Werkgroep NEE tegen windmolens in het Duurswold

Van Watze Bokma uit Scheemda ontving de werkgroep onderstaande mail. Zeer interessante tip.

Goedemorgen,

Naar aanleiding van het stuk van Wim de Boer in het dagblad van vandaag (6-12-21) een kleine aanvulling.

Als inwoner van Scheemda krijg ik gelegenheid mee te denken in de mogelijke komst van mega bedrijven min of meer in onze achtertuin. Het gebied bij Westerlee. Hier gebeurt precies wat Wim in zijn stuk benoemt; eerst windmolens bij Meeden plaatsen (toelichting overbodig denk ik) en vervolgens duiken grote partijen op die de groene stroom gaan gebruiken. Het energiesaldo wordt daardoor eerder negatief als positief gelet op de noodzakelijke vergroening van onze energiebehoefte.

Mogelijk ter aanvulling wil ik jullie wijzen op de rapportages te vinden op www.destemvanprovinciegroningen.nl. Specifiek voor jullie onderwerp de 2e Ruimtelijk economisch perspectief A7/N33regio. Op de pagina’s 38 en volgende wordt meerdere keren geschreven over het belang van de open ruimte ten noorden van de A7, de grote waarde van de lintdorpen en de groene ruimte daar omheen.

M.i. zijn de initiatieven van de windboeren strijdig met deze rapportage.

Succes met jullie verzet.

Met vriendelijke groeten, Watze Bokma, Scheemda

Je vindt ons ook op Facebook met in iets meer dan twee weken tijd 132 leden