Centrumplannen

Hoi Allen,

Het is alweer een tijd geleden dat er een update is gegeven m.b.t . het dorpscentrum en de bouw van onze toekomstige “nieuwe” Kaap Steendam. Onder wordt het plan zoals het er nu ligt aan de hand van een tijdslijn beschreven.  Het hoeft geen betoog dat dit plan aan verandering onderhevig is en door de realiteit ingehaald wordt.

Perceel en nieuwe locatie van Kaap Steendam

.Uit grondonderzoek is gebleken dat de grond van het perceel waarop de “nieuwe” Kaap Steendam gebouwd wordt aan de slappe kant is voor de aanleg van een aanvoerweg/klinkers/terraswerk.  Als je nu over het perceel loopt, dan komt dit niet geheel als een verrassing.

Grondverbetering is nodig om in de toekomst een aanvoerroute, terrassen en een mooi dorpscentrum te creëren wat niet direct na korte tijd verzakt.

Plan is nu om begin februari aan te vangen met de grondverbetering van het perceel.  Dit houdt in dat het perceel, m.u.v. de plek waar het zelf dorpshuis zelf komt, een meter afgegraven wordt. Vervolgens wordt het afgegraven gedeelte in eerste instantie opgevuld met 60 cm vul zand en 40 cm granulaat.  Na de bouw van Kaap Steendam wordt er nog 20-30 cm vul zand boven op het granulaat aangebracht voordat de uiteindelijke bestrating voor de aanvoerweg, terrassen en rest van het centrum geïnstalleerd wordt.  Dit alles zou een voldoende basis moeten zijn om verzakking van het dorpscentrum rondom de “nieuwe” Kaap Steendam te voorkomen.  De afgegraven grond wordt gebruikt om het parkeerterrein aan de overkant van de huidige Kaap Steendam op te vullen tot hetzelfde niveau als de Damsterweg.

Hiermee wordt meer parkeercapaciteit gecreëerd wat ook een voorwaarde is voor de bouw van Kaap Steendam.

Na de grondverbetering is het de planning om in week 8 te starten met het heien van de palen voor de fundatie van Kaap Steendam.

Verwachting is dat de bouw van de “nieuwe” Kaap Steendam in de (na)zomer klaar is, waarna de aanvoerweg, terrassen en rest het dorpscentrum rondom Kaap Steendam en de brug gerealiseerd kan worden.

Een aantal voorzetten hoe het dorpscentrum uiteindelijk eruit komt te zien wordt momenteel door Joke Dallinga uitgewerkt en zal in een later stadium door gecommuniceerd worden

Dorp in eigen hand

Volgende maand wordt de eerste woning opgeleverd en daar kijken we erg naar uit. De komende tijd zullen meer adressen in de uitvoeringsfase terechtkomen, waardoor de versterkingsoperatie langzamerhand zichtbaarder wordt. We hebben de afgelopen periode een aantal belangrijke knelpunten opgelost, waardoor we meer grip hebben gekregen op de planning. Wel zorgen de eventuele herbeoordelingen voor onzekerheid, aangezien het onduidelijk is of deze adressen nog versterkt moeten worden en wanneer ze eventueel weer in onze planning kunnen instromen. We hebben afgesproken dat voor elk adres uiterlijk in april 2022 een oriënterend gesprek zal plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt het versterkingsadvies toegelicht, zodat iedereen zo goed mogelijk in staat wordt gesteld om een keuze te maken tussen doorgaan met het huidige versterkingsadvies of het aanvragen van een herbeoordeling. De gemeente heeft een projectleider aangesteld voor het Programma Aardgasvrije Wijken, dus dit zal de komende tijd meer vorm gaan krijgen. Via Platform Fokus houden we jullie graag op de hoogte en daar kunnen jullie ons ook altijd bereiken.

Werkgroep Nee tegen windmolens in het Duurswold

Artikel regiokrant

Antwoord provincie

De werkgroep is een aantal keren bij elkaar geweest waarin we ondermeer een aantal brieven aan gemeente, provincie en kranten hebben opgesteld en verstuurd. Zie hierboven voor de actuele antwoorden/artikelen.

We zijn nu bezig om landeigenaren te benaderen om samen met hen een vreedzaam front op te bouwen tegen een bedrijf als Pure Energy, die op slinkse wijze probeert een voet tussen de deur te krijgen en daardoor meer windmolens wil bouwen.  Dit ten koste van ons groninger landschap en onze samenhang als dorpen rond het Schildmeer

Jullie vinden alle stukken in de drive van deze werkgroep