Bestuur Dorpsvereniging

 

(foto gemaakt door Janet Dresselhuis)

voorzitter:
Fred Mahler, (fmahler@steendam.info)

secretaris:
Mieke Wind (mwind@steendam.info)

penningmeester:
Willeke Buist, (wbuist@steendam.info)

Cluster zorg en welzijn:
Ellen Dallinga (edallinga@steendam.info)
Jordy de Fretes (jfretes@steendam.info)

Cluster belangenbehartiging:
Grietje Koers, (gkoers@steendam.info)
Jordy de Fretes
Mieke Wind, (mwind@steendam.info)
Fred Mahler

Cluster activiteiten:
Willeke Buist
Sjouktje Kopenga (skopenga@steendam.info)

Oud-bestuursleden:
Peter van Zeijl, afgetreden per 15.11.2017
Moniek Zijlstra, afgetreden per 2 maart 2019

error: