Lichtjeswandeling 2021

Als we in het donker door Steendam lopen zien we steeds meer mooie kerstversieringen.

19 december willen wij iedereen uitnodigen om aan het eind van de middag ook eens door het dorp heen te lopen en alle mooie plaatjes te bewonderen.

In de tuin van Damsterweg 75 is er vanaf 17.00 uur gelegenheid om (op voldoende afstand van elkaar) een glas glühwijn te komen drinken. Geef je uiterlijk 17 december op via mail: (mettevantholen@hotmail.com) of een Appje: 0650476153

 

 

Energiepark update december 2021

Het Energiepark draait nu enige tijd zonder problemen, er is veel gebeurd in de afgelopen tijd. We hebben problemen gekend met het uitvallen van de omvormers en hier zijn allerlei onderdek zoeken voor geweest van uit onze kant en van de kant van Enexis. Uitkomst is dat Enexis nu zekeringen heeft vervangen van de eerste omvormer, wij moeten nu afwachten of dit een gewenst resultaat gaat geven. Verder zijn de bomen door de gemeente verwijderd waardoor wij langer zon zullen hebben en we wachten nog op het aansluiten van de vijfde aansluitkosten voor de laatste panelen. Enexis is druk bezig om nieuwe trafo Stationen in Steendam te plaatsen, zodat er meer capaciteit vrij komt. Er is dus veel gebeurd rondom het Energiepark ten nadele voor ons, wij zullen binnen kort dan ook een claim neer leggen bij Enexis, voor het te kort aan opbrengsten. Op onderstaande afbeelding kan men de opbrengsten van de tot nu toe opgeleverde periode zien. Dan spelen de werkzaamheden voor de dijk versterking nog een rol, zolang die bezig zijn wachten wij met verdere werkzaamheden rond het park. Als deze werkzaamheden klaar zijn zullen wij verder gaan met het plaatsen van het hekwerk.

 

Oud papier (alleen dat in de container)

Vriendelijk verzoek van oud papiercommissie P.I.T.S. 2.0 Tjuchem/Steendam

De papier containers met het handvat naar de weg plaatsen.

Alleen papier en / of karton in de containers, regelmatig zit er b.v. piepschuim tussen.

Het gevolg kan zijn dat daardoor de hele lading wordt afgekeurd en dus geen geld opbrengt.

Bij Voorbaat dank; Oud papiercommissie P.I.T.S. 2.0 Tjuchem/Steendam

 

Werkgroep NEE tegen windmolens in het Duurswold

Van Watze Bokma uit Scheemda ontving de werkgroep onderstaande mail. Zeer interessante tip.

Goedemorgen,

Naar aanleiding van het stuk van Wim de Boer in het dagblad van vandaag (6-12-21) een kleine aanvulling.

Als inwoner van Scheemda krijg ik gelegenheid mee te denken in de mogelijke komst van mega bedrijven min of meer in onze achtertuin. Het gebied bij Westerlee. Hier gebeurt precies wat Wim in zijn stuk benoemt; eerst windmolens bij Meeden plaatsen (toelichting overbodig denk ik) en vervolgens duiken grote partijen op die de groene stroom gaan gebruiken. Het energiesaldo wordt daardoor eerder negatief als positief gelet op de noodzakelijke vergroening van onze energiebehoefte.

Mogelijk ter aanvulling wil ik jullie wijzen op de rapportages te vinden op www.destemvanprovinciegroningen.nl. Specifiek voor jullie onderwerp de 2e Ruimtelijk economisch perspectief A7/N33regio. Op de pagina’s 38 en volgende wordt meerdere keren geschreven over het belang van de open ruimte ten noorden van de A7, de grote waarde van de lintdorpen en de groene ruimte daar omheen.

M.i. zijn de initiatieven van de windboeren strijdig met deze rapportage.

Succes met jullie verzet.

Met vriendelijke groeten, Watze Bokma, Scheemda

Je vindt ons ook op Facebook met in iets meer dan twee weken tijd 132 leden