Nieuws Coöperatie Steendam

Logboek

Met dit Logboek willen we onze inwoners zo goed mogelijk op de hoogte houden van activiteiten die het bestuur onderhanden heeft. Veel van die activiteiten blijven onzichtbaar voor niet-direct betrokkenen, maar zijn wel van groot belang om tot resultaten te komen. Lees meer door het worddocument te downloaden….

Downloaden (DOCX, Onbekend)

Dorpsvisie Steendam 2020 – 2030: Op naar een versterkte toekomst !

Op dinsdag 19 november heeft de feestelijk overhandiging plaatsgevonden van de ‘Dorpsvisie Steendam 2020 – 2030’. Naast bewoners en vertegenwoordigers van de gemeente waren onder meer Schildmeerondernemers, Hanzehogeschool, Kultuureiland Damsterplas, Libau en andere Schildmeerdorpen vertegenwoordigd. Ook de pers was aanwezig en is er in diverse media aandacht besteed aan het verschijnen van onze allereerste dorpsvisie.

Het werd een zeer gezellige bijeenkomst, met in de aanloop o.m. bijzondere gebakjes, bedekt met eetbaar papier waarop de foto’s uit deze Dorpsvisie waren geprint en een prachtige dia-carousel van Steendamfoto’s. Gastvrij en verrassend: hulde aan allen die zich daarvoor hebben ingezet!

Vanuit DVS werden twee presentaties gehouden, waarna de formele overhandiging aan dorpswethouder Anja Woortman volgde. Het welkomstwoord werd gesproken door Fred Mahler, die een aantal belangrijke punten markeerde uit de nog jonge geschiedenis van de dorpsvereniging, welke uiteindelijk zijn uitgemond in een dorpsvisie met veel draagvlak onder bewoners en een mooi uitzicht op de toekomst.

Mieke Wind gaf een korte ‘rondleiding’ langs de belangrijkste thema’s uit de Dorpsvisie aan de hand van op een verrassende manier in beeld gebrachte woordclusters per thema. Die ‘woordclusters in beeld’ kunt u allemaal bekijken op onze website.

In haar dankwoord noemde wethouder Anja Woortman Steendam een mooi voorbeeld van een dorp dat in eendracht de actuele zorgen en aandachtspunten in beeld brengt en tegelijkertijd ook wegen naar de toekomst uitzet. Zonder te garanderen dat alle dorpswensen gerealiseerd kunnen worden, gaf zij aan zich binnen de gemeentelijke organisatie sterk te zullen blijven maken voor Steendam, dat als toegangspoort tot het prachtige Roegwold-Schildmeergebied ook in toeristisch-recreatief  perspectief volop aandacht verdient. In haar rol van dorpswethouder is zij vanaf nu ‘goed gewapend’ met een door bewoners en ondernemers gedragen visie. “De visie zal niet in een la verdwijnen”, garandeerde zij. Zij rondde af met een persoonlijk dankwoord + een mooie bos bloemen voor de beide voortrekkers van de totstandkoming van de Dorpsvisie.

Vanuit DVS is nog benadrukt dat we pas echt tevreden kunnen zijn als de visie feitelijk zal worden doorvertaald in tastbare ontwikkelingen. DVS stelt de gemeente voor om tot een structureel overlegplatform tussen dorp en gemeente te komen waarin samen jaarlijkse uitvoeringsplannen worden samengesteld. DVS blijft daarbij een actieve rol spelen, met ook een verwijzing naar het professionele glasvezelnetwerk dat eerder met veel zelfwerkzaamheid door dorpscollectieven is aangelegd en nu al ruim twee jaar naar volle tevredenheid operationeel is.

De actuele grote ‘klussen’ die Steendammers de komende periode onderhanden hebben betreffen de Energietransitie en de Versterkingsoperatie ++ .

 

Steendam blijft in beweging dus! Dat bleef het ook nog na afloop van het formele deel van de bijeenkomst. Na de toespraken werd nog lang na- en bijgepraat, onder het genot van een drankje, quiches, broodjes, soep etc.

Kortom: 19-11-2019 is een memorabele dag geworden voor Steendam en omgeving!

Kaart enexis

12 oktober info-avond gaat niet door. Wel zijn de coöpleden aanwezig om meer informatie te geven:

 

Leuk stuk in de eemsbode

https://eemsbode.nl/artikel/1034321/studenten-geven-inzicht-in-koppelkansen-verduurzamen-huizen-steendam.html?fbclid=IwAR36LhvVXwDafm9RZilLL7w_U2czW6SWdkg3fJdiPEaJUILIItA-22HKAuQ

Enquête in opdracht van Coöperatie Steendam 

Onlangs heb je een enquête in je mailbox en/ of brievenbus gekregen. De enquête is afkomstig van een tweetal studenten van de Hanzehogeschool, Onno Bosman uit Siddeburen en Sander Vergeer uit Overschild. Zij studeren af bij de Coöperatie Steendam vanuit de studierichtingen Accountancy (Onno) en Bouwkunde (Sander). De studenten hebben zich gepresenteerd tijdens de ALV op 2 maart jl.  Met de enquête inventariseren zij de behoefte aan duurzaamheids- en levensloopbestendigheidsmaatregelen voor onze woningen, dit om de koppelkansen voor het dorp tijdens de versterking te onderzoeken. De Coöperatie garandeert dat je gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld, en vertrouwt op je deelname. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van de enquête, kun je ook de Coöperatie hiervoor benaderen. Alvast hartelijk dank voor je medewerking!


Bevingsuurtje

Tijdens de ALV afgelopen zaterdag hebben we het al gepresenteerd: we willen zaterdag aanstaande beginnen met het Bevingsuurtje bij Peter en Leni.

De cyclus zal zijn elke tweede zaterdag van de maand van 16:00 – 17:00 uur.

We zullen elk versterkingsuurtje kort ingaan op actuele ontwikkelingen rondom versterkingsoperatie en daarnaast willen we ook achtergrond informatie aan jullie verstrekken.

 

We beginnen zaterdag aanstaande met :

  • een voorbeeld vanuit Overschild van een vrij nieuw huis zonder veel bevingsschade waarbij de versterkingsopgave bekend is, dit leidt tot een sloop nieuwbouw situatie.
  • gedetailleerde presentatie van het bewonersdossierplan, we hebben de uitgangspunten bijgevoegd om helder te maken wat we hiermee van plan zijn en waar we de kracht van het collectief voor willen inzetten.

We hopen jullie aanstaande zaterdag 9 maart om 16:00 uur te ontmoeten bij Peter en Leni.

Noteert u ook alvast in de agenda elke tweede zaterdag van de maand.

 

Hartelijke groet,

Christiaan Wiepkema

Algemene Ledenvergadering

De Agenda voor de ledenvergadering op 2 maart 2019 vindt u hier

 

error: