Verslag 11 januari 2018: Duurzame Energie en Versterkingsoperatie

  VERSLAG DORPSBIJEENKOMST 11 JANUARI 2018 De dorpsbijeenkomst van donderdag 11 januari is door velen van jullie bezocht. De 2 onderwerpen van de avond, de transitie naar duurzame energie en de naderende versterkingsoperatie zullen nog vaak onze aandacht en tijd vragen. In het Bokkeblad van 17 januari staat op de voorpagina een mooi verslag van de bijeenkomst. Omdat het Bokkeblad vast het best bekeken blad is in onze gemeente gaan we er vanuit dat de meesten dat al hebben gelezen. Maar voor degenen die het nog niet gezien hebben, via deze link: https://bokkeblad.nl/regelgeving-vertraagt-duurzaamheidsproject-steendam/ kun je het tevoorschijn toveren (en leggen wij het vast op onze website ….). Het Bokkebladverslag heeft met name betrekking op het eerste onderwerp van de avond: hoe staat het ervoor met ons project Steendam Gas(t)vrij? Een project met als uiteindelijke doelstelling een klimaatvriendelijke energievoorziening tegen zo laag mogelijke kosten, voor ieder (die dat wil). Het tweede deel van de avond had betrekking op de naderende versterkingsoperatie. Lucy Goslinga,  gebiedsmanager bij de NCG, o.m. verantwoordelijk voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma van de NCG binnen onze gemeente Midden Groningen. Zij belichtte kort de actualiteit in ‘aardbevingsland’ en gaf inzicht in de hoofdlijnen van versterkingsoperatie. Een operatie die voor Steendam dit jaar uit de startblokken komt. (n.b. in Steendam-Zuid is men al begonnen met de eerste gesprekken, die moeten gaan leiden tot een bouwkundig inspectierapport). In het verhaal werd duidelijk dat de versterkingsoperatie nog lang niet in alle facetten een helder proces is, met afgebakende verantwoordelijkheden, rechten en garanties. Onze overburen van Overschild weten daar ‘alles’ van. Gert de Vries, van DVO (Dorpsbelangenwerkgroep Versterkings Overschild) nam ons mee in de actuele stand van zaken waarin zij – als eerste dorp in ons gebied – mee te maken krijgen (en tegenaan lopen) in versterkingsland. DVO heeft recent een ‘Witboek’ over het proces van de versterking uitgebracht. Een bewonderenswaardige brok werk, dat alom grote waardering krijgt, en dat voor vele dorpen die nog aan de versterkingsbeurt komen een waardevolle basis kan zijn. Dorpsbelangen Overschild heeft een eigen website: www.overschild.nu. Daarop is het Witboek in te zien en te downloaden met link: http://overschild.nu/wp-content/uploads/2012/05/DVO-WITBOEK-OVERSCHILD.pdf. Een samenvatting van het Witboek is, samen met de aanbiedingsbrief voor de bewoners, te vinden op: http://overschild.nu/wp-content/uploads/2017/10/DVO-aanbiedingsbrief-witboek-en-samenvatting-voor-bewoners_v1.4.pdf. Alle presentaties die op de bijeenkomst van 11 januari zijn gegeven tref je op onze website. Het gaat dan om: De laatste schetste op 11 januari de achtergrond van GrEK – de koepelorganisatie voor duurzame energie coöperaties in onze provincie, waarbij ook Coöperatie Steendam zich heeft aangesloten – en gaf zicht op de mogelijkheden die GrEK kan bieden ter ondersteuning van die coöperaties. Inmiddels is er – op 17 januari – bij elk (bekend) adres in Steendam een enquête + toelichting in de bus/mailbox gevallen, met een elftal vragen. Daaronder vragen, die betrekking hebben op de versterkingsoperatie, en het – al of niet – samen optrekken als dorp in dit heikele proces. We hopen dat iedereen die enquête in zal vullen, en in zal leveren voor 1 februari. De enquête + bijbehorend materiaal is nu ook te vinden op onze website.
error: