Categoriearchief: Centrumplannen

Centrumplannen update 21 juli 2022

Op 21 juli hebben we een vervolg bijeenkomst gehouden omtrent de ontwikkelingen van ons toekomstige centrum. Wij willen wel, maar het lijkt wel of er steeds weer apen en beren op onze weg er naar toe gegooid worden. We zijn druk doende deze objecten op een goede en vooral constructieve manier te verwijderen. Het ziet er naar uit dat we veel bereiken. Naast de presentatie zijn deze avond ook de “wie doet wat en wie heeft tijd” bij de verschillende fases in de aanloop naar continuering gezet. Wil je ook meedenken, stuur dan een mail naar DVS

Centrumplannen

Hoi Allen,

Het is alweer een tijd geleden dat er een update is gegeven m.b.t . het dorpscentrum en de bouw van onze toekomstige “nieuwe” Kaap Steendam. Onder wordt het plan zoals het er nu ligt aan de hand van een tijdslijn beschreven.  Het hoeft geen betoog dat dit plan aan verandering onderhevig is en door de realiteit ingehaald wordt.

Perceel en nieuwe locatie van Kaap Steendam

.Uit grondonderzoek is gebleken dat de grond van het perceel waarop de “nieuwe” Kaap Steendam gebouwd wordt aan de slappe kant is voor de aanleg van een aanvoerweg/klinkers/terraswerk.  Als je nu over het perceel loopt, dan komt dit niet geheel als een verrassing.

Grondverbetering is nodig om in de toekomst een aanvoerroute, terrassen en een mooi dorpscentrum te creëren wat niet direct na korte tijd verzakt.

Plan is nu om begin februari aan te vangen met de grondverbetering van het perceel.  Dit houdt in dat het perceel, m.u.v. de plek waar het zelf dorpshuis zelf komt, een meter afgegraven wordt. Vervolgens wordt het afgegraven gedeelte in eerste instantie opgevuld met 60 cm vul zand en 40 cm granulaat.  Na de bouw van Kaap Steendam wordt er nog 20-30 cm vul zand boven op het granulaat aangebracht voordat de uiteindelijke bestrating voor de aanvoerweg, terrassen en rest van het centrum geïnstalleerd wordt.  Dit alles zou een voldoende basis moeten zijn om verzakking van het dorpscentrum rondom de “nieuwe” Kaap Steendam te voorkomen.  De afgegraven grond wordt gebruikt om het parkeerterrein aan de overkant van de huidige Kaap Steendam op te vullen tot hetzelfde niveau als de Damsterweg.

Hiermee wordt meer parkeercapaciteit gecreëerd wat ook een voorwaarde is voor de bouw van Kaap Steendam.

Na de grondverbetering is het de planning om in week 8 te starten met het heien van de palen voor de fundatie van Kaap Steendam.

Verwachting is dat de bouw van de “nieuwe” Kaap Steendam in de (na)zomer klaar is, waarna de aanvoerweg, terrassen en rest het dorpscentrum rondom Kaap Steendam en de brug gerealiseerd kan worden.

Een aantal voorzetten hoe het dorpscentrum uiteindelijk eruit komt te zien wordt momenteel door Joke Dallinga uitgewerkt en zal in een later stadium door gecommuniceerd worden

Centrumplannen

Dinsdag, 13 juli jl., is een eerste overleg geweest met een aantal leden van de nieuwe “denktank” voor onze centrumplannen. We hebben nagedacht en (enthousiast) ideeën geopperd over het nieuwe dorpsplein voor kaap Steendam. Binnenkort komen we weer bij elkaar om verder te brainstormen. Meer nieuws volgt uiteraard op de site en in de nieuwsbrief.

Het team Centrumplannen bestaat uit een Denktank: Sjouktje, Tilly, Jordy, Fred, Marianne en Peter.
En het Doeteam: Taco, Klaas en Christiaan.