Werkbezoek Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem

16 februari 2022
 

De werkzaamheden rondom de kadeversterking Steendam-Tjuchem vorderen gestaag. Het grondtransport dat hiervoor nodig is, is bijna afgerond. Inge Eshuis, dagelijks bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s en David de Jong, wethouder van de gemeente Midden-Groningen namen een kijkje. Ze lieten zich bijpraten over de werkzaamheden en gingen in gesprek met verschillende omwonenden om hun ervaringen te horen.

Goed contact met de directe omgeving

Eshuis: “Het is altijd goed om bij een project in uitvoering te kijken. Helemaal als het veel impact heeft op de directe omgeving. Het is mooi om te ervaren dat er een goed en direct contact is met de aanwonenden. In het voortraject is uitgebreid met hen gesproken over de uitvoering van het plan en dat merk je.” De Jong beaamt dit: “Dit project is niet alleen een samenwerking van gemeente en waterschap, maar ook met de direct aanwonenden. Natuurlijk zijn er ook kritische opmerkingen, maar de relatie is goed. Het is ook voor hen duidelijk dat dit project noodzakelijk is voor de veiligheid en voor goede bereikbaarheid. En straks ziet ook het fietspad er weer netjes uit.”

Samenwerking waterschap en gemeente

De kade langs het Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem moet worden versterkt om veiligheid te kunnen garanderen. Omdat er een weg over de kade loopt, betekent dit niet alleen een aanpassing van de kade, maar ook een aanpassing van de infrastructuur. Vandaar dat waterschap en gemeente nauw samenwerken in dit project. De percelen en woonadressen langs de kade zijn straks vanaf een nieuwe ontsluitingsweg bereikbaar. Het fietspad komt wel weer terug op de kade.

Planning project

Het komende half jaar krijgt de nu opgebrachte grond de tijd om te zetten. In die periode ligt het werk stil. Dit is noodzakelijk om verzakking of verschuiving later te voorkomen. In de herfst worden de werkzaamheden hervat, zodat het totale project in de zomer van 2023 kan worden afgerond.