Nieuwsbrief van Dorpsvereniging en Coöperatie Steendam. Jaargang 4, nr.4


nieuwbrief logo wit
Voor jullie ligt alweer de 4e editie van het Steendammer Digitaal Krantje. Met deze keer een nieuwe rubriek, "Durf te vragen", heeft u of heb jij een vraag of verzoek in deze categorie of andere input voor de nieuwsbrief, mail ons dan! Wij staan open voor ideeën! Heel veel leesplezier.

Sjouktje en Tilly

Van de Bestuurstafel DVS

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van april 2021 roept het Bestuur van DVS (tegen-) kandidaten op om de volgende bestuursfuncties te gaan vervullen:

Voorzitter (eventueel in duobaan met Peter van Tholen): vacant. Wij zijn dringend op zoek naar invulling van deze functie.

Secretaris: Sjouktje Kopenga is statutair aftredend, zij is herkiesbaar. Als het iemand wat lijkt om deze rol te vervullen voor de komende jaren: stel je verkiesbaar voor deze functie.

Algemeen Bestuurslid en coördinator Zorg en Welzijn: Ellen Dallinga is statutair aftredend, zij stelt zich herkiesbaar. Ook zij vraagt je op te geven als kandidaat als je deze functie wat toelijkt.

Algemeen Bestuurslid en coördinator Belangenbehartiging: functie vacant.

Tot slot is er nog een 2e lid nodig voor de Kaskommissie 2020: Tilly Willemsen is al bereid gevonden om de controle te doen, volgens de statuten moet er echter nog een tweede man/vrouw bij (NB: dit mag geen zittend bestuurslid zijn).

Met de leuze "Fris bloed is altijd goed", hopen wij zo spoedig mogelijk reacties per email te ontvangen van kandidaten. Mocht je tevoren nog meer informatie wensen, neem dan contact op met het betreffende bestuurslid.

We wilden graag een Algemene Ledenvergadering beleggen bij onze eigen Kaap, maar dit kan niet doorgaan. Het Bestuur heeft daarom besloten een "ALV magazine" uit te geven met daarin alle onderwerpen waar jouw stem voor nodig is, maar ook een jaaroverzicht bevat en nog veel meer. De planning is dat deze uiterlijk in de eerste week van mei bij je door de brievenbus bezorgd wordt.


Van de werkgroep plantaardigs

Vorig jaar november zijn er op diverse plekken is ons dorp krokusbolletjes geplant.
De noeste arbeid van toen betaalt zich nu terug! Het is een kleurrijke verzameling geworden.

krokusjes compilatie

Update van Cluster Belangenbehartiging

road to safety
Inmiddels zijn er stickers uitgedeeld om op de containers te plakken. Hierbij was een brief met een link, waarmee de enquête inzake de verkeersveiligheid kon worden ingevuld. Wij hopen als cluster verkeer natuurlijk, dat zoveel mogelijk mensen deze hebben ingevuld of nog gaan invullen.
Inmiddels zijn er ook 60 kilometer stickers en een enquête besteld voor het buitengebied.

20 maart: Steendam was heel druk bezig....

Het leek wel de dag van de vrijwilligers. Fysiek en zichtbaar waren 26 grote en 4 kleine mensen aan het werk in en rond Steendam: Er werd zwerfvuil geruimd, bij het zonnepark werden kabels aangesloten en binnenshuis waren er heel veel vrijwilligers druk bezig hun huiswerk ter voorbereiding van de vele projecten die lopen in Steendam op te stellen en in te leveren via de mail.

Waar een klein dorp groots in is......

Energiepark: kabels leggen en laatste loodjes

Het is bijna zover: het in gebruik nemen van ons zonnepark. De laatste weken is er door enthousiaste vrijwilligers hard gewerkt. De stormschade is hersteld; de laatste aansluitingen worden eerstdaags gerealiseerd. Het is super mooi te zien met welk plezier er met elkaar wordt gewerkt aan een gezamenlijk doel voor onze gemeenschap. Het gaat nu om de laatste loodjes en de …

Meer lezen
20210320_131319
20210320_131232
20210320_122108
LET OP UW ZAAK !
Belangrijk bericht Gemeente Midden-Groningen over recreatiewoningen.

Beste dorpsgenoten,

In de Regiokrant van 17 maart j.l. heeft de gemeente aangekondigd te willen besluiten over te gaan tot de vaststelling van de ‘Beleidsregel Handhaving tegen illegale bewoning van Recreatieverblijven’ . Het bericht daarover is te vinden via de krant van 17 maart, pagina 8: https://www.regiokrant.info/reader/21723#p=9
Gezien het belang voor meerdere inwoners van ons Steendam e.o. menen we er goed aan te doen ook in onze Nieuwsbrief de aandacht hierop te vestigen. Lees meer

Digitaal Festival (van en in Steendam)

En het begon met een email van Groninger Dorpen aan het begin van dit jaar: “Bij onderstaande vraag (van het Ministerie van Binnenlandse Zaken; sector Democratie & Bestuur) dachten we meteen aan Steendam. Zou je het eens willen lezen en kijken of het je leuk lijkt om hier iets voor te maken? Als je mee wilt doen zullen we jou …

Meer lezen

In het kader "Durf te vragen"

De scouting heeft een mooie plek veroverd in Steendam, Nu is het een kwestie van aankleden.
Er is begonnen met de aanleg van een betonnen zitbank en het ziet er veelbelovend uit!
Echter komen ze nog ruim 100 betontegels tekort van 50x50x5.

Wie biedt uitkomst?

Betontegels 50x50

Heeft u tegels over, mail dan naar info@fivelgroep.nl of bel 06 53684570.
GBB deel 1
Meer lezen...
Staat er een stoeptegel omhoog of doet de straatverlichting het niet? Meld het via de handige fixi-app!
fixi app
AfvalkalenderKaap Steendam bezorgt de maaltijden thuis.
Neem een kijkje op hun Facebook pagina
Oud papier

Vanaf nu kunt u de papiercontainer met blauw deksel bij de weg zetten. Dozen mogen er naast gezet worden!!!
De zakken voor verpakkingsafval liggen in de la van de zwarte tafel buiten bij Kaap Steendam.

Afvalwijzer