Centrumplannen

De centrumplannen maken deel uit van een aantal (grote) projecten in Steendam, die allemaal in grotere of in kleinere mate aan elkaar verbonden zijn.

De nieuwbouw van Kaap Steendam, de kadeversterking, de verkeersproblematiek. Zo zijn er meerdere factoren die voor uitstel/vertraging van deze plannen hebben gezorgd. Uiteraard zijn we erop gericht alle projecten zo goed mogelijk in te bedden in de gebiedsvisie Steendam-Tjuchem waaraan in gezamenlijkheid wordt gewerkt.

Gezien de voortgang in de planning voor Kaap Steendam is het nu sowieso zaak om ons als dorpsgemeenschap snel weer te gaan richten op de inrichting en vormgeving. Daartoe heeft een werkgroep uit het dorp = onder professionele begeleiding = al in 2017 ideeën in beeld gebracht, die ook in de Dorpsvisie zijn opgenomen. Dat is echter toen nog niet gedaan in het perspectief van nu: een nieuw dorpshuis op een nieuwe plek.

We hopen dan ook spoedig een nieuwe oproep te (mogen) doen aan de clusters en werkgroepen om mee te denken voor een mooie invulling van “ons centrum”. 

Staindaam broest..

error: