Categoriearchief: DVS

Tuinreis 19 juni 2021

Zaterdag 19 juni zijn we met 14 dames op tuinreis geweest. We zijn begonnen in Onstwedde bij Sannie en Berend in hun tuin Acht is meer dan duizend. We zijn daar gastvrij onthaald. De koffie met koek en bij de lunch 4 soorten soep gingen er prima in. De tuin was prachtig, de wijn heerlijk. In de middag hebben we Stonefarm in Stadskanaal bezocht.

Na de koffie/thee waren we er nog niet echt “zat” van en op aanraden van Sannie hebben we als toetje nog maar een tuin bezocht. De Groene Weelde in Drouwenermond. Helaas heeft zij geen website. Al met al was het een prachtige dag. Droog, zonnig en niet te warm.

Als toetje zijn we met de meesten van de groep uit eten geweest en hebben we een goed glas wijn op een prachtige dag genomen.
Er is al gevraagd door de deelnemers om dit volgend jaar weer te organiseren. Wij gaan ons best doen.  Fotoalbum van onze tuinreis

Behoud het landschappelijk Groninger erfgoed

Alhoewel DVS geen actiegroep is willen we jullie toch graag attent maken op de mogelijkheid om een petitie te tekenen voor het behoud van ons prachtige Groninger landschap.

Duurzame energie is natuurlijk van immens belang voor de toekomst van onze provincie, ons land en de wereld. Maar willen wij een toekomst zonder landschappelijk schoon? Wij roepen de politiek op om het opwekken van duurzame energie te bundelen op de plaatsen die hiervoor het meest geschikt zijn.

https://petities.nl/petitions/behoud-het-groninger-landschappelijk-erfgoed?locale=nl

Platform Fokus: voorkom overhaaste beslissingen

Beste dorpsgenoten,

We hopen dat het goed met u gaat en dat 2021 veel goeds mag brengen. Met 2020 kijken we terug op een in vele opzichten bijzonder uitdagend jaar. Het coronavirus liet ons maar niet los en waar een crisis mensen vaak dichter bij elkaar brengt dwong het ons nu juist tot het houden van afstand. Voor ons betekende het veel online overleggen en beperkte mogelijkheden om u uit te nodigen voor dorpsbijeenkomsten. Toch blijft het samen optrekken en elkaar helpen in de versterkingsoperatie de belangrijkste doelstelling van Dorp in eigen hand. We hopen dat u ons en elkaar weet te vinden en nodigen u van harte uit om nog meer gebruik te maken van de mogelijkheden die Platform Fokus biedt.

 We realiseren ons dat er de laatste tijd veel informatie op u is afgekomen. Begin december ontving u onze gezamenlijke startbrief met informatie over de planning. Vlak voor de feestdagen was er de brief met uitleg over de uitkomst van de tijdvakkendiscussie. Inmiddels heeft u ook nog een brief van NCG mogen ontvangen over het bestuursakkoord. Bij elkaar is het nogal veel en we begrijpen het als u er weinig meer van snapt. Er ontstaan nieuwe keuzemogelijkheden waarvan de gevolgen nog niet goed te overzien zijn.

 Tijdvakken

Zoals u hebt kunnen lezen in de brief over de tijdvakken krijgt iedereen met een beoordeling op basis van tijdvak 2 de mogelijkheid om een verschillenanalyse te vragen op basis van tijdvak 1. Hiermee is voor iedereen een gelijke uitgangspositie bereikt en daar zijn we trots op. Hoewel we nu inschatten dat niet veel mensen hiervoor zullen kiezen, vinden we het vooral voor het vertrouwen en de sociale samenhang in de dorpen van groot belang dat de spelregels voor iedereen gelijk zijn.

 Bestuursakkoord

Met het bestuursakkoord krijgt u er als het ware een keuzemogelijkheid in tegengestelde richting bij. Als u ervoor kiest om uw woning volgens de laatste inzichten opnieuw te laten beoordelen, staat daar een op het eerste gezicht aantrekkelijke vergoeding tegenover. Weet echter dat u sowieso al recht heeft op een deel van de vergoeding als uw woning versterkt moet worden. Bovendien is er nog veel onduidelijk over het hoe en wanneer en zal er wel wat tijd overheen gaan voordat de afspraken uit het bestuursakkoord helemaal zijn uitgewerkt. Dat maakt het op dit moment onmogelijk om alle opties en consequenties goed te overzien.

Een keuze maken

Wij kunnen en willen u niet vertellen wat u moet doen. Wat verstandig is, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen, het versterkingsadvies en de uitwerking van de afspraken uit het bestuursakkoord. Wij hebben maar één belang en dat is u zo goed mogelijk ondersteunen bij het maken van de voor u beste keuze. Wij adviseren u om geen overhaaste beslissingen te nemen. Wacht u in elk geval het versterkingsadvies af. We wijzen u graag op de mogelijkheid om bij NCG aan te geven dat u het versterkingsadvies wilt ontvangen zodra het beschikbaar is. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw bewonersbegeleider van NCG. Als u niet weet wie dat is kunt u terecht bij Arja de Roder en Marieke Winter, die zich elders op deze website hebben voorgesteld. Als u door VIIA wordt benaderd voor het eerste gesprek is het om vertraging voor uzelf en het programma te voorkomen van belang dat u dat laat doorgaan. Hiermee maakt u nog geen keuze en dit kan u juist helpen om de zaken goed op een rijtje te krijgen.

Waar u ook voor kiest, er ontstaan bij deze versterkingsoperatie altijd mogelijkheden om uw woning te verduurzamen of anderszins te verbeteren. Ons doel is en blijft iedereen zo goed mogelijk in staat te stellen om op basis van juiste en volledige informatie een goede afweging te maken. Zodat iedereen uiteindelijk met tevredenheid op het proces kan terugkijken en niet achteraf denkt: had ik maar… Zodra er meer informatie bekend is zullen we ons best doen om alles zo helder mogelijk op een rijtje te zetten. Als u vragen heeft kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht. Op die manier hopen we u ook in 2021 weer van dienst te kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

Mariska Goeree en Christiaan Wiepkema

Platform Fokus | alle rechten voorbehouden | verzonden in opdracht van Platform Fokus

Van de bestuurstafels 27 november 2020

NIEUWSBERICHT EXTRA II (de actualiteit van lopende projecten)

November 2020

Beste mensen,

We hoeven jullie natuurlijk niets over de effecten van corona te vertellen op het dagelijkse verkeer. Uiteraard hopen wij zeer dat het eenieder goed gaat en dat er zich geen ‘corona-effecten’ in privé-omgeving hebben voorgedaan.

Voor wat de contacten en de informatie uitwisseling in ons dorp betreft zorgt corona helaas wel voor ‘besmetting’. De voortgang van, en het overleg en afstemming over de projecten waar we – soms al heel lang – mee bezig zijn wordt er door bemoeilijkt en vertraagd. Daarnaast zijn natuurlijk ook de mogelijkheden voor gezamenlijke afstemming met het dorp (zeer) beperkt.

We doen ons best jullie via nieuwsbrief en website zo goed mogelijk op de hoogte te houden, maar er is altijd meer te melden en wellicht te vragen bij live contact.

In mei hebben we er, gezien de omstandigheden, voor gekozen alle bewoners (dus ook niet-leden van DVS) op de belangrijkste punten te informeren per extra nieuwsbericht. Dat doen we nu weer.

Voor degenen die het extra nieuwsbericht van mei nogmaals willen inzien: https://steendam.info/extra-nieuwsbrief-13-mei-2020/

Dat is met name ook handig m.b.t. onderstaande punten 1 t/m 4, omdat die ook in de meibrief onderwerp waren.

 

De onderwerpen die we in deze extra nieuwsbrief de revue willen laten passeren zijn:

 1. Energieproject (+ flyer + omgevingsvergunning)
 2. Dorp in Eigen Hand/ de versterkingsoperatie
 3. Kaap Steendam / vertrek P&L
 4. Gebiedsvisie Steendam-Tjuchem
 5. Kultuureiland Damsterplas
 6. Nationaal Programma Groningen (NPG) / Hart voor Midden-Groningen
 7. Toukomst
 8. Rabo clubactie
 9. Openbaar vervoer / buslijn 178

Net zoals in mei beginnen we met een ‘disclaimer’:

* De hier geschetste materie leent zich eigenlijk niet voor een korte schets. Daarom vooraf de melding dat er uiteraard nog brede informatieve en interactieve dorpsbijeenkomsten georganiseerd gaan worden voor de punten die het betreft. Dat zijn met name de punten 1 t/m 4. De wijze waarop dat t.z.t. gaat gebeuren hangt samen met de eventueel dan nog geldende coronamaatregelen.

* er moet eerst breed draagvlak binnen het dorp bestaan voordat projecten feitelijk uitgerold gaan worden,

* waar deelname gevraagd gaat worden, zal dat te allen tijde op vrijwillige basis zijn.

 

Mochten er (aanvullende) vragen of opmerkingen zijn over dit nieuwsbericht aarzel dan niet, we horen dat graag!

Onderaan deze brief staan de dorpsgenoten tot wie jullie je kunnen richten, met daarachter het nummer van het specifieke onderwerp/project.

 

 

 1. Project Duurzame Energie

 

De Extra Nieuwbrief van mei dit jaar eindigden we met de zin: “ ….. Maar nu zijn we zover dat er binnenkort op elk adres informatieve intekenlijsten bezorgd kunnen gaan worden, om in beeld te krijgen op hoeveel inschrijvingen voor energiecertificaten we echt kunnen gaan rekenen”. Inmiddels zijn we alweer een halfjaar verder en zijn we nog niet aan die ‘slotronde’ toegekomen. Toch is er in die periode het nodige gebeurd. Zo is er een omgevingsvergunning aangevraagd (zoals iedereen heeft kunnen lezen in de huis-aan-huisbladen), zijn er definitieve afspraken gemaakt met de grondeigenaar en is Enexis nu aan de slag met de aanleg van de leidingen vanaf het trafostation. In de Nieuwsbrief van september stonden al wat foto’s van de eerste werkzaamheden: https://steendam.info/energiepark-steendam/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief+oktober+2020+DVS+en+Coop.

Een niet te voorziene beer op de weg heeft zich ook nog voorgedaan bij de (niet-)levering van de windmolens. In verband met de stopzetting van de huidige postcoderoosregeling per eind van dit jaar hadden wij expliciete eisen gesteld m.b.t. de levertermijn van de windmolens. Ondanks beloften van de Deense fabrikant werd dit najaar duidelijk dat tijdige levering niet mogelijk was. Er is toen besloten om nu af te zien van de aanschaf van windmolens en te starten met de zonneweide. Dit is mede ingegeven door de voorwaarden van de vervangene postcoderoosregeling die vanaf 2021 zal gelden en waarvoor we nu op teren. Deze nieuwe rijksregeling geldt niet langer voor windenergie, maar is gelukkig wel financieel gunstiger voor zonne-energie en dus voor ons project.

De stand van zaken is nu dat er in de eerste week van december gewerkt gaat worden aan plaatsing en installatie van de zonnepanelen, en dat we mikken op afronding per einde van dit jaar, met wellicht een kleine uitloop in 2021. Er kan dan ook direct worden ingetekend op de nieuwe postcoderoosregeling. Een regeling die trouwens ook nog administratieve afstemming vraagt met de energiemaatschappijen. Ook daar richten we ons op ‘achter de schermen’.

Die aanpassingen brengen niet alleen administratieve wijzigingen met zich mee, maar ook in het ‘financiële plaatje’ en in het aantal certificaten dat beschikbaar komt. Zodra dat deel van de ‘boekhouding’ is uitgekristalliseerd komen we (weer) bij belangstellende dorpsgenoten langs om in te tekenen. Duidelijk is al wel dat het rendement voor elke certificaathouder gunstiger zal uitpakken dan het eerder geschetste beeld.

Er is een werkgroep gestart om het zonnepark voor het (niet-)zicht te gaan ‘omranden’ met groen, waarbij gedacht wordt aan een zogenaamd ‘voedselbos’. Wordt vervolgd dus.

 

 

 1. Dorp in Eigen Hand / de versterking

Op onze website is veel informatie te vinden over dit project. De achtergrond en ontstaansgeschiedenis is te vinden via https://steendam.info/versterkingszaken-aardbevingen/

Zeer recent, op 22 november, is de actuele stand van zaken beschreven, te vinden via

https://steendam.info/dorp-in-eigen-hand/

Dat laatste bericht is ook terug te vinden op de ‘hoofdingang’ van het Dorp-in-eigen-Hand-project, Platform Fokus (https://platformfokus.nl/group/news/?newsid=105).

Mocht je dit nog niet (vaak) gedaan hebben, een bezoekje aan deze site is sowieso een aanbeveling! Zoals bekend moet je je daarvoor wel hebben aangemeld en dus inloggen met je eigen gegevens.

 

We gaan er vanuit dat velen al kennis hebben genomen van de berichten over het nieuwe bestuursakkoord over de versterking, dat voor het hele aardbevingsgebied in aantocht is. Onder meer in de huis-aan-huis-bladen (Regiokrant, Eemskranten) en in DvhN stond vorige week woensdag een paginagrote toelichting op het betreffende akkoord. Mocht die je niet zijn opgevallen, kijk dan even op de website van één van die media.

De invloed van dit nieuwe bestuursakkoord op lopende projecten – zoals ons Dorp in Eigen Hand – is nog niet helemaal duidelijk. Daarover is overleg gaande, zoals ook vermeld in het bericht op Platform Fokus en onze website.

 

 1. Kaap Steendam / vertrek Peter & Leni

 

Velen hebben de afscheids bbq op 26 september meegemaakt en/of hebben persoonlijk afscheid genomen van het echtpaar dat met hun Podiumcafé veel heeft betekend voor ons dorp en de omgeving. Ook op de website in de voorbije Nieuwsbrieven is er melding gemaakt van het vertrek van Peter & Leni naar Portugal. Tijdens de bbq is er ook namens de dorpsvereniging ‘formeel’ afscheid genomen van Peter & Leni, bij monde van Peter van Tholen die ook een cadeaudaad bij zijn/ons woord voegde.

 

Voor wie het wellicht nog niet (voldoende) heeft meegekregen, via https://steendam.info/op-weg-naar-kaap-steendam/ is er het een en ander over de nieuwe opzet van het dorpshuis te lezen. Daar valt ook te lezen dat het de bedoeling is om met de podiumfunctie verder te gaan. Niet alleen met ‘Peter & Leni-muziek’ maar met een bredere programmering. Dat moet allemaal nog vorm gaan krijgen. Mensen die het leuk vinden om samen over zo’n opzet na te denken worden daartoe van harte uitgenodigd! Informatie en aanmelding kan bij Fred Mahler (fmahler47@hotmail.com).

 

In de eerste week van oktober heeft het pand – met enthousiaste hulp van dorpsgenoten – een ware metamorfose ondergaan en kon in het weekend van 10 en 11 oktober het ‘startschot’ gegeven worden voor de opening van het nieuwe restaurant. Helaas is door aanscherping van de coronamaatregelen tot dusver de openstelling tot dat weekend beperkt gebleven. Er is wel razendsnel op de gewijzigde situatie ingespeeld met het inrichten van de afhaalservice. Als het goed is heeft iedereen al eerder een flyer in de bus gevonden. En, voor wie het nog niet heeft uitgeprobeerd: DOEN ! (met wel een waarschuwing: het is verslavend lekker ;-))

 

 

 

 

 

 1. Gebiedsvisie Tjuchem – Steendam / Centrumplan / Nieuwe Dorpshuis

 

In de Extra Nieuwsbrief van mei dit jaar (https://steendam.info/extra-nieuwsbrief-13-mei-2020/)

berichtten wij al over deze (samenhangende) onderwerpen, waarbij de  gebiedsvisie als het ware als kapstok moet gaan fungeren voor onze Dorpsvisie met Centrumplan en (locatie) nieuwe Dorpshuis.

De opdracht om tot een Gebiedsvisie te komen is door de gemeente in handen gegeven van 3 bureaus:

 

Opdracht aan deze bedrijven is om in gezamenlijkheid met de bewoners de wensen en kansen van en voor het gebied in kaart te brengen en de haalbaarheid te toetsen, ook in termen van financiën.

De gemeente mikte in haar oorspronkelijke opdracht op afronding van deze Gebiedsvisie vóór de zomervakantie. Toen was echter corona nog niet in het land / de wereld, en door alle coronabeperkingen schuift helaas ook de voortgang van deze ontwikkeling op in de tijd.

De ‘wereld’ heeft niet helemaal stil gestaan. Er zijn door de bureaus gesprekken gevoerd met de gemeente, met ondernemers en met bewoners uit Tjuchem en Steendam, ook online. Er is geïnventariseerd wat er aan visies al op tafel lag (waaronder dus onze dorpsvisie) en men heeft het gebied ‘geproefd’ met de eigen professionele bril op.

Dit alles heeft geleid tot een ‘alles-op-tafel-presentatie’ van de hand van architect Pepijn Godefroy van LA4Sale kort voor de zomervakantie. Deze live presentatie heeft coronaproof – en dus helaas maar voor een beperkt aantal deelnemers uit zowel Tjuchem als Steendam – plaatsgevonden in de Velemansdroom. Uit ons dorp waren er ca. 15 deelnemers, met name de leden van het cluster Belangenbehartiging en een aantal bestuursleden.

Kort gezegd is het toen breed gedeelde oordeel uit Steendam samen te vatten in: indrukwekkende presentatie, veelal mooi, intrigerende ideeën, maar ook ……. hoe realistisch is dit alles?

Bedoeling was om na de zomervakantie de dorpen breed te gaan informeren en erbij te gaan betrekken. Echter corona ……

Eind augustus is er nog 1 (online) bijeenkomst met de bureaus en de gemeente geweest, waaraan ook is deelgenomen door vertegenwoordigers uit Tjuchem en Steendam. In een opvolgend overleg met bestuurders – tenslotte betreft het een opdracht van de gemeente en zal ook veel van de benodigde financiën uit of via de portemonnee tot stand moeten worden gebracht – zou er worden gesproken over het ontstane beeld + hoe verder. Waar het de bedoeling was dat bestuurlijk overleg in september te laten plaatsvinden werd dat pas feitelijk eind oktober. En wat meer is (of minder zo je wilt) is dat we als dorp nog geen duidelijkheid hebben gekregen over de volgende stappen.

Het is nu van belang om de kaders en reikwijdte van de visie te bepalen. We willen immers een gedragen visie maken die ook uitvoerbaar is. Ondertussen wordt onderzocht of het mogelijk is om op kleine schaal bijeen te komen om te komen tot verdere uitwerking. Dat kan alleen samen met de inwoners. Het streven is om het visietraject in het eerste kwartaal 2021 af te ronden, zodat het gemeentebestuur in het tweede kwartaal 2021 de visie kan vaststellen.

 

 1. Kultuureiland Damsterplas

 

Er zijn al meerdere informatiemomenten over dit project geweest bij Peter & Leni. Uit het hoofd gezegd al vanaf 2017/8. Ondanks de toezegging van een startsubsidie door de toenmalige gemeente Slochteren in 2017, heeft het tot augustus van dit jaar geduurd tot het College van B&W definitief de groene vlag hees voor toestemming tot ontwikkeling van het Kultuureiland. De bijbehorende ‘ambtelijke plooien’ zijn inmiddels ook recht gestreken, en dus kunnen vanaf nu activiteiten op het terrein rond de Damsterplas verwacht worden. Inzet van de actiefnemers is om komend voorjaar al de eerste publieke evenementen te kunnen laten plaatsvinden. Een mooi filmpje met toelichting is te vinden op de website van RTVNoord, via: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/738417/Kunstenaars-bouwen-Damsterplas-om-tot-Kultuureiland

 

 1. Nationaal Programma Groningen (NPG) / Hart voor Midden-Groningen

Voor wie ‘het nieuws’ niet echt volgt, het NPG is een programma – met een budget van 1,1 miljard – dat door het Rijk ter beschikking is gesteld aan de provincie om toekomstgerichte en toekomstbestendige investeringen te kunnen doen. Dit ter verbetering van de (economische) leefbaarheid van onze provincie, en ook als ‘compensatie’ voor de aardbevingsellende. De achtergronden zijn te vinden op de website https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/

Het budget wordt deels toebedeeld aan de verschillende gemeenten, waaronder dus ook onze gemeente Midden-Groningen. Daar is met enige regelmaat over gepubliceerd in de lokale / regionale blaadjes. Onder de naam ‘Hart voor Midden-Groningen’ heeft de gemeente daar een aparte plek ingeruimd op de website:  https://www.midden-groningen.nl/aardbevingen/publicatie/programma-npg-hart-voor-midden-groningen. Het is zeker interessant om daar een kijkje te nemen.

Het Programmaplan voor de indicatieve verdeling van die NPG-middelen is door de gemeenteraad behandeld in de vergadering van 29 september en is te vinden onder https://mcusercontent.com/30f2b800332f706d961db644b/files/0fb39578-c027-4a9a-a59a-efa3493af441/01102020_Programmaplan_NPGMG_vastgesteld_door_college_definitief_.pdf

Daarin staat (blz. 56) o.m. een bedrag van € 500.000 gereserveerd onder het kopje Roegwold/Schildmeer. Er is dus in ieder geval (extra) geld beschikbaar voor ons gebied! Maar, er is meer waar wij een beroep op kunnen doen, als we ons daar samen sterk voor gaan maken!

 1. Toukomst

We hebben eerder bericht over het project Toukomst. Toukomst is onderdeel van het NPG (zie 6), waarvoor door elke Groninger ideeën konden worden ingediend. Dat zijn er meer dan 900 geworden, waarvan een 10-tal afkomstig was uit ‘Steendammer pennen’. De afgelopen maanden heeft er – onder professionele begeleiding en met deelname van de indieners – een online-bundelingstraject plaatsgehad. Dit met als doel verdere aanscherping en clustering van gelijksoortige ideeën. Er is een Toukomstkrant verschenen, met een beschrijving van die ideeënbundels, waarin elke Groninger werd uitgenodigd zijn/haar stem uit te brengen (met dank aan degenen die op ‘ons’ gestemd hebben !).

De telling van de stemmen is nu alweer een aantal weken achter de rug en nu buigt zich een panel uit de Groninger bevolking over de selectie om tot een advies richting het bestuur van het NPG te komen. De definitieve selectie van projecten waarmee aan de slag kan worden gegaan wordt verwacht in het 1e kwartaal van 2021. In totaal is er een bedrag van € 100 miljoen gereserveerd uit de NPG-middelen om toe te bedelen aan een (klein) aantal projecten. Dat is geen klein bier (zoals de Vlamingen dat mooi zeggen), en dus ook spannend of daar iets van ‘onze kant’ uitvalt. We houden jullie op de hoogte, maar het zal zeker ook via de reguliere media de wereld in  gebracht gaan worden.

 

 

 

 

 1. Rabo Clubactie

In de Nieuwsbrief van 23 oktober hebben we gemeld dat Steendam zich ook dit jaar heeft ingeschreven voor de clubactie van de RABO bank. Vorig jaar hebben we van de bijdrage een elektrisch orgel voor ons dorpshuis kunnen kopen. Dit jaar was de inzet een bijdrage voor een biljarttafel en verplaatsbare expositiepanelen in ons nieuwe dorpshuis.

We waren wat laat met de melding aan het dorp – er kon gestemd worden tot 25 oktober 😉 – maar desondanks hebben wij van de Rabo het bericht ontvangen dat we een bedrag van   € 150 hebben ‘verdiend’. Toch een mooie aanbetaling voor een ‘spelmoment’ in ons nieuwe Dorpshuis t.z.t.

 

 1. Openbaar Vervoer (buslijn 178)

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Eind vorig jaar werden we ‘5 over 12’ geconfronteerd met het definitief vervallen van buslijn 178 door Steendam. Vanuit de dorpsvereniging is er toen nog direct geprobeerd daar protest tegen aan te tekenen, zelfs uitmondend in een bezoek aan Steendam van de betrokken portefeuillehouder, wethouder Jaap Borg, van onze gemeente Midden-Groningen. Het bleek echter echt na 12 te zijn en dus niet meer terug te draaien.

De coördinatie van de trajecten en de rijtijden van het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe is in handen van het OV-bureau Groningen Drenthe (www.ovbureau.nl).

In de correspondentie met dit bureau ontvangen we begin dit jaar de volgende (ingekorte) reactie:

“De gemeente Midden Groningen heeft ons gevraagd naar u te reageren op uw brief aan de gemeente van 13 december j.l. over het OV in Steendam.

Wij betreuren het uiteraard dat u pas een paar dagen voor invoering van de nieuwe dienstregeling er achter kwam dat lijn 178 niet meer door Steendam rijdt in de nieuwe dienstregeling.  Het moment waarop u had kunnen reageren was voor de zomervakantie 2019.

Er is zeker wel afstemming geweest tussen OV-bureau en gemeente op het moment dat er sprake was van wijziging van de dienstregeling. De gemeente heeft ook een zienswijze op de wijziging  ingediend.

Nadat de besluitvorming heeft plaats gevonden communiceren wij in algemene zin over de nieuwe dienstregeling. Het is voor ons ondoenlijk om met alle potentiele belanghebbenden rondom kleine dienstregelingswijzigingen persoonlijk  te communiceren. Daar waar grotere gebruikersgroepen geconfronteerd worden met grotere wijzigingen wordt meer maatwerk door ons  geleverd.

De gewijzigde  situatie van Steendam met het zeer lage aantal in- en uitstappers (gemiddeld 1 per dag) is voor ons geen aanleiding om daar extra over te communiceren, buiten de reguliere communicatie om op websites, in advertenties, via social media en ons telefonische infopunt. Dat zijn de informatiebronnen waar u uw informatie had kunnen vinden.

De wijziging van lijn 178 bleek nodig  om Noord-Oost Groningen te kunnen  verbinden met de Eemshaven. De ritten van lijn 178 die doorrijden naar Appingedam zijn sinds de nieuwe dienstregeling doorgetrokken naar de Eemshaven. In Appingedam rijden deze ritten door als lijn 41 naar de Eemshaven/ Uithuizen. Om dit in rijtijd mogelijk te maken is de route  op diverse lijntrajecten gestrekt zoals in Appingedam en Steendam.

Daarbij is ook  uitdrukkelijk gekeken welke effecten lijnstrekking heeft op hoeveel reizigers. De vier haltes die Steendam telde kenden in heel 2019 nog geen 200 instappers, circa 1 per dag……..

Graag willen wij met u (en de gemeente) ook van gedachten wisselen over de bereikbaarheidscomponent in  het toekomstplan voor Steendam/Schildmeer.”

 

Voor dat laatste hebben we in het vroege voorjaar getracht afspraken te maken, die echter door corona uit de agenda’s zijn verdwenen tot ‘nader order’. Wellicht dat dit moment daarvoor een goede mogelijkheid biedt.

In de Regiokrant van 25 november staat op blz. 11 een artikel onder de titel “Groningers kunnen meedenken over toekomst mobiliteit”. Meer informatie daarover is te vinden op www.gaaningroningen.nl. De mogelijkheid om online ‘mee te denken’ stopt (al) op 4 december a.s.

Daarom onze OPROEP: Doe mee en pleit voor ‘herintrede’ van buslijn 178 door ons dorp!

 

Het is een toevallige gelegenheid, maar het zou goed zijn als we op deze manier massaal laten weten dat we openbaar aangesloten willen zijn op Groningen-Stad en Appingedam. Het cluster Belangenbehartiging van DVS kan dan hierop terugvallen en doorschakelen in het post-corona uitgestelde overleg met het OV-bureau.

En, er zijn vast nog wel meer goede ideeën om in te dienen ;-).

 

 

Tot slot

 

Het zal duidelijk zijn dat (delen van) de beschreven projecten ‘in elkaar over- en door kunnen lopen’. Er is dus veel aan gelegen om – waar mogelijk – zaken goed en efficiënt met elkaar te gaan verbinden. Hoe dat er precies uit zal gaan zien is nu nog niet in te tekenen. Maar we zullen de voortgang en de te nemen stappen daarin tijdig, goed en dorpsbreed communiceren.

 

Zijn er vragen / aarzelingen / bedenkingen / aandachtspunten e.d., aarzel dan niet en neem contact op met een van de bestuursleden van DVS of Coöperatie:

 • Phyl Hoogeveen (punt 1)
 • Christiaan Wiepkema (1, 2, 3, 4)
 • Klaas Smit (1, 2, 3)
 • Peter van Tholen (2, 3, 7)
 • Fred Mahler (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

 

Mocht je dat prettiger vinden, reageren per e-mail kan natuurlijk ook ! `

 

 

Steendam, november 2020

Bestuur Dorpsvereniging Steendam

Website: www.steendam.info

Email: dorpsverenigingsteendam@gmail.com

Dorp in eigen Hand Update 22.11.2020

Stand van zaken Dorp in eigen hand

Zo aan het eind van het jaar en met het coronavirus dat onze levens nog steeds beïnvloedt lijken het misschien rustige tijden, maar toch gebeurt er ondertussen van alles. We nemen u daarom graag mee in de laatste ontwikkelingen met betrekking tot Dorp in eigen hand.

Voortgang pilotadressen en eerste batch

Zoals u weet zijn we een tijdje geleden gestart met de eerste 6 pilotwoningen, 3 in Steendam en 3 in Tjuchem. Met deze eigenaren zijn de versterkingsadviezen besproken en daarnaast zijn er gesprekken gevoerd over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen. Het is gebleken dat de versterkingsadviezen meer vragen en discussie hebben opgeroepen dan we vooraf hadden verwacht. VIIA heeft veel werk verricht om aanvullende informatie te verkrijgen van het bureau dat de versterkingsadviezen heeft opgesteld. Daaruit blijkt gelijk hoe fijn het is dat zij dat op zich nemen en bewoners er niet alleen voor komen te staan. Dit verliep niet zonder slag of stoot en heeft extra tijd gekost. Uiteindelijk zijn hierover wel goede afspraken gemaakt. VIIA heeft de versterkingsadviezen uitgewerkt tot (concept) uitvoeringsontwerpen om te bespreken met de eigenaren. Bij 5 van de 6 adressen zijn of worden deze gesprekken op korte termijn ingepland, het laatste adres vraagt nog wat meer tijd. Verder zijn de eigenaren van de volgende batch van 16 woningen benaderd voor het eerste gesprek, waarvan een aantal inmiddels plaats heeft gevonden. Een deel van deze deze mensen heeft ondertussen ook al met Onno Bosman gesproken over de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. Ondanks dat blijkt dat het soms meer tijd kost om het versterkingsadvies uit te werken tot een uitvoeringsontwerp verwachten we nog steeds ongeveer iedere zes weken met een nieuwe groep woningen te kunnen starten. De doorlooptijd per woning kan dus iets langer zijn, maar de totale duur van het project wordt hierdoor niet beïnvloed.

Versterkingsoperatie en de openbare ruimte

De gemeente werkt in samenwerking met NCG aan een plan om ervoor te zorgen dat het normale leven in de dorpen tijdens de versterkingsoperatie zo goed mogelijk door kan gaan. Op het moment dat er maatregelen aan woningen worden uitgevoerd gaat dit onvermijdelijk met extra vervoersbewegingen en overlast gepaard. Het doel is om dit zoveel mogelijk te beperken. Daarom worden risico’s en knelpunten in kaart gebracht. Te denken valt bijvoorbeeld aan straten waar weinig ruimte is voor ‘busjes en bouwmaterialen’. Hiervoor worden praktische oplossingen gezocht en er worden spelregels afgesproken met de uitvoerders. Als er in het bijzonder situaties zijn waarover u zich ongerust maakt dan horen we dat graag, zodat we daar extra aandacht voor kunnen vragen.

 Natuurvrij maken

Eerder plaatsten we al een bericht op Platform Fokus over het natuurvrij maken. Dit heeft bij de eerste woningen ondertussen plaatsgevonden. Waarschijnlijk hebt u hier wel iets van gezien. De communicatie vanuit NCG over het natuurvrij maken liet naar onze mening ruimte voor verbetering. In het voorjaar zullen er nog meer woningen natuurvrij gemaakt worden en zullen we op die communicatie daarom nog scherper zijn.

 Planning

Binnenkort ontvangt u een gezamenlijke brief namens alle partijen die bij Dorp in eigen hand betrokken zijn. Dit had heel wat voeten in aarde en we zijn dan ook blij dat de brief nu klaar ligt om te verzenden. Hierin leest u veel informatie over het proces en bovendien staat erin aangegeven wanneer uw woning naar verwachting ongeveer aan de beurt is. We weten dat deze vraag veel mensen bezighoudt en hopen dan ook dat duidelijkheid hierover wat rust geeft. Als er vragen of opmerkingen zijn horen we dat graag. Bij de brief zit een antwoordstrook die u daarvoor kunt gebruiken.

Tijdvakkendiscussie

Diverse malen hebben we al bericht over de langlopende discussie die we gevoerd hebben over de gebruikte tijdvakken bij het beoordelen van de woningen. Ondanks de afspraak die we maakten met gemeente en NCG dat alle woningen volgens dezelfde norm zouden worden beoordeeld bleken er verschillende tijdvakken te worden toegepast. Na meerdere brieven, gesprekken en zelfs een bezoek van de minister is de uitkomst nu dat iedereen die dat wenst zijn woning op tijdvak 1 kan laten beoordelen. Hiermee zijn de spelregels zoals we wensten voor iedereen gelijk en kan iedereen zijn eigen afweging maken. Hoewel we tevreden zijn met deze oplossing begrijpen we dat dit een lastige beslissing is. Het is een complex verhaal en we willen u hierover zo goed mogelijk informeren. Binnen enkele weken ontvangt u een brief en zal er ook meer informatie op Platform Fokus worden geplaatst.

Bestuurlijke afspraken

Wellicht hebt u al iets gehoord over de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt tussen het rijk en de regio. Meer informatie vindt u onder andere op rijksoverheid.nl en de website van NCG. We vinden het vervelend dat deze afspraken veel vragen oproepen waar nog geen antwoorden op zijn. Dit veroorzaakt opnieuw veel onduidelijkheid en onzekerheid, ook bij ons. Wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat de afspraken die gemaakt zijn over Dorp in eigen hand overeind blijven en dat we dus gewoon door kunnen gaan. Voor u als individuele woningeigenaar ontstaan er als gevolg van de bestuurlijke afspraken meer keuzemogelijkheden. Op zich is dat fijn, alleen is het vervelend dat de precieze consequenties nog onduidelijk zijn. Onze inschatting is dat het er op het eerste gezicht mooier uitziet dan het eigenlijk is en dat Dorp in eigen hand u nog altijd veel te bieden heeft. Voor ons staat u als bewoner centraal en daarom zijn er twee zaken die voor ons van het grootste belang zijn, namelijk 1) dat iedereen dezelfde kansen krijgt en 2) dat iedereen over alle informatie kan beschikken om een goede afweging te kunnen maken. We zullen dan ook alles op alles zetten om alle mogelijkheden met voor- en nadelen zo snel en zo helder mogelijk in kaart te brengen.

Programma Aardgasvrije Wijken

Onze aanvraag bij het Programma Aardasvrije Wijken is helaas afgewezen, maar tegelijkertijd hebben we het signaal ontvangen dat onze plannen wel doorgaan, als onderdeel van de hierboven genoemde bestuurlijke afspraken. Op dit moment wordt uitgezocht hoe dit precies in de afspraken verwerkt is en wat dit concreet betekent. Zodra hierover meer bekend is komen we hierop terug.

Met vriendelijke groet,
Mariska Goeree

Platform Fokus | alle rechten voorbehouden | verzonden in opdracht van Platform Fokus

Foto’s inzameling, kerstdorp (Cluster Activiteiten)

Van het Cluster Activiteiten

De beste ideeën van bovengenoemd cluster komen altijd op het laatste moment, maar dan kunnen wij jullie ook wat aanbieden. We hebben het roer omgegooid en andere leuke dingen bedacht in deze tijd van gedeeltelijke lockdown.

Allereerst vragen wij jullie om van je favoriete, mooiste, romantische en noem maar op foto van Steendam en omgeving op de telefoon of usb of harde schijf op te zoeken. Waar we dat voor nodig hebben verklappen wij echt nog niet. Maar we hebben tijd nodig om deze verrassing goed voor te bereiden, dus stuur je foto alsjeblieft “asdewiedeweerga” naar Mette van Tholen. Wel graag je naam en belangrijk: waar de foto is genomen erbij vermelden. Het mooiste zou zijn als je de foto gisteren al stuurde…….  Ja, ja, we vragen veel en geven nog niks aan info weg.

PS: foto’s liefst zonder herkenbare personen erop, komt mooier over.

