INFORMATIEAVOND 23 mei Dorpshuis

Op deze avond was er een infoavond over het dorpshuis en hoe alles in zijn werk zal gaan (in concept, want de praktijk moet ons nog veel leren en waar nodig bijschaven). Klaas, Judith, Peter en Hanne gaven middels een presentatie acte de présence, terwijl de dorpelingen onder het genot van koffie en een koekje belangstellend de informatie tot zich konden nemen.

Een heel speciaal woord van dank voor onze Christiaan en een daverend applaus voor zijn voorbereidend werk en zijn gedrevenheid. Zijn passie  en droom zijn met de voltooiing (en dankzij heel veel vrijwilligers die ook in zonnetje werden gezet) van ons dorpshuis gerealiseerd.

In de presentatie vind je nogmaals de informatie die met ons gedeeld is. Binnenkort nog veel meer over ons nieuwe dorpshuis en hopelijk heel veel gezellige ontmoetingen!!!