overleg NCG-Vereniging Groninger Dorpen

12-12 Regulier Coöp overleg

29-11 Intern overleg website gedeelte van de coöperatie

28-11 middag Presentatie Witboek Overschild

avond   Regulier Coöp overleg

22-11 Debat over Energie uit Biomassa in het Gasunie gebouw

7-11  Regulier Coöp overleg

31-10 Overleg met Vereniging Groninger Dorpen

20-10 Symposium ProGeTone Zernicke Energie Complex

18-10 middag Website overleg

avond   Regulier Coöp overleg

1-10  Overleg Provincie met Nienke Homan over stand van zaken 6

pilotdorpen

19-8 Provinciehuis Bijeenkomst Duurzame Energie

11-8  Regulier Coöp overleg Regulier

17-7 Provinciehuis Overleg Nienke Homan en de 6 pilotdorpen

11-7  Regulier Coöp overleg

10-7 Energietransitie Bijeenkomst op het Provinciehuis

28-6 Bijeenkomst in ’t Zandt van de Vereniging Groninger Dorpen

over het Aardbevingsdossier

15-6 ‘te gast’ bij bijeenkomst van de 1e Dorpswindmolen in Groningen

in de Boerderij/Slochteren

8-6   Symposium GrEK “huren met zon” in Garnwerd

7-6   Dorpspresentatie Steendam Gas(t)vrij

6-6   Regulier Coöp overleg, voorbereiding 7-6

5-6   Overleg RABO Bank over financiering van ons project

1-6   Website overleg met Sjouktje-Coöp

30-5   2 Bijeenkomsten a. Locatiekeuze met Provincie en Bouw-

heerschap b. Overleg NCG/CVW over oa Koppelkansen

24-5   Meeting ‘Energieteam Steendam’ over de enquête en de

energiescan

16-5   Overleg “Lokaal Energie Duurzaam” met Provincie-GrEK-

Buurkracht

10-5   Meeting met Nico Bauwens over de film van Steendam: ‘Waar

een klein dorp groot in is’

8-5     Overleg in Overschild met GrEK-Grunniger Power-Natuur en

Milieu Federatie-Ronald van Paassen-NCG

7-5     Regulier Coöp overleg

 

 

 

 

 

 

 

error: