Bestuur Dorpsvereniging

Dagelijks Bestuur:

voorzitter:
Vacant, tijdelijk waargenomen door Peter van Tholen en Fred Mahler

secretaris:
Sjouktje  Kopenga

penningmeester:
Taco Stammes

De Algemene Bestuursleden worden bemand door de  coödinatoren van de Clusters:

Cluster zorg en welzijn:
Coördinator: Ellen Dallinga
Leden: Greet Haan, Jordy de Fretes, Tineke Hoorndijk, Stiena Wijpkema

Cluster belangenbehartiging:
Coördinator: vacant
Leden: Peter van Tholen, Fred Mahler, Aukje Woltjer, Joke Dallinga, Tilly Krijgsheld, Tineke Hoorndijk, Jan Huyser, Kasper Jager, Mieke Wind en Rudi van Oosten

Cluster activiteiten:
Coördinator: Mette van Tholen
Leden: Willeke Buist, Sjouktje Kopenga, Phyl Hoogeveen

DVS, coöperatie en Dorpshuis (organogram)

Downloaden (DOCX, Onbekend)

Vrijwilligers dorpshuis (bardienst)

Erianne van den Burg, Henk Bouwhuis, Tilly Krijgsheld, Fokko Bos, Christiaan Wiepkema, Greet Haan, Marianne Hoffman, Taco Stammes, Stiena Wijpkema, Lineke Pannenborg, Tineke Hoorndijk,  Peter van Tholen. Phyl Hoogeveen, Ellen Dallinga, Edo Dresselhuis en Jordy de Fretes.

Webmasters

Sjouktje Kopenga en Tilly Krijgsheld

Oud-bestuursleden:
Peter van Zeijl, afgetreden per 15.11.2017
Moniek Zijlstra, afgetreden per 2 maart 2019
Jordy de Fretes, afgetreden per 30 oktober 2019
Willeke Buist, afgetreden per 30 oktober 2019
Mieke Wind, afgetreden per 30 oktober 2019
Grietje Koers, afgetreden per 30 oktober 2019
Fred Mahler, afgetreden per 30 oktober 2019

error: