Cluster Belangenbehartiging

Ter herinnering: Op de ALV van najaar 2019 is toegelicht en besloten de actieve voorhoede van leden te gaan spreiden over 3 clusters: ‘Activiteiten’ (coördinatie Mette van Tholen), ‘Zorg & Welzijn’ (coördinatie Ellen Dallinga) en ‘Belangenbehartiging’ (coördinatie Fred Mahler).
Het cluster Belangenbehartiging is van start gegaan in januari van dit jaar, met als deelnemers Aukje Woltjer, Tilly Krijgsman, Joke Dallinga, Mieke Wind, Tineke Hoorndijk, Jan Huijser, Rudi van Oosten, Peter van Tholen, Kasper Jager en Fred Mahler. Een mooi aantal dus, maar let op: deelname staat open voor elk lid, dus als je je geroepen voelt VAN HARTE WELKOM !
Na de eerste bijeenkomst is besloten om – met de Dorpsvisie als basis – vooreerst aan de slag te gaan met 3 werkgroepen: ‘Natuur & Recreatie’, ‘Verkeersveiligheid’ en ‘Wonen’.
Na de startbijeenkomst in januari hebben er nog 2 clusterbijeenkomsten plaatsgevonden, op 19 februari en 11 maart. De verslagen van die bijeenkomsten zijn op de website te vinden. Dat blijven we in de toekomst ook doen, zodat iedereen kennis kan nemen van de voortgang van binnen het cluster onderhanden zaken. Mogelijke belangrijke beslismomenten worden natuurlijk eerst aan alle DVS-leden c.q. dorpsgenoten voorgelegd, ofwel op een (post-corona) bijeenkomst in het dorpshuis, ofwel digitaal.

 

I am a texblock…

Wonen

Natuur en Recreatie

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Verkeersveiligheid

Het Cluster verkeersveiligheid heeft een brief verzonden naar de gemeente Midden-Groningen met het verzoek om verkeer remmende maatregelen. Ook heeft een deel van het cluster actief deel genomen aan de Digitale bewonersbijeenkomst Mobiliteitsplan. Dit was naar aanleiding van de enquête die we onlangs ook via de nieuwsbrief konden invullen.

Hierin kwam niet alleen de verkeersveiligheid ter sprake, maar ook het gebrek aan openbaar vervoer e.d.

Staindaam broest..

error: