Categorie archieven: Gebiedsvisie

Zeven ideeën voor de toekomst van Steendam

Zeven ideeën voor de toekomst van Steendam en Tjuchem: drijvende huizen en een surfstrand

Zo zou de dorpstuin van Tjuchem er uit kunnen zien

 
Zo zou de dorpstuin van Tjuchem er uit kunnen zien© la4sale
In Steendam en Tjuchem bepalen ze graag zelf hoe de toekomst eruitziet. Neem bijvoorbeeld de versterkingsoperatie die de bewoners met het project ‘Dorp in eigen hand’ hebben georganiseerd.
Nu ligt er een toekomstvisie voor beide dorpen in de vorm van een boekwerk van dik 130 pagina’s. Geen plan, maar een ‘vergezicht’ waar de gemeente Midden-Groningen haar voordeel mee kan doen.
Belangrijkste ontwikkeling is de band met het water, die de dorpen allebei willen versterken. Steendam met het Schildmeer en Tjuchem met het kanaal. Verder is er veel meer ruimte voor groen en wordt het dorpshart versterkt.
De toekomstvisie is opgesteld door bewoners van Steendam en Tjuchem in samenwerking met landschapsarchitecten van LA4Sale uit Amsterdam.
Hieronder de zeven meest opvallende ideeën uit het vergezicht ‘Stee van Tjuch en Dam in het Schildmeerenland’.
 

1) Drijvende huizen

Een van de ideeën is wonen op het Schildmeer door middel van drijvende huizen. Volgens de plannenmakers biedt het idee alleen maar voordelen. De huizen zijn eenvoudig te bouwen en bovendien verplaatsbaar. Bovenal zijn ze aardbevingsbestendig.
 

2) Schildmeer wordt drassig natuurgebied

Het Schildmeer zou in de toekomst uit kunnen groeien tot een groot nat en drassig natuurgebied zoals ‘De Alde Feanen’ in Friesland. Landbouwgronden rondom het Schildmeer zouden daarvoor steeds verder onder water kunnen worden gezet. De waternatuur en de recreatiemogelijkheden kunnen met dit plan flink toenemen.
 

3) Nieuwe ‘oude’ Dorpsstraat

Steendam en Tjuchem hebben nu een doorgaande, brede asfaltweg dwars door het dorp. Om het dorpse karakter te stimuleren en ook sluipverkeer tegen te gaan wordt er in de toekomstvisie gepleit voor een smallere straat van gebakken klinkers.

Steendam met binnenhaven en dorpshuis met vlonder

 
Steendam met binnenhaven en dorpshuis met vlonder© la4sale

4) Surfstrand, dorpshuis en binnenhaven

Steendam wil dichter naar het Schildmeer groeien en ook de recreatiemogelijkheden moeten worden uitgebreid. Er zijn daarom ideeën voor het aanleggen van een surfstrand, binnenhaven en Schildmeerbad.
Het moderne dorpshuis, met een grote vlonder eromheen, komt op een prominente plek bij het Schildmeer.
 

5) Slingertuinen

Verschillende plekken in Steendam en Tjuchem kunnen opgesierd worden met echte Groningse Slingertuinen. In Tjuchem wordt bijvoorbeeld gedacht aan het kleine gemeenteplantsoen dat ligt in de bocht van de Hoofdweg. Het naastgelegen dorpshuis annex sportgebouw kan met hout betimmerd worden zodat het dorpshart een veel mooiere aanblik krijgt.

Dorpshuis met eigen tuin, winkel en café

 
Dorpshuis met eigen tuin, winkel en café© la4sale

6) Dorpstuin met winkel en café

Steendam en Tjuchem krijgen in de toekomstvisie een gezamenlijk dorpserf met daarop een dorpstuin en een verzamelgebouw voor alles wat met tuinieren te maken heeft. Er is een café met dorpskeuken, een dorpswinkel en ook ruimte voor educatie. In de grote schuur kunnen bruiloften en andere feesten worden georganiseerd.
 

7) School wordt bedrijfsverzamelgebouw

De oude dorpsschool in Tjuchem kan een prominentere plek krijgen in het dorp door beplanting weg te kappen. Het pand wordt hierdoor aantrekkelijk als werkverzamelgebouw voor kleine ondernemers en freelancer

Overhandiging gebiedsvisie Steendam/Tjuchem

Op woensdag 9 februari hebben vertegenwoordigers van de dorpsverenigingen Tjuchem (Tineke Zuidema) en Steendam (Fred Mahler) met een ‘formele overhandiging’ de gebiedsvisie Tjuchem-Steendam-Schildmeer aangeboden aan onze gemeente Midden-Groningen, in de persoon van wethouder José van Schie. Bij dit feestelijke moment waren namens de gemeente ook aanwezig Caroline Maring, teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling, Liesbeth Zwart, onze gebiedsregisseur en Harry Wiechers, ambtenaar van dienst voor de versterkingsoperatie in onze dorpen.
Naast de Gebiedsvisie is ook de gebundelde Reactie vanuit de Dorpen aangeboden aan de gemeente. Die biedt een overzicht van de resultaten van de informatierondes/inspraak/enquête die tijdens de totstandkoming van de gebiedsvisie hebben plaatsgevonden, resulterend in een ‘hitlijst’ per dorp en suggesties voor een plan van aanpak om tot realisatie van de in beeld gebrachte kansrijke ontwikkelingen te komen.
Beide stukken – de Gebiedsvisie en de Reactie vanuit de Dorpen – zijn te vinden op onze website. Alle gelegenheid dus om het materiaal nog eens rustig in te kijken! (n.b. reacties, opinies, suggesties etc. blijven altijd welkom!)

Gebiedsvisie

Visie op het vergezicht (reacties vanuit de dorpen)

Aanbeveling:
  • de belangrijkste zaken uit de Gebiedsvisie die vanuit Steendam naar voren zijn gebracht zijn te vinden op pagina’s 14 en 15 van de Reactie vanuit de Dorpen;
  • op pagina’s 16 t/m 18 van de Reactie vanuit de Dorpen is een ‘algemene beschouwing’ te vinden, met duidelijke handvatten/suggesties voor het nu komende traject van realisatie;
  • in de Regiokrant van 16-2 is aandacht besteed aan de overhandiging aan de gemeente.