Dan hebben we ons ook zitten beraden om toch nog iets leuks te organiseren maar een popquiz (we verbreken de traditie alleen dit jaar) kan niet doorgaan. Ook al zouden we weer mogen, dan zal dat beperkt zijn en dat is niet leuk.
We zijn druk in de weer met het maken van een online pubquiz. De bedoeling is dat je met je eigen gezin of met vrienden een team vormt en thuis speelt. We gaan dit spelen op 27 december a.s. Traditie is 3e Kerstdag immers? In de volgende nieuwsbrief hopen we hier wat meer over te kunnen vertellen.

 

En het cluster pakt nog verder uit: we hebben het plan opgevat om Steendam om te toveren tot Kerstdorp en wel in het weekend van 18, 19 en 20 december.
Wat vragen wij van de Steendammers: geef je op bij Sjouktje Kopenga als je zin en tijd hebt om je tuin in de week voor genoemd weekend te versieren. Dit mag van alles zijn: mooi, lief, landingsstrip voor marsmannetjes, etc… Bont, ingetogen, noem het maar op. Verzin het. In het weekend van 18 t/m 20 nodigen we onze dorpsgenoten uit om een wandeling door het dorp te maken en op 20 december willen we een grote wandeling organiseren met diverse vermakelijkheden (wat dan kan en mag, dit even terzijde) langs alle versierde en verlichte tuinen.

Persbericht opening Steendammer Ommetje

Op 22 augustus is het Ommetje Steendam feestelijk geopend en voor publiek toegankelijk verklaard. Het ommetje is een wandelroute in de directe leefomgeving van het dorp van ongeveer 6 km lang en het begin- en eindpunt zijn op dezelfde plaats.  De start met uitleg in een paneel bij het fietspad zijn bij het dorpshuis bij de brug van Steendam. Je loopt eerst langs de Damsterweg door een stukje lintdorp, daarna sla je af om via de Roegeweg het achterland van de vakantieparken in te duiken. Vervolgens wandel je langs het Schildmeer en een stuk Roegwold. Hier geniet je volop van de bos- en watervogels en de rijke waterlandflora. Voordat je de terugweg aanvaardt langs het Schildmeer (waterrecreatie in de lente en zomer en met een beetje geluk ijs en schaatsen in de winter) sla je even linksaf naar de Haansluis en het Sluishuis die prachtig beide gerestaureerd zijn. Een mooie plek voor een picknick of gewoon even een rustmoment. Dan deze laatste 30 meter weer terug naar de route oostwaarts langs het meer.

Men kan ook starten bij Boei 12 of de Otter aan de Roegeweg.

Het Steendammer Ommetje is ontstaan in samenwerking met het Landschapsbeheer Groningen, tevens hebben  diverse instanties ons geholpen om het financieel en ruimtelijk te kunnen realiseren. De wandeling is aangegeven door paaltjes en stickers met  het voetjeslogo, je loopt in de richting waarnaar de voetjes wijzen. De route is opgenomen in het Wandelnetwerk Nederland, dat de meeste wandelroutes  in ons land aan elkaar linkt. Zo ook  aan het Helmster Ommetje in Hellum en het Molenommetje in Overschild. We ontmoeten jullie graag op de paden van ons prachtige ommetje.

 

 

Kort verslag en bijlagen informatiebijeenkomst Dorp in Eigen Hand

 

Met plezier kijken we terug op de informatiebijeenkomsten van 11 en 25 juli. Beide zaterdagavonden stroomde de Velemansdroom in Tjuchem ‘vol’ met mensen die graag meer wilden weten over Dorp in eigen hand. Nu is ‘vol’ in coronatijden niet meer wat het geweest is, maar in totaal mochten we toch bijna 80 mensen begroeten en dat deed ons goed!

Voor iedereen die het moest missen of die het nog eens rustig na wil lezen plaatsen we hieronder de presentatie inclusief een uitgebreide toelichting. Daarnaast hebben we mede op basis van de vragen die tijdens de bijeenkomsten zijn gesteld een overzicht van veelgestelde vragen gemaakt. Ook dit vragenoverzicht vinden jullie onderaan dit bericht. We zullen dit document regelmatig bijwerken, zodat iedereen over de juiste informatie kan beschikken. We hopen dat dit een hoop duidelijk maakt, maar blijven uiteraard beschikbaar voor jullie vragen en opmerkingen.

Alle documenten zijn terug te vinden op platformfokus.nl, waar we jullie ook gauw hopen te zien. Op Platform Fokus kunnen jullie gemakkelijk in contact komen met ons en met elkaar. Ook kunnen jullie daar documenten opslaan, zodat ze gemakkelijk terug te vinden en eventueel te delen zijn. Daarnaast zullen we ervoor zorgen dat het mogelijk wordt om via Platform Fokus aan te melden voor Dorp in eigen hand. Het is belangrijk voor ons om inzichtelijk te krijgen wie er mee willen doen, zodat we de planning daarop kunnen afstemmen. In september hopen we iedereen duidelijkheid te kunnen verschaffen over de vraag wanneer hij of zij aan de beurt is.

We wensen jullie nog een fijne zomer en zien jullie graag op Platform Fokus!

Met vriendelijke groet,

Mariska Goeree (goeree.m@gmail.com, 06-16024233)

Christiaan Wiepkema (christiaan_wiepkema@hotmail.com, 06-41173212)