Categoriearchief: Uncategorized

1e denksessie Denktank 13 juli 2021

Het dorpsplein komt voor kaap Steendam. Uitgezocht wordt nog of “de bult” blijft en of de parkeerplaats (tegenover huidige kaap) ook betrokken wordt bij de centrumplannen.  Het zou mooi zijn om het gehele centrum van Steendam een update te kunnen geven. Een en ander met in het achterhoofd de dorps- en gebiedsvisie.

Er zijn veel enthousiaste ideeën al geopperd:
–  samenwerking met de kunstenaars van de Damsterplas om een  verbindingslijn met Kultuureiland te leggen;
– als “de Bult” blijft, muziekkapel, klauter- en speelplaats voor kids;
– naast muziekkoepel ook plek voor alle informatie in en rond Steendam;

 

Windturbines – Nee

Donderdag 8 juli jl.  kwamen de plannen voor windturbines ten zuiden van de N387 ter sprake in het overleg tussen de verschillende dorpsverenigingen uit onze regio in TONEGIDO in Hellum. Het was een verrassende bijeenkomst. De verrassing was niet dat geen van de deelnemers graag windturbines wilden laten neerzetten. De verrassing zat hem in de uitkomst dat men unaniem van mening was dat de benaderde landeigenaren ondersteuning verdienen in hun strijd om in deze moeilijke tijden het hoofd boven water te houden. Maar dan dus niet met behulp van perverse financiële prikkels van financieringsmaatschappijen. (Die willen vooral zelf het meest profiteren van ons belastinggeld en geven niet om de opschudding die ze veroorzaken.) Wel door samen te gaan zoeken naar andere oplossingen en daar aandacht voor te vragen bij politiek en overheden. Die laatsten hebben de afgelopen tijd dan wel sussende geluiden laten horen richting verontruste inwoners maar echt gerustgesteld zijn we daarmee niet. Waakzaamheid lijkt op zijn plaats. We moeten als gemeenschap zelf aan de bak. Nu recent steeds meer gepubliceerd wordt over de schadelijke effecten van windturbines op gezondheid en milieu en de Nederlandse overheid door de EU flink op de vingers is getikt vanwege de falende manier waarop ze met de normen omspringen, lijkt het wijsheid dat wij daar deze zomer zelf ook eens op gaan studeren. En deze kennis delen met onze medebewoners. Daarbij samen met de landeigenaren op zoek gaan naar aanvaardbare alternatieven. We willen ons als plattelandsgemeenschap niet laten gebruiken en tegen elkaar uit laten spelen, maar nu we eenmaal voor het blok zijn gezet de huidige situatie gebruiken om samen sterker te komen staan en meer stem te krijgen over onze toekomst. Zelf richting geven aan onze energiegebruik en de nodige veranderingen daarin. Van ons zult u nog vaker horen is ons plan maar ook uw bijdrage hierin is natuurlijk welkom.

 

Quick Scan Lokale Democratie (QLSD)

Van 31 maart 2021 tot en met 21 april 2021 kon de online vragenlijst (de Quick Scan Lokale Democratie) worden ingevuld. Via deze vragenlijst konden inwoners hun mening geven over onder andere de tevredenheid over het gemeentebestuur, de samenwerking, communicatie, invloed van inwoners op beleid, de gemeentelijke besluitvorming en over bewonersinitiatieven. De resultaten van dit onderzoek delen we met u op deze pagina.

Respons

In totaal hebben 351 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. Zij vertegenwoordigen uiteraard niet de mening van alle inwoners, maar het is voldoende om een goed beeld te geven van wat er onder de inwoners van Midden-Groningen leeft. “Met hun reacties geven de inwoners ons een signaal over ons werk als gemeentebestuur en met dat resultaat gaan we vanzelfsprekend aan de slag,” zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Verbeterpunten

“Het belangrijkste signaal dat de inwoners ons geven, is dat we opener en transparanter moeten zijn over wat we als gemeente doen en waarom we dat doen. Hierbij moeten we beter naar de mening van de inwoners luisteren. Vooral meer ruimte en hulp van de gemeente voor inwoners met initiatieven voor hun eigen buurt, wijk of dorp wordt heel belangrijk gevonden. Ook kan de samenwerking tussen ambtenaren, raad, college én de inwoners van Midden-Groningen nog verbeterd worden.” aldus Adriaan Hoogendoorn. “We hebben bijvoorbeeld gebiedsregisseurs en dorpswethouders, maar de inwoners kunnen nog beter geïnformeerd worden over wat zij voor hen kunnen betekenen.”

Verbeteragenda

“We gaan nu kijken hoe we de aanbevelingen uit het rapport gaan oppakken. De raad zal samen met het college een verbeteragenda met vijf punten opstellen. Het hele traject is begeleid door een groep bestaande uit drie inwoners, drie raadsleden, een collegelid en twee ambtenaren. Zij zullen als klankbordgroep de uitvoering van de verbeteragenda nauwlettend volgen,” zegt Adriaan Hoogendoorn. “We blijven onze inwoners natuurlijk informeren over het vervolg.”

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de Griffie op 0598- 37 36 67 of via griffie@midden-groningen.nl

Centrumplannen

Dinsdag, 13 juli jl., is een eerste overleg geweest met een aantal leden van de nieuwe “denktank” voor onze centrumplannen. We hebben nagedacht en (enthousiast) ideeën geopperd over het nieuwe dorpsplein voor kaap Steendam. Binnenkort komen we weer bij elkaar om verder te brainstormen. Meer nieuws volgt uiteraard op de site en in de nieuwsbrief.

Het team Centrumplannen bestaat uit een Denktank: Sjouktje, Tilly, Jordy, Fred, Marianne en Peter.
En het Doeteam: Taco, Klaas en Christiaan.

 

INLOOP avonden Kadeversterking Afwateringskanaal

Binnenkort start de kadeversterking voor het Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem. Om een ieder zo goed mogelijk te informeren en om de plannen rondom deze versterking te presenteren worden een aantal avonden gepland.

16 augustus: 17.00 – 21.00 Dorpshuis Steendam
17 augustus: 17.00 – 21.00 Velemansdroom Tjuchem

Op beide avonden zijn medewerkers van waterschap Hunze en Aa en van Arcadis aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Begin augustus komt er een extra nieuwsbrief met een link waarop je je kunt aanmelden.

Kun je niet op een van deze avonden, dan kun je je ook aanmelden bij Henk Hazelhorst voor een persoonlijke toelichting.  Of je kunt hem bellen 06-27060276

Kultuureiland Damsterplas in wording

Kultuureiland Damsterplas in wording

Henk Bleker over de Damsterplas en het belevingspark.

Enthousiast en bevlogen praat Henk over het Kultuureiland onder het genot van een kopje koffie bij de Ent in Hellum. Alwaar ik gastvrij werd onthaald.

Het collectief bestaat uit kunstenaars uit de regio,, die elkaar hebben gevonden.

Hun doel is het behouden kunst en cultuur in de natuur en de omgeving. Het idee is om de regie en het behoud van de eigen regio weer in eigen hand te nemen en zodoende de leefbaarheid te vergroten en te veraangenamen.

De ingang van het park zal aan de Roegeweg komen, daar is voldoende ruimte voor parkeerplaatsen. Het streven is om het stuk grond tussen de Damsterplas en de Roegeweg er bij aan te plakken, zodat er vanaf het strandgebied een kunstroute kan worden aangelegd.

Dit o.a. door het aanleggen van een belevingspark langs en om de Damsterplas, welke door een gelukkig toeval aan de kunstenaars is toebedacht. Een ideaal stukje, omdat de natuur al zijn kans heeft gekregen om de plas enigszins vorm te geven. Een en ander zit al een aantal jaren in het vat en kon dan eindelijk dit jaar van start gaan.

Het betreft een samenwerking tussen stichting De Draad  en het Belevenis collectief. Inspiratie hiervoor is onder andere gehaald uit belevenisparken in Duitsland. Behalve kunst objecten, zal er ook op het muzikale vlak van alles te beleven zijn zoals te zien in het onderstaande programma.

De bedoeling is, omdat de podia ook daadwerkelijk zullen blijven staan, dat er vaker spontane muzikale acties op touw zullen worden gezet. Ook zal er een horecavoorziening komen voor de hapjes en drankjes met o.a. een bbq.

Vooralsnog wordt er gewerkt aan een wilde bloemen & kruiden labyrint, een uitkijktoren, een hoefijzertheatertje, een vertelplek een muziekbult en een zaagpodium en kultuurlawaai.

Op termijn wordt er wellicht nog zand gewonnen uit de plas ten behoeve van de N33. Dan zal er ook zand worden aangewend voor het aanleggen van eilandjes en waterstromen. Ook zal er dan ruimte zijn voor een theater te water.

Voor dit moment is er steeds meer te zien en te beleven en wordt het steeds leuker. Op termijn zal zich misschien zoiets ontwikkelen als een bazaar met bijvoorbeeld streekproducten en workshops.

In het kader van de centrumplannen Steendam is wellicht een samenwerking mogelijk met de kunstenaars om snelheid remmende kunstwerken langs de weg te plaatsen, die verwijzen naar de Damsterplas en zo een kunstroute door het dorp gaan vormen.

“Wanneer er mooie dingen worden gemaakt, zal men minder snel geneigd zijn om deze te vernielen”. Aldus Henk Bleker!

Wij houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

PS: omdat vele handen licht werk maken, is het leuk wanneer men, al dan niet gewapend met een schoffel, komt helpen met het in toom houden van de distels.

Voor meer informatie, kijk vooral ook op www.facebook.com/Kultuureiland.

Autopuzzeltocht

Eind maart heeft een groep Steendammers een mooie autopuzzelroute door Midden-Groningen gereden.

Wij zijn begonnen bij restaurant “de Amshoff “ in Kielwindeweer. Via mooie dorpen, woonplaatsen en vooral mooie natuur zijn wij weer in ons eigen dorp geëindigd. Onderweg hebben wij allerlei vragen beantwoord, rebussen opgelost en van een heerlijk lunch met lekkers genoten.

De antwoorden zijn ingeleverd en nagekeken. Familie Diekema had de meeste goede antwoorden en heeft een leuk prijsje gewonnen.

Het was een leuke activiteit, geheel Corona proof en vooral erg leuk om zo de bezienswaardigheden in onze woonomgeving te ontdekken.  Zo zijn er verschillende routes in provincie Groningen.

Uitslag:
Fam. Diekema met 26 punten
Fam. de Frètes, van den Burg en Essen/Deursholt: 25 punten
Fam Hoeksema, van Tholen, Buist en Mahler/Bot 24 punten
Fam. de Lange/Kopenga: 22 punten

Uiteraard hebben we een fotoalbum gemaakt

Tuinreis 19 juni 2021

Zaterdag 19 juni zijn we met 14 dames op tuinreis geweest. We zijn begonnen in Onstwedde bij Sannie en Berend in hun tuin Acht is meer dan duizend. We zijn daar gastvrij onthaald. De koffie met koek en bij de lunch 4 soorten soep gingen er prima in. De tuin was prachtig, de wijn heerlijk. In de middag hebben we Stonefarm in Stadskanaal bezocht.

Na de koffie/thee waren we er nog niet echt “zat” van en op aanraden van Sannie hebben we als toetje nog maar een tuin bezocht. De Groene Weelde in Drouwenermond. Helaas heeft zij geen website. Al met al was het een prachtige dag. Droog, zonnig en niet te warm.

Als toetje zijn we met de meesten van de groep uit eten geweest en hebben we een goed glas wijn op een prachtige dag genomen.
Er is al gevraagd door de deelnemers om dit volgend jaar weer te organiseren. Wij gaan ons best doen.  Fotoalbum van onze tuinreis

Windmolens tussen Noordbroek, Siddeburen en Slochteren

Er is begin dit jaar een initiatief ontwikkeld voor de bouw van een tiental grote windturbines in de driehoek tussen Noordbroek, Siddeburen en Slochteren. Vanuit de gemeente is weliswaar gesteld dat zij hier geen voorstander van zijn maar van direct betrokkenen heeft het bestuur van dorpsbelangen Hellum inmiddels begrepen dat de plannen voor de bouw toch echt steeds meer vorm krijgen.

De meningen in ons bestuur lopen uiteen, maar unaniem zijn we van mening dat ook de bewoners van en om dit gebied betrokken moeten worden bij het maken van deze plannen. Op dit moment is bij de initiatiefnemers (energiemaatschappij en landeigenaren) nog geen spoor daarvan te zien.

Wij vrezen dat er over enige tijd een doortimmerd projectplan gelanceerd wordt waarbij omwonendenzich op achterstand gezet voelen voor wat betreft kennis en informatie. We hebben gezien waar dat toe geleid heeft in Meeden en willen dit graag voorkomen.

Landelijk staat dit onderwerp ook steeds meer in de belangstelling vanwege de negatieve gevolgen voor de gezondheid die aan de bouw van windmolens verbonden kunnen zijn. (M.n. lawaai en trillingen naast de al bekende ergernis door horizonvervuiling). Binnen enkele jaren zullen daarom naar verwachting de richtlijnen en voorwaarden voor de bouw worden aangescherpt wat echter juist nu bij de initiatiefnemers tot grotere haast leidt. Deelname van omwonenden aan deze besluitvorming en eventueel zelfs aan de exploitatie is van groot belang voor hun maatschappelijk welzijn. Daarom vragen wij of er ook in jullie dorpen mensen zijn die belangstelling hebben voor de ontwikkelingen op dit gebied en die willen deelnemen aan het organiseren van volwaardige democratische besluitvorming hierover.

Wij willen graag met deze mensen in contact komen en nog voor de zomer begint hierover (al of niet fysiek) een bijeenkomst plannen. Belangstellenden kunnen met ons contact opnemen via

secretariaat@dorpsbelangenhellum.nl of

dorpsbelangenhellum@hotmail.com.

Ingezonden door Henk Jan van der Sluis,

Secretaris vereniging dorpsbelangen Hellum