Contributie D.V.S.

Contributie Dorpsvereniging Steendam

Tijdens de eerste jaarvergadering is besloten dat de contributie van het lidmaatschap van de Dorpsvereniging Steendam per jaar € 10,- zal bedragen.

Wij vragen u om dit bedrag over te maken op reknr.  NL17RABO0304988022 t.n.v. Dorpsvereniging Steendam, vergeet niet uw naam te vermelden voor de administratie van de ledenlijst….

Na overmaking van de contributie bent u automatisch lid van de Dorpsvereniging en van de Coöperatie.

error: