Statuten en Doelstelling Coöperatie

DOELSTELLING

De coöperatie heeft als doel bij te dragen aan een toekomstbestendige maatschappelijke ontwikkeling en leefbaarheid van het dorp Steendam en haar inwoners, alsmede de nabije omgeving van het dorp en de inwoners daarvan.

De activiteiten waarmee de coöperatie aan haar doelstelling kan werken omvatten:

1. Activiteiten waardoor-bezien op de schaal van het dorp als geheel-energieneutraliteit wordt bereikt of zo dicht als mogelijk wordt benaderd.
2. Het realiseren van het beschikbaar komen van snel internet en methoden van informatie-uitwisseling te realiseren en dit voor de toekomst te borgen.
3. Het collectief inkopen van aan de doelstelling dienstige producten en/of diensten.
4. Het bevorderen van de sociale samenhang binnen de Steendammer gemeenschap in het algemeen en de samenwerking tussen de leden in het bijzonder.
5. Al hetgeen daartoe behoort of bevordelijk kan zijn , alles in de ruimste zin.

Zie voor méer artikel 2 van de Statuten van de Coöperatieve Vereniging Steendam UA.

STATUTEN

[gview file=”http://steendam.info/wp-content/uploads/2017/05/Statuten-coöperatie.compressed.pdf”]

Staindaam broest..

error: