Vergoeding tijdelijke huisvesting

Vergoeding tijdelijke huisvesting

Vergoeding zelf tijdelijke huisvesting regelen

De vergoeding die woningeigenaren krijgen voor het zelf regelen van tijdelijke huisvesting is sinds 1 juli gewijzigd en bedraagt €3.000,- per woning per maand. Uit dit bedrag moeten alle kosten voor de tijdelijke huisvesting betaald worden en alle kosten die daarmee samenhangen, bijvoorbeeld kosten voor de opslag van inboedel, nutsvoorzieningen, internet, extra reiskosten enzovoort. Vanaf 1 januari 2022 past NCG dit bedrag ieder jaar aan. Deze vergoeding is gedurende de periode waarin het gebouw door de versterking ervan geheel of gedeeltelijk onbewoonbaar of onbruikbaar is. Of bij sloop/nieuwbouw, gedurende de periode waarin het bestaande gebouw wordt gesloopt en het nieuwe gebouw nog niet bewoonbaar of gebruiksklaar is. Voor uit- en inhuizen kan nog een periode van maximaal een maand worden vergoed. In bijzondere situaties zoals grote gezinnen of als er sprake is van een zorgbehoefte is de vergoeding mogelijk niet passend bij de situatie. De eigenaar kan de situatie via de bewonersbegeleider ter beoordeling voorleggen aan NCG.

Let op: Heeft uw woning versterking nodig, maar kiest u zelf (met bijbetaling) voor sloop en nieuwbouw? Dan woont u mogelijk langer in een tijdelijke woning. U ontvangt de vergoeding alleen voor de periode dat de versterking origineel zou duren en niet voor de totale periode van het sloop- en nieuwbouwtraject.

Zie voor aanvullende informatie ook https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/versterken/versterking-in-stappen/fase-4-planvorming/zelf-tijdelijke-huisvesting-regelen

Wilt u een vergoeding voor tijdelijke huisvesting aanvragen? Bespreek dit dan met uw bewonersbegeleider. Uw bewonersbegeleider kan u hier meer over vertellen en u helpen om een aanvraag in te dienen.

Tip: u bepaalt zelf voor welke gebeurtenissen u een e-mailnotificatie krijgt, in ‘Mijn Profiel’

 

Platform Fokus | alle rechten voorbehouden | verzonden in opdracht van Platform Fokus