Nieuws Coöperatie Steendam

Kaart enexis

12 oktober info-avond gaat niet door. Wel zijn de coöpleden aanwezig om meer informatie te geven:

 

Leuk stuk in de eemsbode

https://eemsbode.nl/artikel/1034321/studenten-geven-inzicht-in-koppelkansen-verduurzamen-huizen-steendam.html?fbclid=IwAR36LhvVXwDafm9RZilLL7w_U2czW6SWdkg3fJdiPEaJUILIItA-22HKAuQ

Enquête in opdracht van Coöperatie Steendam 

Onlangs heb je een enquête in je mailbox en/ of brievenbus gekregen. De enquête is afkomstig van een tweetal studenten van de Hanzehogeschool, Onno Bosman uit Siddeburen en Sander Vergeer uit Overschild. Zij studeren af bij de Coöperatie Steendam vanuit de studierichtingen Accountancy (Onno) en Bouwkunde (Sander). De studenten hebben zich gepresenteerd tijdens de ALV op 2 maart jl.  Met de enquête inventariseren zij de behoefte aan duurzaamheids- en levensloopbestendigheidsmaatregelen voor onze woningen, dit om de koppelkansen voor het dorp tijdens de versterking te onderzoeken. De Coöperatie garandeert dat je gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld, en vertrouwt op je deelname. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van de enquête, kun je ook de Coöperatie hiervoor benaderen. Alvast hartelijk dank voor je medewerking!


Bevingsuurtje

Tijdens de ALV afgelopen zaterdag hebben we het al gepresenteerd: we willen zaterdag aanstaande beginnen met het Bevingsuurtje bij Peter en Leni.

De cyclus zal zijn elke tweede zaterdag van de maand van 16:00 – 17:00 uur.

We zullen elk versterkingsuurtje kort ingaan op actuele ontwikkelingen rondom versterkingsoperatie en daarnaast willen we ook achtergrond informatie aan jullie verstrekken.

 

We beginnen zaterdag aanstaande met :

  • een voorbeeld vanuit Overschild van een vrij nieuw huis zonder veel bevingsschade waarbij de versterkingsopgave bekend is, dit leidt tot een sloop nieuwbouw situatie.
  • gedetailleerde presentatie van het bewonersdossierplan, we hebben de uitgangspunten bijgevoegd om helder te maken wat we hiermee van plan zijn en waar we de kracht van het collectief voor willen inzetten.

We hopen jullie aanstaande zaterdag 9 maart om 16:00 uur te ontmoeten bij Peter en Leni.

Noteert u ook alvast in de agenda elke tweede zaterdag van de maand.

 

Hartelijke groet,

Christiaan Wiepkema

Algemene Ledenvergadering

De Agenda voor de ledenvergadering op 2 maart 2019 vindt u hier

Logboek

Met dit Logboek willen we onze inwoners zo goed mogelijk op de hoogte houden van activiteiten die het bestuur onderhanden heeft. Veel van die activiteiten blijven onzichtbaar voor niet-direct betrokkenen, maar zijn wel van groot belang om tot resultaten te komen. Lees meer door het worddocument te downloaden….

Downloaden (DOCX, Onbekend)

error: