1e denksessie Denktank 13 juli 2021

Het dorpsplein komt voor kaap Steendam. Uitgezocht wordt nog of “de bult” blijft en of de parkeerplaats (tegenover huidige kaap) ook betrokken wordt bij de centrumplannen.  Het zou mooi zijn om het gehele centrum van Steendam een update te kunnen geven. Een en ander met in het achterhoofd de dorps- en gebiedsvisie.

Er zijn veel enthousiaste ideeën al geopperd:
–  samenwerking met de kunstenaars van de Damsterplas om een  verbindingslijn met Kultuureiland te leggen;
– als “de Bult” blijft, muziekkapel, klauter- en speelplaats voor kids;
– naast muziekkoepel ook plek voor alle informatie in en rond Steendam;