Categorie archieven: Uncategorized

’t Roege Pad – overleg over praktische zaken

office@marketingmiddengroningen.nl

15 apr 2024, 15:17

   

Beste betrokkene bij ’t Roege Pad,

In de afgelopen tijd ben je op de een of andere manier betrokken bij ’t Roege Pad. Deze wandelroute gaat later dit voorjaar van start. We zouden het heel fijn vinden als jij mee wilt denken over een aantal zaken rondom ’t Roege pad, samen met een aantal ondernemers, dorpsverenigingen en anderen aan de lussen. Het gaat om inhoudelijke zaken zoals wat doen we rond de lancering van de route, maar ook praktische zoals wat zijn de stempelposten en waar kunnen mensen naar het toilet.

Waar gaat het om

  • Insteek bij het overleg is met elkaar nadenken over zaken als: faciliteiten zoals toilet, eten / drinken, enz., wel of geen stempelposten en hoe die eventueel vorm te geven, wel of geen attentie als wandelaars een lus hebben volbracht, openingsdag van elke lus en wie daar hoe bij te betrekken, enz. Jouw inbreng is daarbij zeer welkom. Via deze datumprikker kun je aangeven of je op de voorgestelde dagen kunt. De locatie is ons kantoor aan de Hoofdweg 88A in Slochteren
  • ’t Roege Pad is een middellange wandelroute die bestaat uit vier lussen van elk circa 19 tot 23 kilometer en in totaal rond de 90 kilometer. Samen beslaan ze het gebied vanaf het Schildmeer t/m de Westerpolder. Vanwege de lengte van elke lus zoeken we daar altijd naar faciliteiten, waarvan toiletvoorzieningen het allerbelangrijkste zijn
  • In het bijgevoegd document ‘t Roege Pad – locaties vogelluisterbankjes, banken, wc’s, horeca, rustpunten staan bij elke lus de voorzieningen die ons daar bekend zijn. Klik je in de titel dan opent zich de desbetreffende lus in het programma Afstand meten
  • Allerbelangrijkste om op te lossen: toiletten. Zoals je ziet zijn vooral toiletvoorzieningen bij vrijwel alle lussen beperkt, soms over de hele lus en soms op een deel van de lus. Daarnaast weten we dat een aantal voorzieningen op sommige dagen gesloten zijn. Daarom zoeken we inwoners / bedrijven die een toilet beschikbaar willen stellen voor ’t Roege Pad, bij voorkeur aan de route of in de directe nabijheid. Als tegenprestatie bieden we een vergoeding (we denken aan € 0,50) aan per wandelaar die met een stempelkaart loopt. Die vergoeding verrekenen we dan aan het einde van elk jaar voor het totaal van de wandelaars van dat jaar. Wie zonder stempelkaart loopt kan een vrijwillige bijdrage doen (in een bus / pot die op de locatie staat). Als er daarnaast ook de mogelijkheid is om iets te nuttigen, wel of niet als zelfbediening, en/of men wil stempelpost zijn dan is dat helemaal fijn. Toiletvoorzieningen zijn echter het belangrijkste

Als je mee wilt denken/praten, wil je dan de datumprikker invullen? Eventuele ideeën voor toiletvoorzieningen mag je ook voor die tijd doorgeven. Ken je iemand waarvan je vind dat die een goede bijdrage aan het overleg kan leveren? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Vriendelijke groet,

Ontdek Midden-Groningen

Marrie Plender

Office-manager

Hoofdweg 88A, 9621 AN Slochteren

T: 06 110 247 72

www.ontdekmiddengroningen.nl

www.visitgroningen.nl/midden-groningen

Steendammer Digitale nieuwsbrief elke maand ontvangen?

Elke maand de nieuwsbrief van Steendam ontvangen. Op de hoogte zijn van het nieuws, activiteiten en meer? Of wil je lid worden voor 10 euro per gezin per jaar? Stuur een mail (mailadres onderaan dit bericht) met naam en volledig adres en telefoonnummer.

Stuur een mail met wat je graag wilt met daarin je naam en mailadres (ter verificatie) en we schrijven je graag in of sturen je gratis de nieuwsbrief toe.

Mail naar Dorpsvereniging Steendam

Smileys in Steendam

Binnen de zes dorpen zijn er twee smileys aangeschaft die de komende jaren gaan rouleren. We waren verrast dat Steendam meteen al in de prijzen viel. Elk dorp krijgt drie weken lang de smileys waarbij het de bedoeling is dat deze rouleren. We zijn dus over een half jaar (kiek, da’s mooi want dan wordt het weer drukker met dagjesmensen en zo) weer aan de beurt. Het spreekt voor zich dat dan de smileys ergens anders in het dorp worden geplaatst.

Omgevingsvisie Midden-Groningen

Geachte organisatie,

Eerder kreeg u als indiener van een zienswijze n.a.v. de inspraakronde voor onze omgevingsvisie, per mail al doorgestuurd de – door het college van Burgemeester en Wethouders – vastgestelde ‘Nota van beantwoording zienswijzen Omgevingsvisie Midden-Groningen’. Op donderdag 2 november 2023 heeft de gemeenteraad van Midden-Groningen de aanpassingen op de omgevingsvisie – zoals voorgesteld door het college – overgenomen en deze aangevuld met een raadsamendement en daarna de gemeentelijke omgevingsvisie formeel vastgesteld.

Geachte organisatie,

Eerder kreeg u als indiener van een zienswijze n.a.v. de inspraakronde voor onze omgevingsvisie, per mail al doorgestuurd de – door het college van Burgemeester en Wethouders – vastgestelde ‘Nota van beantwoording zienswijzen Omgevingsvisie Midden-Groningen’. Op donderdag 2 november 2023 heeft de gemeenteraad van Midden-Groningen de aanpassingen op de omgevingsvisie – zoals voorgesteld door het college – overgenomen en deze aangevuld met een raadsamendement en daarna de gemeentelijke omgevingsvisie formeel vastgesteld.

U treft in de bijlagen van deze mail aan de definitieve ‘Omgevingsvisie Midden-Groningen’ en het raadsamendement ‘Donkerte als waarde’. De eerder meegestuurde nota van beantwoording is niet meegestuurd.

Het plan inzien

Mocht u behoefte hebben om een papieren versie van de vastgestelde Omgevingsvisie in te zien, dan kan dat vanaf 16 november 2023 tot en met 21 december 2023. Dit kan tijdens openingstijden in het Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand).

De Omgevingsvisie is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer: NL.IMRO.1952.svomgevingsvisie-va01.

Na 21 december 2023 zal de visie voor iedereen raadpleegbaar blijven via internet, maar niet meer in papieren vorm.

De Omgevingsvisie Midden-Groningen is in werking vanaf 16 november 2023. Tegen de vaststelling van de Omgevingsvisie kunt u geen bezwaar of beroep indienen.

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie via 0598 – 37 37 37

Met vriendelijke groet,
Richard van Benthem
Projectleider Omgevingsvisie Midden-Groningen

Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen – maatregel 28

Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen – maatregel 28

Naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (PEAG) neemt het kabinet 50 maatregelen (zie ook website van NCG). Deze 50 maatregelen zijn een uitwerking van de aanbevelingen die in het rapport staan. Een aantal van deze maatregelen heeft meer of minder effect op de manier waarop de versterking wordt uitgevoerd.

Een van de maatregelen die invloed heeft op de versterking is maatregel 28: woningen die nog versterkt moeten worden, worden aardgasvrij-gereed gemaakt.

a.   Uitwerking maatregel 28 voor Dorp in eigen Hand

PEAG-maatregel 28 is op 31 mei 2023 ingegaan, maar het uitwerken van deze maatregel is nog niet afgerond. Voor het programma Dorp in eigen Hand wordt voor de uitwerking van de verduurzamingsmaatregelen samengewerkt met Bosman Duurzaam Advies (BDA). BDA is reeds betrokken als duurzaamheidsadviseur binnen het programma DIEH en heeft voor veel woningen binnen het programma DIEH reeds een verduurzamingsrapport opgesteld.

Bij de uitwerking van het versterkingsadvies wordt door het projectteam (eigenaar, projectleider van VIIA, bewonersbegeleider van NCG en de aannemer) besproken of maatregel 28 van toepassing is. Voor de woningen waarbij maatregel 28 van toepassing is stelt BDA in opdracht van NCG een (nieuw) energie prestatie advies op. BDA maakt hiervoor een afspraak om de woning opnieuw op te nemen en de eventuele eigen wensen van eigenaren / bewoners te bespreken. Omdat alle woningen verschillend zijn wordt per woning door BDA een maatwerkadvies opgesteld.

