Groninger Dorpen Algemene Ledenvergadering op 20 oktober 2021

Beste GBB-leden,

De nieuwe corona-maatregelen laten het toe om na lange tijd weer een fysieke bijeenkomst te organiseren. De GBB maakt van deze gelegenheid graag gebruik, en organiseert op woensdag 20 oktober om 20:00, in Hotel Spoorzicht in Loppersum een algemene ledenvergadering. Alle GBB-leden zijn bij deze van harte uitgenodigd!

Let op!
Aanmelding is verplicht. Laat het ons even weten als je van plan bent om te komen door een mailtje naar nieuws@groninger-bodem-beweging.nl te sturen vóór 18 oktober.

Wil je de vergadering online bijwonen? Ook dat is mogelijk. Laat het ons dan ook even weten via nieuws@groninger-bodem-beweging.nl.

Afscheid Jelle van der Knoop
Het is je in de afgelopen dagen waarschijnlijk niet ontgaan; onze voorzitter en initiatiefnemer van de GBB, Jelle van der Knoop, legt na twaalf jaar zijn functie neer. Na de algemene ledenvergadering is er gelegenheid om afscheid van Jelle te nemen.

Onderaan in deze mail vind je een korte toelichting van Jelle over zijn aftreden.

GBB Agenda ALV 20 oktober 2021

De Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt gehouden op 20 oktober 2021, om 20.00 uur, in Hotel Spoorzicht, Molenweg 11, 9919 AE, Loppersum.

Aanvang vergaderdeel is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Agenda ALV
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Verslag ALV, 6 oktober 2020
5. Jaarverslag 2020
6. Jaarrekening 2020, inclusief verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Verkiezing bestuur
     Verkiesbaar is Yvonne Morselt
Aftredend en herkiesbaar is Coert Fossen
Aftredend en niet herkiesbaar is Jelle van der Knoop

9. Rondvraag
10. Sluiting

Klik hier voor de notulen van de (online) ALV op 6 oktober 2020,
Klik hier voor het jaarverslag 2020.

Om 21:00 sluiten we de ALV feestelijk af met een optreden van Erwin de Vries! Vanaf dan is er ook gelegenheid om onder het genot van een drankje afscheid van Jelle te nemen en om bij te praten ‘na’ het corona-tijdperk.

Let op!
In verband met de coronaregels in de horeca is de QR-code op telefoon of op papier vereist.

 

Na 12 jaar afscheid als voorzitter GBB

Op 20 oktober jl. neem ik afscheid als voorzitter van de Groninger Bodem Beweging. Na 12 jaar bestuur – als vrijwilliger en vaak fulltime – zet ik er een punt achter. Na zoveel jaar is nu het moment voor mij gekomen om andere keuzes te maken.

Maar het is een moeilijk besluit: er is nog zoveel te doen! Stond in het verleden de collectieve strijd tegen de gaswinning en de positie van de NAM centraal, nu strijdt elke bewoner zijn eigen strijd, binnen de kaders van de nieuwe regelgeving. Daarom blijft de GBB opkomen voor de gerechtvaardigde belangen van gedupeerden en zal zij de uitwerking en toepassing van de regels bewaken en indien nodig doen aanpassen. Daarom gaat de GBB door en gooien we niet de handdoek in de ring. Er moet een partij blijven die namens de gedupeerden tegen bestuurders, uitvoeringsinstanties, Kamerleden en ministers zegt waar het op staat.

De formule van de GBB is succesvol gebleken: een vereniging van burgers die zich samen scharen achter collectieve doelen, met een kwalitatief goed bestuur met mandaat. Er is veel bereikt: stopzetting van de gaswinning, de NAM er tussenuit, de schade en versterking onder regie van de overheid. Maar er gaat ook nog veel mis: de bewoner staat nog steeds niet centraal, de versterkingsoperatie gaat nog steeds te traag en de schadeafhandeling richt zich meer op de grenzen van de aansprakelijkheid van de NAM dan op het ontzorgen van bewoners met schade.

Graag wil ik iedereen bedanken die zich net als ik heeft ingezet voor de belangen van gedupeerden en waarmee ik in de 12 jaar heb samengewerkt. Wij delen de successen en de tegenvallers, de hoop en de frustraties.

De strijd gaat door!

Jelle van der Knoop

 

 

Contact GBB

www.groninger-bodem-beweging.nl
contact@groninger-bodem-beweging.nl

GBB-leden kunnen ook telefonisch contact opnemen op maandag van 14:00 tot 16:00 en op dinsdag van 19.30 tot 21.30 op telefoonnummer 06 21 61 50 80. Contact via mail heeft de voorkeur.

Voor individuele hulp en ondersteuning neem contact op met Stut-en-Steun:
www.stutensteun.nl
welkom@stutensteun.nl
050 211 2044

Copyright © Groninger Bodem Beweging, All rights reserved.
Uitschrijven? Klik hier

Aanmelden voor het GBB Bulletin of reageren kan via: 
nieuws@groninger-bodem-beweging.nl