Bestuur Dorpsvereniging

Dagelijks Bestuur:

voorzitter:
Vacant, tijdelijk waargenomen door Peter van Tholen en Fred Mahler

secretaris:
Sjouktje  Kopenga

penningmeester:
Taco Stammes

Algemene Bestuursleden:

Cluster zorg en welzijn:
Coördinator: Ellen Dallinga

Cluster belangenbehartiging:
Coördinator: vacant

Cluster activiteiten:
Coördinator: Mette van Tholen

Vrijwilligers (organogram)

Downloaden (DOCX, Onbekend)

Oud-bestuursleden:
Peter van Zeijl, afgetreden per 15.11.2017
Moniek Zijlstra, afgetreden per 2 maart 2019
Jordy de Fretes, afgetreden per 30 oktober 2019
Willeke Buist, afgetreden per 30 oktober 2019
Mieke Wind, afgetreden per 30 oktober 2019
Grietje Koers, afgetreden per 30 oktober 2019
Fred Mahler, afgetreden per 30 oktober 2019

error: