Beleid voor dorpshuizen en wijkcentra in Midden-Groningen

Gemeente Midden-Groningen gaat beleid maken voor dorpshuizen en wijkcentra in Midden-Groningen. We willen dit doen in samenspraak met jullie en Groninger Dorpen. Samen met het college zet ik eropin dat we als gemeente op een open en transparante manier dorpshuizen en wijkcentra ondersteunen.

Er mogen wat ons betreft verschillen blijven bestaan met maatwerk per dorp of wijk, voor ons is het belangrijk dat u zich in het beleid gesteund voelt door ons als gemeente. Hiermee bedoelen we dat het voor u zo eenvoudig mogelijk is om activiteiten te organiseren voor uw wijk of dorp.

Daarnaast willen we scherp hebben waar bewoners een nieuw dorpshuis of wijkcentrum willen en welke rol wij als gemeente daarin kunnen spelen.

 

In bijgevoegde Raadsbrief kunt u lezen waar we graag met u over in gesprek gaan. Deze Raadsbrief is zojuist ook naar de gemeenteraad gestuurd zodat iedereen dezelfde informatie heeft. Ook informeren we in de Raadsbrief over het proces voor het opstellen van het beleid voor dorpshuizen en wijkcentra in Midden-Groningen. Hierbij staat rechtstreeks contact en overleg centraal. Dat begint met de bijeenkomsten van Groninger Dorpen eind 2023 waar ik u hoop te zien en spreken. Die uitnodiging ontvangt u van Groninger Dorpen, zoals u dat gewend bent. Aansluitend komen de betrokken ambtenaren (met de gebiedsregisseur) bij ieder bestuur langs op gesprek. Daarvoor wordt een afspraak gemaakt met u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Annemiek Hoesen, wethouder