Alle berichten van Sjouktje Kopenga

Groninger Dorpen Algemene Ledenvergadering op 20 oktober 2021

Beste GBB-leden,

De nieuwe corona-maatregelen laten het toe om na lange tijd weer een fysieke bijeenkomst te organiseren. De GBB maakt van deze gelegenheid graag gebruik, en organiseert op woensdag 20 oktober om 20:00, in Hotel Spoorzicht in Loppersum een algemene ledenvergadering. Alle GBB-leden zijn bij deze van harte uitgenodigd!

Let op!
Aanmelding is verplicht. Laat het ons even weten als je van plan bent om te komen door een mailtje naar nieuws@groninger-bodem-beweging.nl te sturen vóór 18 oktober.

Wil je de vergadering online bijwonen? Ook dat is mogelijk. Laat het ons dan ook even weten via nieuws@groninger-bodem-beweging.nl.

Afscheid Jelle van der Knoop
Het is je in de afgelopen dagen waarschijnlijk niet ontgaan; onze voorzitter en initiatiefnemer van de GBB, Jelle van der Knoop, legt na twaalf jaar zijn functie neer. Na de algemene ledenvergadering is er gelegenheid om afscheid van Jelle te nemen.

Onderaan in deze mail vind je een korte toelichting van Jelle over zijn aftreden.

GBB Agenda ALV 20 oktober 2021

De Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt gehouden op 20 oktober 2021, om 20.00 uur, in Hotel Spoorzicht, Molenweg 11, 9919 AE, Loppersum.

Aanvang vergaderdeel is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Agenda ALV
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Verslag ALV, 6 oktober 2020
5. Jaarverslag 2020
6. Jaarrekening 2020, inclusief verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Verkiezing bestuur
     Verkiesbaar is Yvonne Morselt
Aftredend en herkiesbaar is Coert Fossen
Aftredend en niet herkiesbaar is Jelle van der Knoop

9. Rondvraag
10. Sluiting

Klik hier voor de notulen van de (online) ALV op 6 oktober 2020,
Klik hier voor het jaarverslag 2020.

Om 21:00 sluiten we de ALV feestelijk af met een optreden van Erwin de Vries! Vanaf dan is er ook gelegenheid om onder het genot van een drankje afscheid van Jelle te nemen en om bij te praten ‘na’ het corona-tijdperk.

Let op!
In verband met de coronaregels in de horeca is de QR-code op telefoon of op papier vereist.

 

Na 12 jaar afscheid als voorzitter GBB

Op 20 oktober jl. neem ik afscheid als voorzitter van de Groninger Bodem Beweging. Na 12 jaar bestuur – als vrijwilliger en vaak fulltime – zet ik er een punt achter. Na zoveel jaar is nu het moment voor mij gekomen om andere keuzes te maken.

Maar het is een moeilijk besluit: er is nog zoveel te doen! Stond in het verleden de collectieve strijd tegen de gaswinning en de positie van de NAM centraal, nu strijdt elke bewoner zijn eigen strijd, binnen de kaders van de nieuwe regelgeving. Daarom blijft de GBB opkomen voor de gerechtvaardigde belangen van gedupeerden en zal zij de uitwerking en toepassing van de regels bewaken en indien nodig doen aanpassen. Daarom gaat de GBB door en gooien we niet de handdoek in de ring. Er moet een partij blijven die namens de gedupeerden tegen bestuurders, uitvoeringsinstanties, Kamerleden en ministers zegt waar het op staat.

De formule van de GBB is succesvol gebleken: een vereniging van burgers die zich samen scharen achter collectieve doelen, met een kwalitatief goed bestuur met mandaat. Er is veel bereikt: stopzetting van de gaswinning, de NAM er tussenuit, de schade en versterking onder regie van de overheid. Maar er gaat ook nog veel mis: de bewoner staat nog steeds niet centraal, de versterkingsoperatie gaat nog steeds te traag en de schadeafhandeling richt zich meer op de grenzen van de aansprakelijkheid van de NAM dan op het ontzorgen van bewoners met schade.

Graag wil ik iedereen bedanken die zich net als ik heeft ingezet voor de belangen van gedupeerden en waarmee ik in de 12 jaar heb samengewerkt. Wij delen de successen en de tegenvallers, de hoop en de frustraties.

De strijd gaat door!

Jelle van der Knoop

 

 

Contact GBB

www.groninger-bodem-beweging.nl
contact@groninger-bodem-beweging.nl

GBB-leden kunnen ook telefonisch contact opnemen op maandag van 14:00 tot 16:00 en op dinsdag van 19.30 tot 21.30 op telefoonnummer 06 21 61 50 80. Contact via mail heeft de voorkeur.

Voor individuele hulp en ondersteuning neem contact op met Stut-en-Steun:
www.stutensteun.nl
welkom@stutensteun.nl
050 211 2044

Copyright © Groninger Bodem Beweging, All rights reserved.
Uitschrijven? Klik hier

Aanmelden voor het GBB Bulletin of reageren kan via: 
nieuws@groninger-bodem-beweging.nl

Uitnodiging mobiliteit op 25 november 2012

Meer informatie vind je hier

Uitnodiging
De provincie Groningen werkt aan een nieuw mobiliteitsbeleid. Je bent hierbij het afgelopen jaar betrokken geweest, via een online meeting, door het invullen van een enquête of middels een persoonlijk gesprek.

Het draaide om de vraag: Hoe bewegen we in Stad en Ommeland?
Het eerste concept Programma Mobiliteit is klaar. We nodigen je van harte uit om van deze visie kennis te
nemen en erover te praten tijdens een inspirerende en interactieve middag op een bijzondere locatie. We
hebben deze bijeenkomst de naam M100 gegeven; waarbij de M staat voor Mobiliteit. Waarom 100? Omdat
we hopen dat we 100 van jullie mogen begroeten!
Hoe denk jij erover en wat kan jouw rol zijn?
Tijdens de M100 gaan we graag met jou aan diverse tafels in gesprek over het concept Programma: hoe kijk
je naar de opgaven die er in staan? Wat vind je van de oplossingsrichtingen die de provincie kiest? Waar zitten
aanknopingspunten om samen verder te werken?
Reserveer alvast in je agenda!
De M100 vindt plaats op donderdag 25 november 2021 van 13.00 – 17.00 uur. De locatie wordt nog bekend
gemaakt.
Ben je erbij?
We horen graag of je aanwezig bent bij de allereerste M100. Je kunt je aanmelden via www.gaaningroningen.nl/meedenken. Je ontvangt in de loop van november het programma en meer informatie. Uiteraard houden we rekening met de dan geldende coronamaatregelen.
Vriendelijke groeten,
Fleur Gräper-van Koolwijk
Gedeputeerde provincie Groningen
HOE bewegen WE IN
STAD EN OMMELAND?
Uitnodiging
Donderdag 25 november 13.00 – 17.00 uur

Uitnodiging Groninger Dorpen op 28 oktober 2021 (opgeven tot 15.10.21)

Moi!

Groninger Dorpen organiseert op donderdag 28 oktober ‘GRONINGER DORPENDAG COMPACT’. Je bent van harte uitgenodigd om deze dag met ons mee te beleven, fysiek of online.

De ‘GRONINGER DORPENDAG COMPACT’ vindt plaats in de KunstKerk te Warffum. Onder de vrolijke leiding van Arno van der Heyden reizen we via filmbeelden naar dorpen op het platteland van Groningen, is er een interactieve tafelsessie en lanceren we ADA, de ‘Actieve Dorpen Aanpak’.

De uitnodigingsbrief vind je in de bijlage. In deze brief vind je alle informatie, ook over het aanmelden. Persoonlijk aanmelden is belangrijk.

Bekijk hier een vrolijk filmpje van Arno van der Heyden, om alvast in de stemming te komen.

Hopelijk tot 28 oktober op de GRONINGER DORPENDAG COMPACT!

Namens bestuur & team Groninger Dorpen

Met vriendelijke groet,

Bestuur & team Groninger Dorpen

www.groningerdorpen.nl

Meer informatie vind je hier

Gebiedsvisie afrondende enquete (sluitingsdatum 17 oktober 2021)

Beste mensen,

De afgelopen periode zijn er meerdere gelegenheden geboden om kennis te nemen van de concept-gebiedsvisie en om erop te reageren.

Niet iedereen heeft van die gelegenheden gebruik gemaakt c.q. kunnen maken. We willen daarom eenieder nog de gelegenheid bieden zijn/haar mening te geven d.m.v. het invullen van de bijgaande enquête. We hopen dat velen daarvan gebruik zullen maken (ook als je dat al eerder op andere wijze mocht hebben gedaan).

Gelegenheid tot insturen/inleveren is er tot 17 oktober a.s., zoals ook vermeld in de bijlage.

Met groet, namens bestuur DVS

Fred Mahler

Je vindt de afrondende enquete hier

 

Happen en Trappen 2021

Op 5 september met prachtig mooi weer starten we de fietstocht vanaf kaap Steendam.

Onze buurtbewoner Klaas Smit heeft weer schitterende fietsroute van 35 km uitgezet.

 

We zijn begonnen met een heerlijk kopje koffie, tegen half 12 stapten we op de fiets richting Vivelpoort om tegen 13.00 uur een pitsstop te maken bij res restaurant “de Oude school “in Oosterwijweert. Vis en Patat stonden op het menu.

Na een uurtjehebben we de route weer opgepakt om tegen 15.00 uur terug te zijn op Steendam.pakten we de route weer op .

Net op tijd voor de start van F1 race in Zandvoort.

 

1e denksessie Denktank 13 juli 2021

Het dorpsplein komt voor kaap Steendam. Uitgezocht wordt nog of “de bult” blijft en of de parkeerplaats (tegenover huidige kaap) ook betrokken wordt bij de centrumplannen.  Het zou mooi zijn om het gehele centrum van Steendam een update te kunnen geven. Een en ander met in het achterhoofd de dorps- en gebiedsvisie.

Er zijn veel enthousiaste ideeën al geopperd:
–  samenwerking met de kunstenaars van de Damsterplas om een  verbindingslijn met Kultuureiland te leggen;
– als “de Bult” blijft, muziekkapel, klauter- en speelplaats voor kids;
– naast muziekkoepel ook plek voor alle informatie in en rond Steendam;

 

Windturbines – Nee

Donderdag 8 juli jl.  kwamen de plannen voor windturbines ten zuiden van de N387 ter sprake in het overleg tussen de verschillende dorpsverenigingen uit onze regio in TONEGIDO in Hellum. Het was een verrassende bijeenkomst. De verrassing was niet dat geen van de deelnemers graag windturbines wilden laten neerzetten. De verrassing zat hem in de uitkomst dat men unaniem van mening was dat de benaderde landeigenaren ondersteuning verdienen in hun strijd om in deze moeilijke tijden het hoofd boven water te houden. Maar dan dus niet met behulp van perverse financiële prikkels van financieringsmaatschappijen. (Die willen vooral zelf het meest profiteren van ons belastinggeld en geven niet om de opschudding die ze veroorzaken.) Wel door samen te gaan zoeken naar andere oplossingen en daar aandacht voor te vragen bij politiek en overheden. Die laatsten hebben de afgelopen tijd dan wel sussende geluiden laten horen richting verontruste inwoners maar echt gerustgesteld zijn we daarmee niet. Waakzaamheid lijkt op zijn plaats. We moeten als gemeenschap zelf aan de bak. Nu recent steeds meer gepubliceerd wordt over de schadelijke effecten van windturbines op gezondheid en milieu en de Nederlandse overheid door de EU flink op de vingers is getikt vanwege de falende manier waarop ze met de normen omspringen, lijkt het wijsheid dat wij daar deze zomer zelf ook eens op gaan studeren. En deze kennis delen met onze medebewoners. Daarbij samen met de landeigenaren op zoek gaan naar aanvaardbare alternatieven. We willen ons als plattelandsgemeenschap niet laten gebruiken en tegen elkaar uit laten spelen, maar nu we eenmaal voor het blok zijn gezet de huidige situatie gebruiken om samen sterker te komen staan en meer stem te krijgen over onze toekomst. Zelf richting geven aan onze energiegebruik en de nodige veranderingen daarin. Van ons zult u nog vaker horen is ons plan maar ook uw bijdrage hierin is natuurlijk welkom.

 

Quick Scan Lokale Democratie (QLSD)

Van 31 maart 2021 tot en met 21 april 2021 kon de online vragenlijst (de Quick Scan Lokale Democratie) worden ingevuld. Via deze vragenlijst konden inwoners hun mening geven over onder andere de tevredenheid over het gemeentebestuur, de samenwerking, communicatie, invloed van inwoners op beleid, de gemeentelijke besluitvorming en over bewonersinitiatieven. De resultaten van dit onderzoek delen we met u op deze pagina.

Respons

In totaal hebben 351 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. Zij vertegenwoordigen uiteraard niet de mening van alle inwoners, maar het is voldoende om een goed beeld te geven van wat er onder de inwoners van Midden-Groningen leeft. “Met hun reacties geven de inwoners ons een signaal over ons werk als gemeentebestuur en met dat resultaat gaan we vanzelfsprekend aan de slag,” zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Verbeterpunten

“Het belangrijkste signaal dat de inwoners ons geven, is dat we opener en transparanter moeten zijn over wat we als gemeente doen en waarom we dat doen. Hierbij moeten we beter naar de mening van de inwoners luisteren. Vooral meer ruimte en hulp van de gemeente voor inwoners met initiatieven voor hun eigen buurt, wijk of dorp wordt heel belangrijk gevonden. Ook kan de samenwerking tussen ambtenaren, raad, college én de inwoners van Midden-Groningen nog verbeterd worden.” aldus Adriaan Hoogendoorn. “We hebben bijvoorbeeld gebiedsregisseurs en dorpswethouders, maar de inwoners kunnen nog beter geïnformeerd worden over wat zij voor hen kunnen betekenen.”

Verbeteragenda

“We gaan nu kijken hoe we de aanbevelingen uit het rapport gaan oppakken. De raad zal samen met het college een verbeteragenda met vijf punten opstellen. Het hele traject is begeleid door een groep bestaande uit drie inwoners, drie raadsleden, een collegelid en twee ambtenaren. Zij zullen als klankbordgroep de uitvoering van de verbeteragenda nauwlettend volgen,” zegt Adriaan Hoogendoorn. “We blijven onze inwoners natuurlijk informeren over het vervolg.”

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de Griffie op 0598- 37 36 67 of via griffie@midden-groningen.nl

Centrumplannen

Dinsdag, 13 juli jl., is een eerste overleg geweest met een aantal leden van de nieuwe “denktank” voor onze centrumplannen. We hebben nagedacht en (enthousiast) ideeën geopperd over het nieuwe dorpsplein voor kaap Steendam. Binnenkort komen we weer bij elkaar om verder te brainstormen. Meer nieuws volgt uiteraard op de site en in de nieuwsbrief.

Het team Centrumplannen bestaat uit een Denktank: Sjouktje, Tilly, Jordy, Fred, Marianne en Peter.
En het Doeteam: Taco, Klaas en Christiaan.