Categorie archieven: nieuws steendam

Centrumplannen

De inrichting van het centrum als ook de bouw van het nieuwe dorpshuis vordert gestaag. Kaap zelf is al gesetteld in het nieuwe gebouw. Rondom het dorpshuis zijn stratenmakers bezig. We zien elke dag hoe fraai het wordt. Tijd voor een update over hoe verder.

Omdat we met de punt “aan lager wal” zitten en we recentelijk hebben geconstateerd dat er erg veel grond wordt weggespoeld achter de damwandprofielen hebben we besloten om een betonstrook van 5 meter breedte storten. Dit om teleurstellingen in het eindresultaat, maar ook om de kosten van het telkens opnieuw aanvullen en bestraten, te voorkomen. Dus helaas kunnen we de mooie blauwe klinkers niet aanleggen.

Van Arcadis en Hunze en Aa hebben we 1200 euro gekregen voor de aanschaf van een bankje. Een cadeau omdat de dijkversterking gereed is gekomen en om de Steendammers te bedanken voor hun geduld en hun coulance tijdens de werkzaamheden. Dit is aan het bestuur van DVS overhandigd tijdens een gezellige bijeenkomst met alle direct betrokkenen.
In 2018 hebben we 390.000 euro subsidie gekregen voor de realisatie van ons dorpsplein. Dat bedrag was destijds toereikend (lees: niet echt ruim, maar toentertijd toereikend) om zowel de west- als de oostkant in te richten. (We hebben zelfs nog met een scheef oog naar het weiland naast het kabouterpad gekeken). Gezien het huidige materiaal- en arbeidskosten is het op dit moment alleen maar mogelijk om de westkant in te richten zoals we jullie gepresenteerd hebben op de ALV en via eerdere berichten. Met spijt in ons hart hebben we in het Bestuur moeten besluiten dat we de tering naar de nering moeten zetten en extra subsidie aan moeten vragen om ook de oostkant in te richten. We mikken in elk geval op de aanpak Damsterweg, waarbij wij hopen dat – het zou een logisch vervolg zijn – de shared space (Damsterweg voor de brug, zuidkant) doorgetrokken wordt naar de oostkant.

Voor de inrichting, bankjes en vooral heel veel groen, gaan we extra subsidie aanvragen. Binnenkort hopen we ook daar uitsluitsel over te krijgen. De foto hierboven is wat onduidelijk. Het werkelijke formaat is A0 en dat krijgen we helaas niet mooi op een foto om te laten zien. We hebben hierop de borders, de bankjes, de verlichting e.d. op ingetekend. De tekening is te bekijken bij Joke Dallinga.
foto RTV Midden Groningen
foto Greet Haan Ottens

Expositie Green Fields bij Kultuureiland

Wat zijn de overblijfselen van de onlangs gesloten gaswinningslocaties, hoe verloopt het proces van het opruimen, wie is de eigenaar van risico en wat zijn de verhalen die zijn ontstaan met de tijd? 

 Expositie 10 september – 7 oktober 2023

De expositie ‘Green Fields /Subsurface’ is een mix van installaties met geluid, tekstuele sculpturen en performance die plaatsvindt op het Kultuureiland in Steendam. Gelegen tegenover gaswinningslocatie Siddeburen en boven op het Groninger gasveld, toont de tentoonstelling een dialoog met de ongrijpbare aard van gas als grondstof, en met de aardbevingen veroorzaakt door de decennialange winning van gas.

Gedurende een residentie van een maand onderzochten Alec Mateo, Artun Alaska Arasli en Noa-Marthe Prins regionale uitputting van het gebied door de gaswinning met de nadruk  de taalkundige nuances, veranderende dynamieken van zelfbeschikking en risicoverdeling. Gepositioneerd tussen het moeizame proces van het structureel sluiten van alle Groningse gaswinning locaties en de snel opkomende “groene” energie-industrieën, proberen hun werken de narratieven en klimaateffecten van deze transitie op micro- en macroschaal te laten wankelen.

