Digitaal Festival (van en in Steendam)

En het begon met een email van Groninger Dorpen aan het begin van dit jaar:

“Bij onderstaande vraag (van het Ministerie van Binnenlandse Zaken; sector Democratie & Bestuur) dachten we meteen aan Steendam. Zou je het eens willen lezen en kijken of het je leuk lijkt om hier iets voor te maken? Als je mee wilt doen zullen we jou er bij ondersteunen vanuit Groninger Dorpen.”

“Graag polsen wij jou/Groninger Dorpen voor een praktijkvoorbeeld tijdens het (digitale) festival van het bestuur op 11 februari. Op 11 februari wordt met een breed gezelschap aan bestuurders, ambtenaren, wetenschappers en geïnteresseerden ingezoomd op de trends en ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur. Met name wordt vooruit gekeken: Wat moet er in een volgend kabinet gebeuren? Centraal staat de publicatie van de laatste versie van de Staat van bestuur 2020 die in januari verschijnt.

 We richten op een aantal praktijkvoorbeelden tijdens het festival die laten zien hoe er wordt gewerkt om de democratie te versterken en de gemeenschap weer meer aangehaakt te krijgen. Thematiek en expertise die bij Groninger Dorpen bekend is. Volgens mij een mooie kans om datgene waar Groninger Dorpen voor staat, de kracht en samenwerking in de dorpen (ondanks soms lastige en weerbarstige omstandigheden), onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Het is aan jullie vrij om hier de invulling aan te geven die jullie als nuttig zien. Zowel breder de thematiek van samenwerking in en met dorpen/wijken als één specifiek inspirerend voorbeeld laten zien is mogelijk.    

De praktijkvoorbeelden willen wij in vlogvorm aan de aanwezigen presenteren.”

En zo geschiedde en hebben wij nu een mooi actueel beeld van ons dorp, het Schildmeer en de activiteiten die er – gedragen door veel bewoners/leden van DVS – tot stand zijn gebracht en worden gebracht. De film is gemaakt door Meinoud Sportel Film, die in samenspraak met ons de opdracht heeft gekregen van Groninger Dorpen.

Het exemplaar voor Binnenlandse Zaken mocht niet langer zijn dan 4 à 5 minuten. Daarop is ook ingesproken door de directeur van Groninger Dorpen. Wie die film wil zien kan die bekijken via het Digitoal Nijsblad van Groninger Dorpen: https://mailchi.mp/e655791d5ed8/digitoal-nijsblad-12-maart?e=8701a3a36f

Meinoud Sportel heeft van het uitgebreidere materiaal dat hij had ‘geschoten’ een film van wat langere duur gemaakt (met nog meer drone-opnames ..). Onze grote dank daarvoor willen we ook op deze plek tot uitdrukking brengen!

 

Steendam, 20 maart 2021 (lente !)
Fred Mahler