Kultuureiland Damsterplas in wording

Kultuureiland Damsterplas in wording

Henk Bleker over de Damsterplas en het belevingspark.

Enthousiast en bevlogen praat Henk over het Kultuureiland onder het genot van een kopje koffie bij de Ent in Hellum. Alwaar ik gastvrij werd onthaald.

Het collectief bestaat uit kunstenaars uit de regio,, die elkaar hebben gevonden.

Hun doel is het behouden kunst en cultuur in de natuur en de omgeving. Het idee is om de regie en het behoud van de eigen regio weer in eigen hand te nemen en zodoende de leefbaarheid te vergroten en te veraangenamen.

De ingang van het park zal aan de Roegeweg komen, daar is voldoende ruimte voor parkeerplaatsen. Het streven is om het stuk grond tussen de Damsterplas en de Roegeweg er bij aan te plakken, zodat er vanaf het strandgebied een kunstroute kan worden aangelegd.

Dit o.a. door het aanleggen van een belevingspark langs en om de Damsterplas, welke door een gelukkig toeval aan de kunstenaars is toebedacht. Een ideaal stukje, omdat de natuur al zijn kans heeft gekregen om de plas enigszins vorm te geven. Een en ander zit al een aantal jaren in het vat en kon dan eindelijk dit jaar van start gaan.

Het betreft een samenwerking tussen stichting De Draad  en het Belevenis collectief. Inspiratie hiervoor is onder andere gehaald uit belevenisparken in Duitsland. Behalve kunst objecten, zal er ook op het muzikale vlak van alles te beleven zijn zoals te zien in het onderstaande programma.

De bedoeling is, omdat de podia ook daadwerkelijk zullen blijven staan, dat er vaker spontane muzikale acties op touw zullen worden gezet. Ook zal er een horecavoorziening komen voor de hapjes en drankjes met o.a. een bbq.

Vooralsnog wordt er gewerkt aan een wilde bloemen & kruiden labyrint, een uitkijktoren, een hoefijzertheatertje, een vertelplek een muziekbult en een zaagpodium en kultuurlawaai.

Op termijn wordt er wellicht nog zand gewonnen uit de plas ten behoeve van de N33. Dan zal er ook zand worden aangewend voor het aanleggen van eilandjes en waterstromen. Ook zal er dan ruimte zijn voor een theater te water.

Voor dit moment is er steeds meer te zien en te beleven en wordt het steeds leuker. Op termijn zal zich misschien zoiets ontwikkelen als een bazaar met bijvoorbeeld streekproducten en workshops.

In het kader van de centrumplannen Steendam is wellicht een samenwerking mogelijk met de kunstenaars om snelheid remmende kunstwerken langs de weg te plaatsen, die verwijzen naar de Damsterplas en zo een kunstroute door het dorp gaan vormen.

“Wanneer er mooie dingen worden gemaakt, zal men minder snel geneigd zijn om deze te vernielen”. Aldus Henk Bleker!

Wij houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

PS: omdat vele handen licht werk maken, is het leuk wanneer men, al dan niet gewapend met een schoffel, komt helpen met het in toom houden van de distels.

Voor meer informatie, kijk vooral ook op www.facebook.com/Kultuureiland.