 

Programma opening 10 september

(optioneel) 12:20 vertrek bus vanaf Groningen hoofdstation naar Kultuureiland inclusief soundscape door Phantom Wizard (muzikant episode)

13:00 opening + cava

13:10 performance soundtrack door Phantom Wizard

13:30 performance ‘GASLIGHT’ door Noa-Marthe

15:00 eerste bus terug naar Groningen

17:00 tweede bus terug naar Groningen 

 

Retour tickets voor de bus zijn €7,50.

Meer informatie over de expositie, bereikbaarheid en de kunstenaars vind je op: www.hetresort.nl/s06e01.html  

Mede mogelijk door: Mondriaan Fonds, Kultuureiland, Peergroup, Frank Fokkens en Stal van ’t Geerland.

Rondleiding Kaap

Woensdag 19 juli was er de mogelijkheid tot het bezichtigen van de Kaap in aanbouw. Van deze mogelijkheid is goed gebruik gemaakt, de opkomst was enorm. Dertig aanmeldingen leidden tot grof geschat een persoontje of vijftig, waaronder ook een aantal Tjuchsters en Damsters. We kwamen er al snel achter, dat met Henk Koop als projectleider weinig kan fout gaan. Er wordt veel aandacht besteed aan isolatie en er wordt gebruik gemaakt van aardwarmte om de vloerverwarming van het hele pand te voorzien. Dit alles om de energiekosten zo laag mogelijk te houden.

Zo kregen wij een goede indruk van het restaurant in wording met een industriële uitstraling. Aan de waterkant van het pand krijg je al een redelijke indruk van hoe het nieuwe dorpsplein er uit komt te zien. Helaas was het deel dat ons dorpshuis gaat worden nog niet te bezichtigen, dat houden we nog even te goed. Maar wanneer de trant van de benedenverdieping daar wordt voortgezet, hebben wij er alle vertrouwen in. Aan het voortreffelijke uitzicht zal het zeker niet liggen. Het pand is zodanig gepositioneerd, dat hier optimaal gebruik van wordt gemaakt.

Omgevingsvisie update

Gemeente Midden-Groningen werkt – net als de meeste andere gemeenten in Nederland – aan een Omgevingsvisie. Dit als (verplicht) element dat voortvloeit uit de nog recente Omgevingswet. Via informatie-bijeenkomsten en enquêtes hebben inwoners, bedrijven, organisaties de gebruikelijke mogelijkheden tot inspraak gehad (een traject van najaar 2022 tot begin 2023). Inmiddels ligt er een Voorstel tot Omgevingsvisie, die al door diverse gemeentelijke gelederen is gegaan. O.m. dorpsverenigingen hebben de gelegenheid gekregen om nog een zienswijze in te dienen. DVS heeft daar gebruik van gemaakt via het bestuur en de werkgroep Belangenbehartiging. Onze inbreng is integraal te vinden op de website https://drive.google.com/file/d/1mB8r0RyBdNrAQGFeJo63IoDaDPjF5mRf/view
De materie is niet direct voor iedereen interessant/uitdagend om kennis van te nemen. Het is een zogeheten ‘visie op hoofdlijnen’, dus er staan niet echt zaken in waarmee de gemeente ‘stand alone’ besluiten kan nemen. Men verplicht zich om bij voorgenomen specifieke uitrol van ontwikkelingen goed en tijdig ruggespraak te houden met (o.m.) de bewoners in het betreffende gebied.
De aankondiging van de komst van de nieuwe Omgevingsvisie zijn uiteraard eerder door de gemeente kenbaar gemaakt via het Gemeentenieuws (ook wekelijks te vinden in de Regiokrant). Mocht er gedetailleerde interesse zijn, de visie is te vinden via https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2023/29-juni/19:30/RB107-1-Ontwerp-Omgevingsvisie-Midden-Groningen-6-juni-2023.pdf

