’t Roege Pad – overleg over praktische zaken

office@marketingmiddengroningen.nl

15 apr 2024, 15:17

   

Beste betrokkene bij ’t Roege Pad,

In de afgelopen tijd ben je op de een of andere manier betrokken bij ’t Roege Pad. Deze wandelroute gaat later dit voorjaar van start. We zouden het heel fijn vinden als jij mee wilt denken over een aantal zaken rondom ’t Roege pad, samen met een aantal ondernemers, dorpsverenigingen en anderen aan de lussen. Het gaat om inhoudelijke zaken zoals wat doen we rond de lancering van de route, maar ook praktische zoals wat zijn de stempelposten en waar kunnen mensen naar het toilet.

Waar gaat het om

  • Insteek bij het overleg is met elkaar nadenken over zaken als: faciliteiten zoals toilet, eten / drinken, enz., wel of geen stempelposten en hoe die eventueel vorm te geven, wel of geen attentie als wandelaars een lus hebben volbracht, openingsdag van elke lus en wie daar hoe bij te betrekken, enz. Jouw inbreng is daarbij zeer welkom. Via deze datumprikker kun je aangeven of je op de voorgestelde dagen kunt. De locatie is ons kantoor aan de Hoofdweg 88A in Slochteren
  • ’t Roege Pad is een middellange wandelroute die bestaat uit vier lussen van elk circa 19 tot 23 kilometer en in totaal rond de 90 kilometer. Samen beslaan ze het gebied vanaf het Schildmeer t/m de Westerpolder. Vanwege de lengte van elke lus zoeken we daar altijd naar faciliteiten, waarvan toiletvoorzieningen het allerbelangrijkste zijn
  • In het bijgevoegd document ‘t Roege Pad – locaties vogelluisterbankjes, banken, wc’s, horeca, rustpunten staan bij elke lus de voorzieningen die ons daar bekend zijn. Klik je in de titel dan opent zich de desbetreffende lus in het programma Afstand meten
  • Allerbelangrijkste om op te lossen: toiletten. Zoals je ziet zijn vooral toiletvoorzieningen bij vrijwel alle lussen beperkt, soms over de hele lus en soms op een deel van de lus. Daarnaast weten we dat een aantal voorzieningen op sommige dagen gesloten zijn. Daarom zoeken we inwoners / bedrijven die een toilet beschikbaar willen stellen voor ’t Roege Pad, bij voorkeur aan de route of in de directe nabijheid. Als tegenprestatie bieden we een vergoeding (we denken aan € 0,50) aan per wandelaar die met een stempelkaart loopt. Die vergoeding verrekenen we dan aan het einde van elk jaar voor het totaal van de wandelaars van dat jaar. Wie zonder stempelkaart loopt kan een vrijwillige bijdrage doen (in een bus / pot die op de locatie staat). Als er daarnaast ook de mogelijkheid is om iets te nuttigen, wel of niet als zelfbediening, en/of men wil stempelpost zijn dan is dat helemaal fijn. Toiletvoorzieningen zijn echter het belangrijkste

Als je mee wilt denken/praten, wil je dan de datumprikker invullen? Eventuele ideeën voor toiletvoorzieningen mag je ook voor die tijd doorgeven. Ken je iemand waarvan je vind dat die een goede bijdrage aan het overleg kan leveren? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Vriendelijke groet,

Ontdek Midden-Groningen

Marrie Plender

Office-manager

Hoofdweg 88A, 9621 AN Slochteren

T: 06 110 247 72

www.ontdekmiddengroningen.nl

www.visitgroningen.nl/midden-groningen