Heeft u vragen over maatregel 28 ? Bespreek dit dan met uw bewonersbegeleider en projectleider. Uw bewonersbegeleider en projectleider kunnen u hier meer over vertellen.

b.   Maatregel 28 – algemeen

Het kabinet beschrijft maatregel 28 als volgt:

‘Voor bewoners die nog wachten op een ingrijpende (zware of middelzware) versterking van de woning wil het kabinet isolatiemaatregelen laten toepassen gelijktijdig met de versterking van hun huis. Het budget voor de NCG wordt hiervoor opgehoogd. Uitgangspunt bij deze aanpak is dat de versterking niet vertraagd wordt, en dat deze huizen uiterlijk in 2028 zijn versterkt en verduurzaamd naar het niveau van aardgasvrij of aardgasvrij gereed. De NCG zal samen met bewoners tot een maatwerkoplossing komen, voor de huizen die nog versterkt moeten worden. Uiteraard is deze koppeling niet verplicht. Bewoners kunnen zelf kiezen of ze gebruik willen maken van deze mogelijkheid tot verduurzaming.’

Aardgasvrij-gereed betekent dat de woning goed genoeg wordt geïsoleerd om aardgasvrij te kunnen maken. De woning wordt hiermee geïsoleerd tot de standaardwaarden voor woningisolatie (zie ook website van RVO). De woning wordt hierbij getoetst op de eis voor naoorlogse bouw. Het aardgasvrij-gereed maken van de woning betekent niet dat de woning hiermee ook moet voldoen aan de nieuwbouweisen voor isolatie zoals opgenomen in het Bouwbesluit.

De standaardwaarden geven een advies voor de isolatiegraad van een woning. Een woning verliest warmte via buitenmuren, vloer, dak, ramen en deuren. Als de woning goed geïsoleerd is, dan is dat warmteverlies klein en kan de woning ook met duurzame lage temperatuurbronnen worden verwarmd.

Op basis van maatregel 28 wordt de woning geïsoleerd tot de standaardwaarden zodat de woning goed genoeg geïsoleerd is om aardgasvrij te kunnen maken. Het betekent niet dat installaties worden aangebracht in de woning zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, zonnepanelen of inductiekookplaten. Over het algemeen bestaan de maatregelen die volgen uit maatregel 28 uit het isoleren van het dak en de gevel en indien nodig het aanbrengen van kierdichting en ventilatie.

c.    Wanneer is maatregel 28 van toepassing ?

Maatregel 28 is niet voor iedere versterking van toepassing. Isolerende maatregelen worden meegenomen bij de versterking van een woning als:

·        u uw pand gebruikt als woning;

·        uw woning nog niet versterkt is;

·        de geplande bouwtijd voor het uitvoeren van de versterkingsmaatregelen vier maanden of langer is. De bouwtijd is exclusief de tijd die nodig is om koppelkansen uit te voeren;

·        u tijdens de bouwwerkzaamheden niet in uw woning kunt wonen;

·        het vaststellen van het uitvoeringsplan voor uw woning is gepland na 1 september 2023.

Op de website van NCG wordt maatregel 28 verder toegelicht: https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/diverse-onderwerpen/isolerende-maatregelen-en-versterking.

 

Nieuws cluster activiteiten september 2023

Beste dorpsgenoten,

 
Een paar maanden geleden was het mogelijk om aan een rondleiding in de nieuwe Kaap Steendam deel te nemen. Deze rondleiding werd heel goed bezocht, het was een leuke avond. Kaap Steendam is nu verhuisd naar de nieuwe en prachtige locatie. Zoals wij allemaal kunnen zien wordt er nog hard gewerkt rondom Kaap Steendam en ons nieuwe dorpshuis op de 1e verdieping. Hopelijk kunnen wij binnenkort met z’n allen bezig met verven en inrichten van de prachtige dorpsruimte. Hierover komt er hopelijk binnenkort meer informatie.
Afgelopen jaren hebben wij eind september Burendag gevierd, dat is dit jaar anders. Wij gaan namelijk dit jaar om Burendag verzetten naar de opening van het nieuwe dorpshuis, wanneer dat is weten wij nog niet.
Tot dat het dorpshuis af is maken wij gebruik van Kaap Steendam om de handwerkclub door te laten gaan. Dit is op de 2e en de 4e woensdag avond van de maand. Ben je nieuwsgierig, wil je graag leren breien, haken of iets ander of heb je gewoon zin in een kopje koffie dan ben je van harte welkom. Wij beginnen om 19.30 en sluiten af rond 21.30.

 
Woensdag 27 september is de eerst volgende Handwerk avond.
Zaterdag 30 september is het eerste Steendammeruurtje bij de nieuwe Kaap Steendam.

 
Wil je graag deelnemen in de whatsapp groep meld je dan aan bij Mette van Tholen op nr 0650476153