De Barst en Kultuureiland

In eerder stadium is vanuit Steendam e.o. aan de initiators van het project de suggestie gedaan om hun uitdagende project De Barst niet aan de noordzijde van Steendam aan het Schildmeer te plaatsen, maar te zoeken naar een locatie in de buurt van het Kultuureiland Damsterplas (in wording). Bovendien waren er ernstige twijfels over de gedachte omvang van De Barst met een tribune voor 5.000 bezoekers per voorstelling.
De initiatiefnemers hebben recent contact gezocht met de ‘Kultuureilandbrigade’, met als idee/voorstel om aan de zuidzijde van de Damsterplas als serieuze ‘vestigingsoptie’ te gaan onderzoeken. Door Kultuureiland (KE) was al veel eerder positief gereageerd om samenwerking aan te gaan als De Barst ooit gestalte zou krijgen in de omgeving. Dat zou er nu dus van kunnen gaan komen ….. De Barsters mikken op een eerste (reeks van) voorstelling in de zomer van 2026. Dat in samenwerking met de Zummerbühne, het Toekomstproject dat in 2022 begonnen is (Hollands Hoop bij Overschild, dit jaar de voorstelling Ripperda in Maarhuizen) met een reeks van 5 jaarlijkse locatievoorstellingen. In 2026 staat de laatste voorstelling van die 5-reeks op de rol en wel aan de Damsterplas / De Barst.
‘Winstwaarschuwing’: dit zijn alleen nog maar plannen, maar wel serieuze 😉

Ontmanteling gaslocatie Geerlandsweg

NAM/Shell heeft de dorpsverenigingen van Tjuchem, Siddeburen en Steendam uitgenodigd voor een informatief overleg over de ‘toekomst’ van de gaslocatie Geerlandweg. Men is al enkele jaren bezig met voorbereidingen voor het hele winningsgebied. Per locatie kan het hele proces – van demonteren, schoonmaken, afvoeren, grond in ‘oude staat’ opleveren – een aantal jaren duren. Locatie Geerlandweg staat nu op de rol. Gedetailleerde informatie volgt binnenkort vanuit NAM/Shell. 
Er wordt nogal eens de vraag gesteld wordt of de locaties niet (met schoongemaakte installaties) gebruikt kan gaan worden voor nieuwe doeleinden (niet voor winning, maar bijv. voor waterstof, opslag duurzame energie …). Die optie is niet per se uitgesloten, maar er moeten dan een breed gedragen en (ook financieel) realiseerbaar plan in gesprek worden gebracht. Dat impliceert ook een positieve houding van de eigenaar en de gemeente. Voor de Geerlandweg zijn mogelijke opties (nog niet eens in de kinderschoenen):
•    ‘kunstzinnig opgetuigd’ aardbevingsmuseum/educatiecentrum duurzame energie, in relatie met De Barst (zie ook hierna). Dit zijn beide Toukomstprojecten
•    Betrekken bij het project Duurzaam Duurswold, een samenwerkingsverband van 6D dat in kaart brengt of er realistische mogelijkheden zijn om als regio onszelf te gaan voorzien van duurzame energie.

Plannen voor zonnepark Geerlandsweg

Ontwikkelaar Solarfields (inmiddels Novar geheten) heeft al sinds 2020/1 plannen voor een groot zonnepark van 19 hectare aan de Geerlandweg. Met de eigenaar zou daar overeenstemming over zijn. Het vorige College van B&W heeft – na oorspronkelijke aarzeling – aan het eind van haar zittingsperiode als nog principegoedkeuring gegeven aan dit project, onder voorwaarde van voldoende draagvlak bij de bewoners/omwonenden. De voorbije maanden is er door de gemeente gewerkt aan een herzien Zonneparkenbeleid. Hierin zijn ook nadere bepalingen opgenomen m.b.t. de locatie Geerlandweg. Hierover heeft in de Raad van 29 juni besluitvorming plaatsgevonden, die voor de Geerlandweg inhoudt dat de Raad het laatste woord wil hebben over de eventuele vergunningverlening. Het is dus nog geen gelopen koers. Alle stukken zijn te vinden op de site van Midden-Groningen: 
https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2023/29-juni/19:30/Herziening-zonneparkenbeleid-2023
Voorwaarde van de gemeente is in ieder geval (nog steeds) dat Novar bewoners ‘mee moet krijgen’ om voor een vergunning in aanmerking te komen. Dat proberen zij uiteraard in direct contact met omwonenden, maar ook via de dorpsverenigingen (in ons geval het samenwerkingsverband van de 6 Schildmeerdorpen; 6D). Via Dorpsbelangen Siddeburen hebben we begrepen dat de bewoners van de Akkereindeweg de komst van het zonnepark niet zien zitten en dat ook kenbaar hebben gemaakt aan de ontwikkelaar. De Werkgroep Duurzaam Duurswold van 6D heeft in een door Novar belegd overleg te kennen gegeven dat het zonnepark niet in hun plannen past.
Novar zegt vol te willen houden, dus er komen vast nog meer ‘verleidingssessies’. Wordt vervolgd dus. 

Omgevingsvisie

Aan iedereen die heeft meegedaan met de gespreksavonden, expert-bijeenkomsten, terugkoppelavond en/of de vragenlijst voor de Omgevingsvisie van Midden-Groningen,

De afgelopen maanden heeft de gemeente hard gewerkt om de Omgevingsvisie te schrijven. Met hierin wat jullie ons hebben meegegeven. Vanaf donderdag 8 juni gaat de Ontwerp Omgevingsvisie t/m woensdag 19 juli (zes weken) de inspraak in. Dat betekent dat iedereen die dat wil nog iets over dit ontwerp kan/mag zeggen door een zienswijze op te sturen.

 

De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen met twee doelen:

  • Het geeft de stip op de horizon over hoe wij omgaan met de ruimtelijke opgaven die op ons afkomen, zoals de noodzaak voor meer woningen, duurzame energie of het vinden van geschikte ruimte voor bedrijven. Dit is vertaald in 8 speerpunten, die staan in hoofdstuk 6.
  • Daarnaast geeft de Omgevingsvisie het kader hoe de gemeente ideeën en plannen van inwoners of ondernemers zal beoordelen. Dit geldt voor plannen die niet in het bestemmingsplan passen of in de toekomst het Omgevingsplan. Dit staat in het toetsingskader in hoofdstuk 8.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om nog wat van de Omgevingsvisie te vinden. Het is daarom ook zeker mogelijk om deze mail met in de bijlage de Ontwerp Omgevingsvisie te delen met anderen, graag zelfs! Ook zal het helpen een bericht op social media te zetten of op de site van de dorps- of wijkvereniging. De visie is vanaf donderdag 8 juni te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1952.svomgevingsvisie-on01. En vanaf dan ligt er een uitgeprinte versie klaar in het gemeentehuis in het Huis van Cultuur en Bestuur aan de Gorecht-Oost 157 in Hoogezand.

U kunt opmerkingen of aanvullingen op de Ontwerp Omgevingsvisie aan de gemeente opsturen met een zienswijze. Dit doet u door bij voorkeur een mail te sturen naar de gemeente, waarin u meldt dat u een zienswijze wilt geven op de Ontwerp Omgevingsvisie. Daarna geeft u aan wat u erover wilt zeggen. Dit kan vanaf donderdag 8 juni t/m woensdag 19 juli. U kunt ook een brief sturen naar het gemeentehuis. Vergeet niet uw naam en adres hierbij te zetten als u de reactie opgestuurd wilt krijgen.

Na de inspraakronde schrijft het college een reactienota op de binnengekomen zienswijzen. Waar nodig wordt de Omgevingsvisie dan aangepast. In november 2023 besluit de gemeenteraad over de definitieve Omgevingsvisie. U krijgt dan ook de reactienota met per zienswijze een reactie opgestuurd.

 

Stuur de mail naar: omgevingsvisie@midden-groningen.nl

Met in het onderwerp: zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie

Of stuur uw brief naar: Gemeente Midden-Groningen

Postbus 75, 9600 AB, Hoogezand

Schrijf erbij: zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Richard van Benthem

Projectleider Omgevingsvisie Midden-Groningen