Dorpsvisie

Onderwerp: Nieuwe Woonvisie Midden-Groningen; vooraankondiging bijeenkomst 19 september

Beste mensen,

Voor zover nog niet bekend willen we jullie aandacht vestigen op het voornemen van de gemeente om aan de slag te gaan met de opstelling van een nieuwe Woonvisie (de eerste voor onze nieuwe gemeente).

Nadrukkelijke inzet van de gemeente is om inwoners hierbij te betrekken. Dit aan de hand van vragen als:

  • Wat zijn de wensen / ideeën die bij inwoners leven?
  • Hoe (ont)spoort dat met de woningmarktonderzoeken die de gemeente heeft laten maken?
  • Hoe komen we tot een aan de Raad te presenteren Woonvisie, die ook bij inwoners groot draagvlak heeft?

In 3 (regionale) informatieavonden treedt de gemeente hierover in contact met haar inwoners. Voor onze regio is de bijeenkomst gepland op 19 september a.s.

Bijgaande brief geeft meer achtergrondinformatie.

Downloaden (DOCX, Onbekend)

Het thema Wonen is een breed en belangrijk thema dat een prominente plaats in elke Dorpsvisie zou moeten hebben/krijgen. Het gaat niet alleen over (mogelijke) nieuwbouw, maar ook over woningverbetering, woonzorg, verduurzaming etc.

Zoals bekend wil Steendam in de 2e helft van dit jaar haar eerste Dorpsvisie presenteren. Dat uiteraard met zo breed mogelijk draagvlak in het dorp. De Dorpenronde die de gemeente organiseert is dus een mooie extra aanleiding om hier aandacht aan te besteden. We zouden dan ook eenieder met nadruk willen vragen vragen in eigen (buurt)gelederen alvast na te denken / dromen over ‘Wonen in Steendam’, en alvast de 19e september in de agenda te reserveren 👍.

Nadere en geactueliseerde informatie is te vinden op de gemeentelijke website:

https://www.midden-groningen.nl/inwoner/nieuws/denk-mee-over-woonvisie

error: