Glasvezel

Door Fred Mahler, 6 februari 2018, ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van ons glasvezelnetwerk.
In 2013 sprak toenmalig minister Kamp van Economische Zaken in de Tweede Kamer uit dat ook  buitengebieden voorzien moesten gaan worden van breedbandinternet. Hij zegde vanuit het Rijk steun toe voor deze grote operatie. Begin 2015 is in de (destijds 9) aardbevingsgemeenten vanuit de overheden het Breedband Noord initiatief gelanceerd, met de Provincie en de Economic Board Groningen als regisseur. Gemeenten stimuleerden inwoners om zich samen met hun gemeente sterk te maken voor snel internet in hun gebied. Dat deed ook onze gemeente Slochteren. Een aantal actieve inwoners uit Steendam e.o. heeft die handschoen opgenomen en is zich sterk gaan maken voor deze belangrijke voorziening. Eerst in directe samenwerking met Tjuchem, toen draadloos internet nog de beste (en meest betaalbare) optie leek. Tjuchem geloofde niet in de haalbaarheid van glasvezel – de beste en meest toekomstbestendige vorm voor snel internet. Helaas kwam ook de feitelijke steun vanuit overheden niet van de grond. Het ging van uitstel naar uitstel en is uiteindelijk gebleven bij ‘belijdenissen met de mond’.
Steendam is toen alleen verder gegaan, want Snel Internet was de grootste wens van vele inwoners. Dat bleek uit de ‘Leefbaarheidsenquête’ die in januari 2015 bij alle adressen is uitgezet. Doelstelling van die enquête was een beeld te krijgen van de wensen/zorgen/aandachtspunten die er leefden onder de Steendammers. Zo zijn we gezamenlijk tot een ‘top-5’ van onderwerpen gekomen, met Snel Internet als absolute nummer 1. In Steendam hebben we als dorpsgemeenschap de hand aan de ploeg geslagen, in professionele samenwerking met EBC-glasvezeltechniek, het bedrijf van onze dorpsgenoot Johannes Wibier.
De backbone (= de hoofdkabel) vanuit Siddeburen tot aan Laskwerd – met Roegeweg en een deel van de Hoofdweg als zijaders – is getrokken door EBC. De kabels voor de aansluitingen vanaf de backbone naar de woningen zijn door bewoners zelf gelegd, vaak in eendrachtige en gezellige samenwerking met een ploeg medebewoners. Een project dat zeer heeft bijgedragen aan de groei van het Steendammer gemeenschapsgevoel. Aparte melding verdienen ook Peter & Leni. Zij hebben met hun komst naar Steendam en hun ‘open armen’ een onmisbare bijdrage geleverd aan het ontstaan van een dorpsgemeenschap. Hun Podiumcafé was ook tijdens de werkzaamheden voor het glasvezelnetwerk ons projectbureau en onze ‘kantine’.
In de 2e helft van 2016 was het zover. De kabels leggen erin, de glasvezel was geblazen. Een ieder die zich had aangemeld kon worden aangesloten. Zo’n 95% van alle adressen heeft daarvoor gekozen, een – ook landelijk – ongekend hoog percentage. In december 2016 hebben we als dorp, tezamen de mensen van Bekabelingsbedrijf EBC een feestje gevierd. Het netwerk werd ‘officieel’ in werking gesteld. Bij die gelegenheid werd ook de film “Steendam, waar een klein dorp groot in is” (van filmer Nico Bauwens) ten doop gehouden. Een film die een prachtig beeld geeft van de aanleg van het glasvezelnetwerk, maar ook van de prachtige omgeving met het Schildmeer en ’t Roegwold.
Nog maar 3 jaar bestaat onze Dorpsvereniging Steendam! En de ontwikkelingen gaan snel …. Na het huzarenstukje ‘de realisatie van het glasvezelnetwerk’ wordt er gewerkt aan een Dorpsvisie, een Centrumplan – als start voor de aanpak van de gehele Damsterweg door de dorpskern, worden er plannen ontwikkeld om de overgang naar Duurzame Energie mogelijk te maken, hebben we – nu ook formeel – een eigen Dorpshuis (met behoud van Podiumcafé Peter & Leni) , staan we aan de vooravond van de Versterkingsoperatie, ligt er een Dorpsommetje op de ‘tekentafel’, is er een Wandelclub, zijn er Kaartavonden ….. Inmiddels kunnen we als Steendam(mers) dus al trots stilstaan bij het 1-jarig jubileum van ons glasvezelnetwerk. Een mooie gelegenheid om als afronding van het project dit boekje te presenteren. Een leuk naslagwerkje, met vrolijke foto’s en teksten van de aanleg van ons netwerk, gemaakt voor en door Steendammers.

Staindaam broest..

error: