Cluster verkeer

Op de Damsterweg in Steendam, maar ook daar buiten, wordt onverantwoord hard gereden.

Wij als cluster verkeer willen dit graag anders zien, zodat wij allen veilig gebruik kunnen maken van deze weg. Ondanks dat het een dertig kilometerzone is binnen de bebouwde kom, is het niet vertrouwd, dat er kinderen buiten op straat spelen.

Daarom wordt er binnenkort een brief en 30 kilometer sticker aan huis bezorgd. Wanneer u niet zo lang wilt wachten, kunt u ook nu alvast de enquête invullen.

 Hier kunt u meer lezen over de 30 kilometer stickers.