Ommetje

Ommetje Steendam

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er in onze provincie en ook elders in het land “Ommetjes” zijn uitgezet in de diverse dorpen. Het landschapsbeheer en het wandelplatform steunen initiatieven die Ommetjes uitzetten.

In Hellum bv start een Ommetje bij de kruising van de Haansvaart met de Hoofdweg. Nadat we dit Ommetje met een aantal wandelaars hebben gelopen, zijn we enthousiast geworden om ook in Steendam een Ommetje te realiseren.

Vanuit DVS hebben we contact gezocht met Landschapsbeheer Groningen. Samen zijn we gaan onderzoeken hoe we hier in en rond Steendam een Ommetje op de kaart konden zetten. We zijn hier nu een jaar mee bezig. Dat klinkt lang, is het ook, want de verbreding van de dijk rond het Schildmeer en de vernieuwing van het fietspad zorgden voor veel vertraging. We konden niet proeflopen en er was en is onzekerheid over de begaanbaarheid van het (fiets)pad.

Letterlijk met veel gemodder liggen nu toch de plannen klaar voor ons Ommetje. We hebben inmiddels met het Landschapsbeheer proefgelopen, een aantal dorpsgenoten heeft meegedacht en meegelopen en we hebben een werkgroepje van 3 mensen die zich bezighouden met de papieren rompslomp en organisatie van de realisatie.

Waar moet een Ommetje aan voldoen?

Een Ommetje is een (korte) wandelroute in de directe nabijheid van een dorp of stad, die tussen de 2 en 8 kilometer lang is en waarbij het begin- en eindpunt hetzelfde is. Dan zijn er nog een aantal criteria, om enkele te noemen: zoveel mogelijk onverharde route in het agrarisch cultuurlandschap; natuurvriendelijk; door de bevolking gedragen; zoveel mogelijk gebaseerd op cultuurhistorische basis; het liefst met wat horecavoorzieningen in de buurt; enz.

We willen graag voor het najaar van 2018 het Steendammer Ommetje met bordjes, verwijzingen en folders voor het publiek openstellen. Dat publiek zijn wij, de dorpelingen en wandelaars uit de omgeving, die wandelend ons dorp en de omliggende natuur willen verkennen.

 

Werkgroep Ommetje Steendam

error: