Dorpsvisie

DVS is trots op het resultaat, maar zal natuurlijk nog veel tevredener zijn als de ideeën en wensen die in de Dorpsvisie staan verwoord, zullen worden gerealiseerd. Daarvoor is de gemeente Midden-Groningen een zeer belangrijke partner waar we graag samen mee op weg willen gaan. De aanbieding van de Dorpsvisie staat symbool voor een actievere samenwerking tussen de gemeente en inwoners en doet daar een voorzet voor – een nieuwe vorm van samenwerking die als voornemen staat beschreven in “Samen kom je verder. Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen”, de rodedraadnotitie waarmee de gemeente Midden-Groningen van start is gegaan. Met de Dorpsvisie doet Steendam een serieuze en met bewonersdraagvlak onderbouwde handreiking om de ‘Kompastheorie’ te vertalen in de praktijk.
Steendam is in beweging. Op een negatieve manier door de aardbevingen, maar op een positieve manier door een gegroeid gemeenschapsgevoel, een actieve gemeenschap en veel mooie ideeën voor de verdere verbetering van de leefbaarheid van het dorp en wijde omgeving.
Dat wervende toekomstperspectief is neergelegd in de omvangrijke ‘Dorpsvisie Steendam 2020 – 2030’. De visie is tot stand gekomen met uitgebreide inspraakrondes van en voor bewoners, met als definitieve draagvlakmeting een dorpsbijeenkomst in Podiumcafé Peter & Leni op 30 oktober jl.
De definitieve versie van de door bewonershanden geschreven Dorpsvisie Steendam is op dinsdag 19 november met een feestelijke tintje overhandigd aan wethouder Anja Woortman, die zich zowel dorpswethouder Steendam mag noemen als portefeuillehouder van het aardbevings- en versterkingsdossier, problematiek waar ook Steendam mee geconfronteerd wordt en waar de visie op inspeelt.
De aanbieding van de Dorpsvisie staat ook symbool voor een actievere samenwerking tussen de gemeente en inwoners en doet daar een voorzet voor. Een nieuwe vorm van samenwerking die als voornemen staat beschreven in “Samen kom je verder. Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen”, de rodedraadnotitie waarmee de gemeente Midden-Groningen van start is gegaan. Met de Dorpsvisie doet Steendam een serieuze en met bewonersdraagvlak onderbouwde handreiking om de ‘Kompastheorie’ te vertalen in de praktijk. Steendam doet graag mee!

Staindaam broest..

error: