Versterking (Dorp in Eigen Hand)

DE versterkingsaanpak voor beide dorpen.

In Steendam en Tjuchem bestaat de behoefte om meer invloed te hebben op de versterkingsoperatie. Ook hebben veel inwoners uitgesproken meer samen te willen doen. Zo kunnen  we dingen slim combineren, hebben we meer steun aan elkaar en kunnen we kansen om bijvoorbeeld te verduurzamen beter benutten.
De afgelopen maanden is achter de schermen ontzettend hard gewerkt om tot een optimale versterkingsaanpak voor beide dorpen te komen. Er is intensief overleg gevoerd met de gemeente, de provincie, de landelijke overheid en NCG. Daarbij is door alle partijen veel waardering uitgesproken voor de inzet vanuit onze dorpen. Dit heeft ertoe geleid dat ons plan is goedgekeurd en ook dat de volledige financiering rond is. We zijn ontzettend blij dat we dit nu met jullie kunnen delen!
Platform Fokus geeft dorpsbewoners alle tools om op een gemakkelijke manier te communiceren, acties te coördineren, te discussiëren en meningen te peilen.
Daarnaast biedt het bewoners de mogelijkheid om veilig bestanden op te slaan, de regie over je eigen dossier te houden en uit te wisselen, alsmede een actief en productief lid van de belangengroep te zijn.
(Kasper Hovius, juni 2020)
Mariska Goeree
Christiaan Wiepkema

Staindaam broest..

error: