Windmolens tussen Noordbroek, Siddeburen en Slochteren

Er is begin dit jaar een initiatief ontwikkeld voor de bouw van een tiental grote windturbines in de driehoek tussen Noordbroek, Siddeburen en Slochteren. Vanuit de gemeente is weliswaar gesteld dat zij hier geen voorstander van zijn maar van direct betrokkenen heeft het bestuur van dorpsbelangen Hellum inmiddels begrepen dat de plannen voor de bouw toch echt steeds meer vorm krijgen.

De meningen in ons bestuur lopen uiteen, maar unaniem zijn we van mening dat ook de bewoners van en om dit gebied betrokken moeten worden bij het maken van deze plannen. Op dit moment is bij de initiatiefnemers (energiemaatschappij en landeigenaren) nog geen spoor daarvan te zien.

Wij vrezen dat er over enige tijd een doortimmerd projectplan gelanceerd wordt waarbij omwonendenzich op achterstand gezet voelen voor wat betreft kennis en informatie. We hebben gezien waar dat toe geleid heeft in Meeden en willen dit graag voorkomen.

Landelijk staat dit onderwerp ook steeds meer in de belangstelling vanwege de negatieve gevolgen voor de gezondheid die aan de bouw van windmolens verbonden kunnen zijn. (M.n. lawaai en trillingen naast de al bekende ergernis door horizonvervuiling). Binnen enkele jaren zullen daarom naar verwachting de richtlijnen en voorwaarden voor de bouw worden aangescherpt wat echter juist nu bij de initiatiefnemers tot grotere haast leidt. Deelname van omwonenden aan deze besluitvorming en eventueel zelfs aan de exploitatie is van groot belang voor hun maatschappelijk welzijn. Daarom vragen wij of er ook in jullie dorpen mensen zijn die belangstelling hebben voor de ontwikkelingen op dit gebied en die willen deelnemen aan het organiseren van volwaardige democratische besluitvorming hierover.

Wij willen graag met deze mensen in contact komen en nog voor de zomer begint hierover (al of niet fysiek) een bijeenkomst plannen. Belangstellenden kunnen met ons contact opnemen via

secretariaat@dorpsbelangenhellum.nl of

dorpsbelangenhellum@hotmail.com.

Ingezonden door Henk Jan van der Sluis,

Secretaris vereniging dorpsbelangen Hellum

Opening Zonnepark Steendam

Zaterdag 8 mei hebben we ons zonnepark in – helaas – bescheiden kring geopend. De opening was zoals de bouw ook was: erg nat, koud, maar wel gezellig.

Na een presentatie van Klaas in de hoedanigheid van voorzitter van de Coöperatie spraken onder meer José van Schie en Peter Verschuren namens Midden-Groningen.

Twee vrijwilligers werden speciaal in het zonnetje gezet: Eisse Wijpkema en Epko Groenbroek.

Dorpsvereniging Steendam bood een perenboom aan. Een symbolisch gebaar voor de groene stroom die sinds vorige week van ons zonnepark verspreid wordt.

De presentatie bij de opening vind je hier