Cluster Belangenbehartiging

Busperikelen

Elk jaar gaat op de 15e december een nieuwe busdienstregeling in. Vaak gaat het hier om wijzigingen in vertrektijden, maar dit jaar houdt de nieuwe dienstregeling in het geval van Steendam het volledig schrappen van lijn 178 door ons dorp in. Het is onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren zonder dat er iemand bij provincie of gemeente aan de bel heeft getrokken of iets heeft gecommuniceerd met het dorp. DVS heeft een brief verzonden aan het college van B&W van de gemeente Midden-Groningen, het OV-bureau Groningen en Drenthe, de directie van Qbuzz en de verantwoordelijke bij de provincie, om om opheldering te vragen. Hieronder ter inzage. Wordt vervolgd!

OV-alarm Steendam - tav het college

